Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Jordmor ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdelingen, økning av st mrf 25 %, fast Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om alderspensjon KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Overgang til AFP beregnet som alderspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Jordmor ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdelingen, økning av st med 25 %, fast Føde/barsel SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Konsulent - adm. ved KPH / Klinikkledelsen 100%engasjement Administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ SV: Operasjonsprosjektet ssk, ventilasjonsanlegg for allmennventilasjon og etablering av ren luft til implantatstue, avrop Operasjonsprosjektet SSK - Saker rådgivere Gunleik Lonar U Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 11/ Attest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Vikarenhet, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Kursbevis - karakterutskrift Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Godkjenning av ansettelse - Hivkoordinator ved med.avd. post 1 E 100% engasjement Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Oppfølging sykemeldt - Referat fra tilretteleggingsmøte - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Vedtak om fortsatt pensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Kirurgisk sengepost 3D SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Fylkesmannen i Vest-Agder - Oversendelse av dokumenter - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage - Fylkesmannen i Vest-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - sekretær ved Kvinneklinikken 60% vikar Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Attest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Oppfølging sykemeldte - Referat fra tilretteleggingsmøte - IA-gruppe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) fra KLP - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Jordmor ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdelingen, økning av st med 10 %, fast Føde/barsel SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ KOPI: Endringsmelding for alderspensjon og AFP fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon(afp) - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Medisinerstudent ved Klinikk for psykisk helse, avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Arendal, 100 % vikar Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

6 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - KLP Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Ansiennitetsberegning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer - masterstudenter i praksis psykisk helsearbeid Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 553

7 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ KOPI: Endringsmelding for alderspensjon og AFP fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om kopi av pasientjournal samt spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 13/ Ansiennitetsskjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja - Assistent - pleie (4. års med.stud) ved Anestesiavdeling, Akuttmottak, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier inkl. sykepleiere med dialysekompetanse, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal Espen Anderson U Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved infeksjonsposten SSK ferievikar Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Sofie Margrethe Holden Utne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Anestesiavdeling, Ekspedisjon Akuttmottak, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter, Arendal Reidun Weronica Tellefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Anestesiavdeling, Ekspedisjon Akuttmottak, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter, Arendal Marita Cecilie Jørgensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om alderspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent ved Hovedkjøkken SSF, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Kjøkken, Renhold, Portør - Flekkefjord Kristine Eikeland Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som kjøkkenassistent ved Hovedkjøkken SSF, ekstrahjelp Ansettelse - Ferievikar Kjøkken, Renhold, Portør - Flekkefjord Eva Anita Røyland Nordli Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Klinikk for psykisk helse, døgnenhet B SSA Ferievikar Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, Vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Julie Ryltoft Terjesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Assistent ved Psyk/enhet D, SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, Vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Enhet D SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Assistent, sykepleier, miljøterapeut, hjelpepleier, vernepleier ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal ARA avgiftningsenheten Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Gjeldsordning - Namsmannen i Søgne og Songdalen Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 163 Inngående eksternt produsert, 13/ Attest - Vitnemål Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter - Kristiansand Tonje Riise Hamre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Sykepleiere/assistent/sykepleierstudent ved avd. for fys.med.og rehab. / spesialisert rehabilitering % ferievikarer. Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpepleier, studenter, assistent - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Kvinesdal lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Underretning til klager - anmeldelse - Anmeldelse - Agder politidistrikt Offl 24 annet ledd Service- og sikkerhetsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 393 Utgående internt produsert, 14/ Gjeldsordning - Gjeldsordning - Namsmannen i Evje og Hornes Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 163 Utgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Agder politidistrikt Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - Fylkesmannen i Vest-Agder - Ber om tilbakemelding på klagesak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Rusbehandling - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 334

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig - påminnelse nr. 2 - Forespørsel om spesialisterklæring - If Skadeforsikring NUF Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Spesialrådgiver ved Organisasjonsavdelingen, Enhet for Utvikling og utdanning, 100% vikariat Ansettelse - Spesialrådgiver ved Organisasjonsavdelingen, Enhet for Utvikling og utdanning, Kristiansand, 100 % st. vikariat Linda Christine Kvilekval Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog ved DPS Aust-Agder, Enhet for gruppebehandling 100% fast. Ansettelse - Psykolog ved DPS Aust-Agder, 100 % st. fast og 100 % st. vikariat Karen Marie Dreier Ludianos Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Andre og sistegangspåminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende pasientklage - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Avslutning på tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

12 Inngående eksternt produsert, 14/ Karakterutskrift Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Fysioterapeut ved Barneavdelingen, Habu-SSA, 100 % vikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

13 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om tilleggsdokumentasjon - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender tilleggsdokumentasjon - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Kompetansebevis Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Psykolog ved KPH - DPS Lister 100% st. Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist - DPS Lister poliklinikk Farsund, 100 % st. vikariat DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Gyn./obst.avdeling, SSA, 100 % st. vikariat Ansettelse - Lege i spesialisering ved Gyn./obst.avdeling, Arendal, 100 % st. vikariat U Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Utgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Lyngdal Lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Uttalelse og kommentarer til Fylkeslegens anbefaling - Innhenting av opplysninger i førerkortsak - ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barnevern Sør Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Spesialistgodkjenning - Autorisasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Jordmor ved Føde/barselpost SSK 75% vikar Ansettelse - Jordmor ved Føde-barselavdelingen, Kristiansand, 1 x 75 % st. fast, 3 x 75 % st. vikariat, 1 x 70 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Solveig Marie Carlsen Offl 16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Jordmor ved Kvinneklinikken SSK 10% fast Ansettelse - Jordmor ved Føde-barselavdelingen, Kristiansand, 1 x 75 % st. fast, 3 x 75 % st. vikariat, 1 x 70 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Jordmor ved Kvinneklinikken 15% fast Ansettelse - Jordmor ved Føde-barselavdelingen, Kristiansand, 1 x 75 % st. fast, 3 x 75 % st. vikariat, 1 x 70 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barnevern Sør ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

16 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølginingsplan dialogmøte 2 - HMS-sak - ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved kirurgisk klinikk, anestesiavdelingen, SSA, 100 % fast Ansettelse - Overlege i anestesiologi ved Anestesiavdelingen, Arendal, 100 % st. fast Miodrag Stanojevic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - Uttalelse fra avdeling - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - pasientklage - Kirurgisk klinikk Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - If Helseteam Privat Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent- pleie (2. års sykepleiestudent) ved Kirurgisk klinikk, Kir. senger 3C, ferievikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Ergoterapeut ved avd, for rehab, enhet for spesialisert rehabilitering 40% vikar Ansettelse - Spesialergoterapeut / ergoterapeut - Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 40 % st. vikariat samt tilkallingsvikarer Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Journal fra avdeling - NPE-sak 2014/ Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Samtykkeerklæring - Anmodning om uttalelse - NAV Tvedestrand Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - uttalelse fra Medisinsk avdeling SSK - Pasientklage - Medisinsk klinikk Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Fysioterapeut ved Fysioterapiavd. SSK 100% vikar. Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

18 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Vennesla og Iveland lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om godkjenning for journalutskrift - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Personalsak - Personalsak - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 259 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier 85% (utvidelse av fast stilling med 10%) ved Akuttmottaket SSF. Ansettelse - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak/LV-sentralen, Flekkefjord Vivian Valente Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - oppfølgingsplan 9 uker HMS - sak - DPS Lister poliklinikk Kvinesdal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om tilleggsopplysninger - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Søgne DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Lisens - attest/vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert telefonavtale - lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Lindesnes lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Utgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på mottatt henvendelse - Pasientklage - Pasientklage - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved Kirurgisk klinikk, kirurgisk avdeling SSA, 100 % vikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Sykepleier ved Akuttmottaket SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Svar på orespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokat Elise Kristine Valvik Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftesle på mottatt søknad om tilskudd til Jobbmestrende metode/ modell (FoU-tiltak) for personer med psykoselidelser - Jobbmestrende oppfølging - Statsb 2014 Prosjekt jobbmestrende oppfølging - arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse - statsbudsjettet kapitel Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester, Avd. psykisk helse og rus U DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 330 Inngående eksternt produsert, 14/ Jobbmestrende oppfølging - frist for søknad om tilskuddsmidler for 2014 er 1. mai Prosjekt jobbmestrende oppfølging - arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse - statsbudsjettet kapitel Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester, Avd. psykisk helse og rus U DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 330 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om transport ut av egen kommune til behandling hos logoped - Søknad om pasientreise ut av bostedskommune til behandling hos logoped - Logoped Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 474 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på bekymringsmelding barnevern - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490

22 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Vegårshei kommune Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykolog Kenneth T. Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Fagbrev - Svenneprøve Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Barnevern Sør Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Søgne DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kvinesdal ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Vennesla ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

24 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Madeleine Madsen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Rebekka E. Staabystrand Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Sissel Tvedt Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Marta Roksvold Lindland Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Tonje Elde Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

25 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Kristian Nesse Husøy Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Torild Einarson Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter 2013 Silje Hovland Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Ros fra pasient - Ros fra pasient - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 469 Inngående eksternt produsert, 14/ Etterlyser prøvesvar - Etterlyser prøvesvar - Urologisk klinikk Kristiansand Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på etterlysning av prøvesvar - Etterlyser prøvesvar - Urologisk klinikk Kristiansand Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

26 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved DPS Strømme SSK, NR-ID.nr. 8357, 100% vikar Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Krav om innsyn lydlogg - Pasientklage - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Lyngdal kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal, - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Abrahamsen AS Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

27 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Grimstad kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring samt kopi av pasientjournal - Forespørsel om spesialisterklæring samt kopi av pasientjournal - Jernbanepersonalets forsikring Gjensidige Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring samt kopi av pasientjournal - Forespørsel om spesialisterklæring samt kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om tilleggserklæring - Forespørsel om tilleggserklæring - Advokatfirma Wigemyr & Co DA DPS Strømme Mandal poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - SpareBank 1 Forsikring AS Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål - Kursbevis Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

28 Inngående eksternt produsert, 14/ Melding om vedtak - tilrettelagt transport til arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede - Søknad om tilrettelagt transport til arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede - NAV Tiltak Oppland Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 474 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ CV Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Mandal DPS Strømme Mandal poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - NAV Arendal Medisinsk post UC SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Lindesnes lensmannskontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

29 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lindesnes DPS Strømme Mandal poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om speialisterklæring - Agder politidistrikt Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Oppstart av tilsynssak Sørlandet sykehus HF - Fylkesmannen i Vest-Agder - Oppstart av tilsynssak Sørlandet sykehus HF - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekymringsmelding barnevern - bekreftelse på mottatt melding - Bekymringsmelding barnevern - Barnevern Sør Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490

30 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lund Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

31 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Veiledningstjenesten ved stiftelsen for romanifolkets/taternes kulturfond Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - krav om hjelpestønad - Forespørsel om legeerklæring - krav om hjelpestønad - ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Nidaros DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevropsykolog Ane-Mari Bergedalen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding fra Helse Telemark - Avviksmelding fra Helse Telemark - Sykehuset Telemark HF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431

32 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialistuttalelse - Forespørsel om spesialistuttalelse - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialistuttalelse - Forespørsel om spesialistuttalelse - NAV Risør DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Samtykkeerklæring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Samtykkeerklæring - Gjerstad kommune ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Ålesund v/karethe Kristoffersen Aam ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Ålesund v/karethe Kristoffersen Aam Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om spesialisterklæring - Anmodning om spesialisterklæring - NAV Arendal ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

33 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Agder politidistrikt ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Helseteam Privat Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger vedr. LAR-SØKNAD - Innhenting av opplysninger - Grimstad politistasjon v/ Leif Viken Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kredittopplysninger - Forespørsel om kredittopplysninger - NAV Kristiansand Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 163

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02077-14 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02684-15 Takker ja

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00947-11 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved ekstrahjelp Dok. dato: 14.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01217-12 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02364-5 Signert erlæring om taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: 12.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02747-11 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00238-3 Lønnsfastsettelse - ABP Merkantilt Dok. dato: 26.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00361-2 Arbeidsbekreftelse Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/000079 Arbeidsavtale direktør ved Klinikk Prehospitale tjenester 100% fast Personalmappe Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00107-35 Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, 60 % st. vikariat Utgående internt produsert, 11/00440-13 Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Forsyning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 21112013-21112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21112013-21112013 11/00765-19 I Dok.dato: 06112013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 15032011-15032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 15032011-15032011 11/00008-4 I Tilg.kode: PAS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013 Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 11/02503-7 I Dok.dato: 02052013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00722-16 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 03.05.2016 klokka 09:30 - Personalmappe - NAV Kristiansand Avdeling for internservice Dok. dato: 21.03.2016

Detaljer