SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE"

Transkript

1 Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle ansatte i Rambøll har signert taushetserklæring, og forplikter seg til å behandle all informasjon fortrolig. Vedlegg til søknaden: Beskrivelse av produkt som skal sertifiseres og hvilke standarder, normative dokumenter, direktiver som produktet skal sertifiseres mot dersom søker er kjent med det. Omfang av ønsket sertifisering. Teknisk dokumentasjon og informasjon (jfr. Sjekkliste). Vennligst fyll ut vedlagt sjekkliste, og legg ved denne ved oversendelse av dokumentasjon til Rambøll. Sertifiseringskrav Søker vil: - legge alle forhold lil rette for gjennomforing av evalueringen, inkludert undersøkelse av dokumentasjon og adgang til alle områder, registreringer (inkludert rapporter fra interne revisjoner) og personell som berøres av evalueringen (f.eks. prøving, inspeksjon, bedømmelse, overvåking, fornyet bedommeise) og behandling av klager. - informere, uten forsinkelse, om endringer på det sertifiserte produktet som kan påvirke etterlevelse av sertifiseringskravene. Søker fremmer bare påstander om sertifisering for det omfanget sertifisering er innvilget for. Søker kan ikke benytte produktsertifisering på en måte som bringer sertifiseringsorganet i vanry. Søker slutter å benytte alt reklamemateriell som inneholder referanser til sertifiseringen, og returnerer eventuelle sertifiseringsdokumenter når sertifiseringen oppheves eller trekkes tilbake. Søker bruker sertifisering bare for å indikere at produkter er sertifisert som overensstemmende med spesifiserte standarder. Søker bestreber seg på å sikre at ingen sertifiseringsrapport benyttes på en villedende måte. Søker etterkommer sertifiseringsorganets krav når det i informasjonsmedier refererer til sin produktsertifisering. Søker bekrefter at det ikke er søkt om typeprøving for samme produkt til andre utpekte kontrollorgan. Søker/leverandør skal holde register over alle klager som gjelder det EF-typeprøvede produktet og; - gjennomføre nødvendige tiltak med hensyn til slike klager og eventuelle mangler som blir funnet på produkt som påvirker etterlevelse av sertifiseringskravene, - gjennomførte tiltak må dokumenteres. Klageregister skal være tilgjengelige for sertifiseringsorganet på forespørsel. Sertifiseringsorganet skal informere søkeren om forandringer i sertifiseringskrav og kontrollere gjennomføringen av endringene av sine kunder. Søkeren oppfyller alltid sertifiseringskravene inkludert implementere nødvendige endringene når de blir kommunisert av sertifiseringsorganet. Søker: Sted/dato Sertifiseringsorgan: Sted/dato Søkers representant (sign.): Rambølls representant (sign.):

2 Side 2 av 5 EF-typeprøving iht. Maskindirektivet, 2006/42/EC Inngåelse av avtale mellom oppdragsgiver (søker) og Rambøll Søker signerer Rambøll søknadsskjema og oversender teknisk dokumetasjon iht. sjekkliste for dokumentasjon. Rambøll: Verifikasjon av dokumentasjon Søker kompletterer/ reviderer dokumentasjon Nei Tilfredsstiller dokumentasjonen kravene i MD.? Ja Rambøll gjennomfører test og inspeksjon Søker gjør nødvendige utbedringer Nei Bekrefter test/insp. at innretningen oppfyller kravene i MD? Ja Rambøll utsteder EF-typeprøvingssertifikat Søker utsteder samsvarserklæring. Sertifikatnr. og TKO påføres samsvarserklæringen. Søker kan nå produsere innretningen og ta i bruk/ markedsføre denne.

3 Sjekkliste for oversendelse av dokumentasjon Fremlagt dokumentasjon Beskrivelse/forklaring Vedlegg nr. 1 Generelt 1.1 Navn og adresse Navn og adresse på produsenten eller hans autoriserte representant 1.2 Produksjonssted 1.3 Type utstyr, betegnelse Utstyrets navn, typenummer, evt. serienummer 1.4 Registrering av klager som gjelder det sertifiserte produktet. 2 Beskrivelse av maskinen 2.1 En samlet beskrivelse av maskinen Bekreftelse på at leverandør har et klageregister. Dette registeret skal være tilgjengelig på forespørsel. Nødvendig beskrivelse og forklaring for å forstå hvordan maskinen virker 2.2 Tekniske hovedspesifikasjoner arbeidshøyde, nominell belastning, antall personer, hastighet, kw, krafttilførsel, osv. 2.3 Dimensjoner og vekt 2.4 SWL personløft Side 3 av Visuell informasjon om maskinens utseende 3 Tekniske detaljer for eksempel tegninger, bilder, video 3.1 Tegninger Sammenstillingstegning med hovedmål Detaljerte og komplette tegninger/diagrammer Tegning av lastbærende 3.2 Beregninger Inkludert liste over, materialspesifikasjon, dvs. stål, tau, kjeder, slanger osv Styrkeberegninger

4 Fremlagt dokumentasjon Beskrivelse/forklaring Vedlegg nr Stabilitetsberegninger 3.3 Elektrisk Standarder/direktiver: Lavspenningsdirektivet LVD 2006/95/EC EMC direktivet 2004/108/EC NEK EN ISO Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer Elektrisk koblingsdiagram Styrestrømkrets, hovedstrøm, sikkerhetskrets Liste over elektriske Styringssystem iht. ISO Beskrivelse av programvare/software Dokumentasjon på radiostyring iht. EMC direktivet 3.4 Hydraulikk/pneumatikk Hydrauliske koblingsdiagrammer Komplett liste over hydrauliske Pneumatiske koblingsdiagrammer Komplett liste over pneumatiske Informasjon om versjon må fremkomme. Kraft- og kontrollkrets Kraft- og kontrollkrets 3.5 Spesifikasjon av lastbærende som er laget av spesielle materialer 4 Dokumentasjon Ref. Maskindirektivet 2006/42/EC Vedlegg VII 4.1 Bruksanvisning Utarbeidelse av bruksanvisning må tilfredsstille kravene i Maskinforskriften Vedlegg I, pkt : ( og ) Side 4 av 5

5 Fremlagt dokumentasjon Beskrivelse/forklaring Vedlegg nr. 4.2 Risikovurdering Gjeldende standarder: NS-EN 5814 NS-EN ISO 12100: Evt. FMECA 4.4 Dokumentasjon på restlevetid 4.5 Testprosedyre Dokumentasjon for risikovurderingen med beskrivelse av fremgangsmåten som er fulgt, herunder: Kravene som gjelder for maskinen. Beskrivelse av de metodene som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko. Evt. Hvilke farer som fortsatt er knyttet til bruk av maskinen. 4.6 Alle tekniske rapporter Resultater av de tester som er gjennomført enten av produsenten selv, eller av er organ som produsenten selv har valgt. 4.7 Sveisesertifikater 4.8 Materialsertifikater 4.9 NDT-rapporter Side 5 av Beskrivelse av interne forholdsregler for å oppnå sikkerhetskvalitet 4.11 Samsvarsrapporter/erklæringer på evt. inngående Sertifikater som viser overensstemmelse med andre direktiver 4.13 Liste over standarder og tekniske spesifikasjoner som er benyttet, med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller Ved serieproduksjon Batteriladere, elektriske sikkerhetsanordninger eller lignende, motorer/vinsj, radiostyring, etc. Dersom dette er gjeldende Det vil si: Styrkeberegninger Hydrauliske/pneumatiske Elektrisk system Styring Levetidsberegninger Osv.

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering Norsk akkreditering NA Dok. 14: Vilkår for bruk av Mandatory/Krav Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 9.00 Gjelder fra: 03.01.2014 Sidenr: 1 av 11 NA Dok. 14 Vilkår for bruk av Dokumentkategori:

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer