Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan."

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Revisjonslag: Revisjonsleder: Fagekspert: Systemrevisor: Anders Q. Nyrud Sertifiseringsrevisjon i henhold til PEFC sporbarhetssertifisering Sammendrag og konklusjon: Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan. Bedriften formidler råvarer fra skogbruk og skogindustri til industrielle kjøpere. Bedriften inngår rammeavtaler for totalleveranser med kunder om kjøp av varepartier fra leverandører. Rammeavtalene oppfylles ved at mindre varepartier (virkespartier) kjøpes inn fra leverandører og videreformidles til kunder inntil rammeavtalen er innfridd. Virkespartiene måles både av leverandør ved opplasting for transport og av kunde ved mottak. Kundens måledokument brukes som dokumentasjon av leveransens størrelse. Bedriften opererer ikke med varelager, og det er i utgangspunktet ikke mulig for revisor å kontrollere de enkelte vareleveransene. Det er derfor spesielt viktig måledokumentasjon for alle vareleveranser arkiveres. Det har tidligere forekommet at bedriften har måttet lagre varer på utskipningsterminal når det har oppstått problemer med å skaffe transport. Dette må i størst mulig grad unngås, fordi lagring uten tilsyn medfører en risiko for at varenes sporbarhet ikke kan dokumenteres. Bedriften omsetter flere typer varer fra skogsråstoff (tømmer, trelast, flis og never). Dersom bedriften benytter den prosentbaserte metoden å regne ut andel sertifiserte varer, er det viktig at det benyttes riktige konverteringsfaktorer når varenes vekt eller volum regnes om til den funksjonelle enheten som brukes i virkesregnskapet. Bedriften må kunne oppgi kilder for konverteringsfaktorene som benyttes. Bedriften har et godt og oversiktlig interndokumenteringssystem for alle innkjøp og leveranser. Bedriftens virkesoversiktsdatabase kan i prinsippet benyttes til rapportering av virkesregnskap, men dette fordrer at det lages egne rapporter som innfrir kravene i PEFCs regelverk for sporbarhetssertifisering (Annex 4). Alle punkter i gjennomføringsplanen som ikke er nevnt i rapporten, er funnet i orden. Revisjonsleder vil innstille til sertifikat når korrigerende tiltak er tilfredsstillende iverksatt og godkjent. Vi ber derfor om at De besvarer de ovennevnte forhold på vedlagte avviksskjemaer innen angitt tidsfrist. Relevant dokumentasjon vedlegges. Besvarelsen bes vennligst sendt fortrinnsvis i elektronisk format Sertifikatets virksomhetsområde: Vi vil be Dem vurdere tekst for virksomhetsområde som skal angis på sertifikatet. Dersom sertifikatet skal utstedes på flere språk, bes det om utkast til oversettelser for de aktuelle språk. Sertifikat kan ikke utstedes før vi mottar og godkjenner denne informasjon. Neste revisjon: Neste revisjon vil være en oppfølgingsrevisjon. Rapportdato: Side: 1 av 7

2 AVVIK Avvik nr: 1 av 3 Revidert organisasjon: Type revisjon: Sertifiseringsrevisjon Avvik fra styrende dokumenter: X PEFC Annex 4, kravelement 3.2 og 3.1 X Systembeskrivelser SB 2-2 og SB 2-4 Avvik: Det må etableres bedre rutiner for rapportering av sertifiserte og ikke-sertifiserte varer i bedriftens virkesoversiktsdatabase. Rutinene må tilfredsstille PEFCs krav til rapportering. Følgende informasjon må kunne dokumenteres: 1) rapport som viser gjennomsnittlig omsatt volum i de siste tolv kalendermåneder regnet ut som et tolv måneders glidende gjennomsnitt, 2) månedlige rapporter som viser vareleveranser fordelt på leverandører og 3) rapport som viser månedlig andel sertifisert råvare og hvor stor differansen er mellom andel sertifiserte råvarer og minimumskravet på 70 % sertifisert råvare. Dette er basert på følgende observasjoner: Bedriftens utregninger av andel sertifisert råvare Gjennomgang av SB 2-2 Gjennomgang av SB 2-4 Intervju med bedriftens personell Svarfrist: Revisjonsleder: Anders Q. Nyrud Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomheten): Rapporter iht. stilte krav er utarbeidet. Det er laget standardrapporter i Excel, som henter data fra MNVIs virkesoversikt. Rapportene følger vedlagt. Dokumentasjon av omregningsfaktor for varetypen Never er tatt inn i SB 2-4 kap. Omregning av volum : - Never (kg): x0,02 (avledet av tørrdensitet på ca 500 kg/fm3 og barkandel på ca 10%) Dato: Navn: Ole Lauglo Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Nye virkesrapporter er gjenomgått og godkjent. Godkjent dato: Revisjonsleder: Anders Q. Nyrud Rapportdato: Side: 2 av 7

3 AVVIK Avvik nr: 2 av 3 Revidert organisasjon: Type revisjon: Sertifiseringsrevisjon Avvik fra styrende dokumenter: X PEFC Annex 4, kravelement X SB 2-3 og SB 2-4 Avvik: Måledokumenter må arkiveres. Alle dokumenter som arkiveres i forbindelse med PEFCs sporbarhetssertifisering skal lagres i minst fem år. Dette er basert på følgende observasjoner: Gjennomgang av SB 2-3 Gjennomgang av SB 2-4 Intervju med bedriftens personell Svarfrist: Revisjonsleder: Anders Q. Nyrud Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomheten): Krav til arkivering av målesertifikater er tatt inn i systembeskrivelsen SB 2-3, kap. Arkivsystem : Dokumenter som vedrører PEFC c-o-c sertifisering (data i virkesoversikten, kontrakter, måledokumenter etc.) skal oppbevares i min. 5 år. Dokumenter som er en del av regnskapet (herunder inngående og utgående virkesfakturaer) skal oppbevares i min. 10 år. Etablert egen mappe for målesertifikater i MNVIs elektroniske arkiv. Scannet og arkivert alle målesertifikater for virkespartier omsatt i Målesertifikatene arkiveres med navnene Measurement certificate (prosjektnr), jf eksemplene nedenfor, slik at målesertifikatene enkelt kan gjenkjennes og knyttes til riktig prosjekt (virkesparti). Dato: Navn: Ole Lauglo Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Nye interne rutiner i bedriften er kontrollert og godkjent. Dokumentasjon av arkiv er mottatt og kontrollert. Godkjent dato: Revisjonsleder: Anders Q. Nyrud Rapportdato: Side: 3 av 7

4 AVVIK Avvik nr: 3 av 3 Revidert organisasjon: Type revisjon: Sertifiseringsrevisjon Avvik fra styrende dokumenter: X PEFC Annex 4, kravelement X HP 1-1 Avvik: Innhente sertifikater fra Vestskog og Sogn og Fjordane skogeierlag. Dette er basert på følgende observasjoner: Dokumentgjennomgang Gjennomgang av HP 1-1 Intervju med bedriftens personell Svarfrist: Revisjonsleder: Anders Q. Nyrud Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomheten): Levende Skog sertifikater er hentet inn fra Vestskog BA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Se utklipp fra MNVIs arkiv nedenfor. Kopi av sertifikatet følger vedlagt. Dato: Navn: Ole Lauglo Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Sertifikatene er mottatt og kontrollert. Godkjent dato: Revisjonsleder: Anders Q. Nyrud Rapportdato: Side: 4 av 7

5 ANBEFALINGER ANBEFALING NR. 1 av 4: Lagring av varer på utskipnings- eller mottaksterminal bør ikke være langvarig. Dersom denne typen mellomlagring blir hyppig benyttet, vil det være behov for at det gjennomføres befaring og kontroll av disse lagrene. ANBEFALING NR. 2 av 4: Bedriften bør dokumentere at konverteringsfaktorene som benyttes utregning av funksjonelle enheter, kan benyttes på varene som omsettes. ANBEFALING NR. 3 av 4: Bedriften bør lage en mal for egenerklæring som skal brukes når leverandør ikke er PEFC-sertifisert. ANBEFALING NR. 4 av 4: Bedriften bør innlemme PEFCs regler for logobruk i sine interne prosedyrer. Rapportdato: Side: 5 av 7

6 GRANSKET DOKUMENTASJON - HP 1-1 Virkeskjøp - HP 1-2 Virkessalg - SB 1-2 Organisasjonsplan - SB 2-2 Kvalitets- og miljøsystem - SB 2-3 Informasjonssystemer - SB 2-4 Virkesoversikt - Organisasjonskart - Virkesoversiktsdatabase - Leveranserapport Kontrakt med leverandør - Kontrakt med kunde - Div. sertifikater Rapportdato: Side: 6 av 7

7 REGISTRERINGSSKJEMA Virksomhet: Revisjonsdato: Type revisjon: Sertifiseringsrevisjon Revisor: Anders Q. Nyrud Navn: Ole Lauglo Stilling: Daglig leder, ansvarlig PEFC Rapportdato: Side: 7 av 7

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 11/2008 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler 2008 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 11 2008 Publikasjoner fra

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Sign: SEH 3.2 DOKUMENTREGISTER, LISTE OVER PERMER OG PROTOKOLLER SOM INNGÅR I KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET OG HVOR DE ER PLASSERT.

Sign: SEH 3.2 DOKUMENTREGISTER, LISTE OVER PERMER OG PROTOKOLLER SOM INNGÅR I KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET OG HVOR DE ER PLASSERT. Side 1 av 12 3.0 STYRINGSSYSTEM 3.1 KVALITETSHÅNDBOKEN Styringssystemet (dvs kvalitetssystemer, administrative systemer og tekniske systemer som styrer laboratoriets drift) er etablert i kvalitetshåndboken

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer