Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten"

Transkript

1 Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1

2 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang! 2

3 Vi unngår derved - ikke-planlagt ressursbruk (materialer og tid) ergrelser og frustrasjon klager svekket omdømme i markedet 3

4 Hvordan løse en oppgave? Vi må: vite eksakt hva vi skal gjøre - kjenne krav - ha rett kompetanse - beskrive arbeidsprosesser ha effektive kontrollmekanismer - interne revisjonssystemer ha effektive rapporteringsverktøy - avviks- og forbedringssystemer 4

5 Hva trenger vi? Et effektivt og sertifisert kvalitetsstyringssystem, tilpasset behovene til Tavleforeningens medlemmer. ISO 9001:2008 er et anerkjent styringssystem. 5

6 NS 5800-serien (Utgått) NS 5801:1981 Krav til leverandørers kvalitetssikring System for kvalitetssikring NS 5802:1981 Krav til leverandørers kvalitetssikring System for kvalitetskontroll NS 5803:1981 Krav til leverandørers kvalitetssikring Enkel kvalitetskontroll 6

7 ISO 9000-serien 1987 (Utgått) NS ISO 9001:1987 Kvalitetssystemer - Kvalitetssikring ved utvikling/konstruksjon, tilvirkning, installasjon og ettersyn NS ISO 9002:1987 Kvalitetssystemer - Kvalitetssikring ved tilvirkning og installasjon NS ISO 9003:1987 Kvalitetssystemer - Kvalitetssikring ved sluttkontroll og sluttprøving 7

8 NS-EN ISO 9001:2000/2008 Systemer for kvalitetsstyring Krav Prosessorientert! 8

9 Andre styringssystemer NS-EN 14001:2004/AC:2009 Miljøstyringssystemer SN-NS-OHSAS 18001:2007 Styringssystemer for arbeidsmiljø Krav (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

10 Norsk Sertifisering AS Etablert 23. oktober

11 Grunnlaget for vår eksistens Lovdata: FOR Arbeidstilsynet: Best. nr

12 Sertifiseringskrav iht. Best. nr. 555 Virksomheter som driver sakkyndig sikkerhetskontroll av kraner, trucker, gravemaskiner, m.m. ( 53) og virksomheter som driver sikkerhetsopplæring av førere av kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner ( 49) skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet ( 50 og 58) 12

13 Eierstruktur TFS 13

14

15 Hva er akkreditering? "Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav." 15

16 Hva er gitte krav? NS-EN ISO 17021:2011 Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer 16

17 Norsk Akkreditering En etat under Nærings- og handelsdepartementet Etablert 1991 som følge av EØS-avtalen Har signert alle multilaterale avtaler om gjensidig anerkjennelse Internasjonal godkjennelse hvert 4. år Akkrediterer: Laboratorier, sertifiserings- og inspeksjonsorgan 17

18 Akkreditert sertifiseringsorgan Bedømt og godkjent av 3. part mht. kvalifikasjoner og system Internasjonal aksept Årlig oppfølging med observasjon av realkompetanse Full resertifisering etter 4 år 18

19 Vi sertifiserer - DEN GODE PRAKSIS - IKKE av den gode intensjon! 19

20 ISO 9001-sertifikatet skal: IKKE - være et bilde å henge på skryteveggen men derimot - være beviset på at organisasjonen praktiserer aktiv og effektiv kvalitetsstyring 20

21 Kvalitetsstyring «Koordinerte aktiviteter for å rettlede og styre en organisasjon når det gjelder kvalitet» Ref. NS-EN ISO 9000:

22 Kvalitetssikring «Del av kvalitetsstyring med fokus på å skaffe tiltro til at krav til kvalitet vil bli oppfylt» Ref. NS-EN ISO 9000:

23 Kvalitetsstyring = sunn fornuft satt i system! 23

24 Kvalitetshåndbok «Dokument som beskriver en organisasjons system for kvalitetsstyring.» Eksempel: NS-EN ISO 9001:2008 kap Kvalitetshåndbok Ref. NS-EN ISO 9000:

25 NS-EN ISO 9001:2008 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Omfang Normativ referanse Termer og definisjoner System for kvalitetsstyring Ledelsens ansvar Ressursstyring Realisering av produkt Måling, analyse og forbedring 25

26 Prosesstankegang Et ønsket resultat oppnås mer effektivt når aktiviteter og tilhørende ressurser styres som prosesser. 26

27 Prosesser Ledelsesprosesser Hovedprosesser og delprosesser Støtteprosesser 27

28 Ledelsens ansvar Ledelsens forpliktelse (5.1) Kundefokus (5.2) Kvalitetspolitikken (5.3) Planlegging (5.4) Ansvar, myndighet og kommunikasjon (5.5) Ledelsens gjennomgåelse (5.6) 28

29 Personellets engasjement Personell på ALLE nivåer er virksomhetens viktigste ressurs Personellets helhjertede engasjement er til beste for virksomheten og for dem selv 29

30 Kundefokus Alle virksomheter er avhengige av sine kunder De må forstå gjeldende og fremtidige kundebehov, oppfylle kundekrav og strebe etter å overgå kunders forventninger 30

31 Kontinuerlig forbedring av organisasjonens samlede prestasjonsevne må være et vedvarende mål for organisasjonen 31

32 Ledelsens gjennomgåelse Resultater fra revisjoner (interne og eksterne) Tilbakemelding fra kunder (klager..?) Status forebyggende og korrigerende tiltak Tiltak for oppfølging fra tidligere LG Endringer som kan innvirke på kvalitetsstyringssystemet Anbefalinger for forbedring Status kvalitetsmål Ref. NS-EN ISO 9001:

33 Kvalitetsmål skal være: nyttige utfordrende realistiske målbare 33

34 Ressursstyring Anskaffelse av ressurser (6.1) Menneskelige ressurser (6.2) Infrastruktur (6.3) Arbeidsmiljø (6.4) 34

35 Produkt = tjenester (f.eks. transport, opplæring, o.a.) programvare (f.eks. dataprogram, ordbok) maskinvare (f.eks. mekanisk del i en motor) prosessfremstilte materialer (f.eks. smøremiddel) Ref. NS-EN ISO 9000:2006,

36 Realisering av produkt Planlegging for realisering (7.1) Kunderelaterte prosesser (7.2) Utvikling og konstruksjon (7.3) Innkjøp / leverandører (7.4) Tilvirkning og tjenesteytelse (7.5) Kontroll med overvåkings- og måleutstyr (7.6) 36

37 Måling, analyse og forbedring Generelt (8.1) Overvåking og måling (8.2) Kontroll med produkt med avvik (8.3) Analyse av data (8.4) Forbedring (8.5) 37

38 Avviksbehandlingssystemet - et nyttig verktøy for behandling av: forslag til forbedring forebyggende tiltak klager avvik 38

39 Kvalitetsrevisjoner Gjør vi som vi sier at vi skal gjøre? Blir prosedyrene fulgt i alle ledd? 39

40 3 revisjonsnivåer 1. parts revisjon - egen intern revisjon 2. parts revisjon - f.eks. kunder 3. parts revisjon - uavhengige revisjonsorganisasjoner Ref. NS-EN ISO 9000:2006,

41 Intern revisjonsplan (forslag/eksempel) Revisjonsområde / aktivitet Aktivitet nr. 1 f.eks. Ordreregistrering Revidert person: LG Revisor NN Tid OK NN Sign. Aktivitet nr. 2 f.eks. Lagermottak Revidert person: NN KK Avvik nr. 11/15 OK KK Sign. 41

42 Sertifiseringsprosess iht. NS-EN ISO År 0: 2-trinns førstegangsrevisjon År 1: Overvåking, enklere oppfølging År 2: År 3: Resertifisering 42

43 Sertifiseringsprosessen Tavleforeningens arbeidsgruppe KS-system NSAS - System OK? Nei Ja Virksomhet nr. 1 Virksomhet nr. 2 Virksomhet nr. n 43

44 Sertifiseringsprosess Trinn 1 (ref. NS-EN ISO pkt ) Vurdere dokumentasjon Se på lokasjon og vurdere kundens modenhet Kontrollere kundens forståelse av krav Samle info om systemets omfang Vurdere ressursbehov Planlegge trinn 2 sammen med kunden Vurdere om kunden er klar for Trinn 2 44

45 Sertifiseringsprosess Trinn 2 (ref. NS-EN ISO pkt ) Vurder samsvar med standardens krav oa. Observasjon av nøkkelaktiviteter og mål Kontroll av kundens prosesser Intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse Ledelsens ansvar for kundepolicy Sammenheng mellom krav, gjennomførelse, ansvar, kompetanse, håndtering av internrevisjoner, osv. 45

46 Fordeler ved akkreditert sertifisering Kvalitetssikret sertifiseringsorgan Harmoniserte og entydige kvalifikasjonskrav Kvalitetssikret opplæring og vedlikehold av kompetanse Uavhengig bedømmelse av kvalifikasjoner og system Standardisert og kvalitetssikret utførelse av oppgaver 46

47 Takk for oppmerksomheten! 47

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco.

Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco. Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco. Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Helse miljø og sikkerhet Av : Stud 6 Stud 43 Haugesund 2002 Høgskolen

Detaljer

Hovedrevisjon Kvalitetsstyring

Hovedrevisjon Kvalitetsstyring Hovedrevisjon Kvalitetsstyring Etat for Byggesak og Private Planer September 2014 Sammendrag 4.1 Kortfattet tekstlig oppsummering av hovedbildet Kvalitetsstyring handler kort sagt om å vite hva man skal

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon Vg1 TIP Kvalitetssikring og dokumentasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er kvalitet?... 4 2.1 Ansvar for kvalitet... 5 2.2 Hva er totalkvalitet?... 7 3 Kvalitet i produksjonen... 8 3.1 Holdninger...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Velkommen til LINO Personell AS

Velkommen til LINO Personell AS Velkommen til Postadresse: Postboks: 2003 NO-4379 Egersund Besøksadresse: Svanavågsveien 14 NO-4370 Egersund Tlf. : +47 51 46 70 20 Faks : +47 51 46 70 18 E-mail : post@lino.as Web : www.lino.as NO 992

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter.

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. side 0 Velkommen til vår kvalitetshåndbok Vår intensjon med denne er å

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as

KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as Side: 1 av 22 KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as Side: 2 av 22 1. ORIENTERING OM BEDRIFTEN 4 1.1 Historikk 4 1.2 Beliggenhet 4 1.3 Bedriftens formål - Produksjon 4 1.4 Visjon 4 1.5 Mål 5 1.6 Godkjenninger

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 4 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 18.06.2014 14:16:00 Datakvalitet AS HMS

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1. Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Begrep og forkortelser... 4 1.2 Referanser...

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Dokumentasjon og kvalitetssikring

Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring....5 1.1 Hva er kvalitet?...5 1.2 Kvalitetsarbeid....6 1.2.1 Hva er kvalitetssikring?....6

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer