Studieplan. Studieår Våren Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng"

Transkript

1 Side 1/6 Studieplan Studieår Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf epost:

2 Side 2/6 Endringshistorikk Dato Sign Endring HKA Godkjent av dekan AGS Endret til nytt kull og ny mal AGS Endret til nytt kull Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Læringsutbytte for utdanningen... 3 Opptakskrav... 4 Kvalifikasjoner... 4 Prinsipper for valg av læringsformer... 4 Studieinnhold... 5 Vurderingsformer... 6 Litteratur... 6

3 Side 3/6 Innledning Videreutdanningen i er utviklet som en påbygning til studiet i Kvalitetsledelse i samarbeid med NOR Kvalitet & Kompetanse. Utdanningen er godkjent av European Quality Organization(EOQ). Studiet tilbyr økt kompetanse i form av kunnskaper om og helhetlig forståelse av tilsyn samt ulike former for revisjoner. Revisjon er et område som ofte beskrives i hverdagsspråket vårt med upresise begrep. Det finnes flere former for revisjon. Revisjonsformålet og kriteriene for revisjon er avgjørende for hva man ønsker å oppnå. Revisjon kan være alt fra å bidra til forbedring til å bevise virksomhetens kvalitetsevne. Det kan skilles mellom internrevisjon, leverandørrevisjon og sertifiseringsrevisjon. Ved internrevisjon er formålet forbedring. En leverandørrevisjon har som formål å vise kvalitetsevne hos en underleverandør og påvise områder for forbedring. I denne formen for revisjon bemyndiger oppdragsgiver revisor til å godkjenne/ ikke godkjenne en leverandør og vurdere risiko før kontrakt inngås. En sertifiseringsrevisjon har som formål å vise kvalitetsevne og få utstedt sertifikat. Studiet gir en bransjeuavhengig kompetanse med inngående kunnskap om oppbygging av revisjonsprogram, etablering av revisjonsteam, ulike tilnærminger til revisjonsnivå, valg av tilnærming for evaluering av styringssystemer inkl. mål/målinger. På denne måten kan hensiktsmessighet og virkning fra prosesser vurderes samt virkning fra gjennomført forbedringsarbeid. Studiet tar også for seg forståelsen for hierarkisk nivå i en virksomhet, operasjonalisering av overordnede dokument til verdikjede, og rapporteringskjeden tilbake til virksomhetens ledelse, oppdragsgiver og rapporteringsorgan. Læringsutbytte for utdanningen Etter endt studie skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte: Kunnskaper: har kunnskaper om og helhetlig forståelse av tilsyn, intern-/ekstern-/leverandørrevisjon, arbeidsmetoder, teknikker og dokumentasjon innen revisjonsarbeid har økt kunnskap om oppbygging, ledelse, revisjon, tilsyn og styring av virksomheters drift, prosesser, styringssystemer inkl. rapportering. har forståelse for å se sammenhenger, kan operasjonalisere fra krav i standarder og fra interessenter til mål i drift, samt vurdere hensiktsmessighet og virkning av prosesser i et styringssystem. Ferdigheter: benytter hjelpemetoder og teknikker for å gjennomgå produkt-/tjenesteytende forretningsvirksomhet, statlige og/eller kommunale virksomheter

4 Side 4/6 er i stand til å kommunisere med alle nivå i en virksomhet, evaluere prosesser, utviklingsarbeid, prosjektresultat og kontinuerlig forbedring. har kunnskaper om og ferdigheter i presentasjonsteknikk av revisjons-/ tilsynsrapporter. Generell kompetanse: har økt evne til strategisk tenkning har innsikt i god etisk atferd i arbeid med tilsyn/revisjoner Opptakskrav Studiets opptakskrav er utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. Personer med annen relevant utdanning og praksis kan også delta. Studiet er spesielt utviklet som en påbygning til videreutdanning i Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse) eller gjennomført Quality Manager. Det er en fordel, men ikke et krav å ha gjennomført dette studiet først. Studiet er velegnet for personer som har interesse for revisjonsvirksomhet, arbeider med kvalitetsarbeid til daglig, eller har jobbfunksjon hvor arbeid med verdikjeder, kontrakter, mottakskontroll og revisjoner inngår som en del av arbeidsoppgavene. Kvalitetsansvarlige, kvalitetskoordinatorer, ledere og mellomledere på alle nivå vil ha stor nytteverdi av studiet. Kvalifikasjoner Fullført utdanning gir ved avlagt eksamen 10 studiepoeng. Studenter som har bestått både videreutdanning i Kvalitetsledelse (Quality Manager) og (Quality Auditor) oppnår totalt 30 studiepoeng, Personer som fyller opptakskrav til mastergradsstudiet i Klinisk helsearbeid, og som har avlagt 30 studiepoeng innen kvalitetsarbeid, kan på individuelt grunnlag søke emnefritak i mastergradsprogrammet i Klinisk Helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Studiet i inngår som et viktig kvalifikasjonsgrunnlag for stillinger som kvalitetsrådgiver/ -koordinator/, kvalitetssjef/-leder og revisor innenfor alle type bransjer. Studenter som har deltatt i minst 75 % av undervisningen og som oppfyller kravene til European Organization for Quality(EOQ) kan avlegge internasjonal eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for sertifisering som EOQ-Quality Auditor, QA. For nærmere informasjon: Prinsipper for valg av læringsformer Videreutdanningen er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium med sterk tilknytning til studentenes praktiske hverdag. Det legges blant annet vekt på å skape en arena hvor studentene får anledning til å

5 Side 5/6 synliggjøre egen erfaringsbasert kunnskap og utvikle ny, personlig kunnskap som grunnlag for å videreutvikle erfaringsbasert kunnskap til fremtidig arbeid og best practice. Det benyttes ulike læringsformer som f. eks forelesninger, individuell-/gruppeøving, problemløsning i team og trening i muntlige presentasjoner. IKT anvendes som verktøy for kommunikasjon/informasjon og kunnskapsinnhenting. Det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT. Studieinnhold Studiets organisering Studiet er organisert som èn ukesamling over fem dager med totalt 30 undervisningstimer. Studiets innhold Studiet tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjent teori innenfor kvalitetsrevisjon og har fokus på innføring i kvalitetstenkning, styringssystemer og strategi, revisjonsprogrammer, revisjonsmetoder, ledelse av revisjonsarbeid, kompetansestyring og leverandørutvikling. Følgende tema blir belyst i undervisningen: Kvalitetsledelse, historikk, kontroll, revisjon Revisjon basert på krav, kunde-/pasienttilfredshet Revisjon av prosessorienterte styringssystemer Revisjonskriterier, formål, lover og forskrifter Risikobasert tilnærming av revisjoner Oppbygging av revisjonsprogram Ledelse av revisjonsprogram Standarder, retningslinjer, lover og forskrifter NS-EN ISO 9000:2006 Systemer for kvalitetsstyring, Terminologi og begrep NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring, krav NS-EN ISO 9004:2000 Systemer for kvalitetsstyring, Retningslinjer for prestasjonsforbedring NS-EN ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av kvalitet - og miljøstyringssystemer Akkrediteringsstandard ISO/IEC serien, Retningslinjer for akkreditering Ulike typer revisjon og tilsyn Leverandørrevisjon i hht. kontrakt Forvaltningsrevisjon Tilsyn Psykologiske aspekt ved revisjoner Sertifisering, kontrakt, prosess og dokumentasjon Etablering av revisjonsteam Oppbygging av revisjonsplan Planlegging og forberedelse av systemrevisjoner Gjennomføring av revisjoner og tilsyn Intervju som revisjonsmetode Kombinerte revisjoner Kommunikasjon, dokumentasjon og distribusjon Rapportering og konfidensialitet Oppfølging, ansvar og oppgaver Revisors kompetanse og faglige krav

6 Side 6/6 Vurderingsformer Avsluttende vurdering For å fremstille seg til eksamen må studenten har deltatt på minst 75 % av undervisningen. Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. Eksamen går over 3 uker og er en drøftingsoppgave knyttet til en kvalitetsrevisjon. Det gis tilbud om èn veiledning i løpet av eksamensperioden. Besvarelsen skal være på maks ord. Det gis gradert karakter(a-f). Kriterier for vurdering av eksamensbesvarelsen Formelle kriterier: 1. Besvarelsens lengde overskrider ikke 2000 ord. 2. Normer for skriftlige arbeider er overholdt. 3. Normer for referanser (APA stil) er overholdt; Faglige kriterier: 1. Oppgavens problemstilling er klart formulert og avgrenset 2. Relevant litteratur og standarder fra studiet er anvendt på en selvstendig og kritiskreflekterende måte 3. Besvarelsen har en logisk indre faglig sammenheng 4. Oppgavens problemstilling besvares Litteratur Pensum utgjør 1000 sider, hvorav ca. 30 % er selvvalgt. Det er utarbeidet oversikt over relevant litteratur for studiet (se egen pensumliste).

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst Side 1/16 Studieplan 60 studiepoeng Kull 2014 høst HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3003Kongsberg tlf. 31008000 e-post: postmottak@hbv.no Filnavn: Side 2/16

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Hudpleie for Gjelder for Side 1/9 Studieplan Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer