NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN"

Transkript

1 NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg

2 Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

3 Behovet for kontrollordninger Samfunnets behov for å styrke elsikkerhetsarbeidet, belyst gjennom bl. annet: St.prp.nr 57 (84-88) NOU 89-4 elsikkerhet i Norge Sluttrapport om DSE ved e-verks fremtidige virksomhet RBE-prosjektet

4 Behovet for kontrollordninger Stortingsmelding nr 15 ( ) Tiltak mot brann: Samfunnskostnadene ved brann, 5-8 mrd kr/år Elektrisk årsak står for 20-25% av brannene Økt satsing på forebyggende tiltak Bedre koordinering og samarbeid (organisering) utvikling av bedre kompetansen mer effektiv bruk av tilgjengelig ressurser

5 Erkjennelse For å redusere antall branner med elektrisk årsak er det behov for mer kontroll og informasjon enn det myndighetene kan tilby Offentlig stikkprøvekontroll skjer bare med års mellomrom Det er ingen grunn til å anta at denne hyppigheten vil endre seg Både FEL og NEK 400 anbefaler hyppigere kontroll (minst hvert 10 år for bolig) For å kunne gjennomføre en hyppigere og kvalifisert kontroll må det etableres andre seriøse aktører enn i dag Det er flere ulike ordninger for de som tilbyr elkontroll, og mange aktører Det er også dokumentert svært mangelfull kompetanse hos flere

6 NEK NK 219 hvorfor? Det var mange ulike kontrollordninger av ulik kvalitet i markedet Markedet etterspurte en ordning som sikret seriøsitet, habilitet og kompetanse hos de som tilbyr ulike former for elkontroll, termografering m.v På bakgrunn av dette vedtok styret i NEK i 2006 å opprette NK 219.

7 Mandat NEK/NK219, mandat Komiteen fikk følgende mandat: Komiteen skal utarbeide forslag til norm(er) med krav til kvalifikasjoner i virkeområder som skal forestå og utføre verifikasjon av elektriske installasjoner som en tjeneste for oppdragsgivere som for eksempel byggherrer, forvaltere og installasjonseiere. Med verifikasjon menes alle tiltak, herunder inspeksjon, prøving og rapportering, for å kontrollere at en elektrisk installasjon er i samsvar med de krav og kriterier som er avtalt med oppdragsgiver Med krav til kvalifikasjoner menes så vel faglige krav til personell som organisatorisk krav til virksomheten Det vil klart fremgå at normen kun gjelder privat/frivillig inspeksjonsvirksomhet og ikke det som er lovpålagt

8 Normkomiteen NK 219 Normkomiteen er i prinsippet åpen for alle interesseparter Komiteen ikke skal ha flere enn 25 deltakere og samlet sett inneha en riktig kompetanseprofil Normkomiteen er selv faglig ansvarlig for innhold Normkomiteen søker alltid bredest mulig konsensus, men simpelt flertall i komiteen avgjør hvis det er ulik oppfatning Utarbeidelse av normer skjer etter NEKs regler Normer vedtas av NEKs styre som skal overvåke at retningslinjene overholdes

9 Medlemmene i NK 219 Komiteen har i dag 18 medlemmer Alle medlemmene er godkjent av styret i NEK Komiteen ledes av undertegnede Sekretær er Thore Andersen, NEK

10 Medlemmene i NK 219 Myndighetene (DSB) Organisasjoner (Nelfo, Elsikkerhetsforbundet, Norsk Industri) Forsikringsbransjen Private aktører Elsikkerhetsselskap (kontroll, termografering og dokumentasjon) Rådgivere Sakkyndig selskap Elektroentreprenør Komiteen representerer en solid kompetanse og erfaring innen fagområdet Komiteen har stående invitasjon til nye medlemmer

11 NEK og NEK 405-2

12 De to første normene Komiteen valgte å begynne sitt arbeid med to områder der det allerede var etablert ulike private ordninger og som anses særdeles viktig i arbeidet med å redusere antall branner Termografering Både Nemko og DnV hadde egne sertifiseringsordninger - med ulike krav NEK benyttes nå av begge sertifiseringsorganer Ca 100 sertifiserte termografører

13 NEK Installatører og andre private aktører tilbyr privat elsjekk Forsikringsselskap hadde egne (ulike) ordninger som grunnlag for rabatt Ingen felles ordning for opplæring eller prekvalifisering Brannforebyggende elkontroll bolig Klar i 2008 Stor interesse blant aktørene Ca 1200 sertifiserte pr i dag

14 Neste normforslag NEK 405-3, Verifikasjon av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring; og NEK 405-4, krav til foretak Vært ute til åpen/offentlig høring 15. juni 15. september Normforslaget er ferdig behandlet av NEK NK 219 Håp om behandling i styret i NEK 4. mars Ved positivt vedtak i styret er normen klar til bruk av markedet

15 NEN og NEK 405-4

16 NEK Krav til kompetanse for kontrollpersonell: Minimum teknisk fagskole, fagbrev og to års praksis; eller Fagbrev og minimum fire års praksis; og Tilleggskompetanse Kontroll i næringsbygg og industri stiller store krav til analytiske evner, forståelse av ukjente problemstillinger og evnen til dokumentere og kommunisere resultater Det kreves svært gode kunnskaper i nye og eldre regelverk

17 NEK Krav til kompetanse forts: Gjennomgått og bestått eksamen (fire timer) 40 flervalgspørsmål (brannforebyggende elkontroll bolig) 20 flervalgsspørsmål (næring) To case med til sammen 20 spørsmål Det er ikke krav til kurs!

18 NEK 405-4, krav til foretaket Et kontrollforetak er iht denne normen et foretak som er sertifisert etter NEK og driver virksomhet etter kravene NEK 405-serien Kan være enkeltpersjonsforetak Faglig leder må minimum ha teknisk fagskole Sertifiseringen baseres på dokumentgjennomgang Dokumentene skal foreligge elektronisk Sertifiseringsorganet kan ta stikkprøvekontroller

19 NEK 405-4, krav til foretaket Sertifisering baseres på egenerklæring og dokumentkontroll (elektronisk) Ansvarlig person Minimum 2-årig teknisk fagskole og fagbrev skal ha sitt hovedvirke i foretaket Uavhengighet upartiskhet og integritet Kan ikke kontrollere egne anlegg Gjelder for NEK og Kan ikke foreta utbedringer på kontrollerte anlegg Gjelder for NEK og 405-3

20 NEK 405-4, krav til foretaket Internkontrollsystem Kompetanseplan Rutiner for vedlikehold og oppdatering av kompetanse FSE-rutiner Oppbevaring av dokumentasjon Bruk av sertifisert personell Bruk og vedlikehold av måleinstrumenter Ansvarsforsikring Årsrapport

21 Normene er frivillige Kundene kan forlange hvilken kompetanse de ønsker å kjøpe Bruken av normene er en frivillig ordning og kostnaden med sertifisering vil måtte dekkes opp av prisen for kontrollene Det er derfor et poeng for komiteen at sertifiseringsordningene ikke må bli så kostbar at den ikke blir benyttet

22 3 uavhengige aktører Hovedprinsippet Regelgiver NEK NK 219 Sertifiseringsorgan (akkreditert iht NS-EN ISO/IEC 17024) Inspeksjonsorgan med Sertifiserte inspektører

23 Hvilken rolle har egentlig NEK?? Etter forespørsel fra markedet og markedsundersøkelser har NEK vedtatt å utvikle normer som grunnlag for sertifisering av personell for private markedsstyrte kontroller av elektriske anlegg NEK utvikler normene og tilbyr disse som et verktøy til aktører som ønsker dette for prekvalifisering av personell Normene representerer er ingen myndighetskrav, men markedet står selvsagt fritt til å velge kompetanse utover minstekravene i kvalifikasjonsforskriften

24 Sertifiseringsorgan Sertifiseringsorganene utsteder sertifikater på grunnlag av kravene i NEK 405-serien Sertifiseringsorganets habilitet og kompetanse er helt avgjørende for kvalitet og tillit til ordningen Det er derfor krav til at sertifiseringsorganet er akkreditert av Norsk Akkreditering I praksis vil det kun være profesjonelle sertifiseringsorgan som er aktuelle

25 Personellsertifisering Sertifisert person er sertifisert av et sertifiseringsorgan ihht aktuell norm Sertifikatet er personlig og tidsbegrenset Det er krav til teoretisk og praktisk bakgrunn før sertifisering For å bli sertifisert må man bestå en eksamen Det er ikke krav til kurs Sertifikatets varighet er fem år (405-2 og 405-3) Tre års varighet for termografering (405-1)

26 Nyttig supplement til offentlig kontroll NEK NEK NEK NEK Elektrotermografi Brannforebyggende elkontrolll bolig Verifikasjon av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring Krav til foretak

27 For ordens skyld Kontroll etter NEK 405-serien er ingen myndighetskontroll ikke en kontroll for å se til at forskrifter er ivaretatt Kontrollen er et supplement til myndighetskontroll og er ikke i konflikt med gjeldende FKE-forskrift (kvalifikasjonsforskrift) Det er viktig at alle aktører viser respekt for hverandres roller og kompetanse det er behov for alle

28 Mange ønsker NEK 405 Forsikringsbransjen gir inntil 20% premierabatt Forbrukerne ønsker en slik privat kontroll (TNS Gallups undersøkelse for NEK i 2007). Ønsker trygghet. Rapport fra SINTEF NBL viser at en brannforebyggende elkontroll i bolig etter NEK 405 vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt Myndighetene anbefaler kontroll hvert 10 år i boliger, hyppigere i næringsbygg avhengig av risiko NEK 400:2010 anbefaler for boliger: Kontroll hvert 10 år; og Kontroll ved eierskifte

29 Takk for oppmerksomheten

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-2:2014 NEK 405-2-2:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til utførelse Krav til inspeksjonsorgan

Detaljer

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1. Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet DLE-konferansen 2007 Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet hvorfor ønsker forsikringsbransjen et eget kontrollregime er ikke myndighetskontrollen tilstrekkelig? Odd A. Rød, Gjensidige 1 4000

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer