Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Utgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Stedfortreder for ass. klinikksjef medisinsk klinikk 50 % fra Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Endringer i alderspensjon fra KLP fra fylte 67 år - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Utgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling. Døgnenhet 6.1 ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 6.1 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Utgående internt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Evje og Hornnes kommune - ansettelse av turnusleger 2014 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Evje og Hornnes kommune - ansettelse av turnusleger Evje og Hornnes kommune U Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Endringer i alderspensjon fra KLP fra fylte 67 år - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Vennesla kommune - ansettelse av turnusleger 2014 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Vennesla kommune - ansettelse av turnusleger Vennesla kommune U Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Utgående internt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Åmli kommune - ansettelse av turnusleger 2014 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Åmli kommune - ansettelse av turnusleger Åmli kommune U Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Utgående internt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Songdalen kommune - ansettelse av turnusleger 2014 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Songdalen kommune - ansettelse av turnusleger Songdalen kommune U Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305

6 Utgående internt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Søgne kommune - ansettelse av turnusleger 2014 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Søgne kommune - ansettelse av turnusleger Søgne kommune U Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom SSHF og Lillesand kommune - ansettelse av turnusleger 2014 Samarbeidsavtale mellom SSHF og Lillesand kommune - ansettelse av turnusleger Lillesand kommune U Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Utgående internt produsert, 14/ Tjenesteattest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 6.1 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om oppdatert pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Van Ameyde Norway AS Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - medhold - ber om ménvurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Klage på vedtak - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til ny sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Tilsynssak - oversendelse til avdelingen - Tilsynssak - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon om sak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern HABU Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Doserapport for perioden Gastroenterologisk avdeling Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 Inngående eksternt produsert, 15/ Doserapport for perioden Gastroenterologisk avdeling Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Fyylkesmannen i Vest-Agder - Avgjørelse i klagesak - Pasientklage - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg DPS Lister poliklinikk Farsund Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Uttalelse fra medisinsk avdeling SSA - NPE-sak 2015/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ SSK ikke innklaget i saken - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

9 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Tannlege ved Kir. klinikk, ØNH-SSA 10 % fast. Ansettelse - Tannlege til antiaponieskinnebehandling ved ØNH-avdelingen, Arendal - st. ref ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 12:00 - IA-sak - NAV Mandal Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist/psykolog DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist/psykolog DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist/psykolog DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Utgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist/psykolog DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist/psykolog DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist/psykolog DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister, Farsund/Kvinesdal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis - attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokat Edmund Asbøll Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Legeforeningsskjema - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege ved Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Overlege ved Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling SSA, 100 % fast Ansettelse - Overlege ved Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref U Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Endret møtetidspunkt for dialogmøte - nytt møtetidspunkt klokken 12:00 - IA-sak - NAV Arendal Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Fylkesmannen i Rogaland - tilsynssak - Uttalelse samt journaldokumentasjon fra Medisinsk avdeling SSF - Fylkesmannen i Rogaland - tilsynssak - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Ortopedisk avdeling SSK 100 % vikar. Ansettelse - Lege i spesialisering ved Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Øystein Tyri Fagerberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ny forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ HASTER - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal (KPH) - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

13 Utgående internt produsert, 15/ Kartlegging av mottak av elektroniske epikriser Kartlegging - elektroniske epikriser Sørlandsparken legesenter IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding - Kartlegging - elektroniske epikriser Kartlegging - elektroniske epikriser Sørlandsparken legesenter IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Søknad om alderspensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

14 Internt notat med oppfølging, 15/ Pasientklage - oversendelse til avdelingen - Pasientklage - Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Fengselshelsetjenesten Kristiansand Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/06-2 Klage - Grimstad kommune - avvik pasientbehandling - Avviksmelding - Grimstad kommune - Avvik pasientbehandling - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Internt notat med oppfølging, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Nyfødtposten ved sykehuset i Arendal Nyfødtposten ved Sørlandet sykehus HF Arendal Karin Lillejord Kristoffersen U Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om helseopplysninger - If Risikovurdering Person Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal Avdeling for voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Grimstad Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på faktura - Klage på faktura - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om FRØ-midler Søvn og sedasjon i norske intensivavdelinger. Kartlegging av sykepleiernes vurderinger og tiltak - Helene Foss Søknad om FRØ-midler Søvn og sedasjon i norske intensivavdelinger. Kartlegging av sykepleiernes vurderinger og tiltak - Helene Foss Helene Foss U Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kurs - Diabetes for helsepersonell i institusjon og hjemmesykepleie Kurs om diabetes for helsepersonell i institusjon og hjemmesykepleie Anne-Christine Grimenæs Vindi U Utvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om medisinsk dokumentasjon - Forespørsel om medisinsk dokumentasjon - Tryg Forsikring, Bergen Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om lokal avklaring - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om lokal avklaring - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 13:30 - IA sak - NAV Vennesla ARA rus- og psykiatrienheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sivilombudsmannen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Nydalen DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Pasientklage - Kir/ort eksp/skrivefunksjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Innvilgelse av ektefellepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 15/ PURRING - Forespørsel om legeerklæring - menerstatning - Forespørsel om legeerklæring - menerstatning - NAV Lindesnes Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ endring av fakturaadresse- oversendelse av vergemålsliste samt fullmakt - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Angående vergeklienter - Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven 90 a - vergemålsliste - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

21 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer