Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 11/ Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Lokalt LMS Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som konst.overlege ved Radiologisk avd., Brystdiagnostisk Senter SSK, 100% vikar Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppfølging sykemeldte - nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Lokalt LMS Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved SFK Felles SSK ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Lokalt LMS Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Godkjenning av endring - ny sluttdato Forskningsprosjekt - Fatigue i multippel sklerose og Lyme nevroborreliose - genetiske og andre risikofaktorer - prosjektleder Åslaug Rudjord Lorentzen Forskningsprosjekt - Fatigue i multippel sklerose og Lyme nevroborreliose - genetiske og andre risikofaktorer - prosjektleder Åslaug Rudjord Lorentzen Helse Sør-Øst RHF Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale - Assistent - pleie ved døgnenhet 4.2 SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 13/ Prolongering av avtalen frem til Rammeavtale mellom SSHF og AKSESS & DAYLIGHT AS- kjøp av blodgivergaver- kategori 5- Friluftsliv, kategori 7- Bekledning, kategori 8- Hjem, kategori 9- Div gave artikler. Aksess & Daylight as Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om ytterligere opplysninger - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220

4 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til Performance Status, Kristiansand Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015 IMS Health Technology Solutions Norway AS Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Ny forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Borgestadklinikken - Blå Kors sør Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Døgnenhet 4.2 SSK ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2015/ Nevrologisk avdeling Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

5 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til klage på vedtak - NPE-sak 2015/ Medisinsk avdeling SSA Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som sykepleier ved KPH, PSA Akuttenhet A SSA, 53,03% fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier m.spes.utd./vernepleier ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal - st. ref Gry Hege Olsen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om uttalelse til klage - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Farsund Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Til signering - Forlengelse av Statens standardavtale Driftsavtale SSA-D mellom SSHF og Sykehuspartner HF 2015 til april 2016 Statens standardavtale Driftsavtale SSA-D mellom SSHF og Sykehuspartner HF samt databehandleravtale - avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Sykehuspartner Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 049 Inngående eksternt produsert, 15/ Pasient- og brukerombudet - Referat fra dialogmøte - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - ttalelse fra Radiologisk avdeling SSK - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Medisinsk klinikk Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

6 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Overlege Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Overlege ved Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Overlege Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Overlege ved Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Bemanningsenheten / KLir. post 4 A 100 % fast. Ansettelse Sykepleiere ved Bemanningsenheten og Kirurgisk sengepost 4A, Kristiansand - st. ref Karoline B. Wasmuth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som vernepleier ved Klinikk for Psykisk helse, Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal - 46,95% fast Ansettelse - Spes.utd. sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spes.utd. ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal, 46,95 % st. fast og 79,81 % st. vikariat - st. ref Julie Gabrielsen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 tgående internt produsert, 15/ Tilbud- Stilling som sykepleier ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal, 79,81 % st. vikariat Ansettelse - Spes.utd. sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spes.utd. ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal, 46,95 % st. fast og 79,81 % st. vikariat - st. ref Dag Barkeland Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 4 A SSK 75 % vikar. Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand - st. ref Marta Lindland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kir. senger. Kir. post 4 A 70 % vikar. Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand - st. ref Fredrik Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Svar på klage på behandling fra BA SSK - Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - klage på behandling - Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Assisterende enhetsleder ved DPS Aust-Agder, døgnenheten, Arendal/Bjorbekk, 100 % st. fast Ansettelse - Assisterende enhetsleder ved DPS Aust-Agder, døgnenheten, Arendal/Bjorbekk - st. ref DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Assisterende enhetsleder ved DPS Aust-Agder, døgnenheten, Arendal/Bjorbekk, 100 % st. fast Ansettelse - Assisterende enhetsleder ved DPS Aust-Agder, døgnenheten, Arendal/Bjorbekk - st. ref Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avsluttende brev i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Varsel om tilsyn - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Direktør ved Klinikk for somatikk Arendal 100 % fast. Ansettelse - Stedlig klinikkdirektør Kristiansand, Arendal og Flekkefjord - st. ref Berit Grønning Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialbibliotekar/bibliotekar - st. ref. ( ) Ansettelse - Spesialbibliotekar/bibliotekar ved Medisinsk bibliotek - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialbibliotekar/bibliotekar - st. ref. ( ) Ansettelse - Spesialbibliotekar/bibliotekar ved Medisinsk bibliotek - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialbibliotekar/bibliotekar - st. ref. ( ) Ansettelse - Spesialbibliotekar/bibliotekar ved Medisinsk bibliotek - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Fylkesmannens avgjørelse - klage på avslag Aust- Agder DPS - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, post 3C, SSA, ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved Avd. for patologi SSK 100 % Fast. Ansettelse - Bioingeniør (intern utlysning) ved Avd for patologi, Histologisk enhet, Kristiansand. - st. ref Soledad Rocio Diaz Rivera Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Kirurgisk klinikk, post 3C, SSA, 60 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Kir. post 3C, Arendal - st. ref Ann Helen Ekornsæter Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, post 3C, SSA, 60 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Kir. post 3C, Arendal - st. ref Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Kirurgisk avdeling SSA, 100 % st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal % st. - vikariat Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal - st. ref Silje Beate Holck-Steen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal % st.-vikariat Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal - st. ref Per Raymond Nordnes Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Ansettelse - Operasjonssykepleier/sykepleier (intern utlysning) ved ØNH, poliklinikk, Sørlandet sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet, SSA ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 306 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Ettersendelse av klageskriv - Fylkesmannen i Aust-Agder - pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oversendelse til avdelingen - innhenting av opplysninger - Fylkesmannen i Vest-Agder - innhenting av opplysninger - Barne- og ungdomsavdelingen Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Godkjenning av ansettelse - Barnevernspedagog ved KPH/ABP poliklinikk SSA, 100 % st. vikar Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Barnevernspedagog ved KPH/ABP poliklinikk SSA, 100 % st. vikar Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ vedr rtg.bilder m beskrivelse NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 08:30 - IA-sak - NAV Arendal Enhet D SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Internt notat med oppfølging, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Internt notat Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om praksisplass/hospitering - Medisinsk avdeling Søknad om praksisplass/hospitering - Medisinsk avdeling Mohammad Tamadoni Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Protector Forsikring DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om redegjørelse fra behandling - Forespørsel om redegjørelse fra behandling - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Pasientklage - Fylkesmannen i Vest-Agder - Pasientklage - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Gåseholmen - legene DA Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Solum Legesenter DA Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avsluttende brev - pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Generell henvendelse om besøkstider Generell henvendelse om besøkstider Leif og Inger Sørensen Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om uttalelse - Forespørsel om uttalelse - NAV Arendal ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Karmøy Avdeling for voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Risør DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Podium AS DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Bekymringsmelding om ansatt - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 290 Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Pasientklage - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fånefjell tunnelen - Oppdatert beredskapsplan Oppdatert beredskapsplan - Fånefjell tunnelen Larsen Trond (Region sør) Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004

17 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål om hospitering - Kvinneklinikken - Riddervold, Sophie Mathilde Spørsmål om hospitering - Kvinneklinikken - Riddervold, Sophie Mathilde Sophie Mathilde Riddervold Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 tgående internt produsert, 15/ Avtale mellom Sørlandet sykehus HF og Listen AS - Konsortieavtale for Regionalt offentlig prosjekt Trådløs ørepropp Avtale mellom Sørlandet sykehus HF og Listen AS - Konsortieavtale for Regionalt offentlig prosjekt Trådløs ørepropp Listen AS Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Anmodning om vurdering av retting i journal - Fylkesmannen i Aust-Agder - Anmodning om vurdering av retting i journal - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kontaktliste for ledelsen i helseforetakene - Julen 2015 Kontaktliste for ledelsen i helseforetakene - julen 2015 Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 009 Inngående eksternt produsert, 15/ Ledermobilisering - utvidelse i 2016 til nye foretak Ledermobilisering - utvidelse i 2016 til nye foretak Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 019

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0053811 KOPI: Endringsmelding for attføring/utførepensjon Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 01.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-12 Vedlegg til arbeidsavtale 26.10.2015-31.12.2015 Senter for kreftbehandling Dok. dato: 17.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00844-14

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 11/007986 Svar på søknad om å beholde stilling utover 2 år Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00354-23 Vedlegg til arbeidsavtale 08.02.2016-22.05.2016 Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00393-16

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00425-12 NPE-sak 2010/03998 N2015/2191 - Ber om journaldokumentasjon - NPE-sak 2010/03998 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0131110 Krav om økt stillingsbrøk Personalmappe Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer