NS 9600 Arbeid i tau.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 9600 Arbeid i tau. stein.hugo.thorsen@ttsoft.no"

Transkript

1 NS 9600 Arbeid i tau 1

2 Innhold Standardiseringskomité SN/K 279 Arbeid i tau NS 9600 Arbeid i tau Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter Del 4: Krav til og sertifisering av virkeomheter som leverer tjenester 2

3 Standardiseringskomité SN/K 279 Arbeid i tau

4 Mandat for SN/K 279 Arbeid i tau Komiteen skal utarbeide standarder for sertifisering av personell og bedrifter Komiteen skal behandle krav til sertifisering av personell fagplan opplæringsvirksomheter bedrifter som tilbyr TT-tjenester metoder og utstyr (TR) 4

5 Målsetting Standarden skal gjelde både offshore og landbasert Ikke senke kravene til tilkomstteknikk offshore være kravspesifikasjon til innkjøp av tjenester sikre like konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt oppfylle regelverk (lover og forskrifter) være grunnlag for sertifisering av personell og bedrifter 5

6 Sammensetning av komité Stein Hugo Thorsen Einar Larsson Karl Emil Nygård Ragnar Vidum Tomas Adam Torstein Jacobsen Karl Hartvik Solbakken Bjarte Bø Bernt Ove Reinertsen Odd Roar Wiik Ove Svalland Joe Connor Eskil Hovland Håkon Nordseth Beerenberg Corp. AS / SOFT, leder Arbeidstilsynet Jernbaneverket Vidum AS Forsvaret, FSK / HJK StatoilHydro ASA StatoilHydro ASA (Hydro) Aak AS CAN AS Linjebygg Offshore AS STS Gruppen AS AGR AS Westcon Løfteteknikk AS Norsk luftambulanse Bred bruker representasjon 6

7 NS 9600: Del 1 Sertifisering av personell 7

8 Personellsertifisering valg av klasse opptakskrav til hvert nivå, sjekkes av kursbedrift krav om loggførte timer uhildet vurdering: skille kurs og eksaminering sertifikat MÅ være gyldig ved resertifisering direkte opptak til nivå 2 med relevant bakgrunn helseattest ikke eldre enn 2 år (fysisk form) krav om alder krav om loggførte timer 8

9 Innhold Omfang Normative referanser Definisjoner Krav til sertifiseringsorgan Klasser og nivåer Krav til eksaminator Eksaminering Krav til assistentperiode Sertifisering av personell Loggbok Utløpt sertifikat Suspendering og tilbaketrekking av sertifikat Klagerett Konvertering Direkte opptak (se del 2) Overgangsregler 9

10 Sertifisering av personell (17024) Sertifiseringsorganet: Opplæringsvirksomheten: Opplæring Eksaminering teoretisk og praktisk Sertifisering og utstedelse av sertifikat Tilbaketrekking av sertifikat

11 Gangen i opplæring og sertifisering Gjennomføring av kurs Eksaminering teoretisk/ praktisk prøve eksamineringssenter/ kurssenter Kontroll av dokumentasjon Opptakskomitè - Kontroll av dokumentasjon - Svar på søknad Utstedelse av sertifikat Søknad om opptak til kurs (alle nivå) Resertifisering/ nytt kurs neste nivå Tilsyn med sertifikat 11

12 4. Krav til sertifiseringsorgan Utnevner egne eksaminatorer/revisorer i ulike klasser - tilsyn Vurdere opptak til nivå 2 modell 2 kan delegeres Søknader om konvertering Utvikle oppgavebank- alle nivå alle klasser Opplegg for sikringslederassistentperioden Godkjenne læreplaner Godkjenne innhold i fagseminar for sikringsledere Sertifisere personell Sertifisere opplæringsvirksomheter Sertifisere virksomheter som tilbyr tjenester Publisere oversikt over sertifikater Føre tilsyn med alle sertifikat (tilbakekalle) Egen sertifiseringskomitè prosedyrekontroll Skal være uavhengig og upartisk Kan ikke tilby sertifiseringskurs 12

13 Krav til prosedyrer ( ) Sertifiseringsorganet skal definere prosedyrer for sertifiseringsordningen Prosedyrer skal være rettferdige for alle kandidater Prosedyrer skal følge lover og forskrifter Prosedyrene skal ikke vanskeliggjøre eller hindre adgang for søkere Krav skal begrenses til det som skal vurderes 13

14 4.2 Sertifiseringskomitè Gjennomgå prosedyrer og evaluere ordningen Gjennomgå statistikk over ulykker og hendelser Rapport fra opplæringsvirksomheter og SO Medlemmer oppnevnes fra (ikke begrenset til) Brukere Tilbydere Opplæringsvirksomheter Bransje- og interesseforeninger Myndigheter SO kan ha flere utvalg for: søknadsbehandling, oppgavebank, konvertering mv 14

15 5. Klasser og nivåer Klassene skilles på type oppdrag (kompleksitet), tilkomstmetode og redning Klasse A: Avanserte taumetoder Klatring i avanserte konstruksjoner 3-manns lag / Større lag Laget har kompetanse på avansert redning Sikringsleder Nivå 3 Klasse B: Enkle taumetoder Kun opp- og nedstigning i tau Begrenset risiko 2-manns lag Laget har kompetanse på enkel redning, (nedfiring / enkel heising utføres av en person) til sikker atkomst for eksternt personell Nivå 2, modell 2 Nivå 2 Nivå 1 Lagleder (eller nivå 3) Grunnopplæring 15

16 6. Krav til eksaminator (1) Teoretisk og praktisk prøving av kandidaten Ikke interessekonflikt (NS-EN ISO/IEC 17024) Kan ikke holde kurs for kandidaten Vedlikeholde kunnskap og kjennskap til metoder og utstyr Opptre på vegne av SO Sikre at eksamensoppgavene ikke er brukt i opplæringsøyemed

17 6. Krav til eksaminator (2) Kompetanse som sikringsleder 200 timer som SL for å bedømme nivå 1, t som SL for å bedømme nivå 3 og SL 200 t som Lagleder for å bedømme i klasse B Praksis som SL/KL/eksaminator siste 12 mnd Deltatt på årlig fagseminar for eksaminatorer Fått opplæring i sertifiseringsordningen og rollen som eksaminator Kunnskap om eksamineringsmetoder og eksamineringsdokumentene 17

18 7. Eksaminering Kontroller ID bevis og gyldig sertifikat Sjekk loggbok / timer evt andre krav Tildele eksamensoppgaver Bedømme teoretisk og praktisk prøve: Eksamineres i ¾ av temaene fagplanen Teoriprøven er ett av temaene 80% riktige svar Praktisk prøve N2 og N3: kombinasjon av individuelle og gruppeoppgaver Gjennomgå praktisk prøve med kandidaten 18

19 8. Krav til assistentperiode Søke SO om oppstart av assistentperiode Assistentperiode: minst 300 timer i minst 12 mnd Innhold: Kontroll, lagring og vedlikehold av utstyr Vurdering og ledelse av risikovurdering Arbeidsplanlegging Lagledelse Planlegging og ledelse av redningsøvelse Rapportering og administrasjon Veilederrollen Sikringslederrollen og holdninger til personellsikkerhet Metoder og manøvreringer i tau Ledelse av trening i arbeid i tau Holde foredrag om arbeid i tau i relevante fora Loggføring av assistenttimer i loggbok, signeres av SL etter hvert oppdrag 19

20 9. Sertifisering av personell Eget skjema for søknad om sertifisering Sertifikatperiode: 3 år, fra eksamineringsdato 20

21 10. Loggbok Tildeles loggbok ved bestått eksaminering Timeføring: Dato og timer for opplæring med klasse og klasse Dato og timer for oppdrag (planlegging, etterarbeid) Dato og timer for ankomst og retur fra arbeidssted Dato, timer og sted for fagarbeid (type oppdrag: enkle/avanserte taumetoder) eller assistanse til fagarbeid Dato, timer og sted i assistentperiode for sikringsleder Dato, timer og sted for arbeid med utstyr Dato, timer og sted for redningsøvelser Dato, timer for trening i taubaserte metoder Arbeid som kursleder eller instruktør på kurs Arbeid som eksaminator Signeres av SL eller den som SO fastsetter SO utsteder ny loggbok og bekrefter overføring av timer 21

22 11. Utløpt sertifikat Utløpt sertifikat: nytt kurs og eksaminering på samme nivå Utløpt over 24 måneder: nytt kurs og eksaminering fra nivå 1/grunnopplæring 22

23 12. Suspendering/tilbaketrekking Suspendering og tilbaketrekking når: sertifikatet er feil utstedt på feil grunnlag mangler helseattest kompetansen ikke opprettholdes mangel på oppmerksomhet av sikkerhetsrutiner gjentatte tilfeller av prosedyrebrudd kan utgjøre en risiko eller fare for seg selv eller andre lover og forskrifter ikke overholdes sertifikatet brukes utenfor sin klasse og sertifiseringsomfang 23

24 14. Konvertering SO skal utarbeide egne prosedyrer for kandidater som ønsker å få utstedt sertifikat på basis av andre systemer enn kravene i denne standarden 24

25 15. Direkte opptak Kandidater med allsidig og relevant erfaring fra arbeid i tau eller annen klatreerfaring kan søke sertifiseringsorganet om direkte opptak til nivå 2, modell 2, i klasse A etter krav NS

26 NS 9600 Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

27 Innhold Omfang Normative referanser Definisjoner Kurstilbud Opptakskrav klasse A Opptakskrav klasse B Fagplan klasse A Fagplan klasse B Pedagogisk metode 27

28 Klasse A: Avanserte taumetoder (tilkomstteknikk) Sikringsleder Opptakskrav Opplæring Resertifisering 22 år Helseattest Nivå 3 sertifikat Søknad til SO om ass. periode 300 t ass.timer -12 mnd Assistentperiode godkjennes av SO Helseattest SL sertifikat 15 timer opplæring 300 t minst 150 timer avanserte taumetoder Deltatt på årlige SL seminar Nivå 3 Opptakskrav Opplæring Resertifisering 22 år Helseattest Nivå 2 sertifikat 700 timer som N2 / 12M 52 timer Helseattest Nivå 3 sertifikat 15 timer opplæring Nivå 2, modell 2 Opptakskrav Opplæring Resertifisering 20 år Helseattest 3 års allsidig relevant erfaring Opptak må godkjennes av SO før opplæring 67,5 t Helseattest Nivå 2 sertifikat 15 t opplæring Nivå 2, modell 1 Opptakskrav Opplæring Resertifisering 20 år Helseattest Nivå 1 sertifikat 400 timer som N1 /12M Nivå 1 30 timer Helseattest Nivå 2 sertifikat 15 timer opplæring Opptakskrav Opplæring Resertifisering 18 år Helseattest 15 timer Helseattest Nivå 1 sertifikat 15 timer opplæring Grunnopplæring Opptakskrav Opplæring Resertifisering 18 år Helseattest 30 t hvorav fallsikring: 7,5 t Helseattest Grunnoppl sertifikat 15 timer opplæring 28

29 Klasse B: Enkle taumetoder Lagleder Opptakskrav Opplæring Resertifisering 22 år Helseattest Grunnopplæring sertifikat 200 timer, nivå grunnopplæring 22 timer Helseattest Lagleder sertifikat 15 timer opplæring Deltatt på årlige seminar for lagledere Grunnopplæring Opptakskrav Opplæring Resertifisering 18 år Helseattest 30 t hvorav fallsikring: 7,5 t Helseattest Grunnopplæring sertifikat 15 timer opplæring 29

30 Læringsmål Generelt Lov og regelverk Utstyr Metoder Redning Risiko Kvalitet Ledelse Opplæring Inndeling i fagplan, spesifiserte læringsmål for alle klasser og alle nivå 30

31 Læringsmål definisjon Kjennskap til : kandidaten skal vite om uten å kunne anvende Kunnskap om : kandidaten skal forstå for å kunne anvende Detaljert kunnskap om kandidaten skal forstå og kunne anvende eller demonstrere 31

32 NS Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

33 Innhold Omfang Normative referanser Definisjoner Krav til opplæringsvirksomhet Sertifisering av opplæringsvirksomhet Tilbaketrekking av sertifikat 33

34 4. Krav til opplæringsvirksomhet Kurs i tråd med NS Fagplan Kompetanse Fagansvarlig (prosedyrer, utvikle kurstilbud) Kursleder (A: SL med 1000 t eller 3 år) Roller og ansvar plassering i organisasjonen Læreplaner - godkjennes av sertifiseringsorganet Læringsmiljø (utstyr/lokaler) Utstyr Kurslokaler (forskrifter) Kursadministrasjon (søkere, opptak, kursdokumentasjon) Registrering og rapportering (hendelser og avvik) Kvalitetsstyring (9001) 34

35 4.6 Kursadministrasjon Søknadsvurdering Tildeling av kursplass Vurdering av egnethet Bestilling av eksaminator Kursbevis Personellregistrering Klagebehandling (NS-ISO 10002) Kursdokumentasjon

36 NS 9600 Del 4: Krav til og sertifisering av bedrifter som leverer tjenester 36

37 Sertifisering av bedrift Kvalitetssystem (NS-EN ISO 9001) Krav til kompetanse Fagansvarlig Utstyrsansvarlig Sikringsleder/Lagleder Lagsammensetning Kontroll og vedlikehold av utstyr Personellsertifikater og loggføring av timer Kompetanseplan for sikringsleder / lagleder Rutiner for risikovurdering (NS 5814) Egne prosedyrer for utførelse av oppdrag

38 Prosedyrer for utførelse av oppdrag Planlegging Risikovurdering (NS 5814) Gjennomføring Rigging og bruk av tausystem Leding Redning Bruk av verneutstyr Arbeid over sjø Utsatt fagarbeid Rapportering Inspeksjon og revisjon av sertifiseringsorganet

39 Sikringsleder / lagleder Velger metode for oppdraget Utfører risikovurdering eller SJA Ekstra sikring ved utsatt arbeid i tau eks sveising, kutte/roterende utstyr Kontroll av utstyr Vurderer redningssituasjoner og gjennomgår prosedyre for redning (laget skal være selvhjulpen) Gjennomføre redningsøvelse (hvert oppdrag i klasse A) Informerer laget om sikkerhetsvurderingen Rapporterer og loggfører personell og utstyr (utstyr, avvik, skader) 39

40 Lagsammensetning Klasse A (Avansert TT) 3-manns lag Sikringsleder skal lede laget Minst en har nivå 2 (eller 3) Ingen lag mer enn 4 personer Klasse B (Enkel TT) 2-manns lag Lagleder skal lede arbeidet 40 40

41 Takk for oppmerksomheten! Stein Hugo Thorsen 41

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT Desember 2011 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012 Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv Sommer Som Vinter AS september 2012 Utdanningssted: Sommer Som Vinter Studiesenter, Hemsedal Utdanningstilbud: aktivitetsbasert reiseliv Dato

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer