Velkommen til LINO Personell AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til LINO Personell AS"

Transkript

1 Velkommen til Postadresse: Postboks: 2003 NO-4379 Egersund Besøksadresse: Svanavågsveien 14 NO-4370 Egersund Tlf. : Faks : Web : NO MVA All informasjon i denne informasjonsmappen er utdrag i fra KS-systemet. Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 1 av 11

2 0.1 Orientering generelt / Introduction in general. er et heleid selskap med fokus på utleie og rekruttering av personell og har den operative oppgaven innen Bygg- og anlegg, Industri, Elektroinstallasjon og Renhold på norsk sokkel og jord. Selskapet er spesialisert innenfor utleie og rekruttering av personell, hovedsakelig innenfor: Industri Bygg & anlegg Elektrotjenester Renhold og Matproduksjons Tjenester Vi arbeider med prosjekter innenfor overnevnte tjenester på kundens egne produkter og ønsker på samme tid å utvikle nye produkter i samarbeid med våre kunder. Vi ønsker derfor et nært og godt samarbeid med kunden og ønsker å komme tidlig inn i prosjektfasen for å kunne tilby de mest optimale løsningene. Vårt mål er å levere tjenester i henhold til kundens fulle tilfredsstillelse til riktig kvalitet, leveringstid og pris. Selskapets ansatte har bred kompetanse innen utleie og rekrutteringssektoren, være seg innen utleie av ordinær arbeidskraft og rekruttering og har vært en aktør i næringslivet siden Kontorlokasjon og Kapasitet har sine kontor sentralt plassert i Egersund, nærmere bestemt i Svanavågen, hvor vi deler lokaler sammen med flere lokale selskaper. Bilder av lokaliteter!! Administrasjonen i er i dag optimalisert for å tilpasse seg markedet i den bransjen vi står ovenfor, og samtidig fokusere på å ytterligere etablere selskapets stabilitet og styrke med hensyn på kvalitet, økonomi og evne til å yte optimal service for våre kunder. Med dagens administrasjon har selskapet kapasitet til å håndtere en bemanning på 40/80 operatører og samtidig opprettholde høy kvalitet på våre tjenester. Med aktivitet utover dette vil selskapet øke sin administrasjon for å sikre at våre tjenester kan utføres med optimal kvalitet, samt sikre tilstrekkelig kapasitet til at prosessen for kontinuerlig forbedring ivaretas. Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 2 av 11

3 Post- og besøksadresse Postboks 2003, Eigerøy NO Egersund Besøksadresse: Svanavågveien 14 NO Egersund Andre adresser: Internett/ Intranett : E-post/ Eierstruktur er et privat eid aksjeselskap som er registrert i Brønnøysund registrene. Selskapets ledelse har per i dag 100% av aksjene i selskapet, og fungerer i tråd med bedriftens funksjonsbeskrivelser i den daglige driften Selskapet ble opprettet , som et resultat av at markedsundersøkelser hvor vekst innen elektro, industri, bygg og anlegg og renhold er tilsynelatende progressive i fremtiden. Det ligger også i sakens natur at Egersund- og dalaneområdet ikke har en lokal leverandør innen personalutleie, noe som har vært ønsket av det lokale næringslivet innen overnevnte næringsdisipliner. Firmaattest/ Foretaksnummer er registrert i Brønnøysund registrene. NO MVA (Ytterligere informasjon kan fåes ved å kontakte Brønnøysund registrene eller ved kontraktsinngåelse) Registrering i Momsregister er registrert i momsregister i samsvar med gjeldende lovgivning. (Ytterligere informasjon kan fåes ved å kontakte Brønnøysund registrene eller ved kontraktsinngåelse) Kommersielle Forhold - Bemyndigelse Ved signering av eventuelle kontrakter/anbud, skal dette gjøres av følgende person: Dag Rune Skår - Bygg og anlegg / Elektro (FOB/LOK) Tom H. Albertsen - Industri (VO) Giedrius Simeliunas - Renholdstjenester (NAF/NNN) Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 3 av 11

4 Styrets sammensetning styre består pr. d.d. av 2 medlemmer: Styreleder : Brit Helen Olsen Styremedlem : Dag Rune Skår (Ytterligere informasjon kan fåes ved å kontakte Brønnøysund registrene eller ved kontraktsinngåelse) Daglig ledelse i Administrasjon Daglig Leder : Dag Rune Skår Prod./Adm. leder : Tom H. Albertsen Avd. leder - Industri : Tom H. Albertsen Avd. leder - B&A&E : Dag Rune Skår Avd. leder - Renhold : Giedrius Simeliunas Kontaktmann 1 (IOG) : Utnevnes senere Kontaktmann 1 (B&A) : Utnevnes senere Kontaktmann 1 (RT) : Utnevnes senere Revisjon : Berntsen Revisjon AS Det Norske Veritas AS Øko./Regnskap : Jette Bjorland og Dybing Regneskap AS IT & IKT : Dag Rune Skår og Actiweb AS Thor Erik Olsen Ved evnetuelle andre spørsmål så vil vi alltid være tilgjengelige for dere. Navn Telefon Mobil Mail Brit Helen Olsen Dag Rune Skår Tom H. Albertsen Giedrius Simeliunas Jette Bjorland REGNSKAPSFØRSEL Wilheim Dybing Daglig leder Dybing Regnskap AS REVISJON REGNSKAP Steinar Berntsen Revisjonsleder, Berntsen Revisjon AS REVISJON ISO & HMS Utnevnes senere Revisjonsleder, DNV Certification Dag Rune Skår IT & IKT leder Alt. Thor E. Olsen Actiweb AS (Lev.) Samarbeidsforetak/Allianser UAB ENS & LINO Personalas UAB NORVETUVA Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 4 av 11

5 Samarbeidspartnere LINO personell AS benytter også samarbeidspartnere for innhenting og plassering av personell. Ved anledninger hvor man ønsker å bevare personell, kan man ved hjelp av samarbeidspartnere få hjelp til å omplassere personell for perioder. Selskapet hjelper også sine kunder og samarbeidspartnere til å utplassere personell hos egne kontraktspartnere. Bruk av underleverandører Ved eventuell kontraktsinngåelse, vil bli kontraktspart og innehaver av kontrakt angående personalleveranser i hele Rogaland fylke. Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 5 av 11

6 Kunde Krav Kunde Tilfredshet 0.2 Prosesstankegang / Process approach. Kvalitetsledelse Kontinuerlig forbedring Ledelsens ansvar Ressursledelse Måling, analyser og forbedring Input Produkt (og/eller tjeneste) virkeliggjøre Output Produkt/tjeneste For at skal fungere effektivt, må den identifisere og styre et stort antall sammenkoblede aktiviteter. En aktivitet som bruker ressurser, og som styres for å omforme tilført grunnlag til resultater, kan anses som en prosess. Ofte er resultatet fra en prosess et direkte tilført grunnlag til den neste prosessen. En fordel med prosesstankegangen er den fortløpende kontrollen den gir med sammenkoblingen mellom individuelle prosesser innenfor systemet av prosesser så vel som med prosessens kombinasjon og samspill 0.3 Slektskap med NS-EN ISO 9004 / Relationship with ISO 9004 NS-EN ISO 9000:2006 Systemer for kvalitetsstyring Grunntrekk og terminologi. NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav. NS-EN ISO 9004:2000 Systemer for kvalitetsstyring Retningslinjer for prestasjonsforbedringer. NS ISO 10005:2005 Kvalitetsledelse - Retningslinjer for prestasjonsforbedringer. ISO/TR 10013:2002 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetssystemer. NS-EN ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av kvalitet og/eller miljøstyringssystemer. 0.4 Forenlighet med andre styringssystemer / Compatibility with other management systems. NS-EN ISO 14001:1996 Miljøstyring, Ytre miljø. For forenligheten mellom standardene til fordel for bruker. OHSAS 18001:1999 Helse, Miljø og Sikkerhet. For forenligheten mellom standardene til fordel for bruker. Internkontrollforskriften Forskrift om systematisk HMS arbeid i virksomheter (1996) Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 6 av 11

7 4.0 System for kvalitetsstyring / Quality management system. 4.1 Generelle krav / General requirements. har et system som er bygget i henhold NS-EN ISO 9001: Systemet definerer de aktuelle prosessene som er nødvendige for å sikre at kundene får tjenestene i henhold til spesifiserte krav. Kvalitetshåndboken Nivå 1-kapittel 1,beskriver hvert element i NS-EN ISO 9001:2000, og Nivå 1-kapittel 2 som underbygger systemet med påfølgende prosedyrer, instrukser, skjemaer osv. Samtlige ansatte er ansvarlig for å forholde seg til kvalitetssystemet i tråd med de retningslinjer som er gitt i kvalitetssystemet. Dette skal sikre at alle administrative aktiviteter som eks. avviksbehandling, korrigerende tiltak, dokumentstyring, dokument arkivering, innkjøp, planlegging, kalibrering, kontrollmetoder, registreringer og sluttkontroll (FAT) blir behandlet på enhetlig og betryggende måte som gir full kontroll med aktiviteter, produksjonsprosesser, utførelse, godkjenning, registrering, distribusjon, inndraging, arkivering og makulering samt kontroll med revisjon av dokumenter. Dokumentstruktur er delt inn i to hovednivåer: Nivå 1. Kap.1 Overordnet dokumentasjon NS-EN ISO 9001: Orientering - Omfang - Normativ referanse - Termer og definisjoner - System for kvalitetsstyring - Ledelsens ansvar - Ressursstyring - Realisering av tjeneste/produkt - Måling, analyse og forbedring Nivå 2. Kap.1 Overordnet dokumentasjon OHSAS 18001: Orientering - Omfang - Normativ referanse - Termer og definisjoner - System for HMS-styring Nivå 1 og 2. Kap.2 Systemdokumentasjon NS-EN ISO 9001:2000 OHSAS 18001:1999 Funksjon Prosedyre og rutinebeskrivelser Skjema, sjekklister ol. Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 7 av 11

8 5.3 Kvalitetspolitikk / Quality policy setter fokus på god kvalitet av våre prosesser og personellleveranser for å nå kundens forventninger og krav til bedriften. Helse, miljø og sikkerhet iht. gjeldende krav i kvalitetshåndbok og OHSAS 18001:1999 for at forholdene skal ligge til rette for at våre medarbeidere skal kunne utføre en best mulig jobb hos kunde. Dette i tillegg til at våre medarbeidere er faglig dyktige vil gjenspeile seg i kvalitetstjenester som skal tilfredsstille kundens krav. Ledelsens mål er å ha fornøyde kunder og medarbeidere og kunne levere kvalitetstjenester i henhold til våre 6 følgende målsetninger/punkter som skal innfris. 1. Riktig Leveranse 2. Rask tilbakemelding 3. Tilfredshet 4. Kontinuitet i løpende oppdrag 5. Sikkerhet på arbeidsplassen 6. Profesjonell rådgivning Utover dette har ledelsen som mål iht. krav i kvalitetshåndboken å ha: God og kontinuerlig kommunikasjon med kunden for å imøtekommer deres behov, samt registrere eventuelle endringer i markedet. Stor vekt på å utføre arbeidet riktig første gang og på den måte redusere avvik (avvikskostnadene), slik at tjenestene får en optimal kvalitet og pris. Tilstrekkelig opplæring og motivering av ansatte i alle ledd, slik at bedriftens målsetning oppnås. Et miljø som fremmer godt arbeidsmiljø, trivsel, effektivitet og kvalitet. Kvalitetsbeviste holdninger til alle ansatte i bedriften, og kontinuerlig holde fokus på dette i forbindelse med tjenestene vi leverer. Vedlikehold og forbedringer i kvalitetssystemet, som bygger på kravene for den Norske og internasjonale standarden ISO 9001: Fokus i alt arbeid i, og ta hensyn til helse, miljø & sikkerhet, ansatte, aksjonærer og samfunnet forøvrig Styreleder Daglig leder Administrasjonsleder Hovedtillitsvalgt Hovedverneombud Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 8 av 11

9 5.5.1 Ansvar og myndighet / Responsibility, authority har etablert et kvalitetsledelsessystem som har som formål å møte den gjeldende kvalitetspolitikk, målsettinger og sikre at tjenestene imøtekommer kundenes krav og forventninger. Styret BHO, DRS Daglig leder Adm. og Prod.leder - Kontorfunk. - Marked og salg Økonomileder (Dybing Regnskap) IT & IKT leder (Actiweb AS) Kvalitetsleder (Det Norske Veritas) Personal- og Rekr. leder Avdelingsledere Kontaktmannpool Industri Operativt pers. In-/On og Offshore Bygg, Anlegg, Elektro Operativt pers. Renhold Operativt pers. In-/On og Offshore Øvrige deler av sentralisert administrasjon som regnskap, revisjon, bank- og forsikringstjenester, befinner seg i nærområdet i Egersund sentrum. vil til enhver tid også søke samarbeidspartnere på ressurser som selskapet kan dra seg nytte av. Dette vil innebære utstyr, eventuelt teknisk personell og økonomisk stønad. Denne synergien gir selskapet en bredere tilgang på kompetanse, og en trygg tilværelse for både de ansatte og våre kunder. Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 9 av 11

10 4.2 HMS politikk / Safety policy (Ref.: OHSAS 18001:1999.) Denne policy skal være gjeldende for alle lokasjoner hvor har aktiv deltagelse i pågående operasjoner. Prinsipper LINO Personell skal til enhver tid utføre sine oppdrag på en slik måte at det ikke medfører skade på sine ansatte eller noen andre, verken direkte eller indirekte, ved at våre aktiviteter til enhver tid opprettholder den høyeste praktiske standard for sikkerhet, helse og miljø. Helse, sikkerhet og beskyttelse av miljøet er like betydningsfullt i alle våre primære fortetningsområder og våre sikkerhets tiltak. Å ivareta både menneskelige, fysiske og miljøbetingelser er vesentlig for effektivitet og suksess innen ethvert fortetningsområde. Helse, sikkerhet og å ivareta miljøet er alles ansvar og krever et direkte engasjement fra alle involvert enten det være seg ledende sjefer, assistenter eller vanlige ansatte. Mål I overensstemmelse med disse prinsipper søker å oppnå følgende mål; Hindre enhver skade på arbeidsplassen Hindre enhver skade på utstyr og eiendom Tilby et trygt arbeidsmiljø Forsikre at alle ansatte er i stand til å utføre sitt arbeid på en sikker måte Innordne og overgå hvor det er praktisk mulig alle miljø forskrifter Ha en gjennomgang av gjeldende helse, sikkerhet og miljørutiner regelmessig og søke å forbedre disse kontinuerlig Styreleder Daglig leder Adm.- Prod.leder Hovedtillitsvalgt Hovedverneombud Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 10 av 11

11 Dok. Nr:SK.56-KS Nivå 1,Kap.2 Side 11 av 11

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Dokumentasjon og kvalitetssikring

Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring....5 1.1 Hva er kvalitet?...5 1.2 Kvalitetsarbeid....6 1.2.1 Hva er kvalitetssikring?....6

Detaljer

KVALITETS OG MILJØSYSTEMET

KVALITETS OG MILJØSYSTEMET KVALITETS OG MILJØSYSTEMET A-1002 HMSK Forbedringsprosessen P-403 HMSK System og omfang Vårt KS- og HMS-system rev. 2014 10 Improvement Forbedring 4 System for kvalitetsstyring 4.1 System, Generelle krav

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Kvalitetsstyring og internkontroll

Kvalitetsstyring og internkontroll Geir Smolan Kvalitetsstyring og internkontroll Styringssystemer for kvalitet, miljø, HMS og trygg mat Yrkeslitteratur as 1 Yrkeslitteratur as 2009 ISBN 978-82-584-0536-5 Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken

Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Sentrum Røntgeninstitutt A/S Versjon 7 November 2004 Are Løken Administrerende overlege Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 1 av 14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Ulefos systembeskrivelse

Ulefos systembeskrivelse Ulefos systembeskrivelse 2014 Vi tar ansvar, gjør du? Hos oss kjøper du ikke bare et produkt, men gjennomtenkte løsninger med strenge krav til optimal kvalitet og god service. Ulefos Jernværk har helt

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer