KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane"

Transkript

1 Likang KYRKJELYDS BLAD N Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll lokal making i Likang Likang kykjlydsblad n

2 Ovsikt ov tilstt, kontaktadss og tlfona: Administasjon Likang OG Sogndal kykjkonto Bsøks-/postadss: Kykjvgn 6, Stdjtunt, 6856 Sogndal Tlf sntalbod: , faks: Kykjvj: Jounn Mt Haukås-Eid Tlfon mobil: E-post: Kontotid kva dag unnatk onsdag. Soknpstn i Likang og Noum: Egon Askvik Tlf Tfftid tt avtal - måndag fi. Kykjtna/klokka/ inhalda: Sanda Pac Tlf Fdag fi Oganist: Diccon Pac Tlf / Konto i bustad - fdag fi Soknådslia: Ann Kistin England Tlf: Lia i Likang og Sogndal fllsåd: Mait Lund Mundal Kommunal psntant fo Likang i fllsådt: Ol Simn Nsdal Lig av kykjlydshust: Kisti Svangstu Tlf: Kyja sntalt sin nttstad Bjøgvin bispdømm sin himsid Infomasjon om Likang kykj, tilstt og gudstnstlist Infomasjon om kykja i Likang og Sogndal Likang kykjlydsblad ogan fo Likang soknåd Rdaktø: Egon Askvik Rdaksjonsnmnd: Sign Eikns og Kisti Svangstu Kassa fo bladt: Rida Tjønn Layout: Eliann Eggum Tykk Husabø pntvk Ei tid fo å dansa Ha du stt sola dansa? Rat spøsmål synst du kanskj. Fo ho gj jo ikkj dt. Sola ho skin, ståla, vama og gj godt, mn dansa gj ho no ikkj. Eg ha nok ikkj stt sola dansa, mn no må g innømma at g ikkj ha stt så godt tt hll. Kanskj g skal gja dt i påska? Dt nmlg då dt bli påstått at sola gj dt. Ikkj kva dag, mn in hilt bstmt. Fyst påskdag om mogon då dansa sola. Dt va i middlaldn di oppdaga dtt foundlg fnomnt, og fli stad i landt våt ha dt vo tadisjon å da til fjlls gytidlg om mogonn 1.påskdag. Di vill sjå sola stå opp. Di vill opplv hnn dansa ov fjlltoppan. Eg vit ikkj kva du tnkj om dtt fnomnt? Kan va di tok litt stkt i di som påstod dtt? Eg ikkj så sikk på om di vill støtta toin på mtoologisk institutt, ll kva dn ngasjt astofysikan Knut Jøgn Rød Ødgaad vill sagt. Mn dt få va. Dt ikkj så nøy. Dt foklainga g synst så flott. Kva dt va som gjod at in mint at sola dansa akkuat dnn dagn. Og kva va dt då? Jau, ho dansa i gld ov at Jsus stod opp få gava. Ho jubla ov Jsus sin si ov dødn. Ho kunn ikkj hald sg i o i gld ov mogonn som kom md lyst og livt, og som planta håp midt på vå jod. Så dt moglg di tok litt stkt i di som mint sola dansa, mn dt som hndt 1.påskdag gunn god nok fo båd dn in og dn and til å bvga litt på sg. Påskfotljinga innhld stk kontasta. H sog og gld, ndlag og siga, sjokk og tøyst, fotviling og håp. Slik kan vi òg opplv livt. Dagan kan va så ulik, mn påska vil minn oss om at dt finst in soloppgang. Dt finst in kjælik som stka nn dødn, og it håp som stå som fjllt fast. Dt gj ikkj livt nklt. Han ha så tt Fokynnan i Gaml tstamntt som si at alt ha si tid. Ei tid til å gåta, i til å l, i tid til å sygja og i til å dansa Mn nå tida fo å dansa d, så kan in kanskj - saman md sola våga sg fampå og ta nok tinn. Dn god bodskapn 1. påskdag møt oss md, i all fall in god gunn til å gja dt. Nst numm kjm i sptmb. Fist fo innsndt stoff 20. august. 2 Likang kykjlydsblad n Båd Haukdal fungand post i dt ny postit: Sogn posti God påsk!

3 Ei annlis påsk Bjøg Sæt va på pilgimsvanding i Spania og fotl h om møt md and påsktadisjona nn di m van md. Likang kykjlydsblad n

4 Glad mnnsk tk imot possjonn md Maia 1. påskdag Dt palmsøndag kvld, møkt og stappfullt av folk i gatn i dn spansk byn Zafa. Vi vnta på possjonn. Folk glad. Di pata og l og vnta. Ei dam pøv å fokla mg dt mst om spansk påsk i it ivand tmpo på spansk. Eg fanga nok bita g fostå h og d og st dt saman md di bitan g ha fanga tidlga. Eg hld på å få it bilt av Så gå kykjdøn opp. Flåtn md dn lidand Jsus kjm til syn. Dn fli hund å gamal. Sakt i fli tima skal dn bast gjnnom gatn. Flåtn md dn søjand Maia følj. Dt mass lys, bokadkld md gulltåda og baldakina md duska som dansa nå di fmti baan gj tinga sin tt. Folk klappa og jubla. Eg på vg alin til fots opp gn. Månad md føbuing fogjvs. Langfdag s vi vaksn mnnsk som gt av gld på TV fodi dt slutta å gn og dn sto possjonn i Svilla kunn gå som planlagt. Eg fostå at dtt alvo. Eg s sto possjona og små possjona. Natt til langfdag få g og v md i in still possjon sjølv, og i sng klokka t om natta. Flåtan md Maia og Jsus møtst på Plaza Majo i Cács kva spansk påsk. Dn føbudd gjnnom Spania få Cadiz vd havt lng. Folk ha jobba i komita, øvd i sø til havt opp i nodvst. Dt i kops, tna på å b, sydd kld, skal ta mg to månad. Dmd få pussa mssing og sølv, kjøpt inn g md mg påska på langs i lys og bloma og bygd opp flåtan svæt annlis påsk nn g van som skal bast gjnnom gatn. md him. Rgnt kjm. Vi s No ha di ung kom him få gåtand ban i kostymn sin på studistadn og familian samlas. TV. Possjonan kan ikkj gå nå dt Maia hld dn død Jsus. Bloma omgi di på all kanta. Eg på mss i kykja i Valdsalo - in bitt litn flkk av in landsby på joda. Dt påskaftan og midnattsmss. Kykja påskpynta. I mogon skal di bæ 4 Likang kykjlydsblad n

5 sin to små flåta gjnnom byn. Tju dam, in mann (di and spla kot på ban), in gut, fm pilgima og pstn gå ut av kykja og tnn dt sto påsklyst få fatt md ld utanfo døa. Så inn, og all tnn sin små lys få dt sto. Dt akkuat som him! Langfdag. H va dt 60 psona som ba flåtn. Di ls tkstan fo dnn spsill kvldn - akkuat di sam tkstan som him. Eg kjnn at g høy til i in vdsvid kistn fllsskap. Ein litn flkk på joda - små flkka ov hil joda - akkuat dt sam - akkuat dnn spsill kvldn. "Eg lyst fo vda." "Kistus oppstadn." "Ja, han sannlig oppstadn!" - Ov hil vda - akkuat no - også i Valdsalo... Påskmogon. Bkmøkt. Eg gytidlg på vgn tt i natt på i tningsmatt i gadobanlggt på idttsplassn i Valdsalo. Vil så gjn nå påskdagspossjonn i Cács. Dt bitand kaldt, mn sakt, sakt kjm lyst og vamn og sola i skikklg påsksol! Eg nå fam i tid. På Plaza Majo i Cács sig dt på md folk. Dt må v fli tusn tt kvat. Vi vnta. Så høy vi musikkopsa og s flåtn md Maia kom inn på plassn. Ho kldd i kvit kjol, fagn fo gld. Få motstt sid kjm flåtn md dn oppstadn Jsus. Også han kldd i kvitt. Midt på plassn møtst di. Folk hilt still. Så bøy Maia sg fo sonn sin! Hundvis av ballonga gå til vs mot in knallblå himml. Folk jubla og klappa. Musikkopsa spla opp in glad mlodi og så dansa flåtan md Maia og Jsus på Plaza Majo i Cács, og fli tusn mnnsk nynna og svinga md! Noko slikt ha vi ikkj i Nog Ban ban! Di kjda sg litt, ulla opp httn og lika md lysa. Så g på vgn att. Dt famlis føst påskdag. I handa ha g Nosk salmbok. Dn ha g bo på i t vk fo dnn dagn. Eg gå og gå og syng og syng all di vak, kjnd, kjæ påsksalman vå. Fo noko slikt ha di ikkj i Spania Langfdag. Maia kldd i svat og gull søgj ov sonn sin. Likang kykjlydsblad n

6 Dn januakvldn m aldi gløym M hadd om Eg-pla i Kistuskansn. Dn pla som fotl av m vdfull. Difo vat m noko ovaska då gjstn dnn kvldn opna md dss oda: Eg hit Rita Kalstad og g ingn ting. Få då av hadd ho ov 100 konfimanta, og liaa, sin full konsntasjon. H va di samla få få Sogndal, Fjæland, Kaupang, Noum og Likang. Ho fotald kolis ho fo fi å sidan på damatisk vis so å sia mista livt to gong. Ho vat fotald at ho aldi kunn gå mi. Mn då di stt inn ullstoln til hnn fo at ho skull vnna sg til synt, ba ho di ta han ut. Eg skal aldi oppi dn, sa ho. Rita fotald kolis ho hadd mista så mykj. Hlsa si og jobbn sin som ho va så glad i. Rita va diakon i Sogndal og va md i konfimantabidt h i fli å. Fo to å sida mist ho også mannn sin. Dt vat dt støst tapt. Eg kjnn mg so svak og g vit ikkj om g gi sjå på mg sjølv som vdfull, sjølv om g vit at g dt, sa Rita, som også hadd md sg dott si, Maia, dnn kvldn. M sat likvl att md inntykkt av in fighta som nkta gj sg, sjølv om ho kjnd båd på tvil og avmakt og va sint på Gud. Ei av konfimantan stt od på dt. Famfo hil fosamlinga ist ho sg og sa Du må ikkj sia at du ikkj noko. Fo du noko h i kvld. Md dt du ha fotald. Maia hadd også odt og minna mo si på ko btydningsfull ho va fo familin, hnn og banbant ho hadd fått. Rita uttykt sto takksmnd til konfimantan fo dn spktfull og lyttand måtn di hadd møtt hnn på. Eg må innømma at g kvidd mg voldsomt til å møta dåk, mn dt va hilt unødvndig smilt ho. Rita va likvl tviland til i ko sto gad ho vill oka å gja dtt famfo and fosamlinga. Dt va kvjand. Fo oss som va d, va dt som å ha fått i sto gåv. Dt stt i gong så mang tanka og flksjona om kva livt og om kva m vd nå m ikkj kan va nyttig. Mang hadd spøsmål og vill snakka vida md Rita tt fodagt. Tkst/foto: Egon Askvik 6 Likang kykjlydsblad n

7 Få konfimanttu i Sogndalsdaln. Kva fag ha Gud? Malskint må fam på kykjlydshytta Dålg vè la ingn dmpa på tun Konfimantnatt i Sognahalln. Pugging Dt va fotballcup gjnnom natta. H lagt md hiagjng. Olaug og Vikk få 10.klass va md som hjlpliaa gjnnom natta. På konfimantkvldn i fbua skull di ti boda læast utnat. Ingid Fdhim pøv sg, mdan Alksand Langtig s litt skptisk ut. Til saman 200 konfimanta va saman i Sognahalln natta mllom 8. og 9.mas. H va dt it vait og spnnand pogam gjnnom hil natta. Di som va md få Likang gav uttykk fo at di kost sg. Munnlg ksamn, mn soknpst Kjll Sæt som snso. Dtt s ut til å gå ba! Likang kykjlydsblad n

8 Gud gi vi dl Om tusopplæinga i Likang Tusopplæinga i Likang jobba mot it mål: At ban og ung, gjnnom å dl tu og unding, skal læ å kjnn dn tinig Gud og vks i tua på Han. At ban og ung kjnn sg him i kykjlydn, og fa it aust og godt fllsskap d. Vi ynskj å bida til at fold s sg sjølv som viktig mdabidaa i tusopplæinga, og å lggj til tt fo it godt samabid md di. I kykjlydn fins dt allid godt innabidd tiltak som dg oss mot dtt målt: Dåpssamtala, Babysong (0-1 å), Bona sin påskfst md utdling av bøk til 6 åinga, Hausttakkfst md utdling av bøk til 4 åinga, Lys vakn md Biblutdling (11 å) og konfimasjons-opplæing (14-15 å). Av ny tiltak, p.idag, ha vi ign samlinga fo 4 og 6 åinga i samband md utdling av bøk. I tillgg få 6 åingan invitasjon til Skulstatmaking, dagn fø 1.skuldag. Kykja ha alltid div tusopplæingsabid, og dt fkk fonya fokus då Likang sokn fkk tusopplæingsmidla, saman md sokna i Sogndal i Dtt va i tåd md tusopplæingsfoma som stotingt vdtok i 2004, og som hadd som mål å gj all ban og ung mllom 0-18 å i systmatisk og samanhngand tusopplæing. Tusopplæing å fostå synonymt md dåpsopplæing, og skal lggj til tt fo at ban og ung kan utustast til å lv i dåpn og si kistn tu. Ein føstnad fo midlan in fkk va at dt skull utabidast in lokal plan fo Likang sokn. Plann fkk fom og innhald gjnnom aktiv utpøving av tiltak. I utgangn av 2012 vat han sndt inn til biskop Halvo Nodhaug. D vat han godkjnd, og biskopn omtalt plann som svæt god. Ynskj du å vit mi om dss tiltaka og plann fo Likang sokn? Ha du lyst å v md som fivillig mdabida i dtt viktig abidt? Ta kontakt md Egon Askvik (soknpst; ) ll Gui Høstak Nodhim (tusopplæa; ). Vi s fam til å snakk md dg! Gui H. Nodhim Spnnand fllstiltak md and sokn òg i gong; Tånagnthlg (9 å) i Stdj kykj, og PANGSTART-LEIR (11-13 å), i vka fø skulstat, på Lyngmo. 8 Likang kykjlydsblad n

9 Dt alltid spnnand om åts 11 åinga vil v md på Lys vakn i kykja. Dt vill di! 25 llvåinga va kla, og dt hil stata i kykja md i fllssamling fø vi gjkk på di ulik stasjonan. Dt va fi svæt ulik stasjona; in i tånt d vi studt inskipsjona og laga tånmusikk md klokkn. Ein stasjon va i pstgadn, d di møtt in biblsk pson. H møtt di Pt, som fotald om dt han hadd opplvd saman md Jsus. På in stasjon skull di lit tt od i i møklagt kykj. Dt hjalp å buk lommlykt og flksa, og oda vat til saman it biblvs. Dn sist stasjonn va i Kykjlydshust d di skull læ bøna Vå Fa, gjnnom ulik oppgåv. Så va dt tid fo pizza i kykjlydshust, og vida jobbing i gupp. No va dt gudstnsta nst dag som skull føbuast og all llvåingan va i sving md ulik oppgåv til sint på kvld. Ett dtt tok vi all kvldn- him, fø vi møtt kvaand att til fukost, søndagmogon. Nok av llvåingan skull vida på handball-tuning i Auland, mdan stn av gjngn gjod sg kla til gudstnst. Di hadd fått utdlt ulik ansvasoppgåv som di mista på in svæt god måt. Dt vat i fin gudstnst, d dt òg vat makt at all llvåingan no va hldig igaa av sin ign Bibl. Takk fo lagt, llvåinga! Takk fo innsatsn konfimanta, ungdomsliaa og vaksn liaa, som gjod in kjmpjobb dnn hlga! Gui H. Nodhim Likang kykjlydsblad n

10 Jonsok i kykja Jonsokafta fll dtt åt på in sundag. M vil difo maka dagn i kykja md i ttmiddaggudstnst kl.16. Dt vt i skikklg sommagudstnst d m pynta md bloma og fyll kykja md song og musikk. Og ttpå dt bål! Konfimantan vån 2013 Konfimasjonsdagn pinsdag 19.mai Kl.11 Halvad Fosshim Ingid Fdhim Olav Hnjum Eiik Husabø Amanda Asphaug Husum Magdalna Røysum Langtig Alksand Langtig Auoa Ns Bat Fondns Vangsns Kl.13 Kistin Molvæ Tod Magnus Næss Sand Thosns Tall Hanna Vangsns Tobjøn Ham Tommy Bäckstöm Vikdal Gjmund Elias Yndsdal Hans Bulling Johansn STØTT Kikns Nødhjlps fastaksjon 2013 Støtt Kikns Nødhjlp og skap foanding. Saman md and. Fo and. Fo kvaand. KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMAN FORANDRE mas 2013 Snd GAVE på sms til 2468 (200 k) ll ll ing (200 k) ll bnytt kontonumm Likang kykjlydsblad n

11 Takk god Gud fo all ting! Takk god Gud fo all ting, føst fo bo Sol så lys og fin. Han vkk oss hvt mogngy og ditt tgn fo oss i sky. Hallluja, hallluja. Takk fo all din und! Dtt føst vst av salm 281 i Nosk Salmbok, in av di mang salman Egil Hovland ha tonstt. Egil Hovland gjkk bot 5.fbua i å, ov 90 å gamal. Md han in av di støst og mst allsidig komponistan dt sist hundåt bot. Hovland utdanna sg til oganist og stata si gjning i Glmmn kykj i Fdikstad i På 50-talt studt han komposisjon hjå dyktig komponista i inn- og utland. Og sultata kom i fom av okstvk, sto vokalvk, kammmusikkvk, mss, kantat, mottta, kykjspl og oglvk. Ha du sung i ko ll splt i okst dt sto sjans fo at du ha famføt in ll fli av Hovland sin komposisjona. Som komponist utfoda Hovland vant gla i musikkn. Han ynskt å kom mnnsk i møt md musikkn vd å gj dn nkla, mi vnlg og kanskj også mi omantisk. På 70-talt utvikla han sin psonlg stil. Tilbak til salmboka. Hovland ha md sin 51 mlodia flst ulik salmtona i salmboka, mns Lindmann sin mlodia nytta til flst salma (in dl salma ha sam mlodi). Egil Hovland ha skiv musikk til all samanhnga: få dåp til gavfd, få pasjon til høgtid. I sist dl av salmboka finn vi mottta til kykjåt, og fli av dss skivn av Hovland. Dtt tonstt bibltksta, og fli av di inspit av ggoiansk song. Egil Hovland ha samabidd md båd nosk og svnsk diktaa. Ei av di svnsk Bitt G Hallquist. Vi finn fli av hnna salma i salmboka vå, og dn mst kjnd av dss Mån og sol på n Dnn tonn kom til gjnnom in daum Hovland hadd. I daumn stod han i studiot sitt d dt hang bild av di kappklddd bona i bankot hans i Glmmn kykj. Plutslg «løsna» di ung songaan som ngla få biltt: Jg sto md t notak i håndn, og va mst foundt ov synt, fotll han. Ett hvt "landt" d små ngln som not på akt, og d d falt nd, sto mlodin til "Mån og sol" nott. Dt va ba fo mg å nskiv dt.» PS: I juni fia Vid kykj sitt 900-ås jubilum. Då famfø kykjkot «Dtt dagn som Hn ha gjot» få Signingsmusikkn (Nidaosdomn 1991). Tkst: Sign Eikns Likang kykjlydsblad n

12 Nogstun! Th Th Allluia Rings Rings of Concodia of Concodia Univsity Univsity Wisconsin, USA USA D. John Bhnk, Dicto D. John Bhnk, Dicto Noway Tou 21. mai Nittdal 22. mai Sandfjod mai Lillhamm 21. Mai Nittdal 26. mai Valldal Mai mai Likang Sandfjod Mai mai Makus Lillhamm Kik, Oslo 26. Mai Valldal 27. Mai Likang måndag 27.mai kl Mai Makus Kik, Oslo Allluia Rings få Concodia Univsity Wiscponsin, USA, vitja Likang og ha konst i kykja Di ha vo på tuné i Nog to gong føp (1995 og 2003) Okst bstå av 14 studnta, diigntn D. John Bhnk og støttappaat. Di spla handklokk, noko som sjldant å høy hjå oss. Konstn gatis, mn dt vt tk opp kollkt. Kykjlydn ha tk på sg å skaffa di pivat ovnatting. Kan du ta imot to ll fli til ovnatting måndag 27. tysdag 28. mai? Gj mlding til Diccon 12 Likang kykjlydsblad n

13 Kykjingan fyll føti Kykjingan hadd fllsmøt fyst tosdag i advnt. Dt vt kalla advntsmøt. Ut va kvldn blåkald, mn inn i Kykjlydshust lunt, vamt og godt. Ettsom dt i 2012 va 40 å sidan kykjingan kom i gang, vill m mak dtt, mn på in nkl måt. Nok histoisk sid lita m fam. Kanskj dt mang som ikkj vit så mykj om kykjingan, og kva di stå fo? H litt om oss: Få va Oddmund Hjmann pstn vå. Hjmann hadd it vamt ynskj om å få skip til it støttlag som kunn saml inn pnga til invnta og buksting til kykja. På møtt i Likang soknåd 21. oktob 1971, vald soknådt i nmnd som skull pøv å få i gang kykjinga. Dss vat md i nmnda: Eldbjøg Åm, Ann Lis Li, Els Husabø og Oddmund Hjmann. Som m skjøna, va dtt i svæt ffktiv nmnd, fo i janua 1972 va opplggt fo kykjingan klat. T inga skull dt v, in i yt-, in i midt- og in i indbygda. Møtdagn skull v and måndag i månadn, og gå på omgang i himan. Dt skull v nkl sving slik at ingn såg vansk md å ha dss møta. Likins vat dt bstmt at dt skull v to fllsmøt i åt, it om vån og it fø jul. På fllsmøta skull m ha utlodding, mn på måndagsmøta samla m inn pnga. Fllsmøt dt høgst ogan. H vt dt løyvd pnga til yms fømål tt ynskj få soknådt. I 40 å ha dt vo slik! M i ingan ha koslg møt båd i himan og i Kykjlydshust. Kykjingan ha samla inn kon i dss 40 åa. Noko av dt m ha løyvd pnga til dss åa : Lyskon, msshakla, piano, gåv til båhus, bnkput, pikstoltpp, flomlys m.m. I 2012 ha m gjv kon til lspultkld og pojkto d m få tksta, salma og litugi på vggn famm i kykja. E dt nokon som ha lyst å v md i kykjingan, d hjatlg vlkomn. M tng fli. Kom md stikkty, snakkty og pngpung! Hlsing ind kykjing. Likang kykjlydsblad n

14 Hlsing få nyvald soknådslia F yst i sto takk til Dagny Ugulsvik Alvik fo abidt ho ha gjot som lia i Likang soknåd i Eg ha ovtk liavvt tt Dagny. Eg født og oppvaksn i Likang. Likang Kykj mi kykj, d di 3 bana min døypt og konfimt og di 2 banbana døypt. Dt sist åt ha g hatt abidsplassn min i Sogn og Fjodan Fylkskommun. Eg vat valt inn i soknådt haustn Sakn i 2012 va til dls kvjand, mn og intssant, spsilt kan nmnast dn ny litugin som vat vdtkn haustn Vi som i soknådt abida godt saman og dl oppgåvn mllom oss. Dtt gj at in som lia opplv å ha god støtt i di and. Eg håpa d vil ta kontakt md mg fo vntull spøsmål ll md god åd og innspl til oss som sit i soknådt. Eg ynskj all i god påsk. hlsing Ann Kistin Aaskog England Paksisstudnta i Likang kykjlyd I tida 12.mas-6.apil skal tologistudntan Ingid Øygad og Ingid Synnvaag ha paksis i Likang kykjlyd. Dt bty at di skal va md på gudstnst, kykjlg handlinga og and aktivitta i kykjlydn. Du vil møta di på babysong, tysdagstff, konfimanttim, kykjingan og på sjukhimn. Bgg 22 å gå 6.smst på tologi på Mnightsfakulttt i Oslo. Ingid Synnvåg (t.v.) få Stavang og h ha ho også jobba itt å md bon, ungdom og ko fø ho stata på studit. Ho syns dt litt skummlt å skulla vta pst, mn at dt kjnnst vldig iktig. Å fokynn Guds ik n hlig tank, si ho Ingid Øygad få Vatn på Sunnmø, Ho syns dt å va på vg mot å bli pst in spanand possss. Ho s fam til å kunna sjå ndå mi av kva Gud kan buka hnn til. Bgg oppvaksn i kykja og s vldig fam til no å koma ut i paksis og møta folk. Dt kjnns litt på tid, si di. Biskopn bd oss om å ta vl imot studntan. 14 Likang kykjlydsblad n

15 SOGN OG FJORDANE 250 ÅR 2013 skal dt fiast at fylkt våt 250 å! Dn I 19.sptmb 1763 vat Bgnhus Amt dlt i to, og Joachim d Knagnhjlm vat fyst amtmann i Nod Bgnhus amt. Di fyst hund å låg hovudst på Kaupang, og nok av amtmnnn føtakk til og md å bu i Bgn. Mn i 1861 vat amtmnnn tufast buand på Likang noko som ga gunnlagt fo olla Likang spla i fylkt i dag. Hovudmakinga av jubilt i Likang finn stad dn 19.sptmb i å. Dtt vil bli in flott dag md mang ulik typa aangmnt og aktivitta, og sjølv om pogammt ikkj spika nnå, kan vi lov noko fo inkva smak. Amtskontot på Fylksmannsgadn vil v fdig staut og v opn hil dagn, slik at folk kan få omvising i byggt. Ells vil dt bli aangt folktog, «togdag» utanfo Saftn og flott aangmnt i halln vå båd på dagtid og kvldstid. Fo ungdomma dt kanskj sælg ungdomskonstn på kvldn som vil tkk. Hovudaangmntt til fylkt i Likanghalln kl.14 kan v vl vdt å få md sg fo all! Ells skj dt mykj i fylkt i jubilumsåt. Foutan at Sogn og Fjodan tat og ikstatt st opp poduksjona md lokal tilknyting, vil dt v skivkonkuans fo ungdom, musikkaangmnt, kåing av åts günd md mi. I tillgg dt ynskjlg at all i fylkt som aang noko som kan knytast opp til jubilumsåt gist dtt på fylkskommunn si sid: Då få fli vit om kva som bli aangt i dnn gionn! Godt jubilumså- og st av 19 sptmb! Tkst: Ann Bitt Lauvsns 15 Vdas lngst plkak. No skal Sogn og Fjodan fiast. Foto: Øjan Tall Joachim d Knagnhilm Likang kykjlydsblad n

16 Få kykjvja LAUSE GRAVSTEINAR Nå dt våast vil få i gang it posjkt md siking av gavstina. Då vil m gå ov all gavstinan og sjkk tilstandn. Nå m vit ko mang gavstina dtt gjld, vil m innhnt pis få fima som tk på sg slikt abid, og avtal nå, kolis og til kva pis abidt skal bli gjot. Di som ha laus gavstina vil få tilsndt it bv som si kva dt vil kost å få sika stinn. Di som ynskj å gj dtt på iga hand, vil få in fist på nå dt skal v gjot. KYRKJA Mang ha nok også stt at kykja vldig målingsslitn og tng såt til kalking. Dt mk på vggn tt vatn som ha kom få takt. Dt løyvt midla på kommunbudsjttt som skal gå til vdlikhald av kykja. Føst vil in gå opp md lift fo å sjå på skadan på takt, og så vil in tt dt sjå kva dtt vil kost og ko mykj dt høv til å få gjot i å. Føstpioitt å få pat lkkasjskadn, og så kjm måling og tjøbiing av kykja som numm to. Påsk i Likang Skjætosdag Kl.19 Gudstnst md nattvdmåltidt og fotvaskinga i sntum. Joh.13,1-17 Pdikant: Stud tol. Ingid Synnvaag. Jounn Mt Haukås-Eid kykjvj i Sogndal og Likang Langfdag Kl.11 Gudstnst md nattvd på Likang sjukhim Kl.19 Pasjonsgudstnst. Vandgudstnst d m høy lidingssoga få vanglistn Lukas 22,39-23,46 Påskdag (sommatid hugs å still klokka!) Kl.11 Høgtidsgudstnst. Kistus sannlg oppstadn! Gld og jubl pga gudstnsta. Stud.tol. Ingid Synnvåg litug. Dåp. Takkoff til Nomisjon. Sundag 7.apil Kl.11 Bona sin påskfst. Konfimantan lgg opp og li dnn gudstnsta saman md pstn Egon Askvik og kykjlydspdagog Gui H. Nohim. 6-åingan sælg innbdn. Eig opplgg fo di også kl Takkoff til kykjlydsabidt 16 Likang kykjlydsblad n

17 Gld og sog Vigd: Hnik Røysth og In Rønid Døypt: Astid Husum Håkon Røysth Lilly Solbakkn Isak Wold England Dnnis Synnvåg Kåsa Gavlagd: Ann Lis Li f Saa Øvbø f Thoa Gjland f Knut Skjåns f Bita Synnv Støyva f Bogny Eithun f Gunhild Faghim f.1915 (bistting) Olav Hamasns f Sigun Bkk f.1925 Dåp og vigsl juldag: Få vnst: Egon, gudmo og fadd Inghild Røysth, dåpsbant Håkon Røysth, fadd P Ing Sim, mo og bud In Rønid Røysth, fa og budgom Hnik Røysth, Fadd Els Mai Huus og Fadd Øystin Rønid (foto: Gy Hild Vlo) Likang kykjlydsblad n

18 Støtt vå Støtt vå støttsplaa - di støtta oss! støttsplaa, di støtta oss! Likang auto Tlfon Tlf: Aaskog Sognfjodvgn Likang Tlf Faks Fylkts støst pakki av fukt Alt innan plantvn, gjødsl, kaftfô, bskjingsutsty, t og plant baki og konditoi AS Tlfon 576 Tlf: Opningstid: mån-fdag laudag sundag Tlf Tlf: Tipping - RiksToTo 9-21 (20) Opningstid: mån, tys, tos og fdag onsdag laudag tt avtal Tlf: Likang kykjlydsblad n

19 ! a l v a t s g Oppsla ust ONGEN i kykjlydsh l og BABYS g ti tosda å fam kva 13 og hld p 1 få kl.1 dag 9.mai. hnna g s o o t c d m Pa Sanda jlpaa Dt ktisk mdh n i a g god p fo babyson post: å t som s. Sanda ha mob ll g Likan gningn.no so nytt TI tta it S O p R p P o NYTT t nd t dt as va posti lag m m. 6 å F gn llo Yt So dlt m posti. ik sokna fo d og Ind ul an og di d, Nodhodl o Sunnfj n Sogn. Sog ss hit na i o å j h k t også so posti Dt ny omfatta no g Balstand o og mun posti Vik kom n. u komm N GARDE E J K R Y K på AD PÅ DUGN g dugnadn dag s l o t Dn å i å n d a kykjg il. 25.ap md ontakt Knut k n o Ta gj ansvalg f s 1 d a 1 n 5 g 9 du tlf Gind nfomasjon. mi i REFF DAGST S Y T E SIST I VÅR og 2.apil g a d s Ty il 16.ap tysdag 4 i -1 kl.1130 shust. yd kykjl n! Vlkom PÅ EMENT ABONN DSBLADET LY god KYRKJE ldig mang v M få ldinga på m attnd sbladt. yd kykjl io i ytta g 00 n k l o f t 2 d om a inst k. M b dt og gi m. tt la dtt b nmnt + stø m n t fo abo i mykj og d g Mang fo. m a takks? ÅR I ÅR mn på 6 U D FYLLER sælg vlko pil. u.a Då d sta sundag 7 n gudst bok. du Då få l.11, yja k ld b a t s fo n Gudst 015 du og ng. Og li.1 mn kl n til 6-åssam på skuln m sta ta a i vlko u skal d kk ø f skuls d dagn m t m samlas kykja. Fivillig kontignt/gåv Minn om kontonumm fo fast gjvatnst. Konto til kykjlydshust : Konto til Likang kykjlyd : ÅR IFEST I a vdtk å A M 7 IKKJE 1 soknåd h st i kykjf g Likan a til 17-maip i k. s t fø ikkj å t dtt i å dagn s u h s d ly gn. lovsda Gunn konfimasjon g pins o Konto til Likang kykjlydsblad : Takk til di som fast givaa. M tng fli. Ta kontakt md bankn og bd om it månadlg tkk få pivat konto til kykjlydn sin konto Likang kykjlydsblad n

20 Kykjkalnd mas-august 2013 Mas Sundag 17. mas Maia bodskapsdag Luk.1,39-45 Kl Maimss. Ung mss md konfimantan, stud.tol. Ingid Øygad og soknpst Egon Askvik. Takkoff til kykjlydsabidt. Ett gudstnsta vt dt nkl kykjkaffi Skjætosdag 28.mas Joh.13,1-17 kl Kvldsgudstnst. Stud.tol. Ingid Synnvåg og soknpst Egon Askvik. Langfdag 29.mas Luk.22,39-23,46 kl Pasjonsgudstnst. Vandgudstnst. Påskdag 31.mas Joh.20,1-10 Kl Høgtidsgudstnst. Stud.tol. Ingid Synnvåg og soknpst Egon Askvik. Takkoff til Nomisjon. Dåp. Apil Sundag 7. apil 2. s. i påsktida Joh.20,24-31 kl Bona sin påskfst. Konfimantan li gudstnsta. Kykjlydspdagog Gui H Nodhim og soknpst Egon Askvik. 6-åingan få bok. Takkoff til kykjlydsabidt. Kykjkaffi/saft Dt vt også i samling fo 6-åingan/folda kl Sundag 21.apil 4. s. i påsktida kl Kltisk songkvld. Mai Sundag 5.mai 6. s. i påsktida Matt.6,7-13 Kl Gudstnst. Fung. post Båd Haukdal. Takkoff til Kikns Bymisjon, Bgn Fdag 17.mai Gunnlovsdag Luk.17,11-19 kl Fstgudstnst. Takkoff til Sjømannskikn - Nosk kykj i utlandt. Sundag 19.mai Pinsdag Joh.14,23-29 kl Konfimasjon. Takkoff til kykjlydsabidt kl Konfimasjon. Takkoff til kykjlydsabidt Juni Sundag 2.juni 2.sundag i tiningstida Joh.3,1-13 kl Gudstnst. Takkoff til Rdd Bana. Sundag 23.juni Jonsokafta Joh.1,1-8 kl (mk tida) Blomstgudstnst i kykja. Song- og musikkinnslag. Takkoff til Banhim Mlås i SøAfika. Juli/August Sundag 7.juli kl Gudstnst. Takkoff til foningn LEVE, ttlatt tt slvmod Sundag 21.juli kl Gudstnst. Takkoff til Kikns bymisjon Bgn Sundag 4.august kl Gudstnst Sjå oppdatt gudstnstlist på

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. God jul og eit godt nytt år! Babysongarane Marie Konfirmantane. Nr. 3-2013 Årgang 67

KYRKJELYDS BLAD. God jul og eit godt nytt år! Babysongarane Marie Konfirmantane. Nr. 3-2013 Årgang 67 Likang KYRKJELYDS BLAD N. 3-2013 Ågang 67 God jul og i god ny å! Babysongaan Mai Konfimanan Ovsik ov ils, konakadss og lfona: Adminisasjon Likang OG Sogndal kykjkono Bsøks-/posadss: Kykjvgn 6, Sdjun, 6856

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Nr. 1-2011 Årgang 65 Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: : Eit bilde av kyrkja Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 2 30.03.2011 22:21:50

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel Skulstrsgudstnst Anit Instfjord: - Dt må vr rom for likn, klppslvn og smilt. Monic r ny trusopplærr Konfirmntn fortl Ovrsikt ovr tilstt, kontktdrssr og tlfonr: Administrsjon Likngr OG Sogndl kyrkjkontor

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwetyuiopasdfghjklzxcvbnmqw etyuiopasdfghjklzxcvbnmqwet yuiopasdfghjklzxcvbnmqwetyui opasdfghjklzxcvbnmqwetyuiopa ÅRSMELDING 2013 sdfghjklzxcvbnmqwetyuiopasdf AURLAND IL ghjklzxcvbnmqwetyuiopasdfghj REKNESKAP

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken.

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken. Mas 2013 Annonsbilag Våns jubilant! Fdag 8. mas: Lykkhjul og ballongklovn fa kl 14.00 til kl 18.00 Lødag 9. mas: Utdling av kak fa kl 12.00. Finn diamantingn! www.habakkn.com 28å 22å 14å s n å V jubilan

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen Utval Abeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset, møteom 2. etasje Møtedato: 10.02.2015 MØTEPROTOKOLL Stat kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Leia, abeidsgjevaepesentant Jale Skatun, abeidstakaepesentant

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer