Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10"

Transkript

1 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april

2 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle kvalitet og profesjonalitet på alle områder og nivå i verksemda. Kva inneber profesjonalisering? Våre tilsette utførar tenestene etter godkjente standardar og beste praksis. Våre tilsette held seg oppdatert og er kunnskapsbasert i sin praksis. Vi dokumenterer arbeidsprosessar og implementerar/utarbeidar standardar på alle områder og nivå der det er behov. Vi etablerer Fylkesakademiet for å sikre grunnleggande organisasjonskompetanse for leiarar og tilsette

3 Sentrale begrep kvalitet og kvalitetsledelse Kvalitetsledelse definisjon: Alle aktiviteter forbundet med den totale ledelsesoppgaven som fastsetter kvalitetspolitikken, målene og ansvarsforholdene og iverksetter disse gjennom kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring som deler av kvalitetssystemet. Kvalitetsplan definisjon: Et dokument som beskriver kvalitetsmål og de spesifikke fremgangsmåter, ressurser og rekkefølge av aktiviteter som må gjelde for å oppnå kvalitet for en bestemt leveranse som er avtalt med «kunden». Endres i topp-/bunntekst

4 Omgrepet: Kvalitet Definisjon: I kva grad ei samling av ibuande eiganskapar oppfyller krav

5 Kvalitet i tenester = i kva grad forventningar og krav til tenesta er oppfylt

6 Kvalitetsdimensjonar - teneste Aksesstid Aksjonstid Tilgjenge Individualitet Ventetid Servicetid Tryggleik Betjeningstid Pålitelegheit Kompetanse Informasjon Truverde

7 Ein tydeleg medspelar

8 Kvifor Kvalitet? «Inntektssida» Tilfredse brukarar Godt omdømme Marknadsforventing 15% blir registrert «Utgiftssida» Klager Avvik Returar reklamasjon Forseinkingar Vrak, plunder Har vi god oversikt over dette? Manglande ressursstyring Resten blir ikkje registrert

9 Kvalitetsbrøken Oppleving Oppleving Forventningar > 1 > 1

10 Trendar innan ISO 9000 Frå dokumentfokus til prosesstyring Frå avvik til forbetring Frå ytre krav til aktivt eigarskap Frå generelt til spesifikt Frå alt er viktig til risikobasert

11 Åtte prinsipp for kvalitetsstyring Brukarfokus Leiing Tilsette si involvering Prosesstilnærming Systemtilnærming til styring Kontinuerleg forbedring Faktabasert beslutnings -taking Gjensidige forsyningsrelasjonar Organisasjonen er avhengig av brukarane, derfor må vi forstå dei noverande og framtidige brukarbehova, og møte brukarkrava og evt overgå deira forventningar. Ein organisasjon oppnår brukarfokus når alle tilsette i organisasjonen kjenner både dei interne og eksterne brukarane, og er bevisst på kva brukar-krav som må bli møtt, slik at dei eksterne brukarane blir tilfreds. Leiarane i organisasjonen blir sameint om hensikten og retninga til organisasjonen. Leiinga bør arbeide for å skape og vedlikehalde eit internt miljø der tilsette blir fullt involvert i å nå kvalitetsmåla til organisasjonen Tilsette på alle nivå i organisasjonen er den viktigaste komponenten. Deira fullstendige deltaking gjer det mogeleg å få nytta dei samla ferdighetane til beste for organisasjonen. Dei ønska resultata kan bli nådd når aktivitetane og relaterte ressursar er styrt som ein prosess i organisasjonen. Effektiviteten og ressursutnyttinga i organisasjonen si måloppnåing kjem ved å identifisere, forstå og styre alle relaterte prosessar som eit system. Eit permanent kvalitetsmål i ein organisasjon bør vere å søke kontinuerleg forbeting av den totale ytelsen og produksjonen Effektive beslutningar blir alltid teke ut frå data-analysar og informasjon. Organisasjon og interne leverandørar er i eit internt avhengighetsforhold. Denne gjensidige relasjonen skal vere slik at den aukar sannsynlegheiten for at alle oppnår ein verdiauke

12 5.3 Kvalitetspolitikk Leiinga skal sørge for at den formulerte politikken: eignar seg for organisasjonsformålet omfattar ei forplikting til å oppfylle krav om å gjennomføre kontinuerleg forbetring tener som rammeverk for etablering og gjennomgåing av kvalitetsmål er kommunisert og forstått i organisasjonen blir oppdatert

13 Helhetlig styringsmodell 9 nøkkelområder Verdier og ledelse Brukerresultater Menneskelige ressurser Strategiske prosesser Strukturelle ressurser Produksjon Medarbeiderresultat Samfunnstilfredshet Økonomisk resultat Forbedring og læring

14 Årssyklus Årshjul Nye mål Evaluering HP/Budsjett Lederavtaler Lederevaluering Medarbeidersamtaler Planlegging Bruker- og medarbeider undersøkelser Årsmelding Resultatfokus Kvalitetssamling KOSTRAsamling Involvering Ny HP Tertialrapport Kontinuerlig: Gjennomføring Rapportering Tertialrapport Forarbeid HP Styringsinfo. Presentasjon

15 Kva har vi kva manglar vi? Overordna rammeverk for kvalitetsleiing Etablert visjon og kjerneverdiar Formulert kvalitetspolitikk Kvalitetsmål/ parameter Kvalitetshandbok Felles avvikssystem HMSsystem Handbok ITtryggleik Kvalitetssystem for utdanningssektoren Tilbakemeldingsrutiner via årsrapport Økonomihandbok Revisjon

16 Korleis arbeider vi vidare med kvalitetsleiing? Korleis vurderer vi eige verksemdsområde? Har vi gode og relevante kvalitetsmål? Har vi klare og relevante indikatorar som gjev grunnlag for resultat- og kvalitetsvurdering? Har vi grunnlag for leiarevaluering i høve til kvalitetsvurdering?

17 Diskusjon

18 Hvordan komme i gang med utarbeiding av kvalitetssystem? 1) Beslutning i ledelsen: Kvalitetsstyringssystem + nivå? (rammeverk?) 2) Organisering: Utpeke «ledelsens representant», samt involvere personell 3) Definere: Hvem er kunden? 4) Identifisere kundekrav 5) Identifisere lover og forskrifter 6) Utarbeide kvalitetspolitikk 7) Utarbeide kvalitetsmål 8) Kartlegg prosesser -> utarbeide prosesskart 9) Identifisere / utpeke prosesseiere 10) Innhente tilgjengelig informasjon i virksomheten 11) Utarbeide kvalitetshåndbok 12) Utarbeide prosedyrer, arbeidsinstrukser, skjemaer, etc. 13) Implementering / opplæring

19 5.4 Planlegging Kvalitetsmål Planlegging av system for kvalitetsstyring Krav skal oppfyllast Fullstendig ved endringar i systemet

Kva er eit kvalitetssystem?

Kva er eit kvalitetssystem? Kva er eit kvalitetssystem? Hovedprinsippet i eit kvalitetssystem er at produktet eller tenesta skal ha lik prosesskvalitet, altså følgje like standardar og prosedyrar kvar gong. http://www.pep.no/files/nyhetsbrev/2007/pdf/pepspes_kvalitetssystem_og_pep.pdf

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter.

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. side 0 Velkommen til vår kvalitetshåndbok Vår intensjon med denne er å

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Velkommen til Møre og Romsdal

Velkommen til Møre og Romsdal Velkommen til Møre og Romsdal Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Møre og Romsdal -19 fylke i Noreg -251.000 innbyggjarar - 36 kommunar (minste / største kommune 1000 / 40.000 innbyggjarar)

Detaljer

IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2009-2013

IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2009-2013 Strategidokument 200907720-4 1. FORMÅL OG RAMMER Formål IT- strategien skal gje retning og mål for korleis arbeidet med informasjonsteknologi (IT) i Hordaland fylkeskommune (HFK) skal handterast. IT-strategien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 5/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE

Detaljer