Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Enhetsleder ved Medisinsk avdeling, sengepost 100% st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Lege i speialisering ved Øre-nese-hals avd SSK/SSA, 100% st, vikar Personalmappe - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Godkjenning av ansettelse - Lege i spesialisering ved Kirurgisk klinikk, Øre-nesehals avd, 100% st, vikar Personalmappe - Kristiansand kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Oppdatert journal - NPE-sak 2012/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Ber om oversendelse av oppdatert røntgen - NPE-sak 2012/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Stevning til Lister tingrett - Personalsak - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 259 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Referat dialogmøte IA-sak - NAV Kristiansand Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - ambulanseassistent uten fagutdanning PTSS ambulansen ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om revisjon av Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Veileder - Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet ,13% st. fast Ansettelse - Assistent/studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand, div. st. Martin Myklebust Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Opplysninger fra pårørende i avsluttet tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av oppdatert røntgen - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Barneseksjon felles SSK ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter Kristiansand - st. ref Linn Vestrheim Kleveland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N tgående internt produsert, 14/ Regionalt samarbeidsforum rus/psykisk helse, Fylkesmannen i Vestfold - Borgestadklinikken, Sommerhilsen Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Vestfold BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ BarnsBeste - tilbakemelding kontaktperson Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Østfold BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ BarnsBeste - tilbakemelding kontaktperson Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Østfold BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Vestfold BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Henvendelse om dialog og samarbeid Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Buskerud BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Telemark BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N tgående internt produsert, 14/ Barns om pårørende i et folkehelseperspektiv Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Vest-Agder BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Rogaland BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannen i Hordaland Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste Fylkesmannen i Hordaland BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Ferievikar lege sykepleier vernepleier sosionom miljøterapeut hj.pleier sekretær renholder med.- sykepleie- og vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Expert Class-KOLS fra Philips Norge AS Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015 Expert Class - KOLS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Nidaros DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på Purring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Nidaros DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Konst. overlege ved Medisinsk klinikk, Revmatologisk avd SSK, 100% st, fast Ansettelse - Overlege ved Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal - st. ref Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Mandal Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Bekymring vedrørende samfunnsvern og utforming av statusrapporter - Svar fra SSHF - Bekymring vedrørende samfunnsvern og utforming av statusrapporter - Agder Statsadvokatembeter Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 420

7 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - konsulent i Kirurgisk klinikk midlertidig ansatt Personalmappe - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk post 2A SSK 60% st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Øre-nese-hals avd Kristiansand, 100% st, vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øre-nese-hals (ØNH) avdelingen, Kristiansand - st. ref ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilskudd over statsbudsjettet - IPS Individuell jobbstøtte - Aksept av vilkår Tilskudd over statsbudsjettet - IPS Individuell jobbstøtte Helsedirektoratet DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra Senter for kreftbehandling - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

8 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved Lungepoliklinikk 20% fast Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sekretær ved Medisinsk klinikk, Revmatologisk avd. SSK, 100% st, fast Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved Revmatologisk avdeling, Kristiansand 100 % st. fast - st. ref Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - spesialsykepleier ved Intensiv enhet SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling 100% st. vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref Anniken Jørlo Fuglestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Pasientklage - Pasientklage - Kirurgisk klinikk Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

9 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Avslutning av tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage på manglende oppfyllelse av rett til innsyn og kopi av journal - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Nena Mimic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Elena Bentley Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Sohail Anwar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ingeniør Medisinsk teknisk avd./teknisk avd., Flekkefjord - st. ref Medisinsk teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ingeniør ved Klinikk for teknologi og e-helse/ Teknisk avdeling 100% st. fast Ingeniør Medisinsk teknisk avd./teknisk avd., Flekkefjord - st. ref Medisinsk teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra avdeling samt journal - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

11 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal/røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - NEVRO - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Signert statens standardavtale Driftsavtale SSA-D mellom SSHF og Sykehuspartner HF samt databehandleravtale - avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Statens standardavtale Driftsavtale SSA-D mellom SSHF og Sykehuspartner HF samt databehandleravtale - avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Sykehuspartner Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 049

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Victoria Florentine Noddeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Heidi Karlsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Katarina Emilie Fransson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Maren Toftevåg Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Marit Heggland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier (intern utlysning) - st. ref. ( ) Karianne Solborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Vennesla Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Vennesla Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Hisøy Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Helseavdelingen, Bergen Fengsel Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal barn - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

15 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal mor - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Stavanger niversitetssjukehus, Helse Stavanger HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om bekreftelse på behandling - Forespørsel om bekreftelse på behandling - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Regional veileder for lagring av Portefølje-, program- og prosjektdokumentasjon i sakarkivsystem Regional veileder - lagring av portefølje-, program- og prosjektdokumentasjon i sakarkivsystem Helse Sør-Øst RHF Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

16 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - SaitS klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - SaitS klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Grimstad kommune Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Songdalen kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Songdalen kommune - utskriving av pasient - Songdalen kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Lindesnes kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Lindesnes kommune - utskriving av pasient - Lindesnes kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305

17 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Grünerløkka sosialtjeneste ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om utsettelse av gjeld - Gjeldsordning - NAV Kvinesdal Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om utsettelse av gjeld - Gjeldsordning - NAV Kvinesdal Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om utarbeidelse av spesialisterklæring N2015/2523 (N2014/0700) Forespørsel om utarbeidelse av spesialisterklæring Pasientskadenemnda Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Marnardal kommune - tskrivning av pasient - Avviksmelding - Marnardal kommune - tskrivning av pasient - Marnardal kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305

18 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel i sak - manglende pakkeforløp for brystkreft - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - manglende pakkeforløp for brystkreft - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 15/ Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - Internt notat - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - manglende pakkeforløp for brystkreft - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Ny årsinntekt Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avklaring i forhold til brev fra KLP Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00280-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00289-10 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-03.01.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0053811 KOPI: Endringsmelding for attføring/utførepensjon Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 01.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00354-23 Vedlegg til arbeidsavtale 08.02.2016-22.05.2016 Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00393-16

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01642-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar 02.11.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01955-10 Takker ja og arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01589-23 Politiattest Personalmappe - Dok. dato: 15.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03534-9 Vedlegg til arbeidsavtale 22.06.2015-01.05.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer