KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane"

Transkript

1 Likang KYRKJELYDS BLAD N Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll lokal making i Likang Likang kykjlydsblad n

2 Ovsikt ov tilstt, kontaktadss og tlfona: Administasjon Likang OG Sogndal kykjkonto Bsøks-/postadss: Kykjvgn 6, Stdjtunt, 6856 Sogndal Tlf sntalbod: , faks: Kykjvj: Jounn Mt Haukås-Eid Tlfon mobil: E-post: Kontotid kva dag unnatk onsdag. Soknpstn i Likang og Noum: Egon Askvik Tlf Tfftid tt avtal - måndag fi. Kykjtna/klokka/ inhalda: Sanda Pac Tlf Fdag fi Oganist: Diccon Pac Tlf / Konto i bustad - fdag fi Soknådslia: Ann Kistin England Tlf: Lia i Likang og Sogndal fllsåd: Mait Lund Mundal Kommunal psntant fo Likang i fllsådt: Ol Simn Nsdal Lig av kykjlydshust: Kisti Svangstu Tlf: Kyja sntalt sin nttstad Bjøgvin bispdømm sin himsid Infomasjon om Likang kykj, tilstt og gudstnstlist Infomasjon om kykja i Likang og Sogndal Likang kykjlydsblad ogan fo Likang soknåd Rdaktø: Egon Askvik Rdaksjonsnmnd: Sign Eikns og Kisti Svangstu Kassa fo bladt: Rida Tjønn Layout: Eliann Eggum Tykk Husabø pntvk Ei tid fo å dansa Ha du stt sola dansa? Rat spøsmål synst du kanskj. Fo ho gj jo ikkj dt. Sola ho skin, ståla, vama og gj godt, mn dansa gj ho no ikkj. Eg ha nok ikkj stt sola dansa, mn no må g innømma at g ikkj ha stt så godt tt hll. Kanskj g skal gja dt i påska? Dt nmlg då dt bli påstått at sola gj dt. Ikkj kva dag, mn in hilt bstmt. Fyst påskdag om mogon då dansa sola. Dt va i middlaldn di oppdaga dtt foundlg fnomnt, og fli stad i landt våt ha dt vo tadisjon å da til fjlls gytidlg om mogonn 1.påskdag. Di vill sjå sola stå opp. Di vill opplv hnn dansa ov fjlltoppan. Eg vit ikkj kva du tnkj om dtt fnomnt? Kan va di tok litt stkt i di som påstod dtt? Eg ikkj så sikk på om di vill støtta toin på mtoologisk institutt, ll kva dn ngasjt astofysikan Knut Jøgn Rød Ødgaad vill sagt. Mn dt få va. Dt ikkj så nøy. Dt foklainga g synst så flott. Kva dt va som gjod at in mint at sola dansa akkuat dnn dagn. Og kva va dt då? Jau, ho dansa i gld ov at Jsus stod opp få gava. Ho jubla ov Jsus sin si ov dødn. Ho kunn ikkj hald sg i o i gld ov mogonn som kom md lyst og livt, og som planta håp midt på vå jod. Så dt moglg di tok litt stkt i di som mint sola dansa, mn dt som hndt 1.påskdag gunn god nok fo båd dn in og dn and til å bvga litt på sg. Påskfotljinga innhld stk kontasta. H sog og gld, ndlag og siga, sjokk og tøyst, fotviling og håp. Slik kan vi òg opplv livt. Dagan kan va så ulik, mn påska vil minn oss om at dt finst in soloppgang. Dt finst in kjælik som stka nn dødn, og it håp som stå som fjllt fast. Dt gj ikkj livt nklt. Han ha så tt Fokynnan i Gaml tstamntt som si at alt ha si tid. Ei tid til å gåta, i til å l, i tid til å sygja og i til å dansa Mn nå tida fo å dansa d, så kan in kanskj - saman md sola våga sg fampå og ta nok tinn. Dn god bodskapn 1. påskdag møt oss md, i all fall in god gunn til å gja dt. Nst numm kjm i sptmb. Fist fo innsndt stoff 20. august. 2 Likang kykjlydsblad n Båd Haukdal fungand post i dt ny postit: Sogn posti God påsk!

3 Ei annlis påsk Bjøg Sæt va på pilgimsvanding i Spania og fotl h om møt md and påsktadisjona nn di m van md. Likang kykjlydsblad n

4 Glad mnnsk tk imot possjonn md Maia 1. påskdag Dt palmsøndag kvld, møkt og stappfullt av folk i gatn i dn spansk byn Zafa. Vi vnta på possjonn. Folk glad. Di pata og l og vnta. Ei dam pøv å fokla mg dt mst om spansk påsk i it ivand tmpo på spansk. Eg fanga nok bita g fostå h og d og st dt saman md di bitan g ha fanga tidlga. Eg hld på å få it bilt av Så gå kykjdøn opp. Flåtn md dn lidand Jsus kjm til syn. Dn fli hund å gamal. Sakt i fli tima skal dn bast gjnnom gatn. Flåtn md dn søjand Maia følj. Dt mass lys, bokadkld md gulltåda og baldakina md duska som dansa nå di fmti baan gj tinga sin tt. Folk klappa og jubla. Eg på vg alin til fots opp gn. Månad md føbuing fogjvs. Langfdag s vi vaksn mnnsk som gt av gld på TV fodi dt slutta å gn og dn sto possjonn i Svilla kunn gå som planlagt. Eg fostå at dtt alvo. Eg s sto possjona og små possjona. Natt til langfdag få g og v md i in still possjon sjølv, og i sng klokka t om natta. Flåtan md Maia og Jsus møtst på Plaza Majo i Cács kva spansk påsk. Dn føbudd gjnnom Spania få Cadiz vd havt lng. Folk ha jobba i komita, øvd i sø til havt opp i nodvst. Dt i kops, tna på å b, sydd kld, skal ta mg to månad. Dmd få pussa mssing og sølv, kjøpt inn g md mg påska på langs i lys og bloma og bygd opp flåtan svæt annlis påsk nn g van som skal bast gjnnom gatn. md him. Rgnt kjm. Vi s No ha di ung kom him få gåtand ban i kostymn sin på studistadn og familian samlas. TV. Possjonan kan ikkj gå nå dt Maia hld dn død Jsus. Bloma omgi di på all kanta. Eg på mss i kykja i Valdsalo - in bitt litn flkk av in landsby på joda. Dt påskaftan og midnattsmss. Kykja påskpynta. I mogon skal di bæ 4 Likang kykjlydsblad n

5 sin to små flåta gjnnom byn. Tju dam, in mann (di and spla kot på ban), in gut, fm pilgima og pstn gå ut av kykja og tnn dt sto påsklyst få fatt md ld utanfo døa. Så inn, og all tnn sin små lys få dt sto. Dt akkuat som him! Langfdag. H va dt 60 psona som ba flåtn. Di ls tkstan fo dnn spsill kvldn - akkuat di sam tkstan som him. Eg kjnn at g høy til i in vdsvid kistn fllsskap. Ein litn flkk på joda - små flkka ov hil joda - akkuat dt sam - akkuat dnn spsill kvldn. "Eg lyst fo vda." "Kistus oppstadn." "Ja, han sannlig oppstadn!" - Ov hil vda - akkuat no - også i Valdsalo... Påskmogon. Bkmøkt. Eg gytidlg på vgn tt i natt på i tningsmatt i gadobanlggt på idttsplassn i Valdsalo. Vil så gjn nå påskdagspossjonn i Cács. Dt bitand kaldt, mn sakt, sakt kjm lyst og vamn og sola i skikklg påsksol! Eg nå fam i tid. På Plaza Majo i Cács sig dt på md folk. Dt må v fli tusn tt kvat. Vi vnta. Så høy vi musikkopsa og s flåtn md Maia kom inn på plassn. Ho kldd i kvit kjol, fagn fo gld. Få motstt sid kjm flåtn md dn oppstadn Jsus. Også han kldd i kvitt. Midt på plassn møtst di. Folk hilt still. Så bøy Maia sg fo sonn sin! Hundvis av ballonga gå til vs mot in knallblå himml. Folk jubla og klappa. Musikkopsa spla opp in glad mlodi og så dansa flåtan md Maia og Jsus på Plaza Majo i Cács, og fli tusn mnnsk nynna og svinga md! Noko slikt ha vi ikkj i Nog Ban ban! Di kjda sg litt, ulla opp httn og lika md lysa. Så g på vgn att. Dt famlis føst påskdag. I handa ha g Nosk salmbok. Dn ha g bo på i t vk fo dnn dagn. Eg gå og gå og syng og syng all di vak, kjnd, kjæ påsksalman vå. Fo noko slikt ha di ikkj i Spania Langfdag. Maia kldd i svat og gull søgj ov sonn sin. Likang kykjlydsblad n

6 Dn januakvldn m aldi gløym M hadd om Eg-pla i Kistuskansn. Dn pla som fotl av m vdfull. Difo vat m noko ovaska då gjstn dnn kvldn opna md dss oda: Eg hit Rita Kalstad og g ingn ting. Få då av hadd ho ov 100 konfimanta, og liaa, sin full konsntasjon. H va di samla få få Sogndal, Fjæland, Kaupang, Noum og Likang. Ho fotald kolis ho fo fi å sidan på damatisk vis so å sia mista livt to gong. Ho vat fotald at ho aldi kunn gå mi. Mn då di stt inn ullstoln til hnn fo at ho skull vnna sg til synt, ba ho di ta han ut. Eg skal aldi oppi dn, sa ho. Rita fotald kolis ho hadd mista så mykj. Hlsa si og jobbn sin som ho va så glad i. Rita va diakon i Sogndal og va md i konfimantabidt h i fli å. Fo to å sida mist ho også mannn sin. Dt vat dt støst tapt. Eg kjnn mg so svak og g vit ikkj om g gi sjå på mg sjølv som vdfull, sjølv om g vit at g dt, sa Rita, som også hadd md sg dott si, Maia, dnn kvldn. M sat likvl att md inntykkt av in fighta som nkta gj sg, sjølv om ho kjnd båd på tvil og avmakt og va sint på Gud. Ei av konfimantan stt od på dt. Famfo hil fosamlinga ist ho sg og sa Du må ikkj sia at du ikkj noko. Fo du noko h i kvld. Md dt du ha fotald. Maia hadd også odt og minna mo si på ko btydningsfull ho va fo familin, hnn og banbant ho hadd fått. Rita uttykt sto takksmnd til konfimantan fo dn spktfull og lyttand måtn di hadd møtt hnn på. Eg må innømma at g kvidd mg voldsomt til å møta dåk, mn dt va hilt unødvndig smilt ho. Rita va likvl tviland til i ko sto gad ho vill oka å gja dtt famfo and fosamlinga. Dt va kvjand. Fo oss som va d, va dt som å ha fått i sto gåv. Dt stt i gong så mang tanka og flksjona om kva livt og om kva m vd nå m ikkj kan va nyttig. Mang hadd spøsmål og vill snakka vida md Rita tt fodagt. Tkst/foto: Egon Askvik 6 Likang kykjlydsblad n

7 Få konfimanttu i Sogndalsdaln. Kva fag ha Gud? Malskint må fam på kykjlydshytta Dålg vè la ingn dmpa på tun Konfimantnatt i Sognahalln. Pugging Dt va fotballcup gjnnom natta. H lagt md hiagjng. Olaug og Vikk få 10.klass va md som hjlpliaa gjnnom natta. På konfimantkvldn i fbua skull di ti boda læast utnat. Ingid Fdhim pøv sg, mdan Alksand Langtig s litt skptisk ut. Til saman 200 konfimanta va saman i Sognahalln natta mllom 8. og 9.mas. H va dt it vait og spnnand pogam gjnnom hil natta. Di som va md få Likang gav uttykk fo at di kost sg. Munnlg ksamn, mn soknpst Kjll Sæt som snso. Dtt s ut til å gå ba! Likang kykjlydsblad n

8 Gud gi vi dl Om tusopplæinga i Likang Tusopplæinga i Likang jobba mot it mål: At ban og ung, gjnnom å dl tu og unding, skal læ å kjnn dn tinig Gud og vks i tua på Han. At ban og ung kjnn sg him i kykjlydn, og fa it aust og godt fllsskap d. Vi ynskj å bida til at fold s sg sjølv som viktig mdabidaa i tusopplæinga, og å lggj til tt fo it godt samabid md di. I kykjlydn fins dt allid godt innabidd tiltak som dg oss mot dtt målt: Dåpssamtala, Babysong (0-1 å), Bona sin påskfst md utdling av bøk til 6 åinga, Hausttakkfst md utdling av bøk til 4 åinga, Lys vakn md Biblutdling (11 å) og konfimasjons-opplæing (14-15 å). Av ny tiltak, p.idag, ha vi ign samlinga fo 4 og 6 åinga i samband md utdling av bøk. I tillgg få 6 åingan invitasjon til Skulstatmaking, dagn fø 1.skuldag. Kykja ha alltid div tusopplæingsabid, og dt fkk fonya fokus då Likang sokn fkk tusopplæingsmidla, saman md sokna i Sogndal i Dtt va i tåd md tusopplæingsfoma som stotingt vdtok i 2004, og som hadd som mål å gj all ban og ung mllom 0-18 å i systmatisk og samanhngand tusopplæing. Tusopplæing å fostå synonymt md dåpsopplæing, og skal lggj til tt fo at ban og ung kan utustast til å lv i dåpn og si kistn tu. Ein føstnad fo midlan in fkk va at dt skull utabidast in lokal plan fo Likang sokn. Plann fkk fom og innhald gjnnom aktiv utpøving av tiltak. I utgangn av 2012 vat han sndt inn til biskop Halvo Nodhaug. D vat han godkjnd, og biskopn omtalt plann som svæt god. Ynskj du å vit mi om dss tiltaka og plann fo Likang sokn? Ha du lyst å v md som fivillig mdabida i dtt viktig abidt? Ta kontakt md Egon Askvik (soknpst; ) ll Gui Høstak Nodhim (tusopplæa; ). Vi s fam til å snakk md dg! Gui H. Nodhim Spnnand fllstiltak md and sokn òg i gong; Tånagnthlg (9 å) i Stdj kykj, og PANGSTART-LEIR (11-13 å), i vka fø skulstat, på Lyngmo. 8 Likang kykjlydsblad n

9 Dt alltid spnnand om åts 11 åinga vil v md på Lys vakn i kykja. Dt vill di! 25 llvåinga va kla, og dt hil stata i kykja md i fllssamling fø vi gjkk på di ulik stasjonan. Dt va fi svæt ulik stasjona; in i tånt d vi studt inskipsjona og laga tånmusikk md klokkn. Ein stasjon va i pstgadn, d di møtt in biblsk pson. H møtt di Pt, som fotald om dt han hadd opplvd saman md Jsus. På in stasjon skull di lit tt od i i møklagt kykj. Dt hjalp å buk lommlykt og flksa, og oda vat til saman it biblvs. Dn sist stasjonn va i Kykjlydshust d di skull læ bøna Vå Fa, gjnnom ulik oppgåv. Så va dt tid fo pizza i kykjlydshust, og vida jobbing i gupp. No va dt gudstnsta nst dag som skull føbuast og all llvåingan va i sving md ulik oppgåv til sint på kvld. Ett dtt tok vi all kvldn- him, fø vi møtt kvaand att til fukost, søndagmogon. Nok av llvåingan skull vida på handball-tuning i Auland, mdan stn av gjngn gjod sg kla til gudstnst. Di hadd fått utdlt ulik ansvasoppgåv som di mista på in svæt god måt. Dt vat i fin gudstnst, d dt òg vat makt at all llvåingan no va hldig igaa av sin ign Bibl. Takk fo lagt, llvåinga! Takk fo innsatsn konfimanta, ungdomsliaa og vaksn liaa, som gjod in kjmpjobb dnn hlga! Gui H. Nodhim Likang kykjlydsblad n

10 Jonsok i kykja Jonsokafta fll dtt åt på in sundag. M vil difo maka dagn i kykja md i ttmiddaggudstnst kl.16. Dt vt i skikklg sommagudstnst d m pynta md bloma og fyll kykja md song og musikk. Og ttpå dt bål! Konfimantan vån 2013 Konfimasjonsdagn pinsdag 19.mai Kl.11 Halvad Fosshim Ingid Fdhim Olav Hnjum Eiik Husabø Amanda Asphaug Husum Magdalna Røysum Langtig Alksand Langtig Auoa Ns Bat Fondns Vangsns Kl.13 Kistin Molvæ Tod Magnus Næss Sand Thosns Tall Hanna Vangsns Tobjøn Ham Tommy Bäckstöm Vikdal Gjmund Elias Yndsdal Hans Bulling Johansn STØTT Kikns Nødhjlps fastaksjon 2013 Støtt Kikns Nødhjlp og skap foanding. Saman md and. Fo and. Fo kvaand. KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMAN FORANDRE mas 2013 Snd GAVE på sms til 2468 (200 k) ll ll ing (200 k) ll bnytt kontonumm Likang kykjlydsblad n

11 Takk god Gud fo all ting! Takk god Gud fo all ting, føst fo bo Sol så lys og fin. Han vkk oss hvt mogngy og ditt tgn fo oss i sky. Hallluja, hallluja. Takk fo all din und! Dtt føst vst av salm 281 i Nosk Salmbok, in av di mang salman Egil Hovland ha tonstt. Egil Hovland gjkk bot 5.fbua i å, ov 90 å gamal. Md han in av di støst og mst allsidig komponistan dt sist hundåt bot. Hovland utdanna sg til oganist og stata si gjning i Glmmn kykj i Fdikstad i På 50-talt studt han komposisjon hjå dyktig komponista i inn- og utland. Og sultata kom i fom av okstvk, sto vokalvk, kammmusikkvk, mss, kantat, mottta, kykjspl og oglvk. Ha du sung i ko ll splt i okst dt sto sjans fo at du ha famføt in ll fli av Hovland sin komposisjona. Som komponist utfoda Hovland vant gla i musikkn. Han ynskt å kom mnnsk i møt md musikkn vd å gj dn nkla, mi vnlg og kanskj også mi omantisk. På 70-talt utvikla han sin psonlg stil. Tilbak til salmboka. Hovland ha md sin 51 mlodia flst ulik salmtona i salmboka, mns Lindmann sin mlodia nytta til flst salma (in dl salma ha sam mlodi). Egil Hovland ha skiv musikk til all samanhnga: få dåp til gavfd, få pasjon til høgtid. I sist dl av salmboka finn vi mottta til kykjåt, og fli av dss skivn av Hovland. Dtt tonstt bibltksta, og fli av di inspit av ggoiansk song. Egil Hovland ha samabidd md båd nosk og svnsk diktaa. Ei av di svnsk Bitt G Hallquist. Vi finn fli av hnna salma i salmboka vå, og dn mst kjnd av dss Mån og sol på n Dnn tonn kom til gjnnom in daum Hovland hadd. I daumn stod han i studiot sitt d dt hang bild av di kappklddd bona i bankot hans i Glmmn kykj. Plutslg «løsna» di ung songaan som ngla få biltt: Jg sto md t notak i håndn, og va mst foundt ov synt, fotll han. Ett hvt "landt" d små ngln som not på akt, og d d falt nd, sto mlodin til "Mån og sol" nott. Dt va ba fo mg å nskiv dt.» PS: I juni fia Vid kykj sitt 900-ås jubilum. Då famfø kykjkot «Dtt dagn som Hn ha gjot» få Signingsmusikkn (Nidaosdomn 1991). Tkst: Sign Eikns Likang kykjlydsblad n

12 Nogstun! Th Th Allluia Rings Rings of Concodia of Concodia Univsity Univsity Wisconsin, USA USA D. John Bhnk, Dicto D. John Bhnk, Dicto Noway Tou 21. mai Nittdal 22. mai Sandfjod mai Lillhamm 21. Mai Nittdal 26. mai Valldal Mai mai Likang Sandfjod Mai mai Makus Lillhamm Kik, Oslo 26. Mai Valldal 27. Mai Likang måndag 27.mai kl Mai Makus Kik, Oslo Allluia Rings få Concodia Univsity Wiscponsin, USA, vitja Likang og ha konst i kykja Di ha vo på tuné i Nog to gong føp (1995 og 2003) Okst bstå av 14 studnta, diigntn D. John Bhnk og støttappaat. Di spla handklokk, noko som sjldant å høy hjå oss. Konstn gatis, mn dt vt tk opp kollkt. Kykjlydn ha tk på sg å skaffa di pivat ovnatting. Kan du ta imot to ll fli til ovnatting måndag 27. tysdag 28. mai? Gj mlding til Diccon 12 Likang kykjlydsblad n

13 Kykjingan fyll føti Kykjingan hadd fllsmøt fyst tosdag i advnt. Dt vt kalla advntsmøt. Ut va kvldn blåkald, mn inn i Kykjlydshust lunt, vamt og godt. Ettsom dt i 2012 va 40 å sidan kykjingan kom i gang, vill m mak dtt, mn på in nkl måt. Nok histoisk sid lita m fam. Kanskj dt mang som ikkj vit så mykj om kykjingan, og kva di stå fo? H litt om oss: Få va Oddmund Hjmann pstn vå. Hjmann hadd it vamt ynskj om å få skip til it støttlag som kunn saml inn pnga til invnta og buksting til kykja. På møtt i Likang soknåd 21. oktob 1971, vald soknådt i nmnd som skull pøv å få i gang kykjinga. Dss vat md i nmnda: Eldbjøg Åm, Ann Lis Li, Els Husabø og Oddmund Hjmann. Som m skjøna, va dtt i svæt ffktiv nmnd, fo i janua 1972 va opplggt fo kykjingan klat. T inga skull dt v, in i yt-, in i midt- og in i indbygda. Møtdagn skull v and måndag i månadn, og gå på omgang i himan. Dt skull v nkl sving slik at ingn såg vansk md å ha dss møta. Likins vat dt bstmt at dt skull v to fllsmøt i åt, it om vån og it fø jul. På fllsmøta skull m ha utlodding, mn på måndagsmøta samla m inn pnga. Fllsmøt dt høgst ogan. H vt dt løyvd pnga til yms fømål tt ynskj få soknådt. I 40 å ha dt vo slik! M i ingan ha koslg møt båd i himan og i Kykjlydshust. Kykjingan ha samla inn kon i dss 40 åa. Noko av dt m ha løyvd pnga til dss åa : Lyskon, msshakla, piano, gåv til båhus, bnkput, pikstoltpp, flomlys m.m. I 2012 ha m gjv kon til lspultkld og pojkto d m få tksta, salma og litugi på vggn famm i kykja. E dt nokon som ha lyst å v md i kykjingan, d hjatlg vlkomn. M tng fli. Kom md stikkty, snakkty og pngpung! Hlsing ind kykjing. Likang kykjlydsblad n

14 Hlsing få nyvald soknådslia F yst i sto takk til Dagny Ugulsvik Alvik fo abidt ho ha gjot som lia i Likang soknåd i Eg ha ovtk liavvt tt Dagny. Eg født og oppvaksn i Likang. Likang Kykj mi kykj, d di 3 bana min døypt og konfimt og di 2 banbana døypt. Dt sist åt ha g hatt abidsplassn min i Sogn og Fjodan Fylkskommun. Eg vat valt inn i soknådt haustn Sakn i 2012 va til dls kvjand, mn og intssant, spsilt kan nmnast dn ny litugin som vat vdtkn haustn Vi som i soknådt abida godt saman og dl oppgåvn mllom oss. Dtt gj at in som lia opplv å ha god støtt i di and. Eg håpa d vil ta kontakt md mg fo vntull spøsmål ll md god åd og innspl til oss som sit i soknådt. Eg ynskj all i god påsk. hlsing Ann Kistin Aaskog England Paksisstudnta i Likang kykjlyd I tida 12.mas-6.apil skal tologistudntan Ingid Øygad og Ingid Synnvaag ha paksis i Likang kykjlyd. Dt bty at di skal va md på gudstnst, kykjlg handlinga og and aktivitta i kykjlydn. Du vil møta di på babysong, tysdagstff, konfimanttim, kykjingan og på sjukhimn. Bgg 22 å gå 6.smst på tologi på Mnightsfakulttt i Oslo. Ingid Synnvåg (t.v.) få Stavang og h ha ho også jobba itt å md bon, ungdom og ko fø ho stata på studit. Ho syns dt litt skummlt å skulla vta pst, mn at dt kjnnst vldig iktig. Å fokynn Guds ik n hlig tank, si ho Ingid Øygad få Vatn på Sunnmø, Ho syns dt å va på vg mot å bli pst in spanand possss. Ho s fam til å kunna sjå ndå mi av kva Gud kan buka hnn til. Bgg oppvaksn i kykja og s vldig fam til no å koma ut i paksis og møta folk. Dt kjnns litt på tid, si di. Biskopn bd oss om å ta vl imot studntan. 14 Likang kykjlydsblad n

15 SOGN OG FJORDANE 250 ÅR 2013 skal dt fiast at fylkt våt 250 å! Dn I 19.sptmb 1763 vat Bgnhus Amt dlt i to, og Joachim d Knagnhjlm vat fyst amtmann i Nod Bgnhus amt. Di fyst hund å låg hovudst på Kaupang, og nok av amtmnnn føtakk til og md å bu i Bgn. Mn i 1861 vat amtmnnn tufast buand på Likang noko som ga gunnlagt fo olla Likang spla i fylkt i dag. Hovudmakinga av jubilt i Likang finn stad dn 19.sptmb i å. Dtt vil bli in flott dag md mang ulik typa aangmnt og aktivitta, og sjølv om pogammt ikkj spika nnå, kan vi lov noko fo inkva smak. Amtskontot på Fylksmannsgadn vil v fdig staut og v opn hil dagn, slik at folk kan få omvising i byggt. Ells vil dt bli aangt folktog, «togdag» utanfo Saftn og flott aangmnt i halln vå båd på dagtid og kvldstid. Fo ungdomma dt kanskj sælg ungdomskonstn på kvldn som vil tkk. Hovudaangmntt til fylkt i Likanghalln kl.14 kan v vl vdt å få md sg fo all! Ells skj dt mykj i fylkt i jubilumsåt. Foutan at Sogn og Fjodan tat og ikstatt st opp poduksjona md lokal tilknyting, vil dt v skivkonkuans fo ungdom, musikkaangmnt, kåing av åts günd md mi. I tillgg dt ynskjlg at all i fylkt som aang noko som kan knytast opp til jubilumsåt gist dtt på fylkskommunn si sid: Då få fli vit om kva som bli aangt i dnn gionn! Godt jubilumså- og st av 19 sptmb! Tkst: Ann Bitt Lauvsns 15 Vdas lngst plkak. No skal Sogn og Fjodan fiast. Foto: Øjan Tall Joachim d Knagnhilm Likang kykjlydsblad n

16 Få kykjvja LAUSE GRAVSTEINAR Nå dt våast vil få i gang it posjkt md siking av gavstina. Då vil m gå ov all gavstinan og sjkk tilstandn. Nå m vit ko mang gavstina dtt gjld, vil m innhnt pis få fima som tk på sg slikt abid, og avtal nå, kolis og til kva pis abidt skal bli gjot. Di som ha laus gavstina vil få tilsndt it bv som si kva dt vil kost å få sika stinn. Di som ynskj å gj dtt på iga hand, vil få in fist på nå dt skal v gjot. KYRKJA Mang ha nok også stt at kykja vldig målingsslitn og tng såt til kalking. Dt mk på vggn tt vatn som ha kom få takt. Dt løyvt midla på kommunbudsjttt som skal gå til vdlikhald av kykja. Føst vil in gå opp md lift fo å sjå på skadan på takt, og så vil in tt dt sjå kva dtt vil kost og ko mykj dt høv til å få gjot i å. Føstpioitt å få pat lkkasjskadn, og så kjm måling og tjøbiing av kykja som numm to. Påsk i Likang Skjætosdag Kl.19 Gudstnst md nattvdmåltidt og fotvaskinga i sntum. Joh.13,1-17 Pdikant: Stud tol. Ingid Synnvaag. Jounn Mt Haukås-Eid kykjvj i Sogndal og Likang Langfdag Kl.11 Gudstnst md nattvd på Likang sjukhim Kl.19 Pasjonsgudstnst. Vandgudstnst d m høy lidingssoga få vanglistn Lukas 22,39-23,46 Påskdag (sommatid hugs å still klokka!) Kl.11 Høgtidsgudstnst. Kistus sannlg oppstadn! Gld og jubl pga gudstnsta. Stud.tol. Ingid Synnvåg litug. Dåp. Takkoff til Nomisjon. Sundag 7.apil Kl.11 Bona sin påskfst. Konfimantan lgg opp og li dnn gudstnsta saman md pstn Egon Askvik og kykjlydspdagog Gui H. Nohim. 6-åingan sælg innbdn. Eig opplgg fo di også kl Takkoff til kykjlydsabidt 16 Likang kykjlydsblad n

17 Gld og sog Vigd: Hnik Røysth og In Rønid Døypt: Astid Husum Håkon Røysth Lilly Solbakkn Isak Wold England Dnnis Synnvåg Kåsa Gavlagd: Ann Lis Li f Saa Øvbø f Thoa Gjland f Knut Skjåns f Bita Synnv Støyva f Bogny Eithun f Gunhild Faghim f.1915 (bistting) Olav Hamasns f Sigun Bkk f.1925 Dåp og vigsl juldag: Få vnst: Egon, gudmo og fadd Inghild Røysth, dåpsbant Håkon Røysth, fadd P Ing Sim, mo og bud In Rønid Røysth, fa og budgom Hnik Røysth, Fadd Els Mai Huus og Fadd Øystin Rønid (foto: Gy Hild Vlo) Likang kykjlydsblad n

18 Støtt vå Støtt vå støttsplaa - di støtta oss! støttsplaa, di støtta oss! Likang auto Tlfon Tlf: Aaskog Sognfjodvgn Likang Tlf Faks Fylkts støst pakki av fukt Alt innan plantvn, gjødsl, kaftfô, bskjingsutsty, t og plant baki og konditoi AS Tlfon 576 Tlf: Opningstid: mån-fdag laudag sundag Tlf Tlf: Tipping - RiksToTo 9-21 (20) Opningstid: mån, tys, tos og fdag onsdag laudag tt avtal Tlf: Likang kykjlydsblad n

19 ! a l v a t s g Oppsla ust ONGEN i kykjlydsh l og BABYS g ti tosda å fam kva 13 og hld p 1 få kl.1 dag 9.mai. hnna g s o o t c d m Pa Sanda jlpaa Dt ktisk mdh n i a g god p fo babyson post: å t som s. Sanda ha mob ll g Likan gningn.no so nytt TI tta it S O p R p P o NYTT t nd t dt as va posti lag m m. 6 å F gn llo Yt So dlt m posti. ik sokna fo d og Ind ul an og di d, Nodhodl o Sunnfj n Sogn. Sog ss hit na i o å j h k t også so posti Dt ny omfatta no g Balstand o og mun posti Vik kom n. u komm N GARDE E J K R Y K på AD PÅ DUGN g dugnadn dag s l o t Dn å i å n d a kykjg il. 25.ap md ontakt Knut k n o Ta gj ansvalg f s 1 d a 1 n 5 g 9 du tlf Gind nfomasjon. mi i REFF DAGST S Y T E SIST I VÅR og 2.apil g a d s Ty il 16.ap tysdag 4 i -1 kl.1130 shust. yd kykjl n! Vlkom PÅ EMENT ABONN DSBLADET LY god KYRKJE ldig mang v M få ldinga på m attnd sbladt. yd kykjl io i ytta g 00 n k l o f t 2 d om a inst k. M b dt og gi m. tt la dtt b nmnt + stø m n t fo abo i mykj og d g Mang fo. m a takks? ÅR I ÅR mn på 6 U D FYLLER sælg vlko pil. u.a Då d sta sundag 7 n gudst bok. du Då få l.11, yja k ld b a t s fo n Gudst 015 du og ng. Og li.1 mn kl n til 6-åssam på skuln m sta ta a i vlko u skal d kk ø f skuls d dagn m t m samlas kykja. Fivillig kontignt/gåv Minn om kontonumm fo fast gjvatnst. Konto til kykjlydshust : Konto til Likang kykjlyd : ÅR IFEST I a vdtk å A M 7 IKKJE 1 soknåd h st i kykjf g Likan a til 17-maip i k. s t fø ikkj å t dtt i å dagn s u h s d ly gn. lovsda Gunn konfimasjon g pins o Konto til Likang kykjlydsblad : Takk til di som fast givaa. M tng fli. Ta kontakt md bankn og bd om it månadlg tkk få pivat konto til kykjlydn sin konto Likang kykjlydsblad n

20 Kykjkalnd mas-august 2013 Mas Sundag 17. mas Maia bodskapsdag Luk.1,39-45 Kl Maimss. Ung mss md konfimantan, stud.tol. Ingid Øygad og soknpst Egon Askvik. Takkoff til kykjlydsabidt. Ett gudstnsta vt dt nkl kykjkaffi Skjætosdag 28.mas Joh.13,1-17 kl Kvldsgudstnst. Stud.tol. Ingid Synnvåg og soknpst Egon Askvik. Langfdag 29.mas Luk.22,39-23,46 kl Pasjonsgudstnst. Vandgudstnst. Påskdag 31.mas Joh.20,1-10 Kl Høgtidsgudstnst. Stud.tol. Ingid Synnvåg og soknpst Egon Askvik. Takkoff til Nomisjon. Dåp. Apil Sundag 7. apil 2. s. i påsktida Joh.20,24-31 kl Bona sin påskfst. Konfimantan li gudstnsta. Kykjlydspdagog Gui H Nodhim og soknpst Egon Askvik. 6-åingan få bok. Takkoff til kykjlydsabidt. Kykjkaffi/saft Dt vt også i samling fo 6-åingan/folda kl Sundag 21.apil 4. s. i påsktida kl Kltisk songkvld. Mai Sundag 5.mai 6. s. i påsktida Matt.6,7-13 Kl Gudstnst. Fung. post Båd Haukdal. Takkoff til Kikns Bymisjon, Bgn Fdag 17.mai Gunnlovsdag Luk.17,11-19 kl Fstgudstnst. Takkoff til Sjømannskikn - Nosk kykj i utlandt. Sundag 19.mai Pinsdag Joh.14,23-29 kl Konfimasjon. Takkoff til kykjlydsabidt kl Konfimasjon. Takkoff til kykjlydsabidt Juni Sundag 2.juni 2.sundag i tiningstida Joh.3,1-13 kl Gudstnst. Takkoff til Rdd Bana. Sundag 23.juni Jonsokafta Joh.1,1-8 kl (mk tida) Blomstgudstnst i kykja. Song- og musikkinnslag. Takkoff til Banhim Mlås i SøAfika. Juli/August Sundag 7.juli kl Gudstnst. Takkoff til foningn LEVE, ttlatt tt slvmod Sundag 21.juli kl Gudstnst. Takkoff til Kikns bymisjon Bgn Sundag 4.august kl Gudstnst Sjå oppdatt gudstnstlist på

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer