Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet"

Transkript

1 Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 3 Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Innhold 1. Grunnlagsmateriale og forutsetninger for vekstpotensial i korridorene Grunnlag material og forutsettinger for vekstpotensial rundt bybanestoppene Grunnlag material og forutsettinger for vekstpotensial nye feltene Nordre Åsane Grunnlagsmaterial og forutsettinger for vekstpotensial i næringsområdene Grunnlagsmaterial og forutsettinger for vekstpotensial i nabokummunene Vekspotensial i korridorene...7 K0: Sentrum Rådal...8 K1: Rådal Flesland...8 K2 : Sentrum- NHH-Åsane senter-hordvikneset - Knarvik...8 K3: Sentrum - Laksevågneset - Straume...9 K4 : Sentrum - Fyllingsdalen- Straume...9 K5: Sentrum - Fyllingsdalen - Flesland...10 K6: Sentrum - Minde - Fyllingsdalen - Straume...10 K7: Sentrum Arna...10 K8: Sentrum Osøyro...10 K9: Storavatnet - Kleppestø

2 1. Grunnlagsmateriale og forutsetninger for vekstpotensial i korridorene 1.1 Grunnlag material og forutsettinger for vekstpotensial rundt bybanestoppene Grunnlag for fortettingspotensialet rundt bybanestoppene kommer fra Asplan Viaks ATPanalyser for videreutvikling av bybanen fra Potensial nye er og ansatte rundt bybanestopene ble lagt inn i et moderat alternativet. I et høyt alternativ ble det lagt til grunn en sterkere fortetting (+20 %) enn den som var beregnet i Asplan Viaks analyse. Selv om dette blir kalt en moderat prognose, er det grunn til å understreke at fortettingen i Asplan Viaks analyse i noen av områdene kan ansees å være ambisiøs. På den andre siden er det eksempler både i Bergen og andre steder som viser at fortettingspotensialet og arealutnyttelsen kan ligge godt over de tall som er presentert i denne studien. Den faktiske arealutnyttelsen må selvsagt sees i forhold til de stedsspesifikke forutsetninger ved hver enkelt lokalitet. I denne overordnete analysen er det valgt å legge Asplan Viaks tall til grunn som basis, dvs det som er her er kalt moderat alternativ. Nedenfor er mulighet for økt fortetting rundt bybanestoppene vurdert mer nøyaktig slik at vi får et høyt alternativ med differensiert økt fortetting i korridorene. 1.2 Grunnlag material og forutsettinger for vekstpotensial nye feltene Grunnlag for antall er i nye er i felt, er tatt fra Kommuneplanens Arealdel Områdene ble kategorisert som innenfor eller utenfor aktuelle bybanetrase. Bare er som ligger innenfor en aktuell trase er beregnet med økt tetthet i det høye alternativet. I det høye alternativet er det i disse områdene beregnet en økt tetthet til 4 er pr (middel/høy tetthetsnivå I Bergen). Tettheten er ikke økt i de nye områdene utenfor aktuelle traseer. I en byutviklingsstrategi som i større grad skal bygge opp under kollektivsystemet, og særlig i de aktuelle bybanekorridorene, kan det være aktuelt å fjerne eller redusere omfanget av disse områdene. 1.3 Nordre Åsane Ett av byutviklingsområdene i kommuneplanen behandles spesielt. Dette er området nord i Åsane, ved Almås - Hylkje - Hordvikneset der det i kommuneplanen satt av store sammenhengende felt i uutbygde områder uten direkte sammenheng med eksisterende byggesonen. Dette området ligger i korridor K2-3. Riktig tetthetsnivå for et slikt område bør vurderes i 2

3 forbindelse med den nye Kommuneplan dersom det skal være aktuelt med bybanebetjening her. I denne analysen har vi forsøkt å vise effektene av en vesentlig høyere arealutnyttelse enn det som ligger inne i planene. Gjeldende Kommuneplan viser en tetthet på 1 til 1,5 er pr i dette området, som gir potensial for ca 3000 nye er. Benchmarking av nye områder utviklet under forutsetning av de skal betjenes med bybane, har ofte en tetthet på ca 5 til 6 er pr. I det høye alternativer er det langt til grunn en økning til 5 er pr i områdene på strekningen Åsane-Knarvik i korridor K2-3. Det må understrekes at en vesentlig økning av tettheten i disse områdene vil gi en annen bystruktur med annen differensiert bruk av arealene. Det vil bl.a gi grunnlag for og behov for andre typer og størrelser på fellesarealer. Dette gjør at om vi regner tetthet for bruttoarealer, bør tettheten ligge under 5 pr. I vedleggsnotat 2 er det vist eksempler på ulik tettheter. 1.4 Grunnlagsmaterial og forutsettinger for vekstpotensial i næringsområdene Antall ansatte i store næringsområder (Midttun, Nyborg) er beregnet med 5 ansatte pr i det konservativt alternativet, og opp mot 10 ansatte pr i det høye alternative. I K0-korridoren er Asplan Viaks beregning for fortetting rundt bybanestoppene brukt i det moderate alternative (ca nye arbeidsplasser på hele strekningen). Kommuneplanen gir en potensial på nye arbeidsplasser på Mindemyren. Dette ble derfor lagt in i tillegg til det i det høye alternativet (forutsetning: 5000 var allerede beregnet i fortettingen) For næringsområdene i Ytrebygda (Kokstad/Sandsli) i korridor K1 (Rådal-Flesland) er Asplan Viaks beregninger av potensial for nye ansatte brukt. Dette er sammenliknet med resultater fra en studie (notat) utført av Bergen Kommune Utviklingsområder Ytrebygda fra Den lave prognosen i denne studien treffer ca antallet i Asplan Viaks analyse (8700/6300), mens den høye prognosen viser et potensial på nye arbeidsplasser. Dette ble brukt som antall i høyt alternativ. 3

4 NYE BOLIG FELT REF: KP bygging i felt B22 til 28 utenfor traceen - B48 innefor ARBEIDSPL. MOD-ERAT FORTETTING NÆRINGSOMRÅDE Fortetting av Kokstad / Sandsli STUDIET HENTET FRA KOMMUNE: UTVIKLING YTREBYGDE IKL10/ Kokstadveien Dolvik-Liland Espeland-Lønningen Espehaugen Lønningen Lønningen Kvernhusbakken Birkelandsvatnet Lufthavn Flesland Brakhaugen Håvardstunvatnet TOTAL Grunnlagsmaterial og forutsettinger for vekstpotensialet i nabokummunene Befolkningsvekst Det foreligger ikke data for fortetting og arealutvikling som gir grunnlag for en vurdering av potensial for befolkningsvekst i storsoner i hver av nabokommune i Det er derfor tatt direkte utgangspunkt i befolknignsprognosene fra SSB på kommunenivå. SSB gir data frem til 2030, - vekst til 2040 er trendframskrevet til Kommune Prognose fra SSB vekst vekst grunnlag for vekst = samme veks % som periode innbyggere 2040 % veks er i hele kommune 2.7 p. p. er Os % % % Fjell % % % Askøy % % % Lindås % % % Meland % % % I moderat alternativ, er det forutsatt en vekst som er 80% av veksttakten i kommunene, og i progressivt alternativ er det forutsatt en vekst som 120% av veksttakten i kommunene. 4

5 Kommune antall er i storsonen 2009 veks i kommune er med gjennomsnitig vekst i storsonen 2040 er i stor sonen 2040 Konservativ alternativ (80%) er i stor sonen 2040 Progressivt alternativ (120%) Os % Fjell % Askøy % Lindås % Meland % I noen av kommunene er det store planner/transformasjon i gang som kan gi en kraftigere veks i sentrale deler av kommunene. I videre arbeidet - som skal ta utgangspunkt i en spesifikk trace- blir det vurdert en mer nøyaktig potensial for veks i senterområdet av hver kommune. Straume på Lille Sotra: Det er grunn til å behandle Straume spesielt ettersom mulighet for bybane er ett element i valg av nytt Sotrasamband. Dersom en eventuelle bybane skal gå til Straume, må en ny bro dimensjoneres for å kunne ta en bybane. I tillegg er Straume sentrum i en transformasjonsprosess som vil gi en sterk fortetting i sentrumsområdet og på Lille Sotra med mulighet for betydelig befolkningsvekst og høy tetthet. I følge befolkningsprognosen for Lille Sotra (fra Fjell Kommune), vil folketallet øke fra ca i 2009 til ca i i Dette gir en vekst på +58% med behov for ca 1900 er. Det foreligger planer for flere tusen nye er i området Straume-Bildøyna, og ca 1000 i selve sentrumsområdet. Dersom alle disse planene blir realisert, vil veksten bli høyere enn gjeldende befolkningsprognoser i området. 5

6 Vekst i antall arbeidsplasser Grunnlagg for vekst i antall arbeidsplasser i nabokommunene tar utgangspunkt i Asplan Viaks rapport Arbeidsreiser i Bergensregionen med data fra Det er lagt til grunn 40% vekst i det konservative alternativet og samme vekst som befolkningsvekst i kommune for det progressivt alternativet. ARBEIDSPLASSER MODERAT Kommune 2010 Gj.snitt 40% vekst arbpl samme %vekst som befolkningsvekst i Kommune arb. pl Os % % 2716 Fjell % % 2335 Askøy % % 3130 Lindås % % 2315 Meland % % 704 6

7 2. Vekspotensial i korridorene Knarvik K2-4 Hordvikneset K2-3 Åsane K2-2 Kleppestø NHH K2-1 Arna K3-3 K4-4 K6-5 Straume Fyllingsdalen K9 Storavatnet K3-2 K4-3 K6-4 K3-1 K4-1 K5-1 Sentrum K6-1 Mindemyren K7 K4-2 K6-3 K6-2 K0 K5-2 Flesland K1 Rådal K8 Til Osøyro Aktuelle transportkorridorer og inndeling i storsoner. 7

8 K0: Sentrum Rådal K0: SENTRUM - RÅDAL REF: Fortettting i Bybanekorridor B2 sør: Starhusgt- - Aplan Viak Rådal FORTETTING MIDTUN NÆRINGSOMRÅDE REF: KP B48 innenfor NYE BOLIG FELT REF: KP bygging i felt traceen , B22 til 28 utenfor REF: KP bygging i felt traceen , TOTAL K eksisterende boenh % vekst i korridor K0 19 % 21 % p. K1: Rådal Flesland K1: RÅDAL - FLESLAND p. NYE BOLIG FELT REF moderat alt. Fortettting i Bybane Korridor - Aplan Viak traseen går gjennom eksisterende områder bygging i felt - innenfor traseen B innenfor traceen B33 +B utenfor TOTAL K1 Rådal - Flesland eksisterende boenh vekst i korridor 252 % 308 % K2 : Sentrum- NHH-Åsane senter-hordvikneset - Knarvik K2: SENTRUM-ÅSANE-HODVIKNESET-KNARVIK TIL ÅSANE TOTAL K2-1 og K2-2 Sentrum- Åsane eksisterende boenh % vekst i korridor 45 % 54 % Fortetting av næringsområde Nyborg Ny området - Flakveit NYE BOLIG FELT- Almåshaugane- B6,7,8,44,9, , NYE BOLIG FELT- Hordvikneset B1,2,3, , NYE BOLIG FELT- Ulset(ferdig regulert) Nye næringsområder I/K/L1 og TOTAL K2-3 Åsane - Hordvikneset eksisterende boenh % vekst i korridor 253 % 982 % Utvikling Meland 80%(lavt) 120%(høyt) av SSBs vekst (51% av 1213 er) Utvikling Knarvik 80%(lavt) 120%(høyt) av SSBs vekst (46% av 1098 er) TOTAL K2-4 Hordvikneset- Knarvik eksisterende boenh % vekst i korridor 39 % 58 % TOTAL K2 Sum eksisterende boenheter % vekst i korridor 55,5 % 103,2 % p. 8

9 K3: Sentrum - Laksevågneset - Straume K3: SENTRUM - LAKSEVÅG- LODDEFJORD-STRAUME via Puddefjordsbroen NYE BOLIG FELT korridor B2 vest over Puddefjordsbroen via Laksevåg bygging i felt - innenfor traseen B37,38, , bygging i felt - utenfor traseen B34,35,36,39, , TOTAL K3-1 og K3-2 Sentrum - Storavatnet eksisterende boenh % vekst i korridor 28 % 35 % p. STRAUME 80% (lavt alt.) - 120% (høyt) av SSBs vekst (58%). eksisterende (3930 er) TOTAL K3-4 Storavatnet- Straume eksisterende boenh % vekst i korridor 40 % 58 % 46 % 70 % TOTAL K3 Sum eksisterende boenheter % vekst i korridor 30 % 38 % K4 : Sentrum - Fyllingsdalen- Straume K4: SENTRUM - FYLLINGSDALEN - LODDEFJORD - STRAUME potensiell strekning sentrum-fyllingsdalen: forutsetning = halv parten av total potensial i korridor B2 sør TOTAL K4-1 Sentrum - Fyllingsdalen eksist. er % veks K4-1 8 % 9 % p. potensial rund bybanestop i stekning fyllingsdal - Loddefjord ,4 potensial ligger i de nye områdene B37+B41+IKL14 NYE BOLIG FELT bygging i felt - innenfor traseen B37,41,B , bygging i felt - utenfor traseen B35, , ny næringsareal IKL TOTAL K4-2 og K4-3 Fyllingsdalen - Storavatnet eksist. er vekst i K4-2 og K % 58 % STRAUME 80% (lavt alt.) - 120% (høyt) av prognisis veks (58%). eksisterende (3930 er) TOTAL K4-4 Storavatnet - Straume eksist. arbpl./er vekst i K % 58 % 46 % 70 % TOTAL K4 Sum eksisterende boenh vekst i korridor K4 sum % 15,1 % 20,5 % 9

10 K5: Sentrum - Fyllingsdalen - Flesland K5: SENTRUM - FYLLINGSDALEN - FLESLAND korridor B1 sør NYE BOLIG FELT- ved flesland B , TOTAL K5 sum eksisterende boenh vekst i korridor K5 sum % 47,7 % 57,6 % p. K6: Sentrum - Minde - Fyllingsdalen - Straume K6: SENTRUM - MINDE- FYLLINGSDALEN - LODDEFJORD - STRAUME korridor A2 vest bygging i felt - innenfor NYE BOLIG FELT traseen B37,38,39,40, , bygging i felt - utenfor traseen B34,35, TOTAL K6-1,K6-2, K eksisterende boenh % vekst i Korridor 38,8 % 49,3 % p. STRAUME 80% (lavt alt.) - 120% (høyt) av SSBs vekst (58%). eksisterende (3930 er) TOTAL K6-4 og K6-5 Loddefjord- Straume eksist. er % vekst i Korridor 46 % 70 % TOTAL K6 sum eksisterende boenh vekst i korridor K6 sum % 39,5 % 51,2 % K7: Sentrum Arna K7: SENTRUM - ARNA p. sentrum zone fra Norconsult KP- 435 Nøstet, 1370 Dokken, 500 (?) lungegårdshøyden NYE BOLIG FELT Innenfor aktuel trase B , Utenfor aktuel trase B , TOTAL K7 sentrum-arna eksisterende boenh vekst i korridor % 12,8 % 38,1 % K8: Sentrum Osøyro K8: RÅDAL - OSØYRO 80% (lavt) 120%(høyt) av SSBs vekst ( + 64% av 4998) vekst i kommune TOTAL K8 Rådal- Osøyro eksisterende arbpl./boenh % vekst i korridor 51,2 % 76,8 % p. 10

11 K9: Storavatnet - Kleppestø K9: Storavatnet - KLEPPESTØ 80% (lavt) 120%(høyt) av SSBs vekst ( + 66% av 7806) vekst i kommune TOTAL K eksisterende boenh vekst i korridor % 51,2 % 76,8 % p. 11

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Strategisk temakart BERGEN 2030

Strategisk temakart BERGEN 2030 Strategisk temakart BERGEN 2030 7 punkter for byutvikling de neste 14 år Innspillkonferanse om næring i KPA, 27.4.2016 Fagsjef Kjell Åge Matre KPS 2030 KPA 2010 Generell byggesone ikke skilt på bolig og

Detaljer

1. Litt om byutviklingsmodellen for Bergen

1. Litt om byutviklingsmodellen for Bergen 1. Litt om byutviklingsmodellen for Bergen 19724 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

FRAMTIDIG BYBANENETT I BERGENSOMRÅDET

FRAMTIDIG BYBANENETT I BERGENSOMRÅDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800350-89 Arkivnr. 822 Saksh. Jacobsen, John Martin Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.05.2010 08.06.2010 08.-09.06.2010

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Oppstart av kommunedelplan (plan ) og høring av planprogram

Kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Oppstart av kommunedelplan (plan ) og høring av planprogram BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Saksnr.: 201427487/1 Emnekode: ESARK-5120

Detaljer

Bystruktur på bergensk

Bystruktur på bergensk Bystruktur på bergensk Edel Eikeseth Kommunaldirektør Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø 26. november 2010 Bystruktur på bergensk Naturgitt: Fjellene, sjøen, vassdragene, fjord-fjell Klima: Mye

Detaljer

Bergen en by i transformasjon

Bergen en by i transformasjon Bergen en by i transformasjon Byråd Lisbeth Iversen 6. januar 2010 Hvordan samarbeider offentlige og private aktører om byutviklingen i Bergen? Arenaer for dialog Plan og gjennomføring Organisering Kommunens

Detaljer

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Et fremtidsrettet transportsystem som støtter kommunens arealpolitikk og vekststrategi Plansjef Mette Svanes Plankart (juridisk bindende) 2 1 3 Redusere trafikkveksten

Detaljer

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER?

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030 PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? Prognosene forteller oss at folketallet i Hordaland vil øke fra ca. 500.000 i dag til om lag 650.000 i 2030.

Detaljer

Kommunedelplan for kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Fastsetting av planprogram.

Kommunedelplan for kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201427487-33 Emnekode: ESARK-1130 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2015 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære lørdagsruter med nattavganger som natt til søndag. 17. MAI

Detaljer

Fagnotat. Strategisk temakart BERGEN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Hva saken gjelder. Saksnr.

Fagnotat. Strategisk temakart BERGEN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Hva saken gjelder. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201613326-5 Emnekode: ESARK-5323 Saksbeh: KJAM Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 28.

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

Transportutfordringar i Bergensområdet

Transportutfordringar i Bergensområdet Transportutfordringar i Bergensområdet Magnus Natås Statens vegvesen Bergensregionen 2 Den funksjonelle Bergensregionen Pendlingsandel > 20% og reisetid < 1time til Bergen 12 kommunar 3 Dei tre viktigaste

Detaljer

Framtidig bybanenett i Bergensområdet

Framtidig bybanenett i Bergensområdet Framtidig bybanenett i Bergensområdet 18. desember 2009 ISBN 978-82-7827-047-9 1 2 Forord Bybane mellom Bergen sentrum og Nesttun åpner sommeren 2010, og forlengelse til Rådal er vedtatt. Ved behandling

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2010

Kommuneplanens arealdel 2010 Kommuneplanens arealdel 2010 Kommuneplanen bygger på prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging: Prioriterte fortettingsområder langs bybanen og i senterområdene Sterk kollektivsatsing på strekningene

Detaljer

Strategisk kart til kommuneplanen

Strategisk kart til kommuneplanen Strategisk kart til kommuneplanen 20.09.2016 Mette Svanes Plan og geodata / Plan- og bygningsetaten Kommuneplanprosessen 06-2015 01-2013 11-2014 KPA 2017 KPS 2030 Hovedutfordringer Klima 50 % reduksjon

Detaljer

Vedlegg B: Sammendrag av uttalelser og merknader med fagetatens kommentar

Vedlegg B: Sammendrag av uttalelser og merknader med fagetatens kommentar Vedlegg B: Sammendrag av uttalelser og merknader med fagetatens kommentar Uttalelser fra offentlige etater Dok 16 BOH, Bergen og omland havnevesen 13.01.15 Dok 17 Bergen kommune, Trafikketaten 22.01.15

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER FOR BYBANENETT

ØKONOMISK VURDERING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER FOR BYBANENETT Side: 1 av 11 Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 5 Til: Fra: Bergen kommune Norconsult Dato: 17. november 2009 ØKONOMISK VURDERING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER FOR BYBANENETT 1. Innledning...2

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD 24-06-2014 KRISTER HOAAS NÆRINGSPOLITISK RÅDGIVER

BERGEN NÆRINGSRÅD 24-06-2014 KRISTER HOAAS NÆRINGSPOLITISK RÅDGIVER BERGEN NÆRINGSRÅD 24-06-2014 KRISTER HOAAS NÆRINGSPOLITISK RÅDGIVER 3000 medlemmer Representerer 125.000 ansatte Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser

Detaljer

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Byvekstavtale Bergen MÅL: Norges første byvekstavtale signert 01.09.17 Vekst i persontransport: Kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet) Betre mobilitet

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

LILAND BIRKELAND ØVRE KOKSTAD ØST NOTAT TRAFIKKVURDERINGER

LILAND BIRKELAND ØVRE KOKSTAD ØST NOTAT TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Bergen Tomteselskap Rapporttype Trafikknotat 2012-05-25 LILAND BIRKELAND ØVRE KOKSTAD ØST NOTAT TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 2 (40) LILAND BIRKELAND ØVRE KOKSTAD ØST TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

3. Med henvisning til vedtak i fylkestinget den 12. desember 2006, oversendes saken til Hordaland fylkeskommune.

3. Med henvisning til vedtak i fylkestinget den 12. desember 2006, oversendes saken til Hordaland fylkeskommune. Utredning om fremtidig bybanenett i Bergensområdet Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280610 sak 182-10 og fattet følgende vedtak: 1. Utredningen "Framtidig bybanenett i Bergensområdet" med de anbefalinger

Detaljer

KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg

KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg KOKSTADFLATEN 35 KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg Kokstad Næringspark AS har utbyggingsmuligheter for ca. 70.000m2 med næringsbygg 300meter fra siste Bybanestopp før Bergen Lufthavn, Flesland. SOTRABROEN

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE

PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen HVA GJØR PLAN- OG TRANSPORT-METODIKKEN? Med PTM beregner vi virkninger av samferdselstiltak og arealplaner/stratgier på:: - Bosettingsmønster

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring

Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring Byrådssak 1467/14 Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring ASRO ESARK-510-201206435-48 Hva saken gjelder:

Detaljer

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD NOTAT Til: Knut Hellås m.fl. Fra: Lars Erik Furu Dato: 2010-09-28 Oppdrag: 523936 Fase 2A BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD Vi viser til møte i Bergen den 17.8. og vil i dette notatet illustrere

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2016 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære søndagsruter med nattavganger som natt til lørdag. 17. MAI

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Utgave: 2 Dato: 2014-11-28 Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Intern korrespondanse Saksnr.: 201301526-47 Saksbehandler: MEIV Emnekode: ESARK-03 Til: Fra: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Etat

Detaljer

Planprogram for reguleringsplan

Planprogram for reguleringsplan Planprogram for reguleringsplan Rådal Flesland 24. februar 2010, rev. 19. mars 2010 BYBANEN RÅDAL - FLESLAND Side 2 av 48 Planprogram for reguleringsplan Bybane Rådal - Flesland Navn på oppdraget: Planprogram

Detaljer

KDP Birkeland, Liland og Espeland

KDP Birkeland, Liland og Espeland Bergen kommune, Etat for plan og geodata Saksnr. 200908907-270 KDP Birkeland, Liland og Espeland Bybanen i Bergen Vurdering av mulig forlengelse fra Flesland til Blomsterdalen 2011-08-15 Oppdragsnr: 5013439

Detaljer

AREALPLANER OG RTM PTM/INMAP

AREALPLANER OG RTM PTM/INMAP AREALPLANER OG RTM PTM/INMAP Andre Uteng, Samfunnsøkonom Ole Johan Kittilsen, By- og regionplanlegger BAKGRUNN Utviklingen av InMap (tidligere PTM) ble igangsatt høsten 2015 som en del av KIT-prosjetet.

Detaljer

TRAFIKALE VIRKNINGER AV AREALPLANER (PTM)

TRAFIKALE VIRKNINGER AV AREALPLANER (PTM) TRAFIKALE VIRKNINGER AV AREALPLANER (PTM) Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen BAKGRUNN Dagens transportmodeller (RTM/NTP) tar i utgangspunktet ikke hensyn til vedtatt arealutvikling: 1. Arealplaner 2. Framtidige

Detaljer

Kommunedelplan for kollektivsystemet

Kommunedelplan for kollektivsystemet Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest Forslag til planprogram 20.02.15 Planprogram 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1. Bakgrunn for oppstart 3 1.2. Oppgaven 4 1.3. Mål for

Detaljer

Byrådssak 271/16 2. Prinsippsak - Strategisk temakart BERGEN 2030 ESARK

Byrådssak 271/16 2. Prinsippsak - Strategisk temakart BERGEN 2030 ESARK Byrådssak 271/16 2 Prinsippsak - Strategisk temakart BERGEN 2030 UHSA ESARK-5323-201613326-2 Hva saken gjelder: Byrådet fremmer med dette et strategisk temakart for bystyret, som forutsatt i planprogram

Detaljer

Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201427487/46 Emnekode: ESARK 1130 Saksbeh.: SVST Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 31.01.2017

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Fagansvarlig Sted- og Byutvikling i Asplan Viak Sivilarkitekt og byplanlegger Fredrik Barth

Fagansvarlig Sted- og Byutvikling i Asplan Viak Sivilarkitekt og byplanlegger Fredrik Barth Fagansvarlig Sted- og Byutvikling i Asplan Viak Sivilarkitekt og byplanlegger Fredrik Barth Profittmaksimerende byutvikling Hva skjer i våre tettsteder Eksempel Knarvik te3stedkonferanse Kleppestø SSB:

Detaljer

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen Tonje Holm Statens vegvesen Region Vest Konsulent ATP-modellen: Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak Trondheim Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Bergen

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Etat for plan og geodata Ansvar for overordnet areal- og transportplanlegging, offentlige planer og utredninger, sykkel og bybane, kartdatabaser, planregister,

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Høring Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Forslag til uttalelse.

Høring Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Forslag til uttalelse. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 16.07.2015 Saksnr.: 201500990/177 Emnekode:

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for Byutvikling, Næring og Miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for Byutvikling, Næring og Miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for Byutvikling, Næring og Miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200819795-12 Emnekode: SARK-5120

Detaljer

STRATEGISK TEMAKART NANCY JØSSANG LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING BERGEN NÆRINGSRÅD

STRATEGISK TEMAKART NANCY JØSSANG LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING BERGEN NÆRINGSRÅD STRATEGISK TEMAKART 20-09-16 Miljøutvalget i Bergen i 1977: «Man finner det økende arealforbruk til utbyggingsformål betenkelig og argumenterer for å beskytte de fine naturkvalitetene i kommunen mot sløseri

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse - Ideutvikling for sentrale deler av Fyllingsdalen

Oppdragsbeskrivelse - Ideutvikling for sentrale deler av Fyllingsdalen Bergen kommune. Etat for plan og geodata. 18.09.2012 Oppdragsbeskrivelse - Ideutvikling for sentrale deler av Fyllingsdalen Bakgrunn Prognoser viser at Bergen kommune vil kunne få en stor befolkningsvekst

Detaljer

Antall nye bergensere pr år frem til 2030

Antall nye bergensere pr år frem til 2030 Antall nye bergensere pr år frem til 2030 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet for

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Infrastruktur 3. Byggeprosjekter 4. Salgsmarkedet 5. Leiemarkedet BEFOLKNINGSUTVIKLING BERGENSREGIONEN

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

VEDLEGG 6E. Innspill om endringer i Senterområder og I/K/L områder

VEDLEGG 6E. Innspill om endringer i Senterområder og I/K/L områder Innspill om endringer i Senterområder og I/K/L områder VEDLEGG 6E Dokumentnr 317 Dato 03.12.10 Avsender Walter C. Wedberg Bydel, gnr/bnr Fyllingsdalen, gnr 28 bnr 8, Ønsker at området skal vises som regulert

Detaljer

Byvekstavtalen og betydningen for Bergen

Byvekstavtalen og betydningen for Bergen Byvekstavtalen og betydningen for Bergen Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 28. juni 2017 Oslo, 1. september 2017 Mange virkemidler i by én hensikt Bymiljøavtaler Belønningsavtaler Byutviklingsavtaler

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

Saksnr: 200817958-468 Saksbehandler: MEIV Delarkiv: SARK-1122

Saksnr: 200817958-468 Saksbehandler: MEIV Delarkiv: SARK-1122 Saksnr: 200817958-468 Saksbehandler: MEIV Delarkiv: SARK-1122 VEDLEGG 7 Parkering Bergen kommune har i dag en egen vedtekt som setter krav til parkeringsdekning ved byggetiltak. Vedtekten brukes også som

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BEFOLKNINGS- FREMSKRIVNINGER OG TRANSPORTBEREGNINGER 2040 KARAKTERISTIKA I TRANSPORTMODELLER. Bergen kommune Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE BEFOLKNINGS- FREMSKRIVNINGER OG TRANSPORTBEREGNINGER 2040 KARAKTERISTIKA I TRANSPORTMODELLER. Bergen kommune Etat for plan og geodata Oppdragsgiver Bergen kommune Etat for plan og geodata 15/6/2016 BERGEN KOMMUNE BEFOLKNINGS- FREMSKRIVNINGER OG TRANSPORTBEREGNINGER 2040 KARAKTERISTIKA I TRANSPORTMODELLER 2 (26) BERGEN KOMMUNE PLAN- OG

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK Byrådssak 329/15 Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet OHST ESARK-03-201500990-205 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune v/fylkesutvalget har vedtatt å sende forslag

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor?

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Byutviklingskonferansen 2011 «Bergensregionen og Monsterveksten» Fremtidens transportsystem: Litt om NTP 2014 2023 Byplanlegging

Detaljer

Gjennomgang av områder for fremtidig boligbebyggelse i KPA2010

Gjennomgang av områder for fremtidig boligbebyggelse i KPA2010 Gjennomgang av områder for fremtidig boligbebyggelse i KPA2010 VEDLEGG G I KPA2010 er det til sammen 43 områder avsatt til fremtidig boligbebyggelse, "B-områder". I henhold til kommuneplanens samfunnsdel,

Detaljer

Bybanen i Bergen Permanent verksted-depot Ytrebygda Bydel

Bybanen i Bergen Permanent verksted-depot Ytrebygda Bydel Bergen kommune Ytrebygda Bydel Konsekvensutredning av alternativene A og D 2011-09-28 Oppdragsnr.: 5013439 Ytrebygda Bydel Konsekvensutredning av alternativene A og D Rev. Dato: 28.09.2011 Beskrivelse:,

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info.

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 779 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1 000 100,0 58,0 100,0 45,0 66,7 60 4 Kirsten

Detaljer

Bli kjent med Bybanen

Bli kjent med Bybanen Bli kjent med Bybanen Foto og illustrasjon: Maritime Colours Vogn design: Paulussen side 2 side 3 Hvorfor bygger vi Bybanen? Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeligere by å bo i. Vi som bor her

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010 Informasjon om Endring av linjenummer og nye linjer frå 16. august 2010 Har din buss bytta nummer eller blitt erstatta av andre linjer? Ver obs på at ekspresslinjene (unntatt 50E og 78E) ikkje er oppført

Detaljer

Gjennomgang av områder for arealkrevende næring.

Gjennomgang av områder for arealkrevende næring. Vedlegg H Gjennomgang av områder for arealkrevende næring. Et strategisk temakart for Bergen ble vedtatt som prinsippsak i Bergen bystyre i september 2016 som en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel.

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

INNSPILLSKONFERANSE KPA

INNSPILLSKONFERANSE KPA 27. APRIL 2016 Lokalisering av næringsareal og arbeidsplasser har stor innvirkning på trafikkmengden God lokalisering kan bidra til å begrense biltrafikken God fremkommelighet er sentralt for næringslivet

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

Bybanebyen Bergen 2030. En beskrivelse av et komplett kollektivsystem Høring til Åsanebanen

Bybanebyen Bergen 2030. En beskrivelse av et komplett kollektivsystem Høring til Åsanebanen Bybanebyen Bergen 2030 En beskrivelse av et komplett kollektivsystem Høring til Åsanebanen Utarbeidet av Trafikkonsept Oktober 2013 Sammendrag Denne rapporten gir en detaljert beskrivelse av et fullt utbygget

Detaljer

Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid:

Hva saken gjelder: Arealanalyse sør for Flyplassvegen foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid: Dato: 3. juli 2009 Byrådssak 292/09 Byrådet Arealanalyse sør for Flyplassvegen - orientering NIHO SARK-5162-200715557-20 Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Det søkes i dette arbeidet å gjennomføre en etterprøvbar, sannsynlig og rasjonell framskriving av elevtallene.

Det søkes i dette arbeidet å gjennomføre en etterprøvbar, sannsynlig og rasjonell framskriving av elevtallene. Oppdragsgiver: Aksjonsgruppen for ungdomsskole på Søreide Oppdrag: 537350 Prognose skolebarn Søreide/Ytrebygda Dato: 2015-02-26 Skrevet av: Trygve Andresen Kvalitetskontroll: Kjersti Ingolvsdotter Vedvatne

Detaljer

1 AREAL OG TRANSPORT

1 AREAL OG TRANSPORT 1 AREAL OG TRANSPORT PRIORITERTE PROSJEKTER I PROSJEKTPERIODEN 2009-2014 1.1. Planlegging og videre utbygging av bybanenettet 1.2. Fortetting langs bybanen og utvikling av senterområder 1.3. Parkering

Detaljer

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00.

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00. 31 Varden Lægdene Trasé: Varden > Hesjaholtet > > Løvstakktunnelen > Nøstet > Jon Smørs gate > Strandgaten > Småstrandgaten > Nygaten > Kalfaret > Haukeland sykehus > Landås > Lægdene > Montana > Mannsverk.

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

Laksevåg, riksveg 555 Storavatnet - Liavatnet, kommunedelplan med konsekvensutredning til andre gangs behandling, planid 61800000

Laksevåg, riksveg 555 Storavatnet - Liavatnet, kommunedelplan med konsekvensutredning til andre gangs behandling, planid 61800000 Byrådssak 433/14 Laksevåg, riksveg 555 Storavatnet - Liavatnet, kommunedelplan med konsekvensutredning til andre gangs behandling, planid 61800000 NIHO ESARK-1130-201123221-41 Hva saken gjelder: Bystyret

Detaljer