Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Forskning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Helsesekretær ved Lab. for med.biokjemi SSK, 50% st, fast - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF 90% fast - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - 15% fast ved Medisinsk sengepost SSF som sykepleier - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I,, N Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - 5% fast ved Medisinsk sengepost SSF som sykepleier - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - Ambulerende virksomhet for leger i perioden Personalmappe - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved AFR, Spesialisert rehabilitering, ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 1 mellom SSHF og Gjerstad kommune - om oppgave- og ansvarsfordeling - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Gjerstad kommune - Samhandlingsreformen - Gjerstad kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 2 mellom SSHF og Gjerstad kommune - om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Gjerstad kommune - Samhandlingsreformen - Gjerstad kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv

3 I,, N tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 3 mellom SSHF og Gjerstad kommune - om retningslinjer for innleggelse i sykehus - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Gjerstad kommune - Samhandlingsreformen - Gjerstad kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 5 mellom SSHF og Gjerstad kommune - om retningslinjer for utskrivingsklare pasienter - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Gjerstad kommune - Samhandlingsreformen - Gjerstad kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 6 mellom SSHF og Gjerstad kommune - retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Gjerstad kommune - Samhandlingsreformen - Gjerstad kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 7 mellom SSHF og Gjerstad kommune - samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Gjerstad kommune - Samhandlingsreformen - Gjerstad kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 1 mellom SSHF og Froland kommune - om oppgave- og ansvarsfordeling - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Froland kommune - Samhandlingsreformen - Froland kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv

4 I,, N tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 1 mellom SSHF og Flekkefjord kommune - oppgave- og ansvarsfordeling - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Samhandlingsreformen - Flekkefjord Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 2 mellom SSHF og Flekkefjord kommune - om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Samhandlingsreformen - Flekkefjord Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 3 mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Samhandlingsreformen - Flekkefjord Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 5 mellom SSHF og Flekkefjord kommune - om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kummunale tjenester etter utskrivning fra institusjon - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Samhandlingsreformen - Flekkefjord Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 6 mellom SSHF og Flekkefjord kommune - retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Samhandlingsreformen - Flekkefjord Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv

5 I,, N tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 7 mellom SSHF og Flekkefjord kommune - samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Flekkefjord kommune - Samhandlingsreformen - Flekkefjord Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/04-12 Ansettelsesvedtak - 15% fast som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF - Personalmappe - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Videreføring av AFP beregnet etter folketrygdens regler fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Forskningstillegg Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I,, N Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Forskning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - 15% fast som sykepleier ved Medisinsk sengepost SSF - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Forskning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Nevrologisk spesialisterklæring til NAV - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/08-6 KOPI: REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2014/169 - forskningsprosjekt - En studie av gevokizumabs sikkerhet og effekt hos pasienter med kjempecellearteritt - Forskningsprosjekt - En studie av gevokizumabs sikkerhet og effekt hos pasienter med kjempecellearteritt - prosjektleder Andreas Diamantopoulos - Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Prosjektarbeider ved ARA, Fo, 40% st, engasjement - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ytterligere journaldokumentasjon - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Dokumentasjon vedrørendeom pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i varmtvannsbaseng ved Sørlandsbadet i Lyngdal kommune - Legekontoret Helge Tytlandsvik Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - oppfølging av Sørlandet sykehus HF - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

8 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig - Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig - Europeiske reiseforsikring Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Crawford & Company (Norway) A.S. Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale mellom SSHF Arendal og Vik Team - Innleie av vikar psykiatri Avtale mellom SSHF Arendal og Vik Team - Innleie av vikar psykiatri - VIKTeam Lægevikarbureau AS Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229

9 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei - som ferievikar ved Medisinsk sengepost som assistent - Ansettelse - Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet 4.1 SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref Anders Bekkevoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet 4.1 SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref Kristina Bergane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet 6.1 SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref Marion Koveland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Laboratorieassistent ved avd for patologi SSK, 100% st, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter Laboratorieavdelingene, Kristiansand - st. ref Barbara Mlynski Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

10 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei til tilbud - Sykepleier ved KPH, Døgnenhet C SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Bodil Tallaksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Med.stud m/lisens / sykepleier ved AFR, Enhet for spesialisert rehabilitering, % st, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpepleier, studenter, assistent Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Orientering om hva Medisinsk bibliotek ved Sørlandet sykehus samt Helsebiblioteket kan tilby til deg som avtalespesialist - Henvendelse om samarbeid mellom SSHF og avtalespesialister i Aust- og Vest-Agder - utveksling av pasientopplysninger etter Pasientjournalloven - Astma og allergisenteret Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 315 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Nasjonalt lanseringsmøte HCV Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til diabetesklubben Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370

11 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Ytterligere journaldokumentasjon - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Samtykke til tilgang til sperret journal - Sperring av journal - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på avviksmelding Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Anestesiavdeling SSK, 100% st, fast - Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref Kirsti Aanvik Menning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Anestesiavd, SSK, 100% st, fast - Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref Ivan Imrich Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ny dokumentasjon vedrørende pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Distriktspykiatrisk senter Arendal Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved ØNH avdm 100% st, vikar - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øre/Nese/Hals avdelingen - st. ref Nafeesa Akhtar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på avviksmelding fra Kristiansand kommune - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på avviksmelding fra Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Aktiv Helse i Fokus AS - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Aktiv Helse i Fokus AS - Aktiv Helse i Fokus AS IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045

13 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Aktiv Helse i Fokus AS - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Aktiv Helse i Fokus AS - Grimstad Kiropraktorklinikk IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Aktiv Helse i Fokus AS - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Aktiv Helse i Fokus AS - Grimstad Kiropraktorklinikk IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Internt notat med oppfølging, 15/ Svar på utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - Kvinneklinikken - Riksrevisjonen - tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling - Kirurgisk klinikk Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - Gastro - Riksrevisjonen - tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling - Hans Joachim Hauss Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker nei til tilbud - Sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, 82% st, fast - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Renate Øverland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Levering fra Brønnøysundregistrene Melding til og levering fra Brønnøysundregistrene Sørlandet sykehus HF - Brønnøysundregistrene Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Inngående eksternt produsert, 15/ Firmaattest - Brønnøysundregistrene - Melding til og levering fra Brønnøysundregistrene Sørlandet sykehus HF - Brønnøysundregistrene Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus HF, llevål sykehus Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Ber om ytterligere journaldokumentasjon - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 I,, N tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på forespørsel om erklæring - Forespørsel om erklæring - Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra Ortopedisk avdeling SSK - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ tskrivningsklare pasienter - svar på klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune - januar tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune - januar Kristiansand kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Svar på avviksmelding - Lillesand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Lillesand kommune - utskriving av pasient - Lillesand kommune Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Enhetsleder Medisinsk avdeling, Dialyseenheten, Kristiansand - st. ref Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Avdelingsleder ved Avd. for internservice, Medisinsk serviceklinikk - st. ref Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Signert databrukerkontrakt - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Brev fra Fylkesmannen i Aust-Agder, Sosial- og helseavdelingen - Avslag på anmodning om å flytte LAR behandling - Anmodning om overflytting til LAR Vest-Agder - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel - Elektronisk Meldingsutveksling SSHF - Lindesnesregionens Medisinsk Senter - Elektronisk Meldingsutveksling SSHF- Lindesnesregionens Medisinsk Senter - Rune Myrmell IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 tgående internt produsert, 15/ Application for Clinical Practice - Søknad om praksisplass ved Føde/barsel - Jordmorstudent - Yianna Karava Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsvar vedrørende uenighet om betalingsansvar for utskrivningsklar pasient - Tvist mellom SSHF og Kristiansand kommune om utskrivingsklar pasient - Kristiansand kommune Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra ABP - NPE-sak 2015/ Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/02-7 Ansettelsesvedtak - Som Portør ved Forsyning SSF 60% fast - Ansettelse - Lagermedarbeider/portør (intern utlysning) Sentralforsyningen i Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Vikar ved Medisinsk poliklinikk 80% som spes. Sykepleier - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier - onkologi (intern utlysning) ved Medisinsk poliklinikk, Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Grimstad kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved DPS Strømme døgnpost, ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

19 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Assisterende enhetsleder - st. ref. ( ) - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Vemund Gitlestad Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Assisterende enhetsleder - st. ref. ( ) - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Benedikte Haraldsen Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Assisterende enhetsleder - st. ref. ( ) - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Camilla Aamodt Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Assisterende enhetsleder - st. ref. ( ) - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref hilde svege Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Assisterende enhetsleder - st. ref. ( ) - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Anders M. M. Östling Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Assisterende enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ PRRING - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Risikovurdering Person Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

21 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging av sykemeldte - Dialogmøte IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Crawford & Company (Norway) A.S. Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om bruk av egen bil ved pasientreise til OS - Søknad om bruk av egen bil ved pasientreise til OS - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416

22 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Sak i PRO - Spørsmålet er om dette blir en direkteoppgjørssak så lenge refusjonen skal betales til et foretak. - Krav om dekning av pasientreise for opplæring av personlige assistenter ved Høyenhall bo- og rehabilitering as vedrørende rehabiliteringsopphold - Anne Marie Byre Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på vedtak - sak i PRO - Krav om dekning av pasientreise for opplæring av personlige assistenter ved Høyenhall bo- og rehabilitering as vedrørende rehabiliteringsopphold - Anne Marie Byre Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Krav om dekning av pasientreise for opplæring av personlige assistenter ved Høyenhall bo- og rehabilitering av vedrørende rehabiliteringsopphold - Krav om dekning av pasientreise for opplæring av personlige assistenter ved Høyenhall bo- og rehabilitering as vedrørende rehabiliteringsopphold - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Vedtak vedrørende krav om dekning av pasientreise for opplæring av personlige assistenter ved Høyenhall bo- og rehabilitering av vedrørende rehabiliteringsopphold - Krav om dekning av pasientreise for opplæring av personlige assistenter ved Høyenhall bo- og rehabilitering as vedrørende rehabiliteringsopphold - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Turnuslege ved Kirurgisk avd, 100% st, vikariat - Ansettelse turnuslege restplass ved Kirurgisk avd. SSK - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

23 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Vedr røntgenundersøkelser - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Bekymringsmelding barnevern - Barnevern Sør Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Gyn/obst. avdeling SSA Kirurgisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE- sak 2015/ Viser til kopi av skademelding, ber om røntgenbilder med beskrivelse - NPE- sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling som vitne i sivil sak - Innkalling som vitne i sivil sak - Advokatfirmaet Høgevold MNA HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490

24 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på behandling - Bekreftelse på behandling - Søm legesenter Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om tilleggsopplysninger - Forespørsel om tilleggsopplysninger - NAV Forvaltning Aust-Agder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Felles barnevern for Birkenes og Lillesand kommuner ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Medisinsk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

25 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Pasientklage - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Lyngdal kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Påmeldte - Frist meg inn i ledelse Frist meg inn i ledelse Brit Helen Nygård Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Legemiddelsak - Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Legemiddelsak - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

26 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Legemiddelsak - Viser til skademelding, ber om uttalelse - NPE-sak 2015/ Legemiddelsak - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Kirurgisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

27 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Egnerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codan Forsikring NF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codex Advokat Oslo AS Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnestevning i sivil sak - Vitnestevning i sivil sak - Advokat Aslak Rannestad ABP poliklinikk Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

28 I,, N tgående internt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt mail - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lister Advokatene Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kredittopplysninger - Forespørsel om kredittopplysninger - NAV Marnardal Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

29 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Oslo kommune - Bydel Alna - Avdeling omsorgsbarn Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Agder politidistrikt Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

30 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer