Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Endringsmelding for attføring-/uførepensjon - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv enhet SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ NPE-sak 2011/ N2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2011/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - Sykepleier ved Vikarenhet SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Flekkefjord, 100% st, fast Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Forespørsel om kopi av fullstendig pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Terra Forsikring AS Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedtak om mobiltelefon - Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Akuttmottak ekspedisjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Vikarenhet SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - ergoterapeut ved DPS Solvang døgnpost, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/02427 Klage på vedtak - NPE-sak 2012/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - miljøterapeut ved Døgnenhet D, SSA ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE 2011/ Status vedr. ménvurdering - NPE 2011/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ N2013/ KOPI: Vedtak - avslag - NPE-sak 2012/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - miljøterapeut ved Døgnenhet D, SSA ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2012/05290 Ber om mènvurdering - NPE-sak 2012/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

6 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved kombistilling HIE og HjerteDagSenter SSK, 40% st, fast Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Kontroll av vaktselskap Innberetning og kontroll av vaktselskap /2014 Agder politidistrikt Service- og sikkerhetsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/04348 Oversendelse av klage til Pasientskadenemnda - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidsavtale - spes. utdannet sykepleier ved DPS Aust-Agder 59,15 % vikar - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidsavtale - spes. utdannet sykepleier ved DPS Aust-Agder 88,73 % vikar - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidsavtale - spes. utdannet sykepleier ved DPS Aust-Agder 59,15 % vikar - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert skjema taushetsplikt - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ CV - attester - vitnemål - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04894 N2014/0797 KOPI: Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - sykepleier med videreutd. i psykisk helse ved DPS Aust-Agder døgnenhet, Arendal 59,15 % natt - vikar Ansettelse - sykepleier med videreutd. i psykisk helse ved DPS Aust-Agder døgnenhet, Arendal DPS Aust-Agder døgnpost Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

8 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til NOAK i behandling av VTE, Grimstad Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Pfizer AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til Symposium om diabetes, barn og ungdom Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Sanofi aventis Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Ortopedisk avdeling SSA Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Nukleærmedisinsk avdeling Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Operasjonsavdelingen SSK Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Vikarenheten SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Implementering av pakkeforløp for kreft - invitasjon til regional konferanse i regi av Helsedirektoratet Pakkeforløp for kreft - opprettelse av arbeidsgrupper Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 013 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - ber om uttalelse fra Revmatologisk avdeling - NPE-sak 2014/ Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Klage på vedtak - oversendelse av sak til Pasientskadenemnda - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00945 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved ARA Døgn Kristiansand Avgiftning, 44,89% st, vikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

10 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - legers spesialitetsstruktur og veileder i akuttmottak - uttalelse fra Helse Sør-Øst Høring - legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Øving av nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) - Helsedirektoratet Helsedirektoratet Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om ytterligere pasientopplysninger - Anmodning om legeuttalelse - Agder politidistrikt Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon vakttelefon DPS Lister Mobiltelefoner vakt/beredskap og fasttelefon - vedtak Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 043 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon fasttelefon DPS Lister Mobiltelefoner vakt/beredskap og fasttelefon - vedtak Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 043

11 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03490 ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Rapport internerevisjon 2014 oppfølgingsmøter Internrevisjon 2014 oppfølgingsmøter Organisasjonsavdeling Offl 14 Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 134 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Tryg Forsikring, Bergen Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Konsernrevisjon HSØ - presenstasjon fra innledende møte Revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring - konsernrevisjon Helse Sør-Øst Revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring - konsernrevisjon Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04862 ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - DNB Livsforsikring ASA Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

12 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved Kirurgisk klinikk, anestesi, akuttmottak 50 % fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak Arendal, 50 % st. fast Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal ABP - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Evje og Hornnes kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om dekning av utgifter til øyebeskyttelse Søknad om dekning av utgifter til øyebeskyttelse - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 493 tgående internt produsert, 14/ Søknad om dekning av utgifter til øyebeskyttelse Søknad om dekning av utgifter til øyebeskyttelse - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 493 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Arendal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

13 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Barnehageassistent ved Trollhaugen Barnehage SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Akershus universitetssykehus HF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05891 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05850 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03495 Oversender journal - NPE-sak 2014/03495 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

15 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Avviksmelding - Songdalen kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Songdalen kommune - utskriving av pasient - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Pasientklage - Vedtak om behandling - Pasientklage - Vedtak om behandling - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av journal - Forespørsel om kopi av journal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - krav om grunnstønad - Forespørsel om legeerklæring - krav om grunnstønad - ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om legeerklæring - krav om grunnstønad - Forespørsel om legeerklæring - krav om grunnstønad - NAV skanning ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - sak N 2014/0476 Forespørsel om spesialisterklæring sak N2014/0476 Pasientskadenemnda Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ nntak fra arbeidsgiverperioden- kronisk sykdom - melding om vedtak - IA-sak - NAV Tvedestrand ARA avgiftningsenheten Arendal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespøsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Lillesand Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Helse Bergen - Haukeland niversitetssykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sunnaas sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/05898 Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2014/05898 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Häsleholms kommun HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

18 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legerklæring og kopi av pasientjournal - Forespørsel om legeerklæring og kopi av pasientjournal - Sparebank 1 Forsikring HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eydehavn Legekontor v/ dr. Magnus Kåre Skjeggedal Andersen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eydehavn Legekontor v/ dr. Magnus Kåre Skjeggedal Andersen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Revisjon av Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder invitasjon til deltakelse i innspillsgruppen Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) Birnbrich, Manuel Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 530 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern ABP poliklinikk Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Arendal kommune DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Arendal kommune DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Klage over lang akkrediteringstekst på svarrapporter Klage over lang akkrediteringstekst på svarrapporter Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntenesta i Åmli kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Fakturagrunnlag - Skanning av rekvisisisjoner Arendal - Miclis MLx Skanning av rekvisisisjoner Arendal - Miclis MLx Miclis AS Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 052 tgående internt produsert, 14/ Anmeldelse av falsk nødmelding - Anmeldelse av falsk nødmelding - Agder politidistrikt, Mandal politistasjon Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 393 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Torungen Spesialistsenter Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01642-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar 02.11.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01955-10 Takker ja og arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer