Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6"

Transkript

1 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets og miljøforbedring Miljøfokus Hovedaktiviteter og støtteaktiviteter Ledelsens gjennomgang Opplæring Referanser Kvalitetshåndboken er tilgjengelig i siste versjon som pdf-dokument på vår hjemmeside. Papirkopier som er utgitt blir ikke oppdatert.

2 Side 2 av 6 Kabelpartner presentasjon Kabelpartner et forretningsområde i Norservice-gruppen. Kabelpartner ble etablert i 1989 strategisk fokusert mot næringsliv og industribedrifter. Vi har spesialisert oss på kabelkonfeksjon og elektromekaniske sammenstillinger, samt utviklingstjenester innefor de samme produktgrupper. Kabelpartner samarbeider med ledende industribedrifter og markedet er i fortsatt vekst innen produksjon av små og mellomstore serier av høyteknologiske produkter. Vi har en omsetning på ca.50 mill og har 44 ansatte. Våre medarbeidere har fokus på kompetanse og kvalitet. Vår maskinpark er moderne, meget fleksibel og fremstår i dag som en av de beste i Norge innefor vårt fagfelt. Forretningsidé Kabelpartner skal være en ledende leverandør og samarbeidspartner innen kabelkonfeksjon, elektromekanisk sammenstilling, utviklingstjenester og leveranser av standard- og spesialkabler. Leveranser skal foregå ved egenproduksjon og kjøp/salg av importert kabelmateriell. Vi skal tilby å levere kvalitetsprodukter som er kostnadseffektive og gir kundene våre økt lønnsomhet gjennom å bruke oss. Outsourcing gir tilgang til ressurser! er en del av budskapet til våre kunder. Innen de samme fagområder skal Kabelpartner gi opplæring og arbeidstrening til ansatte på yrkesrettet kvalifisering slik at målet på 50 % formidling oppnås av konsernet. Dette gjelder både produksjons- og administrative stillinger. NS-EN 9000/9001/9004/14001: NS-EN ISO 9000:2006 Kvalitetssystemet ved Kabelpartner har de grunntrekkene som beskrives i denne standarden. For å ha en felles forståelse av terminologien, benyttes de definisjoner som denne standarden angir. NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetssikring Krav Kabelpartner har som minstekrav at NS-EN ISO 9001:2008 skal tilfredsstilles. Overordnet er tilfredse kunder hvilket kan bety at krav går utover I januar 2009 ble Kabelpartner sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. NS-EN ISO 9004:2000 Som en guide for å lykkes med kontinuerlige forbedringer er denne standardens prinsipper lagt til grunn. NS-EN ISO 14001:2004 Denne standarden benyttes som styringssystem i miljøarbeidet. Kabelpartner har som minstekrav at NS-EN ISO 14001:2004 skal tilfredsstilles.

3 Side 3 av 6 Prosedyrer og protokoller/journaler/registreringer: Prosedyrer som alltid må foreligge skriftlig: Dokumentkontroll ID Intern revisjon ID Forebyggende tiltak ID Avviksbehandling ID Korrigerende tiltak ID Protokoller/journaler/registreringer: Ledelsens gjennomgåelse Interne revisjoner Produktunderlag Leverandør vurderinger Produksjonsunderlag Kontroll av måleutstyr Målinger av miljømål Målinger av kvalitetsmål Forebyggende tiltak Avviksbehandling Korrigerende tiltak Protokoller/ journaler skal oppbevares i minimum 5 år. Kvalitets- og miljøpolitikk Kabelpartner baserer sin kvalitets- og miljøpolitikk på følgende grunnpilarer: Kundefokus Behov Forventninger Ledelsesinvolvering Månedlige ledermøter Kvalitetsmøter kvartalsvis Ledelsens gjennomgåelse årlig Kontinuerlig forbedring Avviksbasen og korrigerende tiltak Forbedringsprosjekter Kvalitets- og miljømål følges opp NS-EN 9000/9001/9004/14001

4 Kvalitets- og miljømål ID Side 4 av 6 Kabelpartner har oppfølging og forbedringsmål: - Måling av leveringspresisjon. - Effektivitet produksjon. - Kvalitetskostnader. - Forbruk og utslipp til jord, luft og vann. - Risikoanalyse skal gjennomføres i henhold til prosedyrer. Oppfølging av målene skal gjøres gjennom hele året, og ledelsen skal drøfte dette under kvalitetsmøter og ledelsens gjennomgåelse. Målene skal bekjentgjøres for alle ansatte. Alle ansatte skal få informasjon om målingene gjennom f.eks tavleoppslag eller avdelingsmøter. Kvalitetsforbedringer Kabelpartner har som målsetning å forbedre alle prosesser og aktiviteter som påvirker kundetilfredsstillelse. Ledergruppen har forpliktet seg til å utvikle og forbedre kvalitetssystemet. Utgangspunktet for forbedringer er: ISO standarder Interne krav/ behov Kundens krav og forventninger Avvik/kundeklager/reklamasjoner er en viktig del av kundefokus. Kabelpartner gjennomfører hvert andre år kunde tilfredshets undersøkelser (KTI). Miljøforbedringer Kabelpartner har som målsetning å forbedre prosesser og aktiviteter som kan bedre miljøet. Ledergruppen har forpliktet seg til å videreføre miljøsystemet. Utgangspunktet for forbedringer er: ISO standarder Interne krav/ behov Lover og normer Omverdenens krav og forventninger Våre interesser for å bidra til et bedre miljø

5 Side 5 av 6 Hovedaktiviteter og støtteaktiviteter H O V E D A K TIV ITETER K U N D E S A LG TEKN IS K IN N K JØ P P R O D U K S JO N LAG E R LOKALE STØTTEAKTIVITETER HMS KVALITET OPPLÆ RING ATTFØRING KONSERN STØTTEAKTIVITETER H M S Ø K O N O M I K V A LIFIS E R IN G P E R S O N A L IT Ledelsens gjennomgåelse ID Ledelsens gjennomgåelse foretas av ledergruppen i Kabelpartner som består av: - Direktør Kabelpartner: Jens Petter Aarli - Driftssjef: Elisabeth Sunde - Salgs og markedssjefsjef: Ronny Pedersen - Innkjøpssjef: Geir Øyvind Sjømæling Sentralt i aktivitetene for å utøve god kvalitetsledelse står Kvalitetsmøter og ledelsens gjennomgåelse (LG). Alle i ledergruppen skal være til stede ved kvalitetsmøter og LG. Direktør i Kabelpartner har overordnet ansvar av kvalitets- og miljøsystemet. QA-koordinator har utøvende ansvar av kvalitets- og miljøsystemet. Ledelsens representant ( i ISO-9001:2008 og i ISO-14001:2004): Roger Sekkenes.

6 Side 6 av 6 Opplæring Opplæring er en sentral støtteaktivitet i Kabelpartner. For faste ansatte finnes det en kompetanseplan og en tilhørende opplæringsplan. Medarbeidersamtaler fokuser på kompetansebehov og eventuelt planer for videre opplæring/ kompetansehevning. Vi har i tilegg ansatte i kvalifiseringsstillinger(2-årskontrakter). Det finnes for disse en egen opplæringsplan. Organisasjonskart Organisasjonskart pr. mai 2014: ID Jens Petter Aarli Direktør KP Kari Skei K ontor Ronny Pedersen Salg/m arkedssjef Elisabeth Sunde D riftssjef G eir Ø yvind S jøm æ ling Innkjøpssjef S algsingeniør QA-koordinator P rod.planlegger Teknisk/ U tvikling P roduksjon og Lager A ttføring Innkjøpsassistent K ia Referanser Prosedyreoversikt: ID Personalhåndbok: Norservice Konsern/ Støtteprosesser

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen En guide i etter- og videreutdanning i energibransjen Innledning Energibransjen er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Det er avgjørende at de ansatte i bransjen har den nødvendige kompetansen

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer