Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Anestesiavdelingen akuttmottak SSK, 25% vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale Sykepleier Intensiv enhet 20% vikar, Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Melding til fag-, svenne- og kompetanseprøve - Personalmappe - Vest-Agder fylkeskommune Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Attester Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vitnemål Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/04990 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2012/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/02185 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender ny ménvurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppdatert program - Invitasjon til Oncology Impact meeting - Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Roche Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Anne Sofie Rostad Pedersen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om oppdatert spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Husleiekontrakt mellom SSHF og Siri rdal Vigrestad - Solbergveien 12 leilighet 7G Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Siri rdal Vigrestad Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 038 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00351 Påminnelse - Ber om ménvurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2009/02457 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2009/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - laboratorieassistent ved Lab. for medisinsk biokjemi SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- ber om kopi av avviksmelding i saken - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- forsinket innkalling - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte referat fra dialogmøte 2. - IA-sak - NAV Arendal Enhet D SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/02315 Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Sykehuset Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank1 Skadeforsikring AS Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - intensiv sykepleier ved Anestesiavdelingen Intensiv enhet SSK, 100% fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensivseksjonen SSK, 4 x 75/100% st. fast Terje Håkon Kvarsnes Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale konsulent- kirurgisk avd. fast 20% - Ansettelse - GAT medarbeider ved Kirurgisk avdeling, Flekkefjord, 20 % st. fast Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2009/02156 Orientering om stevning - NPE-sak 2009/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

5 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/02953 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Statens Pensjonskasse Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling (SPST) - Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ PRRING: IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ PRRING: Forespørsel om innhenting av utredningsdokumenter - Forespørsel om innhenting av utredningsdokumenter - Avdeling for voksenhabilitering Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ABP FT SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak radiograf ved MSK/Radiografisk SSA 100 % fast Ansettelse - Radiografer ved Radiologisk avdeling SSA, 3 x 100 % st. fast Personal og Arbeidsmiljø Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak radiograf ved MSK/Radiografisk SSA 100 % fast Ansettelse - Radiografer ved Radiologisk avdeling SSA, 3 x 100 % st. fast Personal og Arbeidsmiljø Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

7 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Sykehuset ber om å få utsatt svarfrist Fylkesmannen i Vest-Agder - vedrørende mottatt bekymringsmelding angående praktisering av abortloven i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 430 Inngående eksternt produsert, 14/ Sykehuset Innlandet HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender pasientjournal - NPE-sak 2014/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender pasientjournal - NPE-sak 2014/03514 Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

8 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - If Helseteam Privat DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - oversender jounal - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Kirurgisk klinikk ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

9 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/02180 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Åna fengsel Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04355 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - endret møtetidspunkt for dialogmøte fra tuk IA-sak - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

10 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Lege Gunnar Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Eiken Legekontor Eiken Legekontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Gynekolog Arild Kloster-Jensen og Gro Andrea Nyland Gynekolog Arild Kloster-Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Mage-Tarmklinikken AS Mage-Tarmklinikken AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Kristiansand Hudlegeklinikk Kristiansand Hudlegeklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Åseral Legesenter Åseral Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Marnardal Legesenter Marnardal Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Øvrebyen Legesenter Øvrebyen Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Fevik Legesenter Fevik Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Andøya Legesenter Andøya legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Tinnheia Legesenter Tinnheia Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Doktor Zakouts hudklinikk AS Doktor Zakouts hudklinikk AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Søm Legesenter Søm legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Farsund Legesenter Farsund Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Astma og allergisenteret Astma og allergisenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Legekontoret Helge Tytlandsvik Legekontoret Helge Tytlandsvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Elkem Solar AS Elkem Solar AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Dronningensgate Legesenter Dronningensgate Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Brannstasjonen Legesenter Brannstasjonen Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Søgne Legesenter Søgne legesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale for elektronisk meldingsutveksling mellom Laboratorievirksomheten og Lege Knut Sand Bakken Knut Sand Bakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Helse Fonna Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

15 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Diploma Senter for Ø-N-H-sykdommer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Codan Forsikring NF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

16 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Helseforetakenes ansvar for dekking av utgifter til behandlingshjelpemidler og behandling av hårvekst for personer med kjønnsdysfori Behandlingshjelpemidler ved kjønnsdysfori - ansvar for dekking av utgifter Helse Sør-Øst RHF Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 493 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om pasientopplysninger - Agder Politidistrikt Tvedestrand lensmannskontor Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Anmodning om uttalelse i tilsynssak Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Avdeling for barn og unges psykiske helse Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om hospitering ved Drift SSA som automatiker Søknad om hospitering ved Drift SSA som automatiker Stine Caroline Andersen Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Advokat Steinar Skeie Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av journalnotat - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

18 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ABP FT SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ IF Skadeforsikring Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NAV Forvaltning Akershus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Advokatfirma Owe Halvorsen & CO Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Frende Livsforsikring AS Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

19 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - klage på håndtering av pasientreise - Pasientklage - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Tryg Forsikring, Bergen ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Helse Sør-Øst - standardiseringsprosjekt DFS versjon 1.0 Helse Sør Øst- Standardiseringsprosjekt DFS - dokumentstyring og forbedringsystem Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Inngående eksternt produsert, 14/ Sentrum legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Hanadalen Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Tilbud til alvorlig syke og funksjonshemmede barn - overføring fra barneavdeling Tilbud til alvorlig syke og funksjonshemmede barn - overføring fra barneavdeling Helse- og omsorgsdepartementet Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NAV Flekkefjord Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Henvendelse til kommunelegene i Aust- og Vest-Agder vedrørende IGRA-testing i forbindelse med tuberkulosediagnostikk - prøvetakning Henvendelse til kommunelegene i Aust- og Vest-Agder vedrørende IGRA-testing i forbindelse med tuberkulosediagnostikk - prøvetakning Kommunelegene i Aust- og Vest-Agder Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 305

21 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Telemark Politidistrikt - Drangedal lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Kragerø kommune Enhet for helse og rehabilitering / Avd. for barnevern Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forspørsel om kopi av pasientjournal - Forspørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Advokatfirmaet Furuholmen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Lege Knut Sand Bakken Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tryg Forsikring, Bergen Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om medisinske forbruksartikler m.m. fra Ad-hoc komite av liberiere bosatt i Norge i.f.m. Ebola-epidemi Forespørsel om medisinske forbruksartikler m.m. fra Ad-hoc komite av liberiere bosatt i Norge i.f.m. Ebola-epidemi Ad-hoc komite liberiere bosatt i Norge Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 065 Inngående eksternt produsert, 14/ Codan Forsikring NF ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om journalopplysninger - Forespørsel om journalopplysninger - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ IVF-klinikken Oslo AS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Advokatfirma Norman & Co. ANS ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

23 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Advokatfirma Norman & Co. ANS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/05150-3 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2004 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/07283-3 Høringsutkast

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06906-5 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Ebola smitte Helse Sør-Øst U prehospital avdeling Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer