KYRKJELYDS BLAD. God jul og eit godt nytt år! Babysongarane Marie Konfirmantane. Nr Årgang 67

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJELYDS BLAD. God jul og eit godt nytt år! Babysongarane Marie Konfirmantane. Nr. 3-2013 Årgang 67"

Transkript

1 Likang KYRKJELYDS BLAD N Ågang 67 God jul og i god ny å! Babysongaan Mai Konfimanan

2 Ovsik ov ils, konakadss og lfona: Adminisasjon Likang OG Sogndal kykjkono Bsøks-/posadss: Kykjvgn 6, Sdjun, 6856 Sogndal Tlf snalbod: , E-pos: Kykjvj: Jounn M Haukås-Eid Tlfon mobil: E-pos: Soknpsn i Likang og Noum: Egon Askvik Tlf Tffid aval - måndag fi. Kykjna/klokka/ inhalda: Sanda Pac Tlf Fdag fi Oganis: Diccon Pac Tlf / Kono i busad - fdag fi Soknådslia: Ann Kisin England Tlf: Lia i Likang og Sogndal fllsåd: Mai Lund Mundal Kommunal psnan fo Likang i fllsåd: Ol Simn Nsdal Lig av kykjlydshus: Kisi Svangsu Tlf: Kyja snal sin nsad Bjøgvin bispdømm sin himsid Infomasjon om Likang kykj, ils og gudsnslis hp://www.sogndal.kykja.no Infomasjon om kykja i Likang og Sogndal Likang kykjlydsblad ogan fo Likang soknåd Rdakø: Egon Askvik Rdaksjonsnmnd: Sign Eikns og Kisi Svangsu Kassa fo blad: Rida Tjønn Layou: Eliann Eggum Tykk Husabø pnvk Ns numm kjm 6. apil. Fis fo innsnding av soff 18. mas. 2 Likang kykjlydsblad n Då nglan hld pika D va julafa i Likang kykja. Psn foald om nglan di laga på akivishus Pindsn i Oslo. D i lågsklilbod som Kikns Bymisjon div fo mnnsk som sli md usavhngigh og/ll psykisk lidinga. Bukaa, fivillig og ils laga ngla av kass glas. Di ha fa a d kan skapas noko vakk av d som v kna som skada ll knus. Vd ugangn få kykja dnn julkvldn fkk kva hussand i Likang in slik ngl md sg him. Eg nkj på di som fa a d kunn skapas noko vakk av d som knus. Og g nkj a mang av oss ha d slik. Ikkj al va slik m hadd nk ll ynsk. Engln kjm il oss og si: Ikkj v dd Eg kjm md bod dykk om i so gld, i gld fo hil folk Ein flsa fødd i Davidsbyn Han Kisus Hn Englan fokynn fd. Fd md nyskaping av d knus og øydlagd. Fd som kan gj gld mid i soga Fd som kan gj fag d d gå og sva ha k ov i liv. D in fd som ikkj k vkk d som vond og vansklg, mn som kjm inn og gj a naa ikkj så møk lng. Ban i kybba gi oss håp. Kom vsl ban il mg, g lnga dg Kom du som sog kan silna, sig inn om h små. La mg dg sjå og finna då få g d så god. Ynskj all sysndinga i vlsigna julhlg md nglbsøk. Egon ps Eg må b u å gå! Mø ngjas Bjøn - Då g va lia kalla di mg fo fjllgi. Og g gå famlis il fjlls. Eg må u å gå. D gj mg god og hld koppn i fom. ks/foo: Egon Askvik Nsn daglg Mai (92) il Bjøgahaug, mn syns ikkj d noko å skiva om.

3 Mai noko avvnand nå Kykjlydsblad k konak og vil ha invju. - Eg hugsa mind og mind og d ha du vl ikkj nk å skiva om mg? D ikkj noko å skiva om! Mn du kan no koma og få dg in kaffikopp. Mai bu i hus md dn vak oshagn, lik vd iksvgn på Hmannsvk. M få via a ho hi Hnjsand, mn fødd Fosshim i å 1921 og oppvaksn i Myklbusdaln i Bim. Av i syskn va Mai ns lds. Usyn få Bjøgahaug. Foo: Alv Rida Dal u a i abid og snakka md Gudun Dægni. Ho fkk ssongabid på Dægni og pakka pæ. Mn di fls ld i bygda vil hugsa hnn som kokka på sjukhimn. H abidd Mai il ho va pnsjonis. -Ha du vo md i noko fivillig abid? -Ikkj så mykj. Kykjingan syns d va pakisk a g va kassa fo g budd så næ bankn og kunn sikka innom md pngan møa. Ha av og il vo md og kok på ysdagsff. D må va ho Mai som på kjøkkn i dag fo i dag kaffin så sk,høyd g di kommn, si Mai og smil. - Ann d su ll god v g kjm mg i all fall u. D allid god å koma il kykj. Eg få in fd ov mg. Ho lgg il a kykjvgn h ingning å snakka om. Då ho vaks opp hadd di i mil il kykj. Og få ho va ni å gjkk ho dn lang vgn il søls md ky. - Og skull m il Sandan va d å a sykkln fa. T mil kva vg. Mai vdgå a d va lang. Og pan gå også dnn middagn, om laus og fas, minnn mang og lån aldi lang vkk. Jula - Kolis va jula i din oppvks? - Då va m i bssova. Han fa s jul mid på golv og d akk i ak. M hadd o middaga julafa. Mid på dagn å m luafisk og om kvldn sauibba. Ungan må kvila middag så di va opplagd il kvldn. Mn lls må di vaksn i ffjøsn som vanlg. Dy psanga va d li og ingning av. Eg hugsa g va vldig glad fo i fin håklmma g fkk. Ho mo og han fa va solg founda då m ungan i jul kjøp nabodlamp il di. D va svæ sak dn gongn. Fo finansia kjøp hadd m plukka blåbæ og ybæ. Og so va d il kykj. Md hs og sld. Eg hugsa nno kolis di ba hsan ndafo kykja og di fkk så og a høy mdan m va il mss. No fia Mai jul hjå bona sin, u. Ho ha også få opplva sks banban og oldbon. - Eg vi kva g skal gj i å, si ho lu, mn lgg il a d kan g sjølvsag ikkj skiva i blad. Einsåand mnnsk Dnn middagn Dagny (90) og på bsøk. - Va d slik a d gjkk mi il kvaand fø? - Ja, d va no hls m nabokonn som hld saman, ho Båd-Anna, Bia-Bogny og Ådn-Kai. D va ivlg. Mn d ivlg no og nå nokon sikk innom. Kva si så Dagny om si god vnninn Mai? - Ho i insåand mnnsk. Mai ha hjlp mg a g ha kom mg u. Opimisisk, ngisk og bsm adjkiva som of gå a om Mai. Sjølv bls ho av d. - Du ha vl ikkj nk å sja d sky i bla? Mn d ha m nk. Mai i av mang ld mnnsk i bygda som md og gj oss ika som lokalsamfunn og ho i føbil fo oss all. Hil biblsoga -Eldsmann hi Gabil og g hi ignlg Maia, mn då d va snakk om å kalla numm fo Maa, va d nokon som lu på om hil biblsoga skull md, så ho hi Minny, si Mai og l. Spk kykjgjnga 92-åingn daglg u og gå lang ua - Eg må u og gå. D gj mg god og hld koppn i fom. Som ungjna gjkk ho in vin på hussllskuln i Kokn fø ho kom som jna hjå fu Knudsn på Hmannsvk. - D va hovudsaklg kjøknabid, mn g hugsa m slo in ig di hadd opp i Eivalgjd. Ein piod abidd ho på Sandbu, in kafé på Hmannsvk, fø ho gif sg md Oddmund i Oddmund døydd gansk ung i 1974 så d ha vo mang å ålin. Då må g a mg sifika. D va fo ungvin uan. Nsn daglg ho il Bjøgahaug. Ho syns d ikkj noko å snakka om. - Eg ha mang god minn få mang fjllua. Eg u g må ha vo på Fanaåkn 8-10 gong. D kom sg av a folka min ha sy d opp. Mn også Galdhøpiggn og Gliind ha vo umål. - Ms ha d likvl vo å koma sg il fjlls h i king. Ungan si il mg a g ikkj få lov å gå lang ua ålin ll å klaa i sig fo å plukka pl. Mn ho høy hls ikkj på d øya. Sk kaffi E a ungan hadd byja på skuln hadd ho lys D nok kilom å gå il kykja også, mn Mai syns d hil fin. Likang kykjlydsblad n

4 En sjn skinn i na En sjn skinn i na... Vi gå mo jul, og dagan møkna. Di skinand advnssjnn i vindauga md på å gj møkida li lysa fo oss nodbuaa. I vå avl og maill kvadag føjulsida bli in hkisk piod. Julmasipann ha vo på plass i buikkhylln i vkvis, julbusn lik så. I poskassn amla d inn klam om god julkjøp av yms slag, og dn kulø pssa fol oss kolis vi kan skap god julsmning i himn. Julbaksn må på plass, og d ikkj må på kva som kan yllas fam av kulinaisk smaka. Kla vi å sy unna noko av mas kan føjulsida v i god id, i vnid mo d som skal kom; - sjna som kjm il oss på julkvldn. Komponisn og diignn To Aas ha ha som mål å gj skln il dn kisn ua låga. Gjnnom Oslo Gospl Choi ha han kla nopp d. Dn føs julplaa dia kom u i Di fls av songan va gaml kjnninga, mn in va hil ny. Mns To Aas vna på a kona skull få på sg 17.mai-sasn d å, sa han vd piano og lika fam in ny mlodi. «Dnn kan bukas, mn g ng in ks og d li fo!», nk han. Dmd spl han mlodin inn på kass og snd dn av gad md dosj il dikapsn Eyvind Ski. Ski akk å spl gjnnom kassn fø han gav sg i kas md nasjonaldagsfiinga, og han l ankan gå 2000 å and il dagn då vda bli ny, dn hilag imn. Og i løp av dagn ha han fdig ksn il d som skal bli in ny kjnd og kjæ julsalm: Nå dn hllig im Vi så i sjnskinn og hø klokkn kim Nå ings juln inn Engln syng høy i ko: syng om fd på vå jod! Vdn bl aldi hl fola En sjn skinn i na En nyfød kjæligh sov Nå Guds himml næ Vå lang vanding ov Sjnn ha sans h. S himln ligg og hvil, på jodns gul så Vi så und kybbn og smil, Fo vi fmm nå Engln syng høy i ko: syng om fd på vå jod! Vdn bl aldi hl fola En sjn skinn i na H kan vi dømm om dn fd som vi skal i n gang Fo d ban ha himln md og jodn fylls md sang Md ks og mlodi på plass aang To diign salmn fo ko, og ns dag saa innøvinga. Ei vk sina va di i sudio, og i halvå ok publikum i mo CD-n md jubl og gld. H i Likang ha dnn salmn vo buk i mang å på skulgudsnsn fø jul. D fas adisjon a 10.klass sill opp og syng En sjn skinn i na. Nå dn komn md i dn ny salmboka, og på julafangudsnsn skal vi syng om d som skjdd i dn hilag imn: «En sjn skinn i na». I dn ny salmboka d funn plass il fli flo julsalma. Ein av di dn kjnd nglsk salmn Onc in oyal David s ciy. Dn oms il nynosk og ha då få iln «I kong Davids by d hnd». Kjm du på høgidsgudsnsa juldag få du høv il å bli kjnd md dnn salmn, dn ms sungn i England. Du finn dn også på sid 17. God julsong! Sign Eikns 6 Likang kykjlydsblad n Foo: Egon Askvik Likang kykjlydsblad n

5 Sysond 1 spidagupp i akiv spidagupp, md om lag 50 mdlma få 5. klass il vaksn. M dl inn i opp og ovlag. I løp av i ypisk spidaå m på ua 3-4 gong i halvå, av og il om somman også (li), og så ha m spidamø nsn kva onsdag i skulå. Kva gj vi på møa? Jo, vi læ ing som.d. føshjlp, knua og and pakisk fdighia. Vi øv på samabid og syng. Av og il k vi i mk ll fli, og vi båd u og inn. Klaing Ei av akivian av d mi spanand slag, klaing og aplling. M ha udanna liaa og ova il å sik, og m ha få kjøp usy il kompl opps u og inn. D kjk og di fls, også di md høgdskkk, ø som ofas å pøv li nå m ha akivian i klavggn, nn d inn ll u. Føshjlp Fo å få il alisisk føshjlp, så ha m også læ oss å smink så, og dmd v øvingan gansk alisisk, og av og il li gufull... Mn d ksa kjk nå d s k u. Då kan d hnd a spidaan kan dd liv i i vklg kiisk siuasjon. Høgdpunk Ås høgdpunk va uan vil landsli i Savang, saman md ov and spidaa få Nog og uland. Saman md oss hadd m 8 dansk pigspjd få Hadslv, som å i lag md oss, og dl flls usy og mang akivia. D va vldig kjk md slskap og m va god kjnd i løp av livka. Toppn samla il fllsbil saman md Hadslv pigspjd På lin opplvd m mykj moosam og spanand. Mllom anna va m på piksoln, ja, dn STOORE, og d va høg nd. M fkk ikkj gå u på kann gunna ygglik, og d va nok bs, mn m fkk sjå ko fanasisk flo dn. Kva dag va d ulik akivia, og spidaan va også på u hil uan liaa i 24 ima, på haik som d hi. No planlgg m u il uland ns somma, il Kandsg innasjonal spidasn i Svis m gl oss! Spidahlsing få all oss i Sysond - og akk fo god sø i bygda gjnnom hil å! Tks: P Snsadvold Foo: Sysond I spidagupp Nd mo Fjælands, på u få Sogndalsdaln il Njøs. 17.mai allid i saslg høgid uafo kykja Inga og Maia ny usikn. Likang kykjlydsblad n

6 Ov: Jnn si spn og vna på a di skal i «fohøy» om biblsoga, slik in konfimasjon i kykja va i Jnn ha lang, sva skjø, kvi blus og ha fla hå. Læa Tov Snsaas gjv di in sis ppalk. Ein lksjon i gamaldags konfimasjon Få Sogn Avis ks/foo: Sigid Svafoss Kunn ikkj lsa Ovhøying på gamlmån Å va konfim i ld id va ikkj nkl Elvan i 9.klass vd Likang ungdomsskul gav skullva og all gjsn in hisoiim i kolis d va å gå opp fo psn i På dn ida va d ikkj småpa mllom ps og lv. - Kjmpkjk å få va md på d. M ha læ så mykj, si Kamilla. Vnninna Jounn nikka og fol kolis di all ha gå ihuga il vks fo å va bs moglg føbudd. - Mn sjølv om m kunn svaa på spøsmåla, så va d li li a m likvl ikkj skull visa a m kunn sva, si Jounn. Spn I samabid md ps Egon Askvik ha lvan planlagd og øvd på kolis di skull gjnnomføa in gammaldags konfimasjon i kykja. - M ha abidd ksa mykj fo a m skull maka å få il i bs moglg og hisoisk famføing. Sjølv om d ha vo mykj abid, ha d vo god smning, fol Tov Snsaas. Ho òg si d ha vo kjk. Ikkj b skull lvan læa sg salmvs og biblod. Fo å gja d så aunisk som åd, skull lvan kl sg slik di gjod fo 250 å sidan. - Spnnand, kjk og læik si Kamilla og Jounn. Ikkj lsa Å va konfiman und ps Ghad Glmydn va ikkj nkl. Elvan kunn ikkj lsa då d ikkj va obligaoisk skul, mn i sadn va d fold og bsfold som læd di kva som så skiv i skifa. Og så va d å hugsa d. Spn: Fø dn sng psn byja fohøy, gjld d a all knappan i dssn knappa. S famov - Jg skal fohø, mn må vdgå jg ikk ha d so fohåpning. T fm gu, sa myndig ps Glmydn (Egon Askvik) i sva pskjol. Og så va «hisoiimn» i gang. - D va moo. Som biskop g glad fo a kykja involv i dn so makinga av a fylk 250 å. Opplgg md dn gamaldags konfimasjonsovhøyinga hisoisk gansk pålilg agjvn, mn g dd psan va snga fo 250 å sidan nn han va i dag, si biskop Halvo Nodhaug. Han va mllom di mang gjs il dn sosila fylksfsn. Biskopn osa jubilumsnmnda. - Di ha vo flink il å planlggja. Fylk ha so ufodinga. Difo d kjk a d i jubilum d in s famov og ikkj b mima. Eg hia på Sogn og Fjodan, i fylk g bsøkj glmssig, og d lik kjk kva gong, si biskopn, som fo føs gong va i Likang kykj. Salmsong: Klokka og kykjsonga Diccon Pac li bona i salmsong. All kunn uana H Gud di dy navn og æ og Folkflsa il oss kom Fylksjubil Amsmann (fylksmann), ps og lnsmann. Foo: Bih Johann Finsad/Sogn og Fjodan fylkskommun Sng ps: Ein sng ps Egon Askvik i ids pskjol få 1736 snakka md biskop Halvo Nodhaug og Liv Sign Navas. 10 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

7 ! Likang 12? Konfimasjon-quiz! H spøsmåla s dg sjølv 1. Ko mang bøk d i Bibln? I GT I NT? 2. Skal skapingshisoia olkas boksavlg? 3. Kva hi di o fys mnnska som m mø i Bibln? 4. Kva by namn dia? 5. Kva hi hagn di va i? 6. Kolis skull mnnska foholda sg il hagn (naun)? 7. Kva Babls ån? 8. Kva va Noas ak? 9. Kvn va Moss? 10. Kolis lyd vlsigninga? 11. Kvn va kong David? 12. Kolis dn 23.salmn i Bibln? 13. Kvn va kong Salomo? 14. Nvn i av Salomos odøk! 15. Kva va pofan si oppgåv? 16. Kva hi di fi vanglisan? 17. Kva va Jsus fødd og kva vaks han opp? 18. Kvn va vasla om fødsln? 19. Kolis va Jsus fylgj D Ny Tsamn? 20. Kvn va P? 21. Kvn va Tomas? 22. Kvn va Sakkus? 23. Kva in miskunnsam samaian? 24. Kvn va dn bokomn sonn? 25. Kvn va dn ik bondn? 26. Kolis dn gyldn gln? 27. Kvn va døypan Johanns? 28. Kvn va Lasaus? 29. Kvn va Pilaus? 30. Kvifo må Jsus døy? (ifylgj d ny samn) 31. Kvn så som vin på a Jsus so opp få di død? 32. Kvn va Paulus? 33.Kva hi sis boka i Bibln??? 1)66 bøk, 39 i GT og 27 i NT 2) Ni 3) Adam og Eva 4) Adam: Mnnsk av jod og Eva: Liv 5) Edns hag6) Di skull dyka og vna 7) Ei høg ån mnnska bygd i byn Babl 8) Ein fakos Noa bygd fo å dda mnnsk og dy få dn oal usling då vassflaumn fyll joda 9) Isali som vaks opp hjå faao i Egyp, va dn som fø isalian u få slavi i Egyp og va lian dia gjnnom øydmaka. 10) Hn vlsign dg og va dg. Hn la si andl lysa ov dg og v dg nådig. Hn lyf si åsyn på dg og gjv dg fd. 11) Dn and kongn i Isal. Dn søs. Fød mang kiga og skiv mang salma i Salman i bibln. 12) Hn min hyding,g mangla ikkj noko.han lè mg liggja i gøn ng, han fø mg il van d g finn kvil.han gjv mg ny liv.han li mg på fds siga fo si namn skuld.om g så gå i dødsskuggns dal, g ikkj dd fo noko vond. Fo du md mg.din kjpp og din sav,di øysa mg.du duka bod fo mg famfo min finda. Du salva mi hovud md olj.mi bg nn ov. B godlik og miskunn skal følgja mg all min daga, og g skal bu i Hns hus gjnnom all id. 13) Kong i Isal. Vis og klok. Bygd mpl i Jusalm. 14) Slå opp i Salomos odøk 15) Di skull åvaa folk nå di va på vill vga og visa di dn vg. 16) Maus, Makus, Lukas og Johanns. 17) Blhm. Nasa. 18) Di vis mnn 19) Fødd i in sall, hadd læsvina, hjlp all som li naud, bydd sg om di som and ikkj bydd sg om, sa i mo un, foald likninga og hisoia, døydd og so opp få di død. E vda sin Flsa. 20) Ein av læsvinan il Jsus. Lia. 21) Ein av læsvinan. Tvil på a Jsus hadd så opp få di død, 22) Ovolla i Jiko og lin av vks. Jsus kom på bsøk og han fkk i ny liv. Luk.19 23) Ein som s, sansa, vis mdkjnsl og hjlp. Rngasj sg, buka båd id og pnga Luk.10 24) Yngs av o søn som sløs fasavn sin vkk, mn som va mø md kjælik då han kom him a. 25) Ein som va så ik a han b vill a, dikka og va glad og nya sn av liv. Jsus åvaa mo ikdom og si a m skal va "ik i Gud" 26) D du vil a and skal gja mo dg, skal du gja mo di 27) Døyp vd lva Jodan. Døyp Jsus, mn gjod d kla a han ikkj va Mssias. Vina om Jsus. 28) Lasaus va bo il Maa og Maia i Bania. Han døydd og va gavlagd. Jsus vk han opp få di død. 29) Romsk landshøvding i Juda. 30) Jsus må døy fo å sona all mnnsk si synd. 31) Maia Magdalna, læsvinan, Paulus og mang and som Jsus vis sg fo jf 1.Ko.15 32) Aposl. Ris il hidningan (di som va ikkj-jøda) 33) Johanns opnbing Likang kykjlydsblad n Diakoni i vå kykjlyd Sunnva Husabø Likang sokn sin psnan i diakoniuval fo Sogndal og Likang. Ho oganis ysdagsffa i kykjlydshus annakva ysdag. I okob invi soknåd hnn il å koma og sia li om diakonin: Diakoni kykjas omsogsns og nskjælik i paksis. Diakonin ha fokus på opa og skjul naud. Å kjnna sg uafo Folk kan l opplva å va uafo fllsskap. Mn all mnnsk skal møas md Jsu kjælik. D høys kanskj ikkj så vansklg u mn d d fo d gjld all mdmnnsk, ikkj b di vi lika å va saman md. Fo i id sidan snakka g md nokon om kykjkaffin vi ha gudsnsn og fkk bskjd om a mang gjkk him fo di føl sg uanfo fllsskap då g og fli sod saman i klikka. Eg ha nk mykj på d i id og d l å så saman md di du kjnn og ikkj sjå di som ikkj ha nvk ll vnn d. D vikig a vi s all og pøv å a va på di som vil bida i d kisn fllsskap al vn og bhov. Sjå sg und Kolis skapa i samfunn md plass fo all? Kolis bli kykja i åpn fllsskap? Kolis bli vå mnnsksyn ufoda i mø md mnnsk md funksjonshmming, ld, usmisbukaa og flykninga? Diakoni i kvadagn å sjå sg und, kvn ha d vansklg og ng nokon å snakka md? Nå nokon opplv dødsfall folk på Likang flink å a konak, mn kva md skilsmiss? Då Kå døydd va g n flya på Li og hadd li nvk d udd g, mn folk søymd il md kak og bloms og vis so omsog. Eg hadd i vninn som mannn is få på dn ida, ho fkk ingn øys og sø, mn føl a folk k sg vkk og ho fkk d vldig vansklg. D noko m må nkja ov. D i kykja in kalla d fo diakoni. Liv bli ika md å hjlpa and og så saman. Tysdagsff. Foo: Egon Askvik Nok gong må vi fakisk illaa a and hjlp oss. Vå ny landsmnn ha in kulu på å visa samhald og hjlpa kvaand og di god ksmpl fo oss nosk. Kva ha m? Gudsns md pik, song, musikk og mang flink folk hjlp il. D kv abid og planlgging og sula vldig ba, g skull so gjn s a fli mø opp og ok dl i d fllsskap. Vi ha in sjldan flink ps. Kykjkaffi sosial og ivlg noko som di fls s pis på å ha s sill i Kykja. Gudsns fo fysklassinga, vldig god ilbakmldinga. Konfimasjon Konfimanan flink å dla i kykja og di in flokk flo ungdoma som in må lika. Bandåp i so bgivnhi fo hil familin og fo oss and i kykja. Kykjingan i naboff som m s so pis på 3 inga og 2 fllsmø Tysdagsff ca 13 p å. Vldig kjkk samlinga md god fammø ca Egon, Diccon og Ridun Sand mø kva gong. Babysong vikig ffsad fo ung fold, flo innsas av Sanda som så fo d ms av abid d. Minnsund gavfd d av og il og då hjlp nok av oss il på kjøkkn på kykjlydshus og d posiiv Sunnva Husabø kykjlydsblad n

8 Likang-konfimanan Hln Risns Wolff Ida Bjøk Joun Yi Kamilla Buhim Bolaug Aksl Mllingn Alksand Sælid Skopn Alicja Rjs Ands Magnus Eld Walak Kisin Lind Røysh Linda Volldal Lkvn Magnus Hagn Myml Malin Sæbø Ns Andas Mjlsad Ands Øvbø An Bjøk Big Gpsad Røysum Mai Fld Liljdal Maia Elisabh Gåsvæ Mai Rygg Fdhim Makus Oppdal Jacobsn Chis Gjald Eiik Myklbus Elnd Hnjsand Eskil Skjulhaug Yi Robin Wahn Ndhagn Sii Fossøy Sian Lund Nsdal Sian Sælid Njøs Foo: Egon Askvik 14 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

9 Babysong 2013/14 Babysong i flo sosial ilak fo oss mød som i pmisjon. Som ofas mø m kvaand på Kiwi, og gå u i lag il Kykjlydshus. D d song og gl i gi av Sanda, og koslig sansopplvinga fo småisan. I kong davids by Tks: Ccil Fancs Alxand 1848 Omsjing: Kjil Føysa 1975 Mlodi: Hny John Gaunl 1849 Allid d kjkk dam md som laga god lunsj il oss, og allid noko god il kaffn; båd fuk og sjokolad. E kva som di små ng li ksa oppmksomhi, så få di d få di sam gi damn, slik a vi mødn få kosa oss md lunsjn og ya li i lag. Innimllom ha vi Babysong på sjukhimn. Då s di ld und oss i ing og s på mns m syng og ulla md ungan. Også h d god lunsj og sosial på. Evy og Agnh Babysong-daoa fo vån 2014: Fylgjand osdaga i kykjlydshus Fbua: 27 Mas: 6, 13, 20, 27 Apil: 3, 10, 24, 30 (sjukhimn) Mai: 8, 15 Babysong-ulodding Innimllom babysongn på sjukhimn. I Kong Davids by d hnd som pofn hadd sag. I in sall og i i kubb va i ban il kvil lag. Ban va Guds sann od Møy Maia va hans mo Vå aug sna skal sjå han nå vi mø han il sis, Fo d vsl ban i kubba vå H Jsus Kis. H ifå han k oss bå, fø oss di han ha gå. Ha du in bams il ovs ll babykl som igna fo ulodding? Kanskj du ha lys il å sikk små plagg, mn ikkj ha nokon å gj di il akkua no? La oss gå il d ban som Gud og Hn vå. Han kom nd få høg himml, vill dl vå kå. Al d ing og d svak vil han nådig il sg ak. Ikkj i i ussl kubb, bundn und jodisk bann - mn i himln skal vi sjå han, vd Gud Fads høg hand. Kingom han i kvi vi så, all som fkk bankå Sanda k imo plagg og kosdy, og nå ho ha nok il å lodd u v d Babysongulodding. Innkn få loddsal gå il å div Babysongn vida. H på joda ban lvd. Dag fo dag han vaks lik oss. Hld sg saman md d lav. Dødn fann han på in koss. Fidd sg o dødns mak, og so fam i guddoms pak. - D in av di ms kjnd og sungn julsongan (caols) i England. Oiginaliln "Onc in oyal David s ciy". I Nosk salmbok13 fins dn på n 46. Kosdy og babykl kan lvas il Sanda Pac. 16 Likang kykjlydsblad n Allid d kjkk dam som laga god lunch il oss. H Els-Bi Vn. Tks/foo: Sanda Pac Likang kykjlydsblad n

10 Ei ban fødd i Malawi Jan og John ha få in lin gu. Han bli fødd på Kamyana hlsklinikk kl. 02:13 og vog gam. Båd mo og ban ovlvd. D inga julsjn ov klinikkn i Kamyana. Ingn konga kjm på bsøk md gull, øykls og mya. Jan og John Kalikokha ha ikkj in gong våga å nkj på namn il dn føsfødd. Mn di fkk in plass i fødsova. Eg så glad fo a g kunn fød h! H bli g kn god va på, og g kjnn mg ygg. Viss g hadd fødd him, vill isikon fo komplikasjona vo mykj sø, si Jan Kalikokha (19). Nosk kykjlyda byggj hlsklinikka og udanna jodmød i Malawi gjnnom Kikns Nødhjlp. Saman gav vi Jan og sonn in ygg fødsl. Vna md å folj Malawi blan landa i vda md høgas al fo mød og bon som døy. H fødsl og død så næ kny il kvaand a ingn ha åd il å lggj plana. Jan ha bo på løyndomn sin i ni månad, slik nosk fold gjn vna il olv vk md å folj. Kva å døy und kvinn og 2 milliona bon ov hil vda i samband md fødsl. 99 posn av dss dødsfalla skj i faig land som Malawi. Kikns Nødhjlp ha jobba i Malawi sidan Di lokal søskykjn vå så fo 40 % av hlsnsn i land gjnnom Malawis kisn hlsfoining (CHAM). Saman byggj og usy vi hlsklinikka og fødsov og udanna sjukpliaa og jodmød. Sks sjukplihøgskula i Nog ha vo md på posjk vd å sykj udanninga. I illgg div vi fli and hlsfmjand ilak, blan anna vd å ngasj lokalsamfunn i hlskomiéa fo å spi kunnskap. Ei julgåv som dda liv Fo 200 kon kan Kikns Nødhjlp.d. gj i jodmo mdisinsk usy som dda liv. Å gj i mo og i ban in ygg fødsl d bs julgåvips få Kikns Nødhjlp i å. Takkoff i Likang kykj julafa gå også d å il Kikns Nødhjlp. Kykjlydn vona på i kodso jugåv il di som ng d mi nn oss. Hugs å a md dg konana il juloff! Foo: Gg Rødland Buick/Kikns Nødhjlp Bøn fo kykjdøa Gud, gj døn i d hus vid nok il å kunna a imo all som ng kjælik og fllsskap,og smal nok il på sngja u misunning, hovmod og sid. Gj dnn døsokkn låg nok il ikkj å bli in søysin fo bon og ung, mn sil og sk nok il å halda d vond u. Gj dnn kykjdøa il in po il di vig ik E Thomas Kn ( ) O Kaolsk bønnbok Dnn bøna v bd fø kva gudsns i Likang kykj. 18 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

11 Få in biskop si minnbok Gunnlova skal fias Biskop Finn Wagl va biskop i Nidaos bispdømm. I boka Ingn lv fo dg slv fol om nok minn han ha få si bispid. Å bli s og bkfa Vi skal halda oss il skulgudsnsa, dnn gongn i Makabygda kik i Lvang. Vi komn il d spannand punk i gudsnsa som hi: Biskopn samala md bana. Spannand fodi ingn av oss vi kva som no kan koma il å hnd! Eg k ugangspunk i i vlpøvd spøsmål: Kva d finas md kykja dykka? Efainga a md d spøsmål kjm samaln ask i gong, og dn kan gj gunnlag fo mykj unding og ank. D finas md kykja lyskonn og lys i kykja alavla kusifiks i kobogn ogl og musikkn sjølv kykjomm. Slik fovna sva kjm d òg und samaln i Makabygda. Mn av og il kjm d uvna sva. I Makabygda så uvna a g aldi gløym dnn samaln: - D finas md kika vås han Tobjøn! Tobjøn kykjna. D hans ansva å halda kykja og kykjgadn i odn. No und skulgudsnsa si han på galli. Eg opa opp il han: - Høyd du d, Tobjøn! Og Tobjøn ha høy. No ia han ov gallikann. Han smil som i sol! H d ikkj id il å nkj sg mang gong om: - Kva hi han, spø g. - Kisian, sva moa. - Kisian, du gå md mg, si g og k oåingn i handa. Spø om kykjlydn gj so aug, nå Kisian som n fkk masjod kjm vandand hand i hand md biskopn! Lng nn il inngangspossjonn hadd g jo ikkj nk. Ns ak gav sg dimo sjølv då vi skull sja oss nd: Eg må a Kisian på fang! Og Kisian l sg plassa på fang il biskopn som dn ms sjølvsagd ing i vda. Han sa d sill og yg og følgd md uan in lyd. 200-åsjubil fo Gunnlova skal fias i kykjn 23.fbua 2014 D va på dnn daon dn dansk sahaldan, pins Chisian Fdik i fbua 1814 mddl all biskopan i land a all kykjlyda skull samlas i kykjn il in ksaodinæ bddag (25.fbua 1814). D fkk di høya a pinsn som gn hadd ovk sy av land og a folk kunn bga sin fidom vd å slua opp om han. E idsavlgginga va d val av valmnn. Di skull vlja usndinga il iksfosamlinga som skull saman på Eidsvoll 10.apil. Di som va vald, fkk md sg fullmak sign av psan. Fullmaksbv som va ufda i Likang kykj 1814 Å sika fidomn ligg i gunnlova sin kjn. M må ikkj mins kjmpa mo vangføsillinga om a di nosk vdian uga av i op fllsskap md spk fo mangfald. Nog skal inklud all i d so vi si Kykjådsdikøn. D v gudsns i Likang kykj 23.fbua md i minifodag und kykjkaffin. D v mon in plak på oppslagsavla u og in kopi av fullmaksbv inn i våpnhus i kykja. Kjld E in lang visiasdag kjm vi and il Makabygda kykj om kvldn. Sola i fd md å gå nd. Mssingkula på oppn av spi skin som dn aldi ha gjo fø. Og ikkj uan gunn. D vis sg a Tobjøn i løp av dagn ha na ån og gå i gang md pussusy på mssingkula. D va hans ilbakmlding på vllæa få bana! Kva kan ikkj hnd nå mnnsk bli s og sadfsa! Kisian Vi skal il Bakk kik i Tondhim. D visiassøndag og possjonn ha flya sg på usida av kykja, få sakisi il hovudinngangn. Konasn il vå fovning il å a og føla på, nå vi i våpnhus mø i mo som i fd md å kl yøy på dn vsl guungn sin. - Skal d gå, spø g ovaska. D jo no gudsnsa k il! - Kykjlydn vil ha o nå biskopn kjm, svaa moa, ydlg fus og oppgi md å i augo. - Då ikkj d sadn fo oss. Så kom idspunk fo pika il biskopn. - Knu, sa g il domposn, du få a ov Kisian! Og Kisian ivs lik god på fang il domposn som på biskopn si. Ja, d gjkk ikkj lika il nn a han sovna fø g va fdig på piksoln. Så gjkk gudsnsa omsid mo slun, og d va id fo ugangspossjonn. Føs gjkk biskopn, og så kom Kisian, gåand mllom o av psan, som om han va vl vand md d possjonsliv. Vi sansa opp nds i kykja, ko i såland mo vna på å a imo sonn. Mn Kisian vill ikkj bli kn imo nno. Han vill gå i possjonn hil u! Eg vi ikkj ko mykj som si a visiasgudsnsa i Bakk kik. Mn ingn av oss som va il sads kjm il å gløym Kisian. Guds ik høy slik som han il! Få boka Ingn lv fo sg slv Vbum Ei fsskif il biskop Finn Wagl. Gjngi md løyv få folag og fofaan. Til Nynosk vd Kisi Svangsu. Fam få akiva. I samband md gunnlovsjubil i 2014 ha Riksakiv og Riksanikvan funn fam di 200 å gaml fullmakn. Likang kykj va i av di 170 av dagns kykj som va vallokal i Jubil gjv pspkiv på kykj, sa og nasjon Di som vald di 112 usnd il Eidsvollfosamlinga i 1814 va alså vald i kykjn. Gunnlovsjubil vikig også fo kykja. D gjv oss høv il å sjå dagns ilhøv mllom kykj og sa i i sø pspkiv, si dikø i kykjåd, Jns- P Johnsn. På vgn av Dn nosk kykja han mdlm i Soing sin hovudkomié fo 200-åsjubil fo Gunnlova. Få kykja si sid m oppkn av a jubil båd skal gj oss kunnskap om vå nasjon og vå kykj si flls soga og pika på kykja si ansva fo å ala og handla d fidom og mnnska v uga. 20 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

12 Til mdlm i Likang kykjlyd KYRKJELYDEN SI GJEVARETENESTE Likang soknåd ha dnn hausn døfa dn økonomisk soda fo kykjlydn. D syns kla a m ikkj få auka ilsko få kommunn il kykjlg vksmd. D ms av d kommunal ilsko gå md il vdlikhald av bygg og løn. Mn kykjlydn ha mang akivia som m ynskj halda opp. Fo å få mi føsilg innk gå m difo u og bd inskildpsona/hussanda om å va md og finansia i ll fli inskildposjk i kykjlydn. Kosnadan (ca.) m ha p i dag følgjand: Likang kykjlyd DEN NORSKE KYRKJA Sogndal og Likang kykjlg fllsåd Kykjbygg og kykjgad Mang av dykk ha nok s a d ngs vdlikhald på kykj og kykjgad. Kykjvgn SOGNDAL Tlf: Sogndal Vå sakshandsama: JMHE Vå f.: 11/ Akivkod: 308 Konfimanmaill K 3000,- p å Konfimanbibln (Ny av i å) il konfimanan K 6000,- p å - (in hussand ha alli k på sg å kosa d gjnnom fas gjvans) Gåv vd dåp K 3000,- p å 4-åsbok K 3000,- p å 6-åsbok K 3000,- p å Bibl il 11-åinga K 6000,- p å Ynskjlg a oganisn ha ksa il ådvld fo å hya inn musikaa vd ulik høv. Kan d nkja dykk å va md på i slik gjvans? D kan odnas vd fas kk få kono kva månad ll sjldna? Om in ikkj ynskj fas kk, kan kykjlydn snda u gio. D så sjølvsag fi il å avslua ngasjmn. D pakisk kjm m and il. D sjølvsag ikkj slik a d må øymka bidag il i av posjka, mn hvis d ha i ynskj om kva pngan gå il, k m gjn imo d. Nokon vil kan hnd også avgns d il i ingongsgåv. M ha også full fosåing fo a d kanskj ikkj høv fo dykk å v md på. Kykja ng båd kalking av vgg, jøbiing av ån og inspksjon av in skad på skifak. I dss daga så budsjabid i fokus. Kommunn skal finn u ko so løyvinga som skal dlas u, og kva som skal pioias av abid famov. Hldigvis ha m in posiiv kommun i Likang som by sg om kykja, og då håpa m jo sjølvsag på a d abid også få di løyvingan som ngs. I illgg ha m søk KA (Kiklig Abids- og inssoganisasjon) om midla il in ilsandsappo av kykja. Ein slik appo vil kunn gi oss in sø innsik i kva ilsand kykja i, og kva som bø pioias føs. Dn vil slik kunn hjlp oss i d famidig abid md å hold kykja vå i sand. M ha difo i mål om a in dl av vdlikhaldsabid kan kom i gang il vån. Kykjgadan ng allid ilsyn og vdlikhald. D mka ulg di av dykk som ha in hag und hus si også. Ein kykjgad ikkj nokon vanlg hag, mn snaa ynskj m a di skal famså som fin pakaal fo all som fdas d. Gjd und kykjgadn på Likang ng så il måling og sll. D håpa m også skal bli gjo så sna som åd. Fllsåd ha likvl val å pioi kykjbygg i dnn omgang, og så få m sjå ko lang midlan kk. Jounn M Haukås-Eid -kykjvj i Sogndal og Likang I fys omgang vil m gjn ha i signal få dg om d noko du/d vil/kan va md på, ko mykj d i so fall vil bida md og om d ha i ynskj om kva pngan skal bukas il. Konak soknådslian ll soknpsn (posadss og lfonn finn du på sid 2) Likang, dn novmb 2013 Egon Askvik soknps Ann Kisin Aaskog England soknådslia 22 Likang kykjlydsblad n Likang kykjlydsblad n

13 Små & so... 4-åingan fkk bok På hausakkfsn fkk 4-åingan bok. Di fkk også hlsa på dn ny usopplæan, Nils Eina Bg. Fuk og gønsak va bo inn i kykja og m akka Gud. Gld og sog Døyp: Evn Wahn Thu Vicoia Søln Synnvåg Synn Insfjod Bkkn Jonahan Busgad Isabll Røysum Iv Lidal Vigd: Saa Elin Halland Fidun og Kim Andè Høydal Maifjæn Ingid Haugn og Jøn Apland Konfimana på u I okob va Likangkonfimanan på u i Sogndalsdaln. Vlvillig fold sil som sjåføa og hjlpaa. H læd konfimanan om Gud som skapa. Kjll Olav Høsak Nodhim ok imo md fuk på in av di mang sasjonan. M fkk smaka a Gud god. Gavlagd: Oddva Husabø Asid Njøs Inga Halland Eina Haug 24 Kykjlydn ha mø konfimanan på gudsns i kykja. D in fin gjng. No gl m oss il lysmssa 8.dsmb. Sundagsopn buikka Mang ha få md sg a d no akul md sundagsopn buikka. D ikkj ovaskand a kykja sk kiisk il a hilagdagn slik v mi kvadag. IKKJE GLAD: Håkon Ødgaad si søndagsopn buikka by sø ugif fo næinga. Poliikaan bø nkj sg om. Foo: Bjønflan, Thomas/NTB scanpix Mn også næinga sjølv og di ils kiisk. På nk.no kan in lsa om Håkon Ødgaad som næingspoliisk sjf i daglgvakjdn COOP. Han vil hls halda på dagns glvk og fyka øffa id dsom lova v nda og si d vil mdføa so miugif. Likang kykjlydsblad n Om d v lovnding, må Coop også hald op på sundagan. Ingn buikik vil våga å halda sng, min han. LO-fobund Handl og kono s også møk på famida dsom all buikka v sundagsopn. I fylgj fobundslia Tin Lis Sundns d in flls vdi fo d nosk samfunn a d so flial ha fi på sundagan. S møk på d: Tin Lis Sundns Ho påpika a sundagsopn buikka innb a ils i and bansja også må abida, il døms vkaa, lasbilsjåføa og and og min a d v fys ski på vgn il å a vkk fobod mo sundagsabid fo al yksgupp. D allid høgid nå d dåp i kykja. Sundag 17.novmb va d gudsns fo små og so i Likang kykj. Ei familiko hadd føbudd gudsnsa og fm bon va døyp: Vicoia, Jonahan, Iv, Synn og Isabll. Di va psn fo kykjlydn og m song "Dn fys song" fo di. Und bønvandinga fkk all i kykja koma fam il døypfonn og konfiman Aksl ikna kossmk inn i kva nkl si hand og sa "Du døyp og ilhøy Jsus Kisus". Kykjlydn ha ansva fo di døyp: Å b fo di, læa di å b og hjlpa di il å buka Guds od og dn hilag navdn. foo: Egon Askvik Likang kykjlydsblad n

14 Sø vå Sø vå søsplaa søsplaa, di auo Likang Tlfon di søa oss! søa oss! M 11 Til all Tlf: Aaskog Sognfjodvgn 130 Tlf Likang Faks Fylks søs pakki av fuk Al innan planvn, gjødsl, kaffô, bskjingsusy, og plan Opningsid: mån-fdag laudag sundag ! a l v a s g a Oppsl åinga hlga S av -1. ua 31.jan. Då fbua aknv d Lys i av g g bsøk g oppl o s s u n h yds skal a, da kykjl ja. Pizza, g, dam T av d som n i u b k T og i ky dsnsfø n b LI gu omass lika, h T ding. o nt påml ais n og d viasjo n i skj. d n s D v D nn lys Sund møki i dsm d og b ag 8. m d lysm ssa smb nn kl.2 lys. i kyk kapp 0 ja adv og lys. M. All ko dn s n nsal man høy fimana mningsfu få. n h ll bib a Fd ln o kvi ag 13 g m. ha syng adi dsmb sjo fuko s i k n di sis d Lu y mø ciada å a g i pa kja. M saml md å h n. M h kas as k a ova l.071 song og a Lucia kl Lu ko ciako øv i kyk ons ja. dag 1 1.d smb kl baki og kondioi AS Tlfon Tlf: sff Tysdag sdagsff y D b. m s a 3. d sa ff s Tysdag ysdag 18. opp a janua. ff annakva. n am. D v ov vå s pog m m a Y. f 2 g kl.1 ysdag midda, m i md l.1130 Sa k.14 kl Fdig Tlf To kjm I ida 30.janua-2.fbua vil ubadun To Thomassn vija Sogndal og Likang. Han mø mllom anna konfimanan og 11-åingan Tlf: Likang kykjlydsblad n Tipping - RiksToTo 9-21 (20) Opningsid: mån, ys, os og fdag onsdag laudag aval Tlf: Tosdag skal han va md på flls konfimanim i Sdj kykj, fdag skal han saman md bildkunsnan Babo Thomassn ha i pogam på kafé Kydd i Sogndal som di ha kalla " Som liljn på makn - om å lv nkla". Laudag dlk han på Lys Vakn md 11-åingan i Likang og sundag 2.fbua på gudsnsa i kykja. To ha skiv mang av songan m buka i gudsnsn vå md bon og ung. Han ha gi u i kkj pla fo bon, mn også pla bkna på i vaks publikum. Tksan ha of i alvo d smil aldi lang unna. M s fam il bsøk! Fivillig konign/gåv M akka fo gåv il abid i kykjlydn Kono il kykjlydshus : Kono il Likang kykjlyd : Kono il Likang kykjlydsblad : Takk il di som fas givaa. M ng fli. Ta konak md bankn og bd om i månadlg kk få piva kono il kykjlydn sin kono

15 Kykjkalnd Novmb Apil 2014 Novmb Sundag 24.novmb Kl Salmkvld i kykja. Gupp og solisa få bygda fosongaa. M syng kjnd og ny salm få dn ny salmboka.! Dsmb Sundag 1.dsmb Fys sundag i advnsida Ma.21,1-11 Kl Advnsgudsns. M fia ny salmbok. Fosongako Takkoff il Kykjlydshus. Dåp Likang kykjlyd k i buk dn ny salmboka sundag 1.dsmb Sundag 8.dsmb And sundag i advnsida Kl Lysmss. Konfimanan k dl. Takkoff il Kikns Bymisjon / Møsd Fdag 13.dsmb Luciadagn Kl Luciamogon i kykja. Sanca Lucia kjm md fylgj si og syng. Fukos i kykja Sundag 15.dsmb Tdj sundag i advnsida Kl Julkons md ko og kops få bygdi. 24.dsmb Julafa Luk. 2, 1-20 Kl Julgudsns på Likang sjukhim Kl Julafagudsns. Takkoff il Kikns Nødhjlp Kl Julafagudsns. Takkoff il Kikns Nødhjlp. 25.dsmb Juldag Joh. 1, 1-14 Kl (mk ida) Høgidsgudsns. Takkoff il D Nosk Misjonsslskap. Likang mannsko k dl. 31.dsmb Nyåsafa Luk. 13, 6-9 Kl Gudsns vd nyå. M minns di som død i Janua/Fbua Sundag 19.janua 3.sundag i opnbingsida Joh.2,1-11 Kl Gudsns. Sundag 2.fbua 5.sundag i opnbingsida Mak.2,1-12 Kl Gudsns i samband md Lys Vakn. To Thomassn k dl. Sundag 16.fbua Såmannssundag Luk.8,4-15 Kl Gudsns. Sundag 23.fbua Kisi Foklåingsdag Ma.17,1-9 Kl11.00 Gudsns. Making av gunnlovsjubil. Mas/Apil Sundag 2.mas Faslavnssundag Joh.17,20-26 Kl Gudsns Sundag 16.mas 2.sundag i fasida Ma.15,21-28 Kl Gudsns Sundag 23.mas Maia bodskapsdag Luk.1,26-38 Kl.19 Ung Mss. Konfimanan lgg opp og li gudsnsa. Sundag 6.apil 4.sundag i fasida Hb.4, Gudsns Sjå oppda gudsnslis på hp://www.likang.kommun.no/kykjkalnd hml

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

HER ER BØNDENE SOM FIKK TILSKUDD

HER ER BØNDENE SOM FIKK TILSKUDD 5. ågng N. 11 19. ms 2014 Nd Rå fisk på øpnd bånd I midn v pi åpn kjøpsn isøm Tov n sushisun som sv å fisk på ubånd. Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo d v f ik som gjøs fo å gi kjøpsn posiiv øf. Sid 12 Kn få

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve ITRODUKSJO: KAPITTEL 3 BAR MISTER SI BARDOM I KRIG BAR I KOFLIKT Tk g a Hbo, Isal 2007 ) lvådsabd: Kompasmål ( 10 skal ku: «Gjø Mål fo opplæga a lv gh samfu» fo ba ugs plk ) gaf: Kompasmål ( 10 skal ku:

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden amfi os magasin Man-fr 10-20 (8-22) Lør 10-18 (8-20) søn COOp xra 10-20 amfi.no Tilbudn gjldr 16. 20. april 2013 SUPERTorsdag 18/4 Langåpn il kl. 21 Knallgod jubilumsilbud S baksidn amfi os magasin amfi

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer