Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg"

Transkript

1 Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS

2 Agenda Akkreditert prøvetaking på renseanlegg: 1. Hva omfatter denne? 2. Hva er status nå? 3. Hvordan har vi (Aquateam) gjort det, og hva er utfordringene?

3 Forurensningsforskriftens krav Utdrag fra Prøvetaking Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10% og registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal fra 31. desember 2008 være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans

4 Prøvetakingen omfatter Den akkrediterte prøvetakingen omfatter: Vannføringsmåling Uttak av prøve fra avløpsvannet Transport av prøven til laboratorium

5 Status mht. akkreditering pr. 1/ Antall anlegg hvor det kreves akkreditert prøvetaking : 392 2) ( ) Antall firma som har søkt om akkreditering hos NA : 8 1) Pr. i dag vil disse firmaene dekke prøvetaking ved ca. 60 anlegg 1) Antall firma som forventes å få akkrediteringsstatus i rimelig nærhet til 1/1 2009: 2 (Aquateam er ett av disse) 1) Antall firma som forventes å få akkrediteringsstatus i løpet av første halvår 2009: 5 1) Kilde:1) Norsk Akkreditering (NA) 2) SFT

6 Hovedelementene i et kvalitetssystem iht. NS EN ISO/IEC System Organisasjon beskrivelse av roller og rapporteringsveier Styringssystem Dokumentstyring Gjennomgåelse av forespørsler og tilbud Klager Styring med avvik, forbedringer korrigerende tiltak Styring med registreringer Interne revisjoner Ledelsens gjennomgåelse

7 Hovedelementene i et kvalitetssystem iht. NS EN ISO/IEC Kompetanse Beskrive krav til kompetanse hos personell Godkjenning av kompetanse Vedlikehold av kompetanse Beskrive krav til kompetanse hos personell som ikke tar prøver regelmessig

8 Hovedelementene i et kvalitetssystem iht. NS EN ISO/IEC Prosedyrer for prøvetaking Krav til utstyr Vedlikehold og merking av utstyr Prøvetaking (primær og sekundær) Kvalitetssikring av prøvetakingen Merking og transport av prøver Rapportering Kontroll og vedlikehold av vannføringsmåler

9 Utfordringer (frustrasjoner) ved etablering av et system med akkreditert prøvetaking Hvor skal lista ligge? Hva er nødvendig å ha med? Hvilke kompetansekrav skal settes? Hva er forurensningsmyndighetenes holdning? Få (ingen) kan si noe om: Hvordan systemet bør bygges opp Hvilke krav (teknisk og kompetansemessig) bør stilles på det enkelte renseanlegg? Forurensningsmyndigheten har ikke gitt signaler om hvordan kravet til akkreditert prøvetaking vil bli fulgt opp

10 Utfordringer ved innføring av et system med akkreditert prøvetaking Kontrahert personell I de fleste tilfeller vil det bli benyttet kontrahert personell. Hvordan få organisasjonsmodellen til å fungere som én organisasjon? Personellet behersker den tekniske siden av prøvetakingen Hvordan få personellet til å forholde seg til et forholdsvis firkantet system for dokumentasjon av alle forhold som er tilknyttet prøvetakingen? Akkreditert organisasjon Ledelse Kvalitetsledelse Teknisk ledelse Kontrahert Kontrahert personell personell Kontrahert Kontrahert personell personell Kontrahert Kontrahert personell personell Mange renseanlegg

11 Hvordan har vi gjort det? Aquateam gjennomfører prøvetakingen ved bruk av kontrahert personell Tok utgangspunkt i vårt eksisterende kvalitetssystem. Vurderte opp mot kravene i ISO Nødvendig med en del supplering og korreksjoner Spesielt viktig: Krav til kompetanse på alle nivåer i prøvetakingsorganisasjonen Godkjenning av personell Håndtering av avvik Interne revisjoner

12 Hvordan har vi gjort det? Teknisk ledelse i prøvetakingsorganisasjonen er plassert hos Aquateam Utviklet kurs i prøvetaking og har bygd opp den tekniske delen av prøvetakingen omkring dette (Kurset er nå et Norsk Vann-kurs, Aquateam er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen) Vi har utviklet et elektronisk webbasert kvalitetssystem som er tilgjengelig for alle i prøvetakingsorganisasjonen. Bare én offisiell papirkopi på anlegget

13 Hvordan har vi gjort det? Standardisering Størst mulig standardisering av utstyr og prosedyrer Utstyr til bruk ved prøvetakingen Prosedyrer for hvordan prøver skal tas ut Utviklet standardiserte prosedyrer for rapportering av den enkelte prøvetaking

14 Hvordan har vi gjort det? Veien mot akkrediteringsstatus: Søknad og innsending av dokumentasjon til NA: 6. juni 2008 Dokumentgjennomgang og formøte med NA: 3. juli 2008 Innsending av revidert dokumentasjon til NA : 1. oktober 2008 Hovedbedømming november 2008 Gjennomgang av kvalitetssystem og prosedyrer hos Aquateam Besøk på 4 renseanlegg Lukking av avvik, innsending av korrigert dokumentasjon uke 1/2009 Forventet akkrediteringsstatus februar /mars 2009

15 Erfaringer og utfordringer Viktig å legge forurensningsforskriftens krav til representativ prøvetaking til grunn. Mange renseanlegg har en fysisk utforming som gjør det vanskelig/umulig å tilfredsstille alle ideelle krav til riktig prøvetaking. Må gjøre kompromisser Viktig å gjøre som man beskriver. Dvs. kravene må ikke være så strenge at prøvetaker må gjøre forenklinger etter eget hode Prinsippet med bruk av kontrahert personell kan gi grunnlag for interessekonflikter. Prøvetaker er ansatt hos kunden. Dette må gjennomgås ved opplæring av personell og behandles i kvalitetssystemet

16 Erfaringer og utfordringer Opplæring og dokumentasjon av kompetanse hos alle som er involvert i prøvetakingen (fast personell, vakt, ferievikarer) er viktig Innmelding av avvik og behandling av disse må tas hånd om på en rasjonell måte For konsulentfirma/driftsassistanser vil systemdelen være den største utfordringen For akkrediterte laboratorier vil den tekniske ledelsen av prøvetakingen være den største utfordringen Opplæringsskjema Opplæring gitt Opplæring mottatt Avviksskjema Når, hvor, Type avvik Korrigerende tiltak

17 Erfaringer og utfordringer Vannføringsmåler Dokumentasjon av vannføringsmåler (Er fysisk utforming i samsvar med standard/hånbok?) Beregning av usikkerhet Regelmessig kontroll Regelmessig rengjøring/fjerning av belegg, sedimentert stoff etc. Enkelte vannføringsmålere har en utforming hinsides alle standardens krav. Utbedringer vil ofte ha innvirkning på den hydrauliske linjen i anlegget, noe som vil kreve store ombyggingsarbeider Hvilken holdning har forurensningsmyndigheten til dette?

18 Erfaringer og utfordringer Aquateam har implementert opplegget på 4 renseanlegg, og starter opp på 12 nye anlegg fra 1/ Opplegget kan utvides i takt med behovet Det har vært fordelaktig å teste ut prosedyrene på et lite antall anlegg. Veldig positiv holdning fra de som er ansvarlig for prøvetakingen (kontrahert personell) Det er den akkrediterte organisasjonen som avgjør hvilke prosedyrer som skal følges (ikke kunden). Viktig å være tydelig på dette, men man må være villig til å diskutere tilpasninger ut fra de praktiske forholdene Nye prosedyrer blir ofte ansett for å være omfattende og vanskelige. Etter kort tid er de innarbeidet i den daglige driften og er uproblematiske. Det er viktig å være lydhør for forbedringsforslag fra kontrahert personell Vi mener at kvaliteten på data har blitt bedre etter at akkreditert prøvetaking er introdusert

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Saeed Behdad Kvalitetssjef Norsk akkreditering Formål med

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder NASJONAL TILSYNSKAMPANJE 2008: KONSERNTILSYN I SLAKTERIER PROSJEKTRAPPORT 08/37106 Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder 1 Sammendrag... 3 Hensikt og målsetting med kampanjen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Notater. Marianne Aamodt

Notater. Marianne Aamodt 2004/74 Notater 2004 Marianne Aamodt Notater Kvalitetsprosjektet for videregående opplæring Utført på oppdrag fra Utdanningsog forskningsdepartementet i perioden mars 2003- september 2004 Avdeling for

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer