Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi Forsker Audun Irgens Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 522 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale Bioingeniør ved Lab. for med. biokjemi SSK 100 % fast. Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 11/ Skriftlig advarsel Personalmappe Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

2 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

3 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe ØNH poliklinikk SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

4 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe DPS AustAgder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak 80% fast som sykepleier ved Intensiv avdeling SSF Personalmappe Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Intensiv enhet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 13/ Innkalling til møte Personalmappe Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

5 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

6 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert avtale Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ NPEsak 2014/07143 Sakkyndige vurderinger NPEsak 2014/07143 Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

7 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Medisinsk post 2C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust og VestAgder Avsluttende brev i tilsynssak Statens helsetilsyn varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven 33 Fylkesmannen i Aust og VestAgder Helse og sosialavdelingen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

8 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Karakterutskrift Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Revisors beretning til prosjektregnskap Tilskudd over statsbudsjettet til etablering og drift av tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam FACT 2015 PricewaterhouseCoopers AS DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ NPEsak 2015/05799 Ber om oppdatert journal NPEsak 2015/05799 Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Inngående eksternt produsert, 15/ NPEsak 2015/09163 Sakkyndig vurdering NPEsak 2015/09163 Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432

9 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Ny forespørsel om spesialisterklæring Forespørsel om spesialisterklæring NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 421 Inngående eksternt produsert, 15/ NPEsak 2015/09478 Sakkyndige vurderinger NPEsak 2015/09478 Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Kvalitetsrådgiver ABP, stab st. ref Ansettelse Kvalitetsrådgiver ved ABP, stab st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Kvalitetsrådgiver ABP, stab st. ref Ansettelse Kvalitetsrådgiver ved ABP, stab st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Kvalitetsrådgiver ABP, stab st. ref Ansettelse Kvalitetsrådgiver ved ABP, stab st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Kvalitetsrådgiver ABP, stab st. ref Ansettelse Kvalitetsrådgiver ved ABP, stab st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

10 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Kvalitetsrådgiver ABP, stab st. ref Ansettelse Kvalitetsrådgiver ved ABP, stab st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Kvalitetsrådgiver ABP, stab st. ref Ansettelse Kvalitetsrådgiver ved ABP, stab st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 15/ Fylkesmannen i VestAgder Notat til avd. Fylkesmannen i VestAgder tilsynssak Kirurgiske senger SSK Kirurgisk avdeling SSK Klinikk Kristiansand Klinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 433 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Lege i spesialisering ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Ansettelse Lege i spesialisering ved ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Lege i spesialisering ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Ansettelse Lege i spesialisering ved ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

11 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Lege i spesialisering ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Ansettelse Lege i spesialisering ved ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Lege i spesialisering ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Ansettelse Lege i spesialisering ved ABP poliklinikk, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 15/ Internt følgeskriv fra avdeling Fylkesmannen i VestAgder Pasientklage Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 433 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Assistent 80100% ferievikar ved Akuttmottak SSF Ansettelse Ferievikar 2016 jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord st. ref Klinikk Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord st. ref Annette Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

12 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Radiograf, radiografstudenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Radiograf, radiografstudenter Flekkefjord st. ref Gyzelda Gercari Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Radiograf, radiografstudenter Flekkefjord st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Radiograf, radiografstudenter Flekkefjord st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student Avd. for barn og unges psykisk helse, Arendal st. ref Christin Heimtun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student Avd. for barn og unges psykisk helse, Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student Avd. for barn og unges psykisk helse, Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

13 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal st. ref Christin Heimtun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Radiograf, radiografstudenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Radiograf, radiografstudenter Radiologisk avdeling, Arendal st. ref Emilie Vindholmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Radiograf, radiografstudenter Radiologisk avdeling, Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Radiograf, radiografstudenter Radiologisk avdeling, Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Portør, kokk, renholder, assistent st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Portør, kokk, renholder, assistent Drift Arendal st. ref Dan Beringer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

14 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Portør, kokk, renholder, assistent Drift Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Portør, kokk, renholder, assistent Drift Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Helsesekretær, sekretær, studenter Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Helsesekretær, sekretær, studenter Arendal st. ref Nora Vedå Scheel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal st. ref Bjørg Reiersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

15 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal st. ref Cecilie Pettersen Leira Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale ARA Døgnenhet, Byglandsfjord st. ref ChingFang Hsu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale ARA Døgnenhet, Byglandsfjord st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale ARA Døgnenhet, Byglandsfjord st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale ARA Døgnenhet, Byglandsfjord st. ref Mirjam Nicolaysen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

16 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale ARA Døgnenhet, Byglandsfjord st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale ARA Døgnenhet, Byglandsfjord st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse og sosialfag st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse og sosialfag DPS AustAgder, Døgnenhet, Arendal st. ref Tom Halvor Harris Lilleholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse og sosialfag DPS AustAgder, Døgnenhet, Arendal st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse og sosialfag DPS AustAgder, Døgnenhet, Arendal st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, pleieassistenter Somatikken i Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, pleieassistenter Somatikken i Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, pleieassistenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, pleieassistenter Somatikken i Kristiansand st. ref Alireza Feizi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

17 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale Miljøarbeider ved Døgnenhet 6.1 SSK ferievikar. Ansettelse Ferievikar 2016 spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand st. ref Daniel Johnsen Grundetjern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak Laboratorieassistent ved Avdeling for med. mikrobiologi 100 % ferievikar. Ansettelse Ferievikar 2016 Bioingeniør, studenter Laboratorieavdelingene, Kristiansand st. ref Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Takker nei Med. student m/lisens ved Med. avd. SSK ferievikar. Ansettelse Ferievikar 2016 Medisinstudent med lisens, Sørlandet sykehus, Kristiansand st. ref Eirik Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Portør, kokk, renholder, assistent st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand st. ref Åmund Vedumsdalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/10265 Takker ja og arbeidsavtale Sekretær ved Nevrologisk avd. felles SSK ferievikar. Ansettelse Ferievikar 2016 Helsesekretær, sekretær, studenter Kristiansand st. ref Henriette Reiersdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

18 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Stine Lindvig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Markus Edvardsen Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Cecilie Pettersen Leira Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

19 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med. sykepleie og vernepleiestudenter Avd. for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, høyskolestudenter innen helse/ sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Solvang, Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, høyskolestudenter innen helse/ sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Solvang, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, høyskolestudenter innen helse/ sosialfag st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, høyskolestudenter innen helse/ sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Solvang, Kristiansand st. ref Hanne Vidnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand st. ref Maiken Amalie Sveinsdatter Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

20 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand st. ref Hanne Vidnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV Ferievikar Spes.sykepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag. st. ref. ( ) Ansettelse Ferievikar 2016 Spes.sykepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag. Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering st. ref Markus Edvardsen Nodeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt Ferievikar Spes.sykepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag. Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering st. ref Ansettelse Ferievikar 2016 Spes.sykepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag. Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale Vikar som sykepleier 70% ved Medisinsk avdeling Flekkefjord Ansettelse Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

21 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSAskjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF 2016 Hanne Cecilie Nicolaisen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSAskjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF 2016 Martin Besteland Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSAskjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF 2016 Erik Ruud Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSAskjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF 2016 Elisabeth Bjørklund Holven Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 16/ Signert databrukerkontrakt Databrukerkontrakt skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF 2016 Kaja D. Songe tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 16/00055 Signert databrukerkontrakt Databrukerkontrakt skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF 2016 Eline Mydland tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 220

22 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Invitasjon til LungeFokus april i Kristiansand Invitasjoner fra legemiddelindustrien mottatt 2016 IMS Health Technology Solutions Norway AS Klinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 370 Inngående eksternt produsert, 16/ Informasjon angående legemiddelmangel uke Informasjon fra OS om leveringssvikt for legemidler 2016 Sykehusapoteket Kristiansand Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 376 Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak 20% fast som spesialsykepleier ved Kirurgisk klinikk SSF Ansettelse Intensiv sykepleier/sykepleier ved Intensiv enhet, Flekkefjord st. ref Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Psykologspesialist ved KPH / PSA SSK 100 % fast. Ansettelse Psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

23 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attest * Lege i spesialisering prosjektstilling Tandem st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering prosjektstilling ved DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

24 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

25 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

26 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Sykepleier Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Ansettelse Sykepleier ved Kirurgisk post 4A, Kristiansand st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal If Risikovurdering Person Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

27 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 16/ Arendal helikopterplass Driftshåndbok i forbindelse med varslet tilsyn Tilsyn Arendal helikopterplass, Sørlandet sykehus Luftfartstilsynet Seksjon for Eiendom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 325 tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 423 tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Marlen Fossan Aas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand JorunnMarie Madland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

28 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Katarina Jeremic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Oleg Iorga Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Sigbjørn Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

29 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Sverre Sigurd Lamens Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand ADAMANTIA VOTSINA DIAKAKI Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Maria Preloznikova Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

30 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand SiljeIren Eidissen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Anton Haug Eriksson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Anis Ettehadulhagh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

31 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Hilde Vårtun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Ingvild Løvaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Lege i spesialisering st. ref. ( ) Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Cindy Treland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand Ansettelse Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/000079 Arbeidsavtale direktør ved Klinikk Prehospitale tjenester 100% fast Personalmappe Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00722-16 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 03.05.2016 klokka 09:30 - Personalmappe - NAV Kristiansand Avdeling for internservice Dok. dato: 21.03.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00830-3 Orientering om avgjørelse om sosial sikring - Personalmappe - dbetaling Danmark Dok. dato: 13.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/0024019 Tjenesteattest Personalmappe Dok. dato: 04.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01212-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2015-05.04.2015 - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Barne- og ungdomsavdelingen 09.01.2015 Personalarkiv 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/019158 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.1631.12.16 Personalmappe Dok. dato: 11.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00782-23 Tilbud - stilling som sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil, SSA, 10 % st. vikar - Personalmappe - Dok. dato: 23.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0106227 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016 29.02.2016 Personalmappe Enhet D SSA Dok. dato: 04.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/0182714 Tilbud stilling som kst. ass. enhetsleder ved medisinsk avdeling, post 2C SSA, 100% vikar Personalmappe Dok. dato: 11.03.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/016569 Takker ja og arbeidsavtale Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Akuttmottak SSA, 50 % vikar Personalmappe Dok. dato: 20.01.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00393-12 Orientering om avgjørelse om sosial sikring - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01216-10 Ansettelsesvedtak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00211-17 Vedlegg til arbeidsavtale 02.02.2015 - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK 09.02.2015 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00401-19 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/0025411 Takker ja og arbeidsavtale sykepleier ved ARA døgn Kristiansand gruppebehandling ekstrahjelp Personalmappe Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01059-12 Ansettelsesvedtak - Renholder ved DPS Solvang 20% engasjement. - Personalmappe - DPS Solvang døgnpost 27.01.2015 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00280-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00289-10 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-03.01.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 15032011-15032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 15032011-15032011 11/00008-4 I Tilg.kode: PAS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013 Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 11/02503-7 I Dok.dato: 02052013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/0040711 Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: 18.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00270-20 Takker ja og arbeidsavtale, ekstrahjelp Hovedkjøkken, kokk. Personalmappe - Dok. dato: 07.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0010229 Ansettelsesvedtak rådgiver O ved Fagavdelingen 20% fast Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/0118216 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-8 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-17.05.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA 12.01.2015 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/01232-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00113-9 Takker ja og arbeidsavtale - Ekstrahjelp som spesialsykepleier ved Med. avd. dialyseenheten Flekkefjord - Personalmappe - Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0287129 Lønnsfastsettelse Personalmappe Avdeling for IMM/TRA SSK Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0334210 Vedlegg

Detaljer