Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn"

Transkript

1 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

2 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn og foretak / organisasjoner som skal ansette redningsmenn og utføre drive slik tjeneste også kalt operatør. Dokumentet beskriver minimumskrav til teoretisk og formell praktisk bakgrunn. Sertifiseringsordningen dekker luftambulansetjenester og andre ambulansetjenester. I samarbeid med aktuelle operatører og myndigheter kan sertifiseringen utvides til å dekke andre områder i henhold til gjeldende nasjonal standard. 2 FORUTSETNING FOR SERTIFISERING Forutsetningen for sertifisering er at søkeren forplikter seg til å overholde disse spesielle bestemmelser (SBC NO 605) og alle relevante krav i Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten redningshelikoptertjenesten og SAR offshore av 18. juli 2002, revidert 18.juli 2010 (heretter kalt NSR). Sertifiserings system er i henhold til retningslinjene gitt i NS-EN ISO/IEC 17024:2003 Samsvarsvurdering Generelle krav til organer for sertifisering av personell. Det er alltid siste utgave av dokumentene som skal benyttes. (Informasjon fåes ved henvendelse til Nemko og på ) Sertifisering er en metode og en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at disse kvalifikasjonskravene er oppfylt. Sertifisering kan brukes som et verktøy og dokumentasjon til kunder og myndigheter om at de nødvendige kvalifikasjonene innehaes av det sertifiserte foretaket og den sertifiserte personen. Det er gjeldende myndigheter som gir eventuelle autorisasjoner og godkjenninger. Foretaket og den sertifiserte personen skal følge retningslinjene og bestemmelsene gitt i aktuelle lover og forskrifter som til enhver tid fastsettes av myndighetene. 1

3 3 SØKNAD OM SERTIFISERING Søknad om sertifisering, eller om endring / utvidelse av eksisterende sertifikat, skal skrives på egen blankett rekvirert fra Nemko (blanketten kan også lastes ned på Søknaden gjelder både operatør og redningsmann. Sammen med søknaden skal det vedlegges: Komplett kvalitetshåndbok som doukmenterer kravene i NSR Autorisasjon / fagbrev som ambulansearbeider eller sykepleier. Minimum to års erfaring fra prehospital tjeneste. PHTLS kurssertifikat. PPL Medical kl.2. Dokumentasjon på at fysiske krav i punkt 7.2 i NSR er oppfylt. Denne dokumentasjonen skal sendes inn årlig og er ett av resertifiserings kriteriene for å fornye sertifikatet. Dokumentert medisinsk kompetanse i henhold til relevante deler i NSR punkt 8. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs. Dokumentert redningsteknisk kompetanse i henhold til relevante deler i NSR punkt 9. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs. Dokumentert kompetanse samband i henhold til relevante deler i NSR punkt 10. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs. Dokumentert kompetanse i utrykningskjøring i henhold til del 11 i NSR. Dokumentert kompetanse i flyoperativ kompetanse i henhold til del 12 i NSR. (foretak uten helikoptertjeneste er unntatt fra dette punktet) Dokumentert kompetanse og kjennskap til kvalitetskrav i henhold til del 13 i NSR. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs. 4 SERTIFIKAT Sertifikat til redningsmann kan utstedes når tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og alle relevante krav er tilfredsstilt. Sertifikatet er strengt personlig, og skal oppbevares slik at det kan fremlegges for kontroll om det kreves. 2

4 5 GYLDIGHET Sertifikatet er gyldig i 3 år. Sertifikatet utløper/fornyes ved årsskiftet. Det fornyes mot kursbevis som bekrefter gjennomført obligatorisk resertifiserings kurs på minimum 15 timer. Krav til kursinnhold er gitt i Tillegg B. Hvis det i løpet av gyldighetsperioden for sertifikatet ikke har kan dokumenteres årlig trening i henhold til kravene i NSR, gjøres sertifikatet ugyldig. For å få fornyet sertifikatet må det gjennomføres ny praktisk og teoretisk prøve med eksamen. Dersom det avdekkes at innehaver av sertifikatet utfører sine arbeidsoppgaver på en ikke tilfredsstillende måte, kan sertifikatet bli suspendert eller eventuelt trukket tilbake med umiddelbar virkning. Ved tilbaketrekking kan det tidligst 3 måneder etter tilbaketrekking søkes om nytt sertifikat. Dersom sertifikatet ikke er blitt fornyet innen fastsatt frist skal det gjennomføres ny prøve med eksamen før sertifikatet kan bli fornyet. Dersom et sertifikat sies opp i gyldighetstiden, er det tre måneders oppsigelsestid. 6 MERKING Sertifikatinnehaver og operatør har rett til å bruke Nemko sitt navn og logo og N-merke i sin reklame og annen markedsføring. Merket skal da alltid brukes sammen med sertifikatnummeret. 7 AVGIFTER Avgiftene ved sertifisering er som angitt i Vedlegg C til disse spesielle bestemmelsene. I forbindelse med søknad om sertifisering skal operatøren / søkeren betale en søknadsavgift. Avgiften faktureres av Nemko etter mottak av søknad. Søknaden vil ikke bli behandlet før denne avgiften er betalt. Innbetalt søknadsavgift tilbakebetales ikke. Hvis søkeren tilståes sertifikat kommer årsavgift i tillegg. En eventuell prisregulering skjer ved årsskiftet. Informasjon om de til enhver tid gjeldende avgifter kan fås ved henvendelse til Nemko eller via vår nettside 8 TILLEGG Tillegg A Kursinnhold for redningsmenn Tillegg B Kursinnhold for resertifiseringskurs Vedlegg C Avgifter 9 REFERANSER Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore, av 18. juli 2002 (NSR). 3

5 TILLEGG A Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene SBC NO 605:2013 Kursinnhold for redningsmenn Følgende dokumentasjon skal foreligge før førstegangssertifisering: 1. Autorisasjon som Off. godkjent sykepleier eller Autorisasjon som Ambulansearbeider 2. PHTLS kursbevis eller tilsvarende 3. PPL-medical kl.2 4. Førekort som viser både fremside og bakside, kode Kursbevis fra Samvirke på skadested 6. PPL kl. A eksamenspapir 7. Dokumentasjon av Redningsteknisk erfaring All dokumentasjon skal samles og oversendt Nemko for godkjenning. Under sertifiseringen skal kandidaten bli prøvet i: 1. Fysiske krav 2. Teoriprøve innen redningstekniske ferdigheter 3. Teoriprøve innen medisinske ferdighetsprøve 4. Praktiske prøve av redningstekniske ferdigheter 5. Praktiske prøve av medisinske ferdigheter Operatøren skal etablere et system for oppbevaring av resultat fra sertifisering. Alle som består vil få utdelt et personlig sertifikat i kredittkortstørrelse og i A-4 format. Sertifiseringen gjelder i 3 år under forutsetning at man til enhver tid består de bedriftsinterne kontroller, ref. tillegg B. 4

6 TILLEGG B Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene KURSINNHOLD FOR RESERTIFISERINGS KURS Nasjonal Standard for redningsmenn stiller krav til at alle prosedyrer som er knyttet til redningsmannens fagområde er kvalitetssikret og beskrevet i operatørens håndboksystem. Håndboken skal inneholde beskrivelser som dekker de ulike områdene innen Nasjonal standard for Redningsmenn innen Luftambulanse, SAR offshore- og Redningshelikoptertjenesten. Dette gjelder også for redningsmenn på utrykningskjøretøy. Vedlikeholdstrening av personellet er obligatorisk og skal dokumenteres. Operatørene skal til enhver tid kunne dokumentere at standardens krav er oppfylt. Disse kravene er implementert i operatørens styringssystemer, og hvor innholdet skal kvalitetssikres mot standarden. For å opprettholde sin kompetanse og beholde sertifikatet skal redningsmannen gjennomføre årlig resertifisering kurs i løpet av sertifikatets gyldighetsperiode. Kurset skal godkjennes av Nemko. Kurset skal omfatte minst 15 timer og gi repetisjon av teoretiske og praktiske kunnskaper, spesielt innen følgende områder: 1. Fysiske krav 2. Test av redningstekniske ferdigheter 3. Test av medisinske ferdigheter 4. Informasjon og opplæring av nye metoder innen fagområdene 5. Faglige forum innfor fagområder som omfattes av Nasjonal standard for Redningsmenn Operatøren skal etablere et system for oppbevaring av resultat fra resertifisering. Resultatene skal oversendes Nemko. I kurset skal det også inngå en kortere eksaminasjon/kunnskapsevaluering, denne skal overvåkes av Nemko. 5

7 Slutt- Kunde Nemko Godkjent eksaminator Godkjent Kursholder MOT-linje Opplæring Prosess for Nemko sertifikat redningsmann i henhold til NS for redningsmenn Eksamen Kandidat Søknad Kunde klage Sertifikat utstedes/ Opprettholdes Eksminator Eksminator Deleksamn er kan gjentas en gang Søknad Foto av søker Vitnemål teoretisk prøve Eventuelt teoretisk prøve tilleggskurs gass Vitnemål praktisk prøve Nemko Sertifisert redningsmann Hvert år Hvert 3.år Resertifiseringseksamen Bedriftsintern kontroll Aktører Serttifisering Utøvelse Resertifisering Kursbevis SBC NO 605:2013 Hvert 3.år kursbevis Hvert år dokumentere minst 15 timers kurs iht Tillegg B 6

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Redningsteknisk sjef Per Magne Tveitane Nasjonal Redningsmannsamling 2008 Hell 23. oktober 2008 Side 3 2 Innhold 1 VISUELL MODELL 2 INNLEDNING

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Rekrutteringspersonell

Rekrutteringspersonell Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Rekrutteringspersonell DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision:

Detaljer

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE av 18. juli 2002 Revidert 18. Juli 2010 Vedtatt av Justisdepartementet og Helsedepartementet

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.7.2013 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering av FG-personell FG-202:1 Utgave 1, gyldig fra x.x.20xx Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Formål... 3

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Autorisasjonsavtale Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Datakortet a.s Autorisasjonsavtale for enkeltstående Testsenter mellom (organisasjonens navn) (organisasjonsnummer)

Detaljer