KYRKJELYDS BLAD. God jul og eit godt nytt år! Babysongarane Marie Konfirmantane. Nr Årgang 67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJELYDS BLAD. God jul og eit godt nytt år! Babysongarane Marie Konfirmantane. Nr. 3-2013 Årgang 67"

Transkript

1 Likang KYRKJELYDS BLAD N Ågang 67 God jul og i god ny å! Babysongaan Mai Konfimanan

2 Ovsik ov ils, konakadss og lfona: Adminisasjon Likang OG Sogndal kykjkono Bsøks-/posadss: Kykjvgn 6, Sdjun, 6856 Sogndal Tlf snalbod: , E-pos: Kykjvj: Jounn M Haukås-Eid Tlfon mobil: E-pos: Soknpsn i Likang og Noum: Egon Askvik Tlf Tffid aval - måndag fi. Kykjna/klokka/ inhalda: Sanda Pac Tlf Fdag fi Oganis: Diccon Pac Tlf / Kono i busad - fdag fi Soknådslia: Ann Kisin England Tlf: Lia i Likang og Sogndal fllsåd: Mai Lund Mundal Kommunal psnan fo Likang i fllsåd: Ol Simn Nsdal Lig av kykjlydshus: Kisi Svangsu Tlf: Kyja snal sin nsad Bjøgvin bispdømm sin himsid Infomasjon om Likang kykj, ils og gudsnslis hp:// Infomasjon om kykja i Likang og Sogndal Likang kykjlydsblad ogan fo Likang soknåd Rdakø: Egon Askvik Rdaksjonsnmnd: Sign Eikns og Kisi Svangsu Kassa fo blad: Rida Tjønn Layou: Eliann Eggum Tykk Husabø pnvk Ns numm kjm 6. apil. Fis fo innsnding av soff 18. mas. 2 Likang kykjlydsblad n Då nglan hld pika D va julafa i Likang kykja. Psn foald om nglan di laga på akivishus Pindsn i Oslo. D i lågsklilbod som Kikns Bymisjon div fo mnnsk som sli md usavhngigh og/ll psykisk lidinga. Bukaa, fivillig og ils laga ngla av kass glas. Di ha fa a d kan skapas noko vakk av d som v kna som skada ll knus. Vd ugangn få kykja dnn julkvldn fkk kva hussand i Likang in slik ngl md sg him. Eg nkj på di som fa a d kunn skapas noko vakk av d som knus. Og g nkj a mang av oss ha d slik. Ikkj al va slik m hadd nk ll ynsk. Engln kjm il oss og si: Ikkj v dd Eg kjm md bod dykk om i so gld, i gld fo hil folk Ein flsa fødd i Davidsbyn Han Kisus Hn Englan fokynn fd. Fd md nyskaping av d knus og øydlagd. Fd som kan gj gld mid i soga Fd som kan gj fag d d gå og sva ha k ov i liv. D in fd som ikkj k vkk d som vond og vansklg, mn som kjm inn og gj a naa ikkj så møk lng. Ban i kybba gi oss håp. Kom vsl ban il mg, g lnga dg Kom du som sog kan silna, sig inn om h små. La mg dg sjå og finna då få g d så god. Ynskj all sysndinga i vlsigna julhlg md nglbsøk. Egon ps Eg må b u å gå! Mø ngjas Bjøn - Då g va lia kalla di mg fo fjllgi. Og g gå famlis il fjlls. Eg må u å gå. D gj mg god og hld koppn i fom. ks/foo: Egon Askvik Nsn daglg Mai (92) il Bjøgahaug, mn syns ikkj d noko å skiva om.

3 Mai noko avvnand nå Kykjlydsblad k konak og vil ha invju. - Eg hugsa mind og mind og d ha du vl ikkj nk å skiva om mg? D ikkj noko å skiva om! Mn du kan no koma og få dg in kaffikopp. Mai bu i hus md dn vak oshagn, lik vd iksvgn på Hmannsvk. M få via a ho hi Hnjsand, mn fødd Fosshim i å 1921 og oppvaksn i Myklbusdaln i Bim. Av i syskn va Mai ns lds. Usyn få Bjøgahaug. Foo: Alv Rida Dal u a i abid og snakka md Gudun Dægni. Ho fkk ssongabid på Dægni og pakka pæ. Mn di fls ld i bygda vil hugsa hnn som kokka på sjukhimn. H abidd Mai il ho va pnsjonis. -Ha du vo md i noko fivillig abid? -Ikkj så mykj. Kykjingan syns d va pakisk a g va kassa fo g budd så næ bankn og kunn sikka innom md pngan møa. Ha av og il vo md og kok på ysdagsff. D må va ho Mai som på kjøkkn i dag fo i dag kaffin så sk,høyd g di kommn, si Mai og smil. - Ann d su ll god v g kjm mg i all fall u. D allid god å koma il kykj. Eg få in fd ov mg. Ho lgg il a kykjvgn h ingning å snakka om. Då ho vaks opp hadd di i mil il kykj. Og få ho va ni å gjkk ho dn lang vgn il søls md ky. - Og skull m il Sandan va d å a sykkln fa. T mil kva vg. Mai vdgå a d va lang. Og pan gå også dnn middagn, om laus og fas, minnn mang og lån aldi lang vkk. Jula - Kolis va jula i din oppvks? - Då va m i bssova. Han fa s jul mid på golv og d akk i ak. M hadd o middaga julafa. Mid på dagn å m luafisk og om kvldn sauibba. Ungan må kvila middag så di va opplagd il kvldn. Mn lls må di vaksn i ffjøsn som vanlg. Dy psanga va d li og ingning av. Eg hugsa g va vldig glad fo i fin håklmma g fkk. Ho mo og han fa va solg founda då m ungan i jul kjøp nabodlamp il di. D va svæ sak dn gongn. Fo finansia kjøp hadd m plukka blåbæ og ybæ. Og so va d il kykj. Md hs og sld. Eg hugsa nno kolis di ba hsan ndafo kykja og di fkk så og a høy mdan m va il mss. No fia Mai jul hjå bona sin, u. Ho ha også få opplva sks banban og oldbon. - Eg vi kva g skal gj i å, si ho lu, mn lgg il a d kan g sjølvsag ikkj skiva i blad. Einsåand mnnsk Dnn middagn Dagny (90) og på bsøk. - Va d slik a d gjkk mi il kvaand fø? - Ja, d va no hls m nabokonn som hld saman, ho Båd-Anna, Bia-Bogny og Ådn-Kai. D va ivlg. Mn d ivlg no og nå nokon sikk innom. Kva si så Dagny om si god vnninn Mai? - Ho i insåand mnnsk. Mai ha hjlp mg a g ha kom mg u. Opimisisk, ngisk og bsm adjkiva som of gå a om Mai. Sjølv bls ho av d. - Du ha vl ikkj nk å sja d sky i bla? Mn d ha m nk. Mai i av mang ld mnnsk i bygda som md og gj oss ika som lokalsamfunn og ho i føbil fo oss all. Hil biblsoga -Eldsmann hi Gabil og g hi ignlg Maia, mn då d va snakk om å kalla numm fo Maa, va d nokon som lu på om hil biblsoga skull md, så ho hi Minny, si Mai og l. Spk kykjgjnga 92-åingn daglg u og gå lang ua - Eg må u og gå. D gj mg god og hld koppn i fom. Som ungjna gjkk ho in vin på hussllskuln i Kokn fø ho kom som jna hjå fu Knudsn på Hmannsvk. - D va hovudsaklg kjøknabid, mn g hugsa m slo in ig di hadd opp i Eivalgjd. Ein piod abidd ho på Sandbu, in kafé på Hmannsvk, fø ho gif sg md Oddmund i Oddmund døydd gansk ung i 1974 så d ha vo mang å ålin. Då må g a mg sifika. D va fo ungvin uan. Nsn daglg ho il Bjøgahaug. Ho syns d ikkj noko å snakka om. - Eg ha mang god minn få mang fjllua. Eg u g må ha vo på Fanaåkn 8-10 gong. D kom sg av a folka min ha sy d opp. Mn også Galdhøpiggn og Gliind ha vo umål. - Ms ha d likvl vo å koma sg il fjlls h i king. Ungan si il mg a g ikkj få lov å gå lang ua ålin ll å klaa i sig fo å plukka pl. Mn ho høy hls ikkj på d øya. Sk kaffi E a ungan hadd byja på skuln hadd ho lys D nok kilom å gå il kykja også, mn Mai syns d hil fin. Likang kykjlydsblad n

4 En sjn skinn i na En sjn skinn i na... Vi gå mo jul, og dagan møkna. Di skinand advnssjnn i vindauga md på å gj møkida li lysa fo oss nodbuaa. I vå avl og maill kvadag føjulsida bli in hkisk piod. Julmasipann ha vo på plass i buikkhylln i vkvis, julbusn lik så. I poskassn amla d inn klam om god julkjøp av yms slag, og dn kulø pssa fol oss kolis vi kan skap god julsmning i himn. Julbaksn må på plass, og d ikkj må på kva som kan yllas fam av kulinaisk smaka. Kla vi å sy unna noko av mas kan føjulsida v i god id, i vnid mo d som skal kom; - sjna som kjm il oss på julkvldn. Komponisn og diignn To Aas ha ha som mål å gj skln il dn kisn ua låga. Gjnnom Oslo Gospl Choi ha han kla nopp d. Dn føs julplaa dia kom u i Di fls av songan va gaml kjnninga, mn in va hil ny. Mns To Aas vna på a kona skull få på sg 17.mai-sasn d å, sa han vd piano og lika fam in ny mlodi. «Dnn kan bukas, mn g ng in ks og d li fo!», nk han. Dmd spl han mlodin inn på kass og snd dn av gad md dosj il dikapsn Eyvind Ski. Ski akk å spl gjnnom kassn fø han gav sg i kas md nasjonaldagsfiinga, og han l ankan gå 2000 å and il dagn då vda bli ny, dn hilag imn. Og i løp av dagn ha han fdig ksn il d som skal bli in ny kjnd og kjæ julsalm: Nå dn hllig im Vi så i sjnskinn og hø klokkn kim Nå ings juln inn Engln syng høy i ko: syng om fd på vå jod! Vdn bl aldi hl fola En sjn skinn i na En nyfød kjæligh sov Nå Guds himml næ Vå lang vanding ov Sjnn ha sans h. S himln ligg og hvil, på jodns gul så Vi så und kybbn og smil, Fo vi fmm nå Engln syng høy i ko: syng om fd på vå jod! Vdn bl aldi hl fola En sjn skinn i na H kan vi dømm om dn fd som vi skal i n gang Fo d ban ha himln md og jodn fylls md sang Md ks og mlodi på plass aang To diign salmn fo ko, og ns dag saa innøvinga. Ei vk sina va di i sudio, og i halvå ok publikum i mo CD-n md jubl og gld. H i Likang ha dnn salmn vo buk i mang å på skulgudsnsn fø jul. D fas adisjon a 10.klass sill opp og syng En sjn skinn i na. Nå dn komn md i dn ny salmboka, og på julafangudsnsn skal vi syng om d som skjdd i dn hilag imn: «En sjn skinn i na». I dn ny salmboka d funn plass il fli flo julsalma. Ein av di dn kjnd nglsk salmn Onc in oyal David s ciy. Dn oms il nynosk og ha då få iln «I kong Davids by d hnd». Kjm du på høgidsgudsnsa juldag få du høv il å bli kjnd md dnn salmn, dn ms sungn i England. Du finn dn også på sid 17. God julsong! Sign Eikns 6 Likang kykjlydsblad n Foo: Egon Askvik Likang kykjlydsblad n

5 Sysond 1 spidagupp i akiv spidagupp, md om lag 50 mdlma få 5. klass il vaksn. M dl inn i opp og ovlag. I løp av i ypisk spidaå m på ua 3-4 gong i halvå, av og il om somman også (li), og så ha m spidamø nsn kva onsdag i skulå. Kva gj vi på møa? Jo, vi læ ing som.d. føshjlp, knua og and pakisk fdighia. Vi øv på samabid og syng. Av og il k vi i mk ll fli, og vi båd u og inn. Klaing Ei av akivian av d mi spanand slag, klaing og aplling. M ha udanna liaa og ova il å sik, og m ha få kjøp usy il kompl opps u og inn. D kjk og di fls, også di md høgdskkk, ø som ofas å pøv li nå m ha akivian i klavggn, nn d inn ll u. Føshjlp Fo å få il alisisk føshjlp, så ha m også læ oss å smink så, og dmd v øvingan gansk alisisk, og av og il li gufull... Mn d ksa kjk nå d s k u. Då kan d hnd a spidaan kan dd liv i i vklg kiisk siuasjon. Høgdpunk Ås høgdpunk va uan vil landsli i Savang, saman md ov and spidaa få Nog og uland. Saman md oss hadd m 8 dansk pigspjd få Hadslv, som å i lag md oss, og dl flls usy og mang akivia. D va vldig kjk md slskap og m va god kjnd i løp av livka. Toppn samla il fllsbil saman md Hadslv pigspjd På lin opplvd m mykj moosam og spanand. Mllom anna va m på piksoln, ja, dn STOORE, og d va høg nd. M fkk ikkj gå u på kann gunna ygglik, og d va nok bs, mn m fkk sjå ko fanasisk flo dn. Kva dag va d ulik akivia, og spidaan va også på u hil uan liaa i 24 ima, på haik som d hi. No planlgg m u il uland ns somma, il Kandsg innasjonal spidasn i Svis m gl oss! Spidahlsing få all oss i Sysond - og akk fo god sø i bygda gjnnom hil å! Tks: P Snsadvold Foo: Sysond I spidagupp Nd mo Fjælands, på u få Sogndalsdaln il Njøs. 17.mai allid i saslg høgid uafo kykja Inga og Maia ny usikn. Likang kykjlydsblad n

6 Ov: Jnn si spn og vna på a di skal i «fohøy» om biblsoga, slik in konfimasjon i kykja va i Jnn ha lang, sva skjø, kvi blus og ha fla hå. Læa Tov Snsaas gjv di in sis ppalk. Ein lksjon i gamaldags konfimasjon Få Sogn Avis ks/foo: Sigid Svafoss Kunn ikkj lsa Ovhøying på gamlmån Å va konfim i ld id va ikkj nkl Elvan i 9.klass vd Likang ungdomsskul gav skullva og all gjsn in hisoiim i kolis d va å gå opp fo psn i På dn ida va d ikkj småpa mllom ps og lv. - Kjmpkjk å få va md på d. M ha læ så mykj, si Kamilla. Vnninna Jounn nikka og fol kolis di all ha gå ihuga il vks fo å va bs moglg føbudd. - Mn sjølv om m kunn svaa på spøsmåla, så va d li li a m likvl ikkj skull visa a m kunn sva, si Jounn. Spn I samabid md ps Egon Askvik ha lvan planlagd og øvd på kolis di skull gjnnomføa in gammaldags konfimasjon i kykja. - M ha abidd ksa mykj fo a m skull maka å få il i bs moglg og hisoisk famføing. Sjølv om d ha vo mykj abid, ha d vo god smning, fol Tov Snsaas. Ho òg si d ha vo kjk. Ikkj b skull lvan læa sg salmvs og biblod. Fo å gja d så aunisk som åd, skull lvan kl sg slik di gjod fo 250 å sidan. - Spnnand, kjk og læik si Kamilla og Jounn. Ikkj lsa Å va konfiman und ps Ghad Glmydn va ikkj nkl. Elvan kunn ikkj lsa då d ikkj va obligaoisk skul, mn i sadn va d fold og bsfold som læd di kva som så skiv i skifa. Og så va d å hugsa d. Spn: Fø dn sng psn byja fohøy, gjld d a all knappan i dssn knappa. S famov - Jg skal fohø, mn må vdgå jg ikk ha d so fohåpning. T fm gu, sa myndig ps Glmydn (Egon Askvik) i sva pskjol. Og så va «hisoiimn» i gang. - D va moo. Som biskop g glad fo a kykja involv i dn so makinga av a fylk 250 å. Opplgg md dn gamaldags konfimasjonsovhøyinga hisoisk gansk pålilg agjvn, mn g dd psan va snga fo 250 å sidan nn han va i dag, si biskop Halvo Nodhaug. Han va mllom di mang gjs il dn sosila fylksfsn. Biskopn osa jubilumsnmnda. - Di ha vo flink il å planlggja. Fylk ha so ufodinga. Difo d kjk a d i jubilum d in s famov og ikkj b mima. Eg hia på Sogn og Fjodan, i fylk g bsøkj glmssig, og d lik kjk kva gong, si biskopn, som fo føs gong va i Likang kykj. Salmsong: Klokka og kykjsonga Diccon Pac li bona i salmsong. All kunn uana H Gud di dy navn og æ og Folkflsa il oss kom Fylksjubil Amsmann (fylksmann), ps og lnsmann. Foo: Bih Johann Finsad/Sogn og Fjodan fylkskommun Sng ps: Ein sng ps Egon Askvik i ids pskjol få 1736 snakka md biskop Halvo Nodhaug og Liv Sign Navas. 10 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

7 ! Likang 12? Konfimasjon-quiz! H spøsmåla s dg sjølv 1. Ko mang bøk d i Bibln? I GT I NT? 2. Skal skapingshisoia olkas boksavlg? 3. Kva hi di o fys mnnska som m mø i Bibln? 4. Kva by namn dia? 5. Kva hi hagn di va i? 6. Kolis skull mnnska foholda sg il hagn (naun)? 7. Kva Babls ån? 8. Kva va Noas ak? 9. Kvn va Moss? 10. Kolis lyd vlsigninga? 11. Kvn va kong David? 12. Kolis dn 23.salmn i Bibln? 13. Kvn va kong Salomo? 14. Nvn i av Salomos odøk! 15. Kva va pofan si oppgåv? 16. Kva hi di fi vanglisan? 17. Kva va Jsus fødd og kva vaks han opp? 18. Kvn va vasla om fødsln? 19. Kolis va Jsus fylgj D Ny Tsamn? 20. Kvn va P? 21. Kvn va Tomas? 22. Kvn va Sakkus? 23. Kva in miskunnsam samaian? 24. Kvn va dn bokomn sonn? 25. Kvn va dn ik bondn? 26. Kolis dn gyldn gln? 27. Kvn va døypan Johanns? 28. Kvn va Lasaus? 29. Kvn va Pilaus? 30. Kvifo må Jsus døy? (ifylgj d ny samn) 31. Kvn så som vin på a Jsus so opp få di død? 32. Kvn va Paulus? 33.Kva hi sis boka i Bibln??? 1)66 bøk, 39 i GT og 27 i NT 2) Ni 3) Adam og Eva 4) Adam: Mnnsk av jod og Eva: Liv 5) Edns hag6) Di skull dyka og vna 7) Ei høg ån mnnska bygd i byn Babl 8) Ein fakos Noa bygd fo å dda mnnsk og dy få dn oal usling då vassflaumn fyll joda 9) Isali som vaks opp hjå faao i Egyp, va dn som fø isalian u få slavi i Egyp og va lian dia gjnnom øydmaka. 10) Hn vlsign dg og va dg. Hn la si andl lysa ov dg og v dg nådig. Hn lyf si åsyn på dg og gjv dg fd. 11) Dn and kongn i Isal. Dn søs. Fød mang kiga og skiv mang salma i Salman i bibln. 12) Hn min hyding,g mangla ikkj noko.han lè mg liggja i gøn ng, han fø mg il van d g finn kvil.han gjv mg ny liv.han li mg på fds siga fo si namn skuld.om g så gå i dødsskuggns dal, g ikkj dd fo noko vond. Fo du md mg.din kjpp og din sav,di øysa mg.du duka bod fo mg famfo min finda. Du salva mi hovud md olj.mi bg nn ov. B godlik og miskunn skal følgja mg all min daga, og g skal bu i Hns hus gjnnom all id. 13) Kong i Isal. Vis og klok. Bygd mpl i Jusalm. 14) Slå opp i Salomos odøk 15) Di skull åvaa folk nå di va på vill vga og visa di dn vg. 16) Maus, Makus, Lukas og Johanns. 17) Blhm. Nasa. 18) Di vis mnn 19) Fødd i in sall, hadd læsvina, hjlp all som li naud, bydd sg om di som and ikkj bydd sg om, sa i mo un, foald likninga og hisoia, døydd og so opp få di død. E vda sin Flsa. 20) Ein av læsvinan il Jsus. Lia. 21) Ein av læsvinan. Tvil på a Jsus hadd så opp få di død, 22) Ovolla i Jiko og lin av vks. Jsus kom på bsøk og han fkk i ny liv. Luk.19 23) Ein som s, sansa, vis mdkjnsl og hjlp. Rngasj sg, buka båd id og pnga Luk.10 24) Yngs av o søn som sløs fasavn sin vkk, mn som va mø md kjælik då han kom him a. 25) Ein som va så ik a han b vill a, dikka og va glad og nya sn av liv. Jsus åvaa mo ikdom og si a m skal va "ik i Gud" 26) D du vil a and skal gja mo dg, skal du gja mo di 27) Døyp vd lva Jodan. Døyp Jsus, mn gjod d kla a han ikkj va Mssias. Vina om Jsus. 28) Lasaus va bo il Maa og Maia i Bania. Han døydd og va gavlagd. Jsus vk han opp få di død. 29) Romsk landshøvding i Juda. 30) Jsus må døy fo å sona all mnnsk si synd. 31) Maia Magdalna, læsvinan, Paulus og mang and som Jsus vis sg fo jf 1.Ko.15 32) Aposl. Ris il hidningan (di som va ikkj-jøda) 33) Johanns opnbing Likang kykjlydsblad n Diakoni i vå kykjlyd Sunnva Husabø Likang sokn sin psnan i diakoniuval fo Sogndal og Likang. Ho oganis ysdagsffa i kykjlydshus annakva ysdag. I okob invi soknåd hnn il å koma og sia li om diakonin: Diakoni kykjas omsogsns og nskjælik i paksis. Diakonin ha fokus på opa og skjul naud. Å kjnna sg uafo Folk kan l opplva å va uafo fllsskap. Mn all mnnsk skal møas md Jsu kjælik. D høys kanskj ikkj så vansklg u mn d d fo d gjld all mdmnnsk, ikkj b di vi lika å va saman md. Fo i id sidan snakka g md nokon om kykjkaffin vi ha gudsnsn og fkk bskjd om a mang gjkk him fo di føl sg uanfo fllsskap då g og fli sod saman i klikka. Eg ha nk mykj på d i id og d l å så saman md di du kjnn og ikkj sjå di som ikkj ha nvk ll vnn d. D vikig a vi s all og pøv å a va på di som vil bida i d kisn fllsskap al vn og bhov. Sjå sg und Kolis skapa i samfunn md plass fo all? Kolis bli kykja i åpn fllsskap? Kolis bli vå mnnsksyn ufoda i mø md mnnsk md funksjonshmming, ld, usmisbukaa og flykninga? Diakoni i kvadagn å sjå sg und, kvn ha d vansklg og ng nokon å snakka md? Nå nokon opplv dødsfall folk på Likang flink å a konak, mn kva md skilsmiss? Då Kå døydd va g n flya på Li og hadd li nvk d udd g, mn folk søymd il md kak og bloms og vis so omsog. Eg hadd i vninn som mannn is få på dn ida, ho fkk ingn øys og sø, mn føl a folk k sg vkk og ho fkk d vldig vansklg. D noko m må nkja ov. D i kykja in kalla d fo diakoni. Liv bli ika md å hjlpa and og så saman. Tysdagsff. Foo: Egon Askvik Nok gong må vi fakisk illaa a and hjlp oss. Vå ny landsmnn ha in kulu på å visa samhald og hjlpa kvaand og di god ksmpl fo oss nosk. Kva ha m? Gudsns md pik, song, musikk og mang flink folk hjlp il. D kv abid og planlgging og sula vldig ba, g skull so gjn s a fli mø opp og ok dl i d fllsskap. Vi ha in sjldan flink ps. Kykjkaffi sosial og ivlg noko som di fls s pis på å ha s sill i Kykja. Gudsns fo fysklassinga, vldig god ilbakmldinga. Konfimasjon Konfimanan flink å dla i kykja og di in flokk flo ungdoma som in må lika. Bandåp i so bgivnhi fo hil familin og fo oss and i kykja. Kykjingan i naboff som m s so pis på 3 inga og 2 fllsmø Tysdagsff ca 13 p å. Vldig kjkk samlinga md god fammø ca Egon, Diccon og Ridun Sand mø kva gong. Babysong vikig ffsad fo ung fold, flo innsas av Sanda som så fo d ms av abid d. Minnsund gavfd d av og il og då hjlp nok av oss il på kjøkkn på kykjlydshus og d posiiv Sunnva Husabø kykjlydsblad n

8 Likang-konfimanan Hln Risns Wolff Ida Bjøk Joun Yi Kamilla Buhim Bolaug Aksl Mllingn Alksand Sælid Skopn Alicja Rjs Ands Magnus Eld Walak Kisin Lind Røysh Linda Volldal Lkvn Magnus Hagn Myml Malin Sæbø Ns Andas Mjlsad Ands Øvbø An Bjøk Big Gpsad Røysum Mai Fld Liljdal Maia Elisabh Gåsvæ Mai Rygg Fdhim Makus Oppdal Jacobsn Chis Gjald Eiik Myklbus Elnd Hnjsand Eskil Skjulhaug Yi Robin Wahn Ndhagn Sii Fossøy Sian Lund Nsdal Sian Sælid Njøs Foo: Egon Askvik 14 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

9 Babysong 2013/14 Babysong i flo sosial ilak fo oss mød som i pmisjon. Som ofas mø m kvaand på Kiwi, og gå u i lag il Kykjlydshus. D d song og gl i gi av Sanda, og koslig sansopplvinga fo småisan. I kong davids by Tks: Ccil Fancs Alxand 1848 Omsjing: Kjil Føysa 1975 Mlodi: Hny John Gaunl 1849 Allid d kjkk dam md som laga god lunsj il oss, og allid noko god il kaffn; båd fuk og sjokolad. E kva som di små ng li ksa oppmksomhi, så få di d få di sam gi damn, slik a vi mødn få kosa oss md lunsjn og ya li i lag. Innimllom ha vi Babysong på sjukhimn. Då s di ld und oss i ing og s på mns m syng og ulla md ungan. Også h d god lunsj og sosial på. Evy og Agnh Babysong-daoa fo vån 2014: Fylgjand osdaga i kykjlydshus Fbua: 27 Mas: 6, 13, 20, 27 Apil: 3, 10, 24, 30 (sjukhimn) Mai: 8, 15 Babysong-ulodding Innimllom babysongn på sjukhimn. I Kong Davids by d hnd som pofn hadd sag. I in sall og i i kubb va i ban il kvil lag. Ban va Guds sann od Møy Maia va hans mo Vå aug sna skal sjå han nå vi mø han il sis, Fo d vsl ban i kubba vå H Jsus Kis. H ifå han k oss bå, fø oss di han ha gå. Ha du in bams il ovs ll babykl som igna fo ulodding? Kanskj du ha lys il å sikk små plagg, mn ikkj ha nokon å gj di il akkua no? La oss gå il d ban som Gud og Hn vå. Han kom nd få høg himml, vill dl vå kå. Al d ing og d svak vil han nådig il sg ak. Ikkj i i ussl kubb, bundn und jodisk bann - mn i himln skal vi sjå han, vd Gud Fads høg hand. Kingom han i kvi vi så, all som fkk bankå Sanda k imo plagg og kosdy, og nå ho ha nok il å lodd u v d Babysongulodding. Innkn få loddsal gå il å div Babysongn vida. H på joda ban lvd. Dag fo dag han vaks lik oss. Hld sg saman md d lav. Dødn fann han på in koss. Fidd sg o dødns mak, og so fam i guddoms pak. - D in av di ms kjnd og sungn julsongan (caols) i England. Oiginaliln "Onc in oyal David s ciy". I Nosk salmbok13 fins dn på n 46. Kosdy og babykl kan lvas il Sanda Pac. 16 Likang kykjlydsblad n Allid d kjkk dam som laga god lunch il oss. H Els-Bi Vn. Tks/foo: Sanda Pac Likang kykjlydsblad n

10 Ei ban fødd i Malawi Jan og John ha få in lin gu. Han bli fødd på Kamyana hlsklinikk kl. 02:13 og vog gam. Båd mo og ban ovlvd. D inga julsjn ov klinikkn i Kamyana. Ingn konga kjm på bsøk md gull, øykls og mya. Jan og John Kalikokha ha ikkj in gong våga å nkj på namn il dn føsfødd. Mn di fkk in plass i fødsova. Eg så glad fo a g kunn fød h! H bli g kn god va på, og g kjnn mg ygg. Viss g hadd fødd him, vill isikon fo komplikasjona vo mykj sø, si Jan Kalikokha (19). Nosk kykjlyda byggj hlsklinikka og udanna jodmød i Malawi gjnnom Kikns Nødhjlp. Saman gav vi Jan og sonn in ygg fødsl. Vna md å folj Malawi blan landa i vda md høgas al fo mød og bon som døy. H fødsl og død så næ kny il kvaand a ingn ha åd il å lggj plana. Jan ha bo på løyndomn sin i ni månad, slik nosk fold gjn vna il olv vk md å folj. Kva å døy und kvinn og 2 milliona bon ov hil vda i samband md fødsl. 99 posn av dss dødsfalla skj i faig land som Malawi. Kikns Nødhjlp ha jobba i Malawi sidan Di lokal søskykjn vå så fo 40 % av hlsnsn i land gjnnom Malawis kisn hlsfoining (CHAM). Saman byggj og usy vi hlsklinikka og fødsov og udanna sjukpliaa og jodmød. Sks sjukplihøgskula i Nog ha vo md på posjk vd å sykj udanninga. I illgg div vi fli and hlsfmjand ilak, blan anna vd å ngasj lokalsamfunn i hlskomiéa fo å spi kunnskap. Ei julgåv som dda liv Fo 200 kon kan Kikns Nødhjlp.d. gj i jodmo mdisinsk usy som dda liv. Å gj i mo og i ban in ygg fødsl d bs julgåvips få Kikns Nødhjlp i å. Takkoff i Likang kykj julafa gå også d å il Kikns Nødhjlp. Kykjlydn vona på i kodso jugåv il di som ng d mi nn oss. Hugs å a md dg konana il juloff! Foo: Gg Rødland Buick/Kikns Nødhjlp Bøn fo kykjdøa Gud, gj døn i d hus vid nok il å kunna a imo all som ng kjælik og fllsskap,og smal nok il på sngja u misunning, hovmod og sid. Gj dnn døsokkn låg nok il ikkj å bli in søysin fo bon og ung, mn sil og sk nok il å halda d vond u. Gj dnn kykjdøa il in po il di vig ik E Thomas Kn ( ) O Kaolsk bønnbok Dnn bøna v bd fø kva gudsns i Likang kykj. 18 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

11 Få in biskop si minnbok Gunnlova skal fias Biskop Finn Wagl va biskop i Nidaos bispdømm. I boka Ingn lv fo dg slv fol om nok minn han ha få si bispid. Å bli s og bkfa Vi skal halda oss il skulgudsnsa, dnn gongn i Makabygda kik i Lvang. Vi komn il d spannand punk i gudsnsa som hi: Biskopn samala md bana. Spannand fodi ingn av oss vi kva som no kan koma il å hnd! Eg k ugangspunk i i vlpøvd spøsmål: Kva d finas md kykja dykka? Efainga a md d spøsmål kjm samaln ask i gong, og dn kan gj gunnlag fo mykj unding og ank. D finas md kykja lyskonn og lys i kykja alavla kusifiks i kobogn ogl og musikkn sjølv kykjomm. Slik fovna sva kjm d òg und samaln i Makabygda. Mn av og il kjm d uvna sva. I Makabygda så uvna a g aldi gløym dnn samaln: - D finas md kika vås han Tobjøn! Tobjøn kykjna. D hans ansva å halda kykja og kykjgadn i odn. No und skulgudsnsa si han på galli. Eg opa opp il han: - Høyd du d, Tobjøn! Og Tobjøn ha høy. No ia han ov gallikann. Han smil som i sol! H d ikkj id il å nkj sg mang gong om: - Kva hi han, spø g. - Kisian, sva moa. - Kisian, du gå md mg, si g og k oåingn i handa. Spø om kykjlydn gj so aug, nå Kisian som n fkk masjod kjm vandand hand i hand md biskopn! Lng nn il inngangspossjonn hadd g jo ikkj nk. Ns ak gav sg dimo sjølv då vi skull sja oss nd: Eg må a Kisian på fang! Og Kisian l sg plassa på fang il biskopn som dn ms sjølvsagd ing i vda. Han sa d sill og yg og følgd md uan in lyd. 200-åsjubil fo Gunnlova skal fias i kykjn 23.fbua 2014 D va på dnn daon dn dansk sahaldan, pins Chisian Fdik i fbua 1814 mddl all biskopan i land a all kykjlyda skull samlas i kykjn il in ksaodinæ bddag (25.fbua 1814). D fkk di høya a pinsn som gn hadd ovk sy av land og a folk kunn bga sin fidom vd å slua opp om han. E idsavlgginga va d val av valmnn. Di skull vlja usndinga il iksfosamlinga som skull saman på Eidsvoll 10.apil. Di som va vald, fkk md sg fullmak sign av psan. Fullmaksbv som va ufda i Likang kykj 1814 Å sika fidomn ligg i gunnlova sin kjn. M må ikkj mins kjmpa mo vangføsillinga om a di nosk vdian uga av i op fllsskap md spk fo mangfald. Nog skal inklud all i d so vi si Kykjådsdikøn. D v gudsns i Likang kykj 23.fbua md i minifodag und kykjkaffin. D v mon in plak på oppslagsavla u og in kopi av fullmaksbv inn i våpnhus i kykja. Kjld E in lang visiasdag kjm vi and il Makabygda kykj om kvldn. Sola i fd md å gå nd. Mssingkula på oppn av spi skin som dn aldi ha gjo fø. Og ikkj uan gunn. D vis sg a Tobjøn i løp av dagn ha na ån og gå i gang md pussusy på mssingkula. D va hans ilbakmlding på vllæa få bana! Kva kan ikkj hnd nå mnnsk bli s og sadfsa! Kisian Vi skal il Bakk kik i Tondhim. D visiassøndag og possjonn ha flya sg på usida av kykja, få sakisi il hovudinngangn. Konasn il vå fovning il å a og føla på, nå vi i våpnhus mø i mo som i fd md å kl yøy på dn vsl guungn sin. - Skal d gå, spø g ovaska. D jo no gudsnsa k il! - Kykjlydn vil ha o nå biskopn kjm, svaa moa, ydlg fus og oppgi md å i augo. - Då ikkj d sadn fo oss. Så kom idspunk fo pika il biskopn. - Knu, sa g il domposn, du få a ov Kisian! Og Kisian ivs lik god på fang il domposn som på biskopn si. Ja, d gjkk ikkj lika il nn a han sovna fø g va fdig på piksoln. Så gjkk gudsnsa omsid mo slun, og d va id fo ugangspossjonn. Føs gjkk biskopn, og så kom Kisian, gåand mllom o av psan, som om han va vl vand md d possjonsliv. Vi sansa opp nds i kykja, ko i såland mo vna på å a imo sonn. Mn Kisian vill ikkj bli kn imo nno. Han vill gå i possjonn hil u! Eg vi ikkj ko mykj som si a visiasgudsnsa i Bakk kik. Mn ingn av oss som va il sads kjm il å gløym Kisian. Guds ik høy slik som han il! Få boka Ingn lv fo sg slv Vbum Ei fsskif il biskop Finn Wagl. Gjngi md løyv få folag og fofaan. Til Nynosk vd Kisi Svangsu. Fam få akiva. I samband md gunnlovsjubil i 2014 ha Riksakiv og Riksanikvan funn fam di 200 å gaml fullmakn. Likang kykj va i av di 170 av dagns kykj som va vallokal i Jubil gjv pspkiv på kykj, sa og nasjon Di som vald di 112 usnd il Eidsvollfosamlinga i 1814 va alså vald i kykjn. Gunnlovsjubil vikig også fo kykja. D gjv oss høv il å sjå dagns ilhøv mllom kykj og sa i i sø pspkiv, si dikø i kykjåd, Jns- P Johnsn. På vgn av Dn nosk kykja han mdlm i Soing sin hovudkomié fo 200-åsjubil fo Gunnlova. Få kykja si sid m oppkn av a jubil båd skal gj oss kunnskap om vå nasjon og vå kykj si flls soga og pika på kykja si ansva fo å ala og handla d fidom og mnnska v uga. 20 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

12 Til mdlm i Likang kykjlyd KYRKJELYDEN SI GJEVARETENESTE Likang soknåd ha dnn hausn døfa dn økonomisk soda fo kykjlydn. D syns kla a m ikkj få auka ilsko få kommunn il kykjlg vksmd. D ms av d kommunal ilsko gå md il vdlikhald av bygg og løn. Mn kykjlydn ha mang akivia som m ynskj halda opp. Fo å få mi føsilg innk gå m difo u og bd inskildpsona/hussanda om å va md og finansia i ll fli inskildposjk i kykjlydn. Kosnadan (ca.) m ha p i dag følgjand: Likang kykjlyd DEN NORSKE KYRKJA Sogndal og Likang kykjlg fllsåd Kykjbygg og kykjgad Mang av dykk ha nok s a d ngs vdlikhald på kykj og kykjgad. Kykjvgn SOGNDAL Tlf: Sogndal Vå sakshandsama: JMHE Vå f.: 11/ Akivkod: 308 Konfimanmaill K 3000,- p å Konfimanbibln (Ny av i å) il konfimanan K 6000,- p å - (in hussand ha alli k på sg å kosa d gjnnom fas gjvans) Gåv vd dåp K 3000,- p å 4-åsbok K 3000,- p å 6-åsbok K 3000,- p å Bibl il 11-åinga K 6000,- p å Ynskjlg a oganisn ha ksa il ådvld fo å hya inn musikaa vd ulik høv. Kan d nkja dykk å va md på i slik gjvans? D kan odnas vd fas kk få kono kva månad ll sjldna? Om in ikkj ynskj fas kk, kan kykjlydn snda u gio. D så sjølvsag fi il å avslua ngasjmn. D pakisk kjm m and il. D sjølvsag ikkj slik a d må øymka bidag il i av posjka, mn hvis d ha i ynskj om kva pngan gå il, k m gjn imo d. Nokon vil kan hnd også avgns d il i ingongsgåv. M ha også full fosåing fo a d kanskj ikkj høv fo dykk å v md på. Kykja ng båd kalking av vgg, jøbiing av ån og inspksjon av in skad på skifak. I dss daga så budsjabid i fokus. Kommunn skal finn u ko so løyvinga som skal dlas u, og kva som skal pioias av abid famov. Hldigvis ha m in posiiv kommun i Likang som by sg om kykja, og då håpa m jo sjølvsag på a d abid også få di løyvingan som ngs. I illgg ha m søk KA (Kiklig Abids- og inssoganisasjon) om midla il in ilsandsappo av kykja. Ein slik appo vil kunn gi oss in sø innsik i kva ilsand kykja i, og kva som bø pioias føs. Dn vil slik kunn hjlp oss i d famidig abid md å hold kykja vå i sand. M ha difo i mål om a in dl av vdlikhaldsabid kan kom i gang il vån. Kykjgadan ng allid ilsyn og vdlikhald. D mka ulg di av dykk som ha in hag und hus si også. Ein kykjgad ikkj nokon vanlg hag, mn snaa ynskj m a di skal famså som fin pakaal fo all som fdas d. Gjd und kykjgadn på Likang ng så il måling og sll. D håpa m også skal bli gjo så sna som åd. Fllsåd ha likvl val å pioi kykjbygg i dnn omgang, og så få m sjå ko lang midlan kk. Jounn M Haukås-Eid -kykjvj i Sogndal og Likang I fys omgang vil m gjn ha i signal få dg om d noko du/d vil/kan va md på, ko mykj d i so fall vil bida md og om d ha i ynskj om kva pngan skal bukas il. Konak soknådslian ll soknpsn (posadss og lfonn finn du på sid 2) Likang, dn novmb 2013 Egon Askvik soknps Ann Kisin Aaskog England soknådslia 22 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

13 Små & so... 4-åingan fkk bok På hausakkfsn fkk 4-åingan bok. Di fkk også hlsa på dn ny usopplæan, Nils Eina Bg. Fuk og gønsak va bo inn i kykja og m akka Gud. Gld og sog Døyp: Evn Wahn Thu Vicoia Søln Synnvåg Synn Insfjod Bkkn Jonahan Busgad Isabll Røysum Iv Lidal Vigd: Saa Elin Halland Fidun og Kim Andè Høydal Maifjæn Ingid Haugn og Jøn Apland Konfimana på u I okob va Likangkonfimanan på u i Sogndalsdaln. Vlvillig fold sil som sjåføa og hjlpaa. H læd konfimanan om Gud som skapa. Kjll Olav Høsak Nodhim ok imo md fuk på in av di mang sasjonan. M fkk smaka a Gud god. Gavlagd: Oddva Husabø Asid Njøs Inga Halland Eina Haug 24 Kykjlydn ha mø konfimanan på gudsns i kykja. D in fin gjng. No gl m oss il lysmssa 8.dsmb. Sundagsopn buikka Mang ha få md sg a d no akul md sundagsopn buikka. D ikkj ovaskand a kykja sk kiisk il a hilagdagn slik v mi kvadag. IKKJE GLAD: Håkon Ødgaad si søndagsopn buikka by sø ugif fo næinga. Poliikaan bø nkj sg om. Foo: Bjønflan, Thomas/NTB scanpix Mn også næinga sjølv og di ils kiisk. På nk.no kan in lsa om Håkon Ødgaad som næingspoliisk sjf i daglgvakjdn COOP. Han vil hls halda på dagns glvk og fyka øffa id dsom lova v nda og si d vil mdføa so miugif. Likang kykjlydsblad n Om d v lovnding, må Coop også hald op på sundagan. Ingn buikik vil våga å halda sng, min han. LO-fobund Handl og kono s også møk på famida dsom all buikka v sundagsopn. I fylgj fobundslia Tin Lis Sundns d in flls vdi fo d nosk samfunn a d so flial ha fi på sundagan. S møk på d: Tin Lis Sundns Ho påpika a sundagsopn buikka innb a ils i and bansja også må abida, il døms vkaa, lasbilsjåføa og and og min a d v fys ski på vgn il å a vkk fobod mo sundagsabid fo al yksgupp. D allid høgid nå d dåp i kykja. Sundag 17.novmb va d gudsns fo små og so i Likang kykj. Ei familiko hadd føbudd gudsnsa og fm bon va døyp: Vicoia, Jonahan, Iv, Synn og Isabll. Di va psn fo kykjlydn og m song "Dn fys song" fo di. Und bønvandinga fkk all i kykja koma fam il døypfonn og konfiman Aksl ikna kossmk inn i kva nkl si hand og sa "Du døyp og ilhøy Jsus Kisus". Kykjlydn ha ansva fo di døyp: Å b fo di, læa di å b og hjlpa di il å buka Guds od og dn hilag navdn. foo: Egon Askvik Likang kykjlydsblad n

14 Sø vå Sø vå søsplaa søsplaa, di auo Likang Tlfon di søa oss! søa oss! M 11 Til all Tlf: Aaskog Sognfjodvgn 130 Tlf Likang Faks Fylks søs pakki av fuk Al innan planvn, gjødsl, kaffô, bskjingsusy, og plan Opningsid: mån-fdag laudag sundag ! a l v a s g a Oppsl åinga hlga S av -1. ua 31.jan. Då fbua aknv d Lys i av g g bsøk g oppl o s s u n h yds skal a, da kykjl ja. Pizza, g, dam T av d som n i u b k T og i ky dsnsfø n b LI gu omass lika, h T ding. o nt påml ais n og d viasjo n i skj. d n s D v D nn lys Sund møki i dsm d og b ag 8. m d lysm ssa smb nn kl.2 lys. i kyk kapp 0 ja adv og lys. M. All ko dn s n nsal man høy fimana mningsfu få. n h ll bib a Fd ln o kvi ag 13 g m. ha syng adi dsmb sjo fuko s i k n di sis d Lu y mø ciada å a g i pa kja. M saml md å h n. M h kas as k a ova l.071 song og a Lucia kl Lu ko ciako øv i kyk ons ja. dag 1 1.d smb kl baki og kondioi AS Tlfon Tlf: sff Tysdag sdagsff y D b. m s a 3. d sa ff s Tysdag ysdag 18. opp a janua. ff annakva. n am. D v ov vå s pog m m a Y. f 2 g kl.1 ysdag midda, m i md l.1130 Sa k.14 kl Fdig Tlf To kjm I ida 30.janua-2.fbua vil ubadun To Thomassn vija Sogndal og Likang. Han mø mllom anna konfimanan og 11-åingan Tlf: Likang kykjlydsblad n Tipping - RiksToTo 9-21 (20) Opningsid: mån, ys, os og fdag onsdag laudag aval Tlf: Tosdag skal han va md på flls konfimanim i Sdj kykj, fdag skal han saman md bildkunsnan Babo Thomassn ha i pogam på kafé Kydd i Sogndal som di ha kalla " Som liljn på makn - om å lv nkla". Laudag dlk han på Lys Vakn md 11-åingan i Likang og sundag 2.fbua på gudsnsa i kykja. To ha skiv mang av songan m buka i gudsnsn vå md bon og ung. Han ha gi u i kkj pla fo bon, mn også pla bkna på i vaks publikum. Tksan ha of i alvo d smil aldi lang unna. M s fam il bsøk! Fivillig konign/gåv M akka fo gåv il abid i kykjlydn Kono il kykjlydshus : Kono il Likang kykjlyd : Kono il Likang kykjlydsblad : Takk il di som fas givaa. M ng fli. Ta konak md bankn og bd om i månadlg kk få piva kono il kykjlydn sin kono

15 Kykjkalnd Novmb Apil 2014 Novmb Sundag 24.novmb Kl Salmkvld i kykja. Gupp og solisa få bygda fosongaa. M syng kjnd og ny salm få dn ny salmboka.! Dsmb Sundag 1.dsmb Fys sundag i advnsida Ma.21,1-11 Kl Advnsgudsns. M fia ny salmbok. Fosongako Takkoff il Kykjlydshus. Dåp Likang kykjlyd k i buk dn ny salmboka sundag 1.dsmb Sundag 8.dsmb And sundag i advnsida Kl Lysmss. Konfimanan k dl. Takkoff il Kikns Bymisjon / Møsd Fdag 13.dsmb Luciadagn Kl Luciamogon i kykja. Sanca Lucia kjm md fylgj si og syng. Fukos i kykja Sundag 15.dsmb Tdj sundag i advnsida Kl Julkons md ko og kops få bygdi. 24.dsmb Julafa Luk. 2, 1-20 Kl Julgudsns på Likang sjukhim Kl Julafagudsns. Takkoff il Kikns Nødhjlp Kl Julafagudsns. Takkoff il Kikns Nødhjlp. 25.dsmb Juldag Joh. 1, 1-14 Kl (mk ida) Høgidsgudsns. Takkoff il D Nosk Misjonsslskap. Likang mannsko k dl. 31.dsmb Nyåsafa Luk. 13, 6-9 Kl Gudsns vd nyå. M minns di som død i Janua/Fbua Sundag 19.janua 3.sundag i opnbingsida Joh.2,1-11 Kl Gudsns. Sundag 2.fbua 5.sundag i opnbingsida Mak.2,1-12 Kl Gudsns i samband md Lys Vakn. To Thomassn k dl. Sundag 16.fbua Såmannssundag Luk.8,4-15 Kl Gudsns. Sundag 23.fbua Kisi Foklåingsdag Ma.17,1-9 Kl11.00 Gudsns. Making av gunnlovsjubil. Mas/Apil Sundag 2.mas Faslavnssundag Joh.17,20-26 Kl Gudsns Sundag 16.mas 2.sundag i fasida Ma.15,21-28 Kl Gudsns Sundag 23.mas Maia bodskapsdag Luk.1,26-38 Kl.19 Ung Mss. Konfimanan lgg opp og li gudsnsa. Sundag 6.apil 4.sundag i fasida Hb.4, Gudsns Sjå oppda gudsnslis på hp://

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017 Vlkommn il LAMBERTSETER 20.-22.okob 2017 LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn E NSFs lov og gl ønsk Lambs Svømmklubb vlkommn il n hlig svømmhlg på Lambs Bad, Langbølgn 24, 1155 Oslo. Bassng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016 ARENA OPEN Lambs svømmklubb ha gldn av å invi il Ana Opn på Lambs bad søndag 18. dsmb 2016 www.lsvk.no LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn Vå samabidspan: INSTAGRAMKONKURRANSE! Lys il

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Coop Megas Grillet kylling

Coop Megas Grillet kylling ! k å p God o g a Hl. 1100-1199 g. P k Mak 5 k p kund -4ku0pp%! E o uvalg pkma Gild. Skå. Pakk. 80-250 g Yoghu 4 pk Tin. Mlon, kogbæ, jodbæ, vik ll vanilj. 600 g. P pk P kg 16,50 9 Nida favoi Minalvann

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne... ORDNING FOR DÅP NYNORSK INNHAD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10 Dåp av vaksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016 www.bdvann.no Saus Daafly Famdifsplan 2016 Saus bdvann 2015/2016 Tilsandsvuding bas på 2014 og 2015-daa md ny bdvann vøy: 81 ommundla, 2,86 mill. (66 % av innb.iln.omm.va) 11 IKS dla 2013-2015: Hovdfous

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. UNIK PRIS! TWENTYFOUR Arktis. Veil: 1899,- Dame/Uni. Dunjakke. Varm jakke med tekniske løsninger.

SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. UNIK PRIS! TWENTYFOUR Arktis. Veil: 1899,- Dame/Uni. Dunjakke. Varm jakke med tekniske løsninger. SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. TWENTYFOUR Almn 799,- DET BRAKER LØS: Tsdag 15.nv 12.00-22.00 Fdag 16. nv 12.00-20.00 Lødag 17. nv 10.00-18.00 Søndag 18.nv 12.00-18.00 Vil: 1899,- Dam/Uni. 3-lags

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer