Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon - endring av stillingsprosent - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som rådgiver ved Org.avd. Enhet for tvikling og utdanning, 100 % st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH Døgnenhet D, 82, 39 % vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som psykiatrisk sykepleier ved ABP Akutt/Ambulant enhet SSK, 100 % st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Videreføring av AFP beregnet etter folketrygdens regler - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: førepensjonen endret fordi vi har fått nye opplysninger - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved Medisinsk avdeling post 2A 50% fast Personalmappe - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak Sekretær Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSK, 100% st. vikar Personalmappe - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Medisinsk avdeling felles SSK, 100% st. vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Attest - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Intensiv enhet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 Inngående eksternt produsert, 11/ Individuell senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Oppfølging sykmeldte Dialogmøte 1 med oppfølgingsplan - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved DPS Solvang døgnpost, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak Sykepleier KPH, DPS Solvang Døgnposten, 100% st engasjement Personalmappe - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: førepensjonen stanset - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Krav om forhandlinger ved avskjedigelse - Personalmappe - Delta Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sekretær ved DPS Lister FACT-team, 90 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak Sekretær KPH DPS Lister FACT-team, 90% st. engasjement Personalmappe - Medisinsk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tjenesteattest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som anestesisykepleier ved Anestesi seksjon SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Vekter ved Service- og sikkerhetsavdelingen, Sikkerhetsseksjonen, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som vernepleier ved DPS Lister FACT-team, 85 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Arendal, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som psykiatrisk sykepleier ved DPS Lister FACT-team, 80 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak Prosjektleder KPH ARA, 100% st. fast Personalmappe - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 tgående internt produsert, 12/ Tjenesteattest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som vernepleier med spesialutdanning ved DPS Lister FACT-team, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet 7.2 SSK Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege/medisinsk kandidat ved KPH, ARA døgn Arendal, vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som psykiatrisk sykepleier ved Klinikk for psykisk helse,dps Solvang døgnpost, 20 % st. vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/03-12 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Kirurgisk poliklinikk SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Kirurgisk klinikk, Kir/ort merkantil SSA, 50 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/05-5 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Vedr. beregning av ansiennitet Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Avtale mellom SSHF og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Applikasjon for kriseplan Applikasjon (APP) for kriseplan Apputvikler Jette Larsen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 14/ Driftstilskudd - Brukerstyrt senter ROM-Agder 2015 Driftstilskudd - Brukerstyrt senter ROM-Agder ROM-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved KPH/ABP ngdomsklinikk, 100 % st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 2C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sekretær ved Kir/Ort/Gyn merkantil SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved DPS Strømme døgnpost, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak - IA-sak - NAV Froland Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

19 tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

20 tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender oppdatert journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst Høring - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst rapport fra arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

22 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Trulicity lanseringsmøte - nye muligheter for behandling av type 2 diabetes Skien Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015 Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet 6.2 SSK, 40 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Klinikk for psykisk helse, DPS Solvang døgnpost - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Endringsmelding for Alderspensjon og AFP - Endring av AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på melding om uønsket hendelse - Melding om uønsket hendelse - Oslo niversitetssykehus HF, Rikshospitalet Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Prosjektleder FACT-prosjekt ved KPH, DPS Aust- Agder, 50 % engasjement - Ansettelse - Prosjektleder FACT-prosjekt (intern utlysning) ved Klinikk for psykisk helse - st. ref Lars Espen Haugan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ortoped og gastro/generell kirurg - st. ref. ( ) Ansettelse - Ortoped og gastro/generell kirurg ved Ortopedisk/generell kirurgisk avdeling, Flekkefjord - st. ref David Schediwy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ortoped og gastro/generell kirurg Ortopedisk/generell kirurgisk avdeling, Flekkefjord - st. ref Ansettelse - Ortoped og gastro/generell kirurg ved Ortopedisk/generell kirurgisk avdeling, Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisasjon - attest Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved HAB, Kristiansand - st. ref Maria Leer-Salvesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - assistent ved Psykiatrisk avdeling ,20% fast Ansettelse - Assistent pleie - studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som helsesekretær ved Kirurgisk klinikk, Øyeavd. 100 % st. fast Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Merkantil avdeling, Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klagesak - klage på pasientreise ved bruk av sykehusbuss - Klagesak - klage på pasientreise ved bruk av sykehusbuss - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

25 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Sykepleier KPH DPS Solvang, 50,7% st. natt, fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier ved DPS Solvang, Kristiansand - st. ref DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Sykepleier KPH DPS Solvang Døgnpost, 62% st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier ved DPS Solvang, Kristiansand - st. ref DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker nei til tilbud - Lege i spesialisering ved medisinsk serviceklinikk, radiologisk avdeling SSA, vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Eduardo Mendoza Mireles Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Takket nei til tilbud - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ PRRING - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage fra Vennesladrosje på manglende tildeling av returreise for pasient Klage fra Vennesladrosje på manglende tildeling av returreise for pasient Vennesla drosjesentral Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Sykepleier KPH PSA, 75% st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Akuttpsykiatrisk enhet 6.1, Kristiansand - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Anestesi/luftambulansetjenesten/intensivtransport, Kristiansand/Arendal - st. ref Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Jordmor Kirurgisk klinikk, Kvinneklinikken SSK, 100% st. vikar Ansettelse - Jordmor ved Føde-Barselavdelingen, Kristiansand, 50 % st. fast, 80 % st. fast og 2 x 100 % st. vikariat- st. ref Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Jordmor Kirurgisk klinikk, Kvinneklinikken SSK, 90% st. vikar Ansettelse - Jordmor ved Føde-Barselavdelingen, Kristiansand, 50 % st. fast, 80 % st. fast og 2 x 100 % st. vikariat- st. ref Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/07-1 Klage på faktura for fritt sykehusvalg ved pasientreise til Bergen - Klage på faktura for fritt sykehusvalg ved pasientreise til Bergen - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ PRRING - Anmodning om legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Agder Politidistrikt Arendal Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/07-19 Personell til helsekontroll av flyktninger Beredskap flyktninger Helse Sør-Øst RHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker nei - turnuslege ved Medisinsk avdeling og Kirurgisk avdeling SSK Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal vår - 16 Håkon Stangeland Mundal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

28 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - turnuslege ved Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling SSK Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal vår - 16 Christoffer Haugvik Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - turnuslege ved Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling SSK Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal vår - 16 Simen Golder Torgersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Turnuslege ved Medisinsk, Kirurgisk og Psykiatrisk avd. SSA Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal vår - 16 Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Medisinsk og Kirurgisk avdeling SSA Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal vår - 16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Psykiatrisk sykepleier KPH DPS Strømme poliklinikk, 100% st. fast Ansettelse - Psykiatrisk sykepleier ved DPS Strømme poliklinikk, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast - st. ref DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Psykiatrisk sykepleier KPH DPS Strømme poliklinikk, 100% st. fast Ansettelse - Psykiatrisk sykepleier ved DPS Strømme poliklinikk, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast - st. ref DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som assisterende enhetsleder ved Medisinsk sengepost 2C, SSA, 100 % st. fast Ansettelse - Assisterende enhetsleder ved Medisinsk sengepost 2C, Arendal - st. ref Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Assisterende enhetsleder ved Medisinsk sengepost 2C, SSA Ansettelse - Assisterende enhetsleder ved Medisinsk sengepost 2C, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som sykepleier ved Medisinsk avd. SSA, 100 % vikariat Ansettelse - Sykepleier ved Medisinske sengeposter, Arendal - st. ref Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som miljøterapeut ved KPH, DPS Aust-Agder, Ambulant Akutteam, 100 % st. fast Ansettelse - Høyskoleutdannet terapeut ved DPS Aust-Agder - st. ref DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som anestesisykepleier ved Anestesi seksjon SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ SSHF forespørsel - datalinje til Åmli ambulanse - Q16085 PTSS - Etablering av SIKT linjer Sykehuspartner Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 Inngående eksternt produsert, 15/ SSHF forespørsel - datalinje til Lillesand ambulanse - Q16084 PTSS - Etablering av SIKT linjer Sykehuspartner Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved AMK-Pasientreiser, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Assisterende enhetsleder DPS Aust-Agder, døgnenheten, Arendal/Bjorbekk - st. ref Ansettelse - Assisterende enhetsleder ved DPS Aust-Agder, døgnenheten, Arendal/Bjorbekk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

32 Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Legeforeningsskjema - Overlege - st. ref. ( ) Overlege Ortopedisk avdeling, Kristiansand - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ber om tilbakemelding - Invitasjon til møte fredag 13. november - Oppstart av arbeidet med årlig melding 2015 Årlig melding 2015 for Sørlandet sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - PPT Midt-Agder v/paola Campus-Betancurt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

33 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved DPS Strømme Døgnpost, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse, journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse, journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

34 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agders - Situasjonsrapport nr. 9 for uke 46 Fylkesmannen i Vest-Agder - situasjonsrapporter - Flyktningetilstrømming høsten 2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Nyfødtintensiv Kristiansand - st. ref Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtintensiv Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

35 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Medisinsk service klinikk, Trollhaugen Barnehage Kristiansand Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som vernepleier med spesialutdanning ved DPS Lister FACT-team, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som psykiatrisk sykepleier ved DPS Lister FACT-team, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

36 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som vernepleier ved DPS Lister FACT-team, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse, journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Klinikk for psykisk helse, DPS Solvang døgnpost - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Klinikk for psykisk helse, DPS Solvang døgnpost - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som regnskapssjef ved Sørlandet sykehus HF, 100 % st. engasjement Personalmapee - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

37 Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som assistent ved Medisinsk avdeling SSF, ekstrahjelp/ ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som prosjektarbeider ved DPS Lister FACT-team, 30 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

38 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Prosjektarbeider KPH DPS Lister FACT-team, 30% st. engasjement Personalmappe - Medisinsk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Ingen relevante bilder - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Attester - vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om utfylling av skjema - Forespørsel om utfylling av skjema - Norges Blindeforbund, rehabiliteringsavdelingen Vestlandet Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

39 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - PPT for Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommune ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Bygland Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om helseopplysninger - If Risikovurdering Person Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om å filme på sykehuset i forbindelse med kortfilm om kreft Forespørsel om å filme på sykehuset i forbindelse med kortfilm om kreft Seksjon for informasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 499 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Bygland DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialistuttalelse - Forespørsel om spesialistuttalelse - NAV Arendal Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421

40 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forskningsprosjekt på testikkelkreft - Søknad om tilgang til journaler Forskningsprosjekt - Avdøde pasienter behandlet for testikkelkreft etter 1980 Øivind Kvammen Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ABP ungdomsklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om informasjon i forbindelse med søknad om dekning av utgifter til Norspan depotplaster - Forespørsel om informasjon i forbindelse med søknad om dekning av utgifter til Norspan depotplaster - HELFO region sør Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om uttalelse - Forespørsel om uttalelse - NAV Birkenes DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

41 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Avslag behandling - Pasientklage - Avslag behandling - Sjøsanden Legesenter Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Avslag behandling - Pasientklage - Avslag behandling - Sjøsanden Legesenter DPS Strømme Mandal poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

42 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2015/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Helseavdelingen Ringerike fengsel Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Avslag behandling - Pasientklage - Avslag behandling - Sjøsanden Legesenter DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

43 Inngående eksternt produsert, 15/ Veileder legemiddelhåndtering anbefaling fra RLF Veileder legemiddelhåndtering for Helse Sør-Øst 2015 Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Avslag behandling - Pasientklage - Avslag behandling - Søgne legesenter Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse av driftsavtale mellom SSHF og Ricoh Norge AS Oppsigelse av driftsavtale mellom SSHF og Ricoh Norge AS Ricoh Norge AS Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse E-kontroll - kjøretøy med kjennemerke KZ53530 E-kontroll - kjøretøy med kjennemerke KZ53530 Statens vegvesen Internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 057 Inngående eksternt produsert, 15/ Endring av fakturadresse - Endring av faktuaradresse - verge - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

44 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ On International Claim - Norway - Ad pasientfaktura - On International Claim - Norway - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av notat/røntgen - Forespørsel om kopi av notat/røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om dødsattest - Forespørsel om dødsattest - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00425-12 NPE-sak 2010/03998 N2015/2191 - Ber om journaldokumentasjon - NPE-sak 2010/03998 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00347-10 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - tgående internt produsert, 11/00545-6 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01034-13 Ansettelsesvedtak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-12 Vedlegg til arbeidsavtale 26.10.2015-31.12.2015 Senter for kreftbehandling Dok. dato: 17.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00844-14

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 11/00245-5 N Dok.dato: 30092011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00425-15 NPE-sak 2010/03998 N2015/2191 - Oversender journaldokumentasjon - NPE-sak 2010/03998 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00198-16 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03315-18 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 21112013-21112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21112013-21112013 11/00765-19 I Dok.dato: 06112013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00054-4 Godkjenning ansettelse - Forsker/5145 ved Fagavdelingen/forskningsenheten 50% engasjement Fagavdeling Dok. dato: 17.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01212-21 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Barneseksjonen SSK, 100% st, vikar Personalmappe - Barnesenteret 05.12.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00392-24 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-07.02.2016 Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: 09.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00774-24 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/01493-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) : Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 11/00329-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00107-35 Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, 60 % st. vikariat Utgående internt produsert, 11/00440-13 Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Forsyning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00393-12 Orientering om avgjørelse om sosial sikring - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01216-10 Ansettelsesvedtak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00310-27 Takker ja og arbeidsavtale - Pediatrisk sykepleier ved Barnepost SSK, 25% st, engasjement Personalmappe - 11.12.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01280-14 Takker ja og arbeidsavtale - Spes. utd. sosionom ved Med. klinikk/afr/sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten, 75% fast ansettelse Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02469-12 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00541-8 Tilbud - stilling som jordmor ved Føde/barselpost SSK, 20% vikar Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00244-4 Lønnsoppgjøret 2013 - Personalmappe - 08.11.2013 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00451-5 Årlig fremdriftsrapport 2014 for forskningsprosjekter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 03012014. Offentlig journal. Periode: 28122013-30122013. Journal enhet: Alle. Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 03012014. Offentlig journal. Periode: 28122013-30122013. Journal enhet: Alle. Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 28122013-30122013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28122013-30122013 11/01519-10 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle.

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 1110 l 009-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00240-14 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir.post 3D, 7,89 st. vikar ved fødselspermisjon Dok. dato: 21.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-8 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-17.05.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA 12.01.2015 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/01232-10

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01642-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar 02.11.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01955-10 Takker ja og arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00877-6 Signert avtale - ekstraarbeid for overleger med alderspensjon 01.08.2015-31.07.2016 Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00221-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2015-31.08.2015 - Personalmappe - Medisinsk avdeling SSA 12.01.2015 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00233-21

Detaljer