Studieplan. Studieår Vår Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng"

Transkript

1 av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf

2 av pasienter Side 2/5 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Læringsutbytte for utdanningen... 4 Læringsaktiviteter... 4 Studieinnhold... 5 Vurderingsformer... 5 Litteratur... 5

3 av pasienter Side 3/5 Innledning Studiet er utviklet på bakgrunn av utdanningsmoduler fra EWMA (European Wound Management Association) og i et nært samarbeid med nasjonale og internasjonale kliniske og akademiske miljøer med spesiell kompetanse i utredning og behandling av sår. Denne modulen gir en grunnleggende innføring i strukturerte vurderinger av pasienter der diagnostisering av sår står helt sentralt. Utredning og behandling av sår kan være komplekst. Dette skyldes at sår kan ha sammensatte patofysiologiske årsaker og en kompleks tilhelingsprosess som påvirkes av mange ulike faktorer. Dessuten finnes det et mangfold av behandlingsmuligheter i form av kirurgi, medikamenter, lokale sårbehandlingsprodukter og avanserte behandlingsprinsipper (WUWHS, 2008). Når en vet at nærmere 16 % av Norges befolkning vil være over 67 år i 2025 (Meld.St 13, ) og stadig flere lever med ulike livsstilssykdommer, kan en anta at antall pasienter eller fare for å få sår vil stige. Dette krever tilgang til spesialutdannet helsepersonell som kan arbeide kunnskapsbasert for å sikre den enkelte et godt og verdig liv samt unngå unødige kostnader for samfunnet (Meld.St 13, ). For å lykkes med hensiktsmessig utredning og behandling av sår, må klinikere forstå de komplekse forholdene (Ousey og Cook, 2011) og kunne vurdere pasientens helhetlige tilstand (Johansen, 2012). Alle sår skal ha en diagnose, for uten en diagnose risikerer man at pasienter får feil eller skadelig behandling (Johansen, 2012). Helsepersonell må derfor ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere pasientens sykehistorie, sårets historie og kjenne til og kunne utføre ulike diagnostiske undersøkelser (WUWHS, 2008). Selv om sårsmerter er en av de mest plagsomme symptomene ved legg- og fotsår (Ljoså et al., 2014), vil smerter ikke bli grundig omhandlet i denne modulen da det inngår i andre sårmoduler som tilbys ved HBV. Det er for øvrig svært viktig at pasienter får tilbud om tverrfaglig utredning og behandling. For enkelte typer sår er det avgjørende at ulike faggrupper inngår i behandlingsteamet for å kunne lykkes med behandlingen eller unngå residiv. Opptakskrav Opptakskrav er bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie og minst to års klinisk praksis. Aktuelle søkere med 3-årig helsefaglig profesjonsutdanning og med 2 års relevant yrkeserfaring kan tas opp på bakgrunn av realkompetanse. Studiet er utviklet spesielt for helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å tilegne seg spesialkompetanse og arbeide kunnskapsbasert i møte med pasienter. Studentenes kliniske erfaringer vil inngå som viktige elementer i en problembasert undervisningsform. Det forutsettes derfor at studenten er i relevant klinisk arbeid ved gjennomføring av studiet for å muliggjøre integrering av teori og praksis. Studiet gjennomføres ordinært som en videreutdanning med studiepoenggivende eksamen, men det gis også mulighet for å følge studiet som et kurs uten å ta eksamen. Kursdeltakere vil da få kursbevis. Kvalifikasjoner Gjennomført og bestått videreutdanning gir 7,5 stp. på masternivå. Etter å ha fullført og bestått denne grunnleggende modulen kan studenten velge mellom ulike spesialiserende moduler innenfor sår eller fortsette i sår på 30 studiepoeng fra og med 2. samling.

4 av pasienter Side 4/5 Læringsutbytte for utdanningen Etter fullført utdanning vil kandidaten ha ervervet følgende kompetanse: Kunnskaper: Gjør rede for epidemiologi og patofysiologi ved vanskelig helende sår Gjør rede for normal sårtilheling og sårtilheling ved vanskelig helende sår Drøfter hvilke fremmende og hemmende faktorer for sårtilheling som foreligger hos ulike pasienter Vurderer funn fra strukturerte vurderinger av pasienter og sår Beskriver pågående behandling og det tverrfaglige behandlingstilbudet pasienten får Begrunner behovet for tverrfaglige tilnærming og når spesialister bør involveres Analyserer hvilke konsekvenser sår kan få på individnivå Foreslår relevant forskning, guidelines og ekspertuttalelser (konsensus) for diagnostisering og vurderinger av ulike typer sår Kjenner til de viktigste kildene for evidens i omsorgen for pasienter Ferdigheter: Arbeider kunnskapsbasert ved vurdering og behandling av pasienter Behersker ulike undersøkelser for sårdiagnostisering og strukturerte vurderinger av selve såret (for eks bruk av Doppler, Monofilament, AAI-målinger, tå trykkmåling, ganganalyse, mikrobiologisk prøvetaking, areal måling av sår, vevs beskrivelser, identifisering av infeksjonstegn, etc) Kan gjennomføre kliniske vurderinger av pasienter Deltar i diskusjoner omkring vurderinger og diagnostisering av sår samt problemstillinger knyttet til tverrfaglig tilnærming Dokumenterer egne vurderinger på en forsvarlig og hensiktsmessig måte Generell kompetanse: Bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis med vekt på sårdiagnostisering og strukturerte vurderinger av pasienter Arbeider i tråd med yrkesetiske retningslinjer og er bevisst eget ansvars- og funksjonsområde Læringsaktiviteter Studiet anerkjenner helsepersonells ønske om klinisk relevant kompetanse, karrieremuligheter (JISC, 2012) og behov for livslang læring (Delors et al., 1996). Utdanningen vektlegger derfor læringsaktiviteter som fremmer evne til å løse faglige problemer, knytte teori og praksis, arbeide selvstendig og søke, vurdere og anvende tilgjengelig informasjon. Dette innebærer at oppgaver underveis i studiet i stor grad knyttes til erfaringer fra egen arbeidsplass. For øvrig vil deler av utdanningen foregå som e-læring, ressursforelesninger, casebaserte seminarer, workshops og diskusjoner. Utdanningen er samlingsbasert med 2 samlinger på totalt 5 dager undervisning (3 + 2). Det gis muligheter for en ekstra dag med veiledning i litteratursøk etter behov. Før, mellom og etter samlingene har studentene tilgang til nettbaserte ressurser, gjennomfører e- læring og arbeider med eksamensoppgaven.

5 av pasienter Side 5/5 Ettersom studiet forutsetter bruk av høgskolens læringsplattform Fronter samt evne til å søke, vurdere og anvende informasjon fra blant annet elektroniske databaser og relevante nettsider, vil deler av opplæringen omhandle disse områdene. Studieinnhold Studiet inneholder følgende temaer: 1. Huden, sirkulasjon og sårtilhelingsprosessen ved henholdsvis akutte og kroniske sår 2. Prevalens og incidens 3. Fremmende og hemmende faktorer for sårtilheling 4. Prinsipper for strukturerte vurdering og diagnostisering av sår 5. Tverrfaglig tilnærming 6. Konsekvenser av sår på individnivå 7. Å arbeide kunnskapsbasert 8. Dokumentasjon av sårvurderinger og behandling Vurderingsformer Vurdering underveis Det er krav til 90 % deltagelse ved samlingene for å kunne fremstille seg til eksamen. Avsluttende vurdering Eksamen er to-delt og består av følgende: Del 1: Individuell skriftlig hjemmeoppgave basert på en pasient fra egen arbeidsplass. Del 2: Praktisk-teoretisk eksamen. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få utdanningen vurdert til bestått. Studenter som får ikke bestått på en av delene, tar kun opp igjen denne deleksamen. Litteratur Pensum utgjør 550 sider (se egen pensumliste). Rett til endringer forbeholdes.

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Høsten 2014. Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse)

Studieplan. Studieår 2014-2015 Høsten 2014. Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse) Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Høsten 2014 Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter () Tverrfaglig deltidsstudium 20 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan. studieårene 2014-2017. Bachelorgrad i optometri. kull 2014

Studieplan. studieårene 2014-2017. Bachelorgrad i optometri. kull 2014 Studieplan studieårene 2014-2017 Bachelorgrad i optometri kull 2014 HBV: Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for Helsevitenskap Institutt for optometri og synsvitenskap Frogsvei 41, 3611 Kongsberg

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2014 høst

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2014 høst Side 1/15 Studieplan kull 2014 høst 75 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen Tlf. 32 20 64 00 1 Side 2/15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2013-2014. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 høst

Studieplan 2013-2014. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 høst Side 1/8 Studieplan 2013-2014 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 høst HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post:

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst Side 1/16 Studieplan 60 studiepoeng Kull 2014 høst HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3003Kongsberg tlf. 31008000 e-post: postmottak@hbv.no Filnavn: Side 2/16

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Utkast til rapport. Samlesak. Søknader om vesentlige endringer.

Utkast til rapport. Samlesak. Søknader om vesentlige endringer. Utkast til rapport Samlesak Søknader om vesentlige endringer. Endring av navn fra psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk eller miljøarbeid innen rus til psykisk helsearbeid og rusarbeid Utdanningslengde

Detaljer

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Foto: Arne Strømme 1. år (2 årig modul, deltid) i en mastergrad i helse-og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner ovenfor sårbare grupper (60 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan studieår 2014 20015. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2014

Studieplan studieår 2014 20015. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2014 Studieplan studieår 2014 20015 Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg. Tlf. 31 00 80

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Studieplan Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Høgskolen Betanien 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Ambulansetjenesten....

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Hudpleie for Gjelder for Side 1/9 Studieplan Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer