STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL"

Transkript

1 STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL JANUAR 2011 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE 1

2 1 Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse Rekruttering som fag utøves ulikt avhenging av person, miljø og organisasjon. Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse er blant annet følgende; varierende og til dels mangelfull kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og seleksjon manglende vedlikehold og/eller utvikling av kompetanse innen fagområdet mange benytter metoder som i for liten grad er kvalitetssikret det finnes et stort antall personer som arbeider med rekruttering, men det finnes ingen standardisering av minimumskompetanse faget utøves ofte basert på bedriftsinterne erfaringer og retningslinjer, og er ikke alltid forankret i kunnskap og gode rutiner innen fagområdet. kompetansemangel hos personer som arbeider med rekruttering øker risikoen for feilansettelser ulik praksis av faget kan medføre uforutsigbarhet for kandidatene mindre gode rekrutteringsprosesser kan forårsake negativ omtale av bedriften 2 Hensikten med sertifiseringsordningen Standarden har til hensikt å fungere som en målestokk for minimumskompetanse innen rekruttering, som kvalifikasjoner kan sammenliknes med og måles opp i mot. Blant annet vil standardiseringen kunne bidra til; en generell kompetanseheving og profesjonalisering av personer som arbeider med rekruttering samt i rekrutteringsbransjen å sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling kvalitetssikring av kompetanse ved ansettelse og utvikling av rekrutteringspersonell forenkling ved valg av ekstern rekrutteringsleverandør objektiv dokumentasjon av kompetanse for personer som arbeider med rekruttering økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet å redusere sannsynligheten for diskriminering Merknad: Intensjonen med standardiseringen er å sikre et minimumsnivå for utøvelsen av rekrutteringsfaget. Hensikten er derimot ikke å uniformere selve rekrutteringsleveransen. 3 Generelt DNV sertifiserer rekrutteringspersonell i henhold til denne standard og tilhørende tjenestebeskrivelse (ONO-2-5-Rekrutt-i1). Disse to styrende dokumentene danner grunnlaget for sertifiseringsordningen for rekrutteringspersonell. Sertifiseringsordningen etterstreber å tilfredsstille alle formelle krav iht. NS-EN ISO/IEC 17024:2003 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell. Standarden eies og forvaltes av DNV Business Assurance og er utarbeidet i et samarbeid mellom DNV-personellsertifisering og sentrale aktører innen rekruttering og bemanning. Glenn Menkin (DNB NOR), Ole Iversen (Handelshøyskolen BI) og Per Olav Hagås (Manpower Professional Executive) har vært sentrale samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet av sertifiseringsordningen. Utformingen av denne endelige standarden er blant annet basert på innspill og kommentarer fra høringsgruppen, bestående av mer enn 30 ulike organisasjoner i det norske markedet (bl.a. NHO, Adecco Select, og Coca-Cola Drikker AS). 2

3 4 Sertifiseringsprosess Søker/kandidat DNV 5 Normative dokumenter Arbeidsmiljøloven Likestillingsloven Diskrimineringsloven Tjenestebeskrivelse for rekrutteringspersonell (ONO-2-5-Rekrutt-i1) NS-EN ISO/IEC 17024:2003 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell 3

4 6 Kompetansekrav Kompetanseområdene i denne standarden beskriver et minimums kompetansenivå. Hvert kompetansekrav tar for seg summen av kunnskap og ferdigheter som målgruppen skal mestre. 6.1 Kost- /nytteanalyse av rekruttering kunne redegjøre for gjennomføring av kost-/nytteanalyse for rekruttering ved bruk av ulik metodikk 6.2 Jobbanalyse kunne redegjøre for nødvendigheten av jobbanalyse kunne gi eksempler på gode metoder for innhenting av informasjon til jobbanalyse kunne redegjøre for og utføre en kompetansebasert og funksjonsanalytisk tilnærming til jobbanalyse kunne redegjøre for og praktisk gjennomføre jobbanalyse kunne omsette resultatene av en jobbanalyse til en stillingsbeskrivelse kjenne til eventuelle myndighets- og eller bransjekrav for stillingen det rekrutteres til kunne utarbeide et grunnlag for innholdet i en stillingsannonse basert på en stillingsbeskrivelse 6.3 Etiske prinsipper og retningslinjer kunne redegjøre for forhold knyttet til etikk, habilitet og integritet i overfor kandidaten kunne redegjøre for hvordan resultatene av vurderingene kommer til å bli brukt, hvem som kommer til å få tilgang til, samt hvordan og hvor lenge informasjonen lagres kunne bruke metodikk som er relevant for den aktuelle kjenne til hvilken informasjon man må ha kandidatens samtykke for å innhente kunne gjennomføre med relevant kunnskap, metoder og verktøy kunnskap om hvordan en på rettferdig vis kan vurdere kandidater, uavhengig av kultur, bakgrunn, etnisk opprinnelse, språk, funksjonshemninger etc. 6.4 Arbeidsrett/jus kjenne til at det foreligger juridiske hensyn for rekruttering for ulike sektorer (jamfør privat eller offentlig virksomhet) kjenne til hvilke type opplysninger det ikke er lov å innhente og/eller vektlegge i en rekrutteringsprosess kjenne til relevante lover og forskrifter for innhenting og behandling av personopplysninger for søkere/kandidater (for eksempel innhenting, tilgang, lagring og bruk av personlig informasjon iht. gjeldende lover og forskrifter) kjenne til og kunne ta hensyn til hvordan usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) unngås i forbindelse med utlysning, rekruttering og seleksjon (relevante områder i Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven, Diskrimineringsloven) 6.5 Søknadshåndtering kunne etablere og følge rutiner for administrasjon og behandling av søknader 6.6 Seleksjon og metoder Generelt kunne redegjøre for de ulike metoders konsistens og stabilitet (reliabilitet) kunne redegjøre for de ulike metoders egnethet (validitet) kunne skille mellom personlighet, evner og ferdigheter kunne utarbeide en relevant kombinasjon av utvalgsmetoder tilpasset stillingens kravspesifikasjon og sammenstille resultater fra disse i en integrert analyse 4

5 6.6.2 Biodata kjenne til begrepet biodata og kunne redegjøre for hvilken verdi biodata har i kunne vurdere en søknad og CVs relevans opp mot en spesifikk kravspesifikasjon kjenne til ulike metoder for å fremskaffe og kontrollere Biodata (eksempelvis CV, referanser, vitnemål, attester, kredittsjekk, vandelsattest, integritetssjekk, søk i åpne databaser.) Intervju kunne utarbeide, planlegge og gjennomføre et strukturert intervju kunne beskrive intervjuet som metode, inkludert ulike intervjuformer (strukturerte, delvis strukturerte og ustrukturerte intervjuer), og tilhørende underpunkter (eks. kompetansebasert eller funksjonsbasert intervju), samt fordeler og begrensninger ved metodene Arbeidspsykologisk testing kunne redegjøre for hensikt og eventuell nytte ved bruk av testverktøy i en rekrutteringsprosess kunne beskrive grunnleggende krav som bør stilles til arbeidspsykologiske testverktøy (f.eks. personlighetstest, evnetest, ferdighetstest) og bruken av disse kunne redegjøre for fordeler og begrensninger ved måling av henholdsvis personlighet, ferdigheter og evner Arbeidsprøver (relevante praktiske oppgaver) kunne forklare formål og bruksområde for arbeidsprøver kunne forklare fordeler og begrensninger ved bruk av arbeidsprøver Referanseintervju kunne utarbeide, planlegge og gjennomføre et strukturert referanseintervju kunne redegjøre for formålet ved referanseintervjuet kunne redegjøre for fordeler og begrensninger ved referanseintervju som metode 6.7 Rollen som rekrutterer kunne redegjøre for hvordan man praktisk gjennomfører evaluering av demonstrere forståelse for utøvelse av egen rolle som rekrutterer og hvordan en selv kan være en feilkilde i kunne gi relevante råd til kandidat og oppdragsgiver om forhold det er viktig å ta hensyn til i perioden som nyansatt 5

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

Administrerende direktør har overordnet ansvar for at tilsettingsprosesser ved SAV er i tråd med gjeldende lov og avtaleverk og interne prosedyrer.

Administrerende direktør har overordnet ansvar for at tilsettingsprosesser ved SAV er i tråd med gjeldende lov og avtaleverk og interne prosedyrer. Rekrutteringspolitikk (kopi fra Personalhåndboken) 1: Om profesjonell rekruttering. I Helse Vest og SAV sin strategi er Hovedmål nr. 3 En framtidsrettet kompetanseorganisasjon. Det skal også synes i vår

Detaljer

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank

Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank Mai 2009 1. INNLEDNING... 3 2. HVORFOR POLICY FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING... 3 3. LOV OG REGELVERK KNYTTET TIL INVESTERINGSRÅDGIVNING... 4 4. PRODUKTER I INVESTERINGSRÅDGIVNINGEN... 4 5. BANKENS ANBEFALINGER

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Ringer i Vannet. Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter

Ringer i Vannet. Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter Ringer i Vannet Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter Ringer i Vannet - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og tiltaksarrangører Forord Ringer i Vannet-strategien

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING... 4 3 METODE... 5 4 REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte

Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Rekrutteringsprosessen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder

Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder Emnekode STV-6900 John-Ivar Strøm Mastergradsoppgave i ledelse (Master of Arts in Management) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer