Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 1D SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, 30% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/00577 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2012/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe - Avdeling for medisinsk service SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Barns behov i elektroniske medikamentkurver Kunnskapssenteret og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn - Felles nasjonale hendelsestyper for uønskete hendelser ved legemidler Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE 2013/02583 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Oslo Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Foreleggelse - sak om tilsetting Ansettelse - Avdelingsleder ved Gynekologisk/obstetrisk avdeling, Arendal, 100 % st. fast Sivilombudsmannen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

3 I,, N Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/05039 Kommentar fra avdeling vedrørende klage på vedtak - NPE-sak 2013/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Susanne Nielsen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 tgående internt produsert, 14/ Høringsuttalelse - behandlingslinje ervervet hjerneskade barn - SSHF Høring - behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade 1-18 år Helse Sør-Øst RHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 327 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tilsynssak - ettersending fra sykehuset - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på klage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Svar på klagesak - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilsynssak - uttalelse fra sykehuset - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding etter møte Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 226 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende pasient - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder - Avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilsynssak - oversendelse av uttalelse fra Barnesenteret - Fylkesmannen i Vest-Agder - Oppstart av tilsynssak Sørlandet sykehus HF - Fylkesmannen i Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

5 I,, N tgående internt produsert, 14/ Osteometri Generell bekymringsmelding vedrørende egenandel for osteometri SSHF Ledergruppen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 301 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende din henvendelse til Sørlandet sykehus Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilsynssak - uttalelse fra sykehuset - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Introduksjon av nyansatte- sjekkliste SSF Personalmappe - Akuttmottak SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Påpekning av forhold som ønskes utbedret - rutiner ved barnesenteret SSHF - Påpekning av forhold som ønskes utbedret - rutiner ved barnesenteret SSHF - HAB Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 439 tgående internt produsert, 14/ Svar på tilbakemelding på bruk av femsifret telefonnummer til Sørlandet sykehus HF Tilbakemelding på bruk av femsifret telefonnummer til Sørlandet sykehus HF Tor Horverak Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding på bruk av femsifret telefonnummer til Sørlandet sykehus HF Tilbakemelding på bruk av femsifret telefonnummer til Sørlandet sykehus HF Tor Horverak Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Legeerklæring til Sparebank 1 forsikring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - HAB - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatene Ove Andersen, Alice Jervell og Magne Olsen AS HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Overlevert notat fra Freddy de Ruiter ifbm møte med Autismeforeningen om TIOBA Autismespekterforstyrrelser (ASF) - Vurdering av volum og standard på tjenesten Freddy de Ruiter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 tgående internt produsert, 14/ Innsynsbegjæring Prosjekt - konsulentbistand nevrologisk avdeling 2013/2014 Fædrelandsvennen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

7 I,, N tgående internt produsert, 14/ Rapport Muusmann - Prosjekt Nevrologisk avdeling Prosjekt - konsulentbistand nevrologisk avdeling 2013/2014 Øyvind Rosenvinge Arve Vesterfjell Evelyn Moen Edith Fahre Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport fra hovedrevisjon ved Sørlandet sykehus HF Eksternt tilsyn/revisjon av miljøstyringssystemet Det Norske Veritas GL AS Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nordlandssykehuset HF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - endret tidspunkt for dialogmøte - IA-sak - NAV Kristiansand BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Robertsen Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Robertsen Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Vakttelefon Bemanningsenhet Enhet for bemanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon sentralbord HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon sentralbord HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedtak mobiltelefon Fasttelefon HAVO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lindesnes Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal samt utlevering av logg for innsyn i journal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om utlevering av logg for innsyn i journal - Forespørsel om kopi av pasientjournal samt utlevering av logg for innsyn i journal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codex Advokat Oslo AS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - Kvinesdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03522 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - TQM Lyngdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03496 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03426 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03500 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal samt spesialisterklæring KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Stallemo Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Stallemo Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på mottatt melding - Bekymringsmelding barnevern - Bekymringsmelding barnevern - Lister Barnevern Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Psykolog Helle Fabrin Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06893-2 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 171114 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06906-5 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Ebola smitte Helse Sør-Øst U prehospital avdeling Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06944-11 Invitasjon til møte om utveksling av erfaringer i arbeidet med brukermedvirkning 030315 Brukerutvalget SØ 2014 samhandling Arkivkode: 016 tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06898-27 Oversendelse av Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for kreft hos barn - skjoldbruskkjertelkreft - hjernekreft - galleveiskreft - bukspyttkjertelkreft

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer