Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO Victoria Ward Siv Inderdal Eklo of 6

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN DEFINISJONER RUTINER FOR UTFØRELSE AV SERTIFISERING SERTIFISERINGSPROSESSEN Forespørsel om informasjon og tilbud Søknad om sertifisering Planlegging og avklaring av benyttet personell Førstegangssertifisering Periodisk kontroll Årlig periodisk kontroll Resertifisering UTSTEDELSE AV SERTIFIKATER GYLDIGHETSTID LEVERANDØRENS RETTIGHETER OG PLIKTER Anke og klagerett Bruk av lisenser, sertifikater og samsvarsmerker Endringer Rapportering om klager fra kunder SERTIFISERINGSORGANETS RETTIGHETER OG PLIKTER Konfidensialitet og uavhengighet Bruk av underleverandører Overvåkning Tilbaketrekking av Sertifikat FORVALTNING AV TJENESTEBESKRIVELSEN... 6 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo of 6

3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN Formålet med sertifiseringsordningen er at DNV, som upartisk sertifiseringsorgan verifiserer at et selskap som søker sertifisering i henhold til ISO møter de spesifiserte kravene i henhold til standarden. ISO er en standard som tar sikte på å etablere god praksis og oppfordre til tydelig dokumentasjon av forholdet mellom kunde og tjenesteleverandør i ulike typer av evalueringer. Standarden beskriver prosedyrer og metoder for å evaluere personer i arbeidssammenheng. Sertifiseringsordningen skal bidra til å øke kvaliteten på vurderingsprosessene. Parter i avtalen er på den ene siden Det Norske Veritas Certification AS, Veritasveien 1, 1322 Høvik (heretter kalt DNV), og kunder som ønsker å få sertifisert sine vurderingstjenester iht. ovennevnte standard. Denne tjenestebeskrivelsen definerer og beskriver selve tjenesten, samt kundens og sertifiseringsorganets rettigheter og plikter. 2 DEFINISJONER Vurderingstjeneste: Dette følger standardens spesifikasjon. Sertifiserte vurderingsprosesser Med sertifisert vurderingsprosess menes vurderingsprosesser som har et gyldig sertifikat fra DNV. Kunden Med kunden menes den part som ønsker å få sin vurderingsprosess verifisert, og som formelt ber om verifisering av sin(e) vurderingsprosess(er). Revisorer/ revisjonsledere Revisorer / Revisjonsledere er personer som er kompetente og uavhengige til å kunne utføre verifisering av en vurderingsprosess i henhold til ISO Fageksperter: Med fageksperter menes personer som har spesialkompetanse innenfor HR/ arbeidspsykologi, og har inngående kjennskap til, og kunnskap om bransjen. Standarden: Med standarden henvises det til ISO Victoria Ward Siv Inderdal Eklo of 6

4 3 RUTINER FOR UTFØRELSE AV SERTIFISERING DNV skal utføre sertifiseringen i henhold til kravene i ISO ÅPENHET Informasjon om sertifiseringsordningen er tilgjengelig for alle. Likeledes informasjon om hvilke selskap som er sertifisert. Denne informasjonen er tilgjengelig på DNVs hjemmeside 4 SERTIFISERINGSPROSESSEN 4.1 Forespørsel om informasjon og tilbud Alle selskap kan fritt be sertifiseringsorganet om informasjon om ordningen, samt tilbud på hva det koster å gjennomgå revisjonsprosessen. Informasjon om ordningen er tilgjengelig på DNVs hjemmeside 4.2 Søknad om sertifisering Alle organisasjoner som leverer vurderingstjenester kan anmode om å bli vurdert med hensyn til hvorvidt de møter spesifiserte krav, og dermed kvalifiserer for sertifisering. 4.3 Planlegging og avklaring av benyttet revisorer og fageksperter Ved mottatt henvendelse, skal sertifiseringsorganet avtale med kunden en hensiktsmessig plan for revisjon, samt avklare om foreslåtte revisorer og fageksperter er akseptabelt for det aktuelle firma 4.4 Førstegangssertifisering Førstegangssertifisering har følgende prosess: 1) Statusanalyse (frivillig): informasjon til kunden, samt en vurdering om kunden er klar for revisjon 2) Planmøte: oversikt over organisasjonen, gjennomgang av dokumentasjon, inkludert policy og styrende dokumenter for gjeldende vurderingstjeneste 3) Hovedrevisjon: Verifisering av om hvorvidt kunden jobber etter de beskrevne rutiner og metoder ihht ISO ) Periodiske revisjoner: Årlig verifisering av om hvorvidt kunden jobber etter de beskrevne rutiner og metoder ihht ISO ) Kunden skal i forkant av revisjonen levere inn dokumentasjon i henhold til revisjonsleders behov. Resultatene av revisjonen og eventuelle funn i disse vurderingene skal samles i en funnliste og en rapport. Denne funnlisten og rapporten er kundens eiendom. 4.5 Periodisk revisjon Årlig periodisk revisjon Første år vil kunden gå gjennom hovedrevisjon. År nummer to og år nummer tre foretas en periodisk revisjon for å dokumentere at kunden følger egne rutiner og retningslinjene i standarden Victoria Ward Siv Inderdal Eklo of 6

5 4.5.2 Resertifisering Sertifikatet har en varighet på tre år, og før Sertifikatets gyldighetstid utløper, skal det i god tid planlegges revisjon ifbm. resertifisering. Det vil bli lagt vekt på endringer i rutiner, samt påse at tidligere etablerte rutiner følges. Ved gjennomført og godkjent revisjon vil Sertifikatet bli fornyet. 5 UTSTEDELSE AV SERTIFIKATER Dersom revisjonsleder og fagekspert konkluderer med at vurderingstjenesten er i samsvar med kravene i standarden, vil sertifiseringsorganet ta den endelige beslutningen om sertifisering og deretter utstede sertifikat. 6 GYLDIGHETSTID Sertifikatet har en gyldighetstid på tre (3) år. Kunden vil kunne si opp sertifikatet dersom det er ønsket. Likeledes vil sertifiseringsorganet kunne suspendere eller trekke tilbake sertifikatet ved misligholdelse- se punkt Tilbaketrekking av sertifikat 7 KUNDENS RETTIGHETER OG PLIKTER 7.1 Anke og klagerett Kunden har rett til å anke beslutninger og eventuelt klage på andre forhold vedrørende DNV sin prosess. En hver anke/klage skal registreres og behandles av DNV med hensyn til å finne årsak, samt iverksette tiltak. Iverksatte tiltak skal dokumenteres. Ved tvister som tilsynelatende ikke enkelt kan løses skal sertifiseringskomitéen involveres. 7.2 Bruk av sertifikater og sertifiseringsmerker Sertifikatet kan brukes av kunden i markedsføringsøyemed, osv. Det henvises her til DNVs retningslinjer for bruk av sertifiseringsmerker som ligger på 7.3 Endringer Alle endringer i vurderingstjenesten(e) som berører innholdet i standarden må gjøres rede for og dokumenteres i neste revisjon. Dersom planlagte eller faktiske endringer i en vurderingstjenesten medfører betydelige endringer ift vurderingstjenestens opprinnelige design, funksjon eller datagrunnlag, kan sertifiseringsorganet kreve en utvidelse av sertifiseringen. 7.4 Rapportering om klager fra kunder Kunden plikter å registrere alle klager som er mottatt, samt behandle disse profesjonelt med hensyn til å finne årsak og iverksette tiltak. Iverksatte tiltak skal dokumenteres. Sertifiseringsorganet skal ha innsyn i dette. Alle klager og håndtering av disse skal kunne forevises under revisjonene. Victoria Ward Siv Inderdal Eklo of 6

6 8 SERTIFISERINGSORGANETS RETTIGHETER OG PLIKTER 8.1 Konfidensialitet og uavhengighet Sertifiseringsorganet plikter å ha forordninger som sørger for at informasjon som kunden overleverer behandles konfidensielt. Likeledes skal sertifiseringsorganet ha forordninger som sørger for at uavhengigheten ivaretas. 8.2 Bruk av underleverandører Sertifiseringsorganet står fritt til å bruke underleverandører. Kompetansekravene er de samme for underleverandører som for sertifiseringsorganet. Underleverandører skal godkjennes av kunden. Det stilles de samme krav til underleverandøren vedrørende konfidensialitet og uavhengighet som til Sertifiseringsorganet. 8.3 Overvåkning Sertifiseringsorganet skal overvåke vurderingstjenesten med hensyn til misligholdelse av forpliktelser. Periodisk revisjon utføres hvert år, for å påse at standardens krav følges. Periodisk revisjon gjennomføres normalt med besøk hos kunde Tilbaketrekking av Sertifikat Ved misligholdelse vil sertifikatet kunne trekkes tilbake. Eksempler på misligholdelse er: a) Vurderingstjenesten som markedsføres som sertifisert er ikke i samsvar med Sertifikatet b) Vurderingstjenesten er vesentlig endret uten at sertifiseringsorganet er informert c) Det sertifiserte organisasjon har utestående regninger med sertifiseringsorganet e) Sertifikatet benyttes utenfor dets gyldighetsområde 9 FORVALTNING AV TJENESTEBESKRIVELSEN DNV er ansvarlig for vedlikehold av denne tjenestebeskrivelsen. Tjenestebeskrivelsen er tilgjengelig på DNV sine nettsider. Victoria Ward Siv Inderdal Eklo of 6

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Del A: Standardprosedyren

Del A: Standardprosedyren GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter Denne prosedyren er i to deler: Del A beskriver standardprosedyren for risikovurdering av miljø og menneskerettigheter. Del B dekker spesielle

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006.

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastslår at en av direktoratets hovedoppgaver

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer