Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert arbeidsavtale - turnustjeneste % Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - intensivsykeåpleier ved Kirurgisk klinikk, Dagkirurgisk post SSA ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Arbeidsavtale - Intensiv sykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv enhet SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - hjelpepleier ved KPH/PSA 81,69 % fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 12/ Ingen fristbrudd og kortere ventelister - ressursutnyttelse på poliklinikkene - løsning for styrings- og benchmarkingsdata - tilgang Office 365WEB-løsning for Power BI Tiltak for å hindre fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 413 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/01508 N2014/0620 Spesialistuttalelse - NPE-sak 2013/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/01779 Klage på vedtak - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Siri Aanensen Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220

4 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ann Mari Reiersen Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Linda N. Petersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Lene Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2013/05282 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00158 Ber om oppdatert journal - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Dialogmøte IA-sak - NAV Søgne Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lindesnes Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Personalmappe - NAV Arendal Medisinsk post UC SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE sak 2014/ Kvinneklinikken SSK DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433

6 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på bekymringsmelding fra Fylkesmannen i Aust-Agder - Hospitant - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege 100% ved Kirurgisk avdeling som vikar ved SSF Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Partogram - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

7 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Journal SSA - NPE-sak 2014/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Akuttmottaket 60% vikar Ansettelse - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak/LV-sentral SSF, 50 % st. fast, 50 % st. vikariat og 70 % st. vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Anestesi seksjonen, 100% st, fast Ansettelse - Anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Anestesiseksjonen Kristiansand, 100 % st. fast Harald August Murstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04949 Nevrografi - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Informasjon til avdelingene i Medisinsk klinikk - tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter Medisinsk klinikk U Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - miljøterapeut ved KPH/ARA døgnenhet Byglandsfjord 20,4 % fast Ansettelse - Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut ved ARA Døgnenhet, Byglandsfjord, div. faste stillinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

8 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - vernepleier ved KPH/ARA døgnenhet Byglandsfjord 50 % fast Ansettelse - Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut ved ARA Døgnenhet, Byglandsfjord, div. faste stillinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Utgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - vernepleier ved KPH, enhet C 50 % fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier m.spes.utdanning/vernepleier - Psykiatrisk sykehusavdeling, Enhet C, Arendal, 50 % st. fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Lis lege Medisinsk avdeling 100% Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord, 100 % st. vikariat Medisinsk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Barnepost SSK, 50% st, fast Ansettelse - Pediatrisk sykepleier/sykepleier ved Barneposten SSK, 100 % st fast og 2 x 50 % st. fast Veronica Myhre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Barnepost SSK, 50% st, fast Ansettelse - Pediatrisk sykepleier/sykepleier ved Barneposten SSK, 100 % st fast og 2 x 50 % st. fast Elizabeth Hermansen Fiskaa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

9 Inngående eksternt produsert, 14/ PURRING: Klage på faktura forhøyet egenandel fritt sykehusvalg - Klage på faktura - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 434 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Radiograf 100% fat ved Radiologisk enhet SSF Ansettelse - Radiograf ved Radiologisk avdeling Flekkefjord, 100 % st. fast Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Birkenes kommune - Høringssvar nov Utviklingsplan 2030 Høringsuttalelser Utviklingsplan kommuner og fylkeskommuner Birkenes kommune U Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Uttalelse m/vedlegg fra Med.avd. SSK - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding vedrørende innleggelse i sykehus fra kommunehelsetjenesten - Avviksmelding fra SSHF til Kristiansand kommune - Kristiansand kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305

10 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Notodden Legesenter DA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Van Ameyde Norway AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Birkenes kommune ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder Politidistrikt Arendal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/06467 Journal - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Endret møtetidspunkt for dialogmøte - IA - sak - NAV Arendal Pasienthotellet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

11 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Journal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Autorisasjon - attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/06243 Journal - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale - nyansettelse Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

12 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Endringer i innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted ( tidligere LTO-kode 401 ) Endringer i innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted ( tidligere LTO-kode 401 ) Skatteetaten U Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 230 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om pasientopplysninger - Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arendal Kommune Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arendal Kommune Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune ABUP poliklinikk SSA Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om tilbakemelding på kontaktperson - Opprettelse av nasjonalt kvalitetsregister - NOFAR (Norsk Fot- og ankelregister Opprettelse av nasjonalt kvalitetsregister - NOFAR (Norsk Fot- og ankelregister) Seksjon for Fot- og ankelkirurgi U Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Prosjekt om opplysning og informasjons om barnepalliasjon- den lindrende omsorgen for barn og unge - Ber om oversikt over alle landets barneavdelinger Prosjekt om opplysning og informasjons om barnepalliasjon- den lindrende omsorgen for barn og unge Helse Sør-Øst RHF U Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om pasientopplysninger - HELFO region sør Medisinsk avdeling SSK Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Mandal Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring KPH - Forespørsel om spesialisterklæring KPH - NAV Kristiansand Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Crawford & Company (Norway) A.S. Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Lindesnes Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Ros fra pasient, samt kommentar til informasjonsskriv - ØNH avd - Ros fra pasient, samt kommentar til informasjonsskriv - ØNH avd. - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 469

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lillesand legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune- Utskriving av pasient - mangel av medikamenter - Avviksmelding - Kvinesdal kommune- Utskriving av pasient - Kvinesdal kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Mandal kommune- Utskriving av pasient - Mangelfull sårprosedyre - Avviksmelding - Mandal kommune- Utskriving av pasient - Mandal kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Hospiteringsavtale for medisinstudent - Hospitant - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Hospitant - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sykehuset Telemark HF

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sentrum legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sentrum legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - Utskriving av pasient - Ikke utskrivingsstabil - Avviksmelding - Kristiansand kommune - Utskriving av pasient - Kristiansand kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kvinesdal ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NOU 2014:12 Åpen og rett - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Farsund DPS Lister poliklinikk Farsund Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank 1 Forsikring Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder Tilsynssak etter varsel om alvorlig hendelse - Fylkesmannen i Aust-Agder Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 302 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/06626 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nordre Vestfold fengsel Hof avd. Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/06645 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Grimstad kommune ABUP familieklinikken SSA

18 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Halse Legesenter AS Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legerklæring - Forespørsel om legeerklæring - If Helseteam Privat Nevrologisk avdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder Politidistrikt Arendal Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Radiologisk avdeling SSK

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring KPH - Forespørsel om spesialisterklæring KPH - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring KPH - Forespørsel om spesialisterklæring- NAV Kristiansand, Introduksjonsavdeling DPS Solvang Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Protector Forsikring DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00024-6 Tilbud om 20% midlertidig stilling Solveig Lægreid Hauger Dok. dato: 08.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/00137-12

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientarkiv versus Sakarkiv Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten gjennomgår prinsipper for, og eksempler på, pasientrelaterte

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

INNFORMASJONSKRIV OM TJENESTE FOR TURNUSLEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN ØVRE EIKER KOMMUNE

INNFORMASJONSKRIV OM TJENESTE FOR TURNUSLEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN ØVRE EIKER KOMMUNE INNFORMASJONSKRIV OM TJENESTE FOR TURNUSLEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN ØVRE EIKER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: INNFORMASJONSKRIV om Tjeneste for turnuslege i kommunehelsetjenesten Øvre Eiker kommune... 1

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer