Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Ad krav om utvidet stilling jf arbeidsmiljøloven 14-4 a Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Ad krav om utvidet stilling jf arbeidsmiljøloven 14-4 a Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 10 % vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud- stilling som ekstrahjelp ved Medisinsk klinikk, Enhet for spesialisert rehabilitering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 25 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert databrukerkontakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om prioritering ved fordeling av individuell pott Personalmappe - DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Ad krav om utvidet stilling jf arbeidsmiljøloven 14-4 a Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: NPE-sak 2013/01830 N2015/ spesialistuttalelse - NPE-sak 2013/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert skjema - taushetsplikten Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen, intensiv enhet ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutning av tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Statens helsetilsyn Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ferdigattest for fasadeendring - Andreas Kjærs vei 101 bygg 21 gnr 150 bnr 1768 Søknad om fasadeendring - Andreas Kjærs vei 101 gnr 150 bnr 1768 Kristiansand kommune Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ferdigattest for fasadeendring - Andreas Kjærs vei 101 bygg 20 gnr 150 bnr 1768 Søknad om fasadeendring - Andreas Kjærs vei 101 gnr 150 bnr 1768 Kristiansand kommune Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Husleiekontrakt mellom SSHF og Serina Kleiven Brådland - Solbergveien 12 leilighet 7G - perioden Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Serina Kleiven Brådland Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 038 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Gjeldsordning - Namsmannen i Mandal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

5 tgående internt produsert, 15/ Svar på varsel om åpning av gjeldsforhandling - Gjeldsordning - Namsmannen i Mandal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som vernepleier ved KPH, Døgnenhet 4.1 SSK, 100 % st- fast Ansettelse - Sykepleier/vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand - st. ref Ruben Tellefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som sykepleier ved KPH, Døgnenhet 4.1 SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Sykepleier/vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand - st. ref Kristine Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Vernepleier ved KPH,PSA, enhet % fast. Ansettelse - Sykepleier/vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved KPH, PSA, enhet 4.1 SSK 100% fast. Ansettelse - Sykepleier/vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som kvalitetsansvarlig/sekretær ved Kirurgisk klinikk, Merkantil avdeling SSK,, 60 % st. engasjement Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref Lisbeth Haugum Hodne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sekretær ved Kir. klinikk/merkantil avd. 60 % prosjekt. Ansettelse - Kvalitetsansvarlig (intern utlysning) ved Merkantil avd., Kirurgisk klinikk - st. ref Merkantil avdeling, Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar - Klage på faktura - Klage på faktura - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Signert skjema taushetsplikt Personalmappe - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om flere opplysninger/kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Evaluering av kreftkirurgien 2014 Evaluering av kreftkirurgien 2014 Regionalt fagråd for kreft Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Endret møtetidspunkt for dialogmøte endret til klokka 14:00 - IA-sak - NAV Kristiansand Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Vurderingskoordinator ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Ansettelser import Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Vurderingskoordinator ved ARA 100% vikar. Ansettelse - Vurderingskoordinator ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Pedagogisk leder ved Trollhaugen barnehage 100 % fast. Ansettelse - Pedagogisk leder ved Trollhaugen barnehage, Kristiansand - st. ref Cecilie Supersaxo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Assisterende seksjonsleder ved Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand - st. ref Avdeling for voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Kirurgisk klinikk, kirurgisk avdeling SSA, 100 % st. vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling, Arendal - st. ref Andreas Helvig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ PRIRNG - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Operasjonssykepleier ved Anestesiavdelingen SSK,dagkirurgisk enhet 70 % fast. Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Dagkirurgisk seksjon - st. ref Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. varsel om åpning av gjeldsforhandling - Åpning av gjeldsforhandling - Namsmannen i Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Psykolog/psykologspesialist ARA, poliklinikk, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist ved ARA, poliklinikk, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Psykolog/psykologspesialist ARA, poliklinikk, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist ved ARA, poliklinikk, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. gjeldsordning- Ber om at krav stilles i bero - forslag til betalingsplan/avtale - Gjeldsordning - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Lungepoliklinikken 20 % fast. Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Astrid Karin Morlandstø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om opplysninger om eventuelle gjeldsforhold - Forespørsel om opplysninger om eventuelle gjeldsforhold - NAV Sandnes Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Behov for ytterligere opplysninger - spørsmål vedr. gjeldskrav Gjeldsordning - Advokat Stefanussen MNA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på spørsmål vedr. gjeldskrav - Gjeldsordning - Advokat Stefanussen MNA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om utsettelse av gjeld - Gjeldsordning - NAV Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. gjeldsordning - Gjeldsordning - NAV Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om opplysninger i forhold til restgjeld ved SSHF - Forespørsel om opplysninger i forhold til restgjeld ved SSHF - NAV Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Med. avd, onkologisk enhet SSF ferievikar. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - lærling/laboratoriefag ved Medisinsk service klinikk, Avd. for patolog, 100 % st. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Evje og Hornes Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sørlandsadvokatene DA Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sørlandsadvokatene DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sørlandsadvokatene DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som ergoterapeut ved Medisinsk klinikk, Sos, ergo, fysio Kristiansand, 100 % vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 tgående internt produsert, 15/ Testamentarisk gave - kontonummer Testamentarisk gave - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 150 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som Fysioterapeut i turnus ved Medisinsk klinikk, Enhet for spesialisert rehabilitering, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank1 Skadeforsikring AS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Agder politidistrikt Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fordeling av midler til økte pensjonskostnader - forespørsel om representanter til arbeidsgruppe Gjennomgang av modeller for fordeling av midler til økte pensjonskostnader Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Økonomistab SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 235

13 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Midlertidig svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: REK sør-øst Informasjon om vedtak 2015/ forskningsprosjekt - helserelatert livskvalitet hos ungdom og unge voksne med kreft - prosjektleder Gudrun Rohde Forskningsprosjekt - helserelatert livskvalitet hos ungdom og unge voksne med kreft - prosjektleder Gudrun Rohde Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: REK sør-øst Informasjon om vedtak 2015/ Forskningsprosjekt - NorTick biobank - Norwegian biobank for Tickborne diseases - Åslaug Rudjord Lorentzen Forskningsprosjekt - NorTick biobank - Norwegian biobank for Tickborne diseases - Åslaug Rudjord Lorentzen Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Grimstad ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding barnevern - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Lyngdal Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Anestesiavdeling/Gyn fødeavdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om helseopplysninger - If Risikovurdering Person Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Marnardal ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Arendal Kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Arendal Kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Arendal Kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - Arendal Kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 10:30 - IA sak - NAV Kristiansand Barneseksjonen SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan 4 uker - gjennomført IA sak - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende melding om bivirkning av legemiddel - Melding om bivirkning av legemiddel amlodipine - RELIS Sør-Øst Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 372 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Jskademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

17 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2015/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00024-6 Tilbud om 20% midlertidig stilling Solveig Lægreid Hauger Dok. dato: 08.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/00137-12

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientarkiv versus Sakarkiv Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten gjennomgår prinsipper for, og eksempler på, pasientrelaterte

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer