Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud- stilling som sykepleier ved Med.post C, SSA, 30 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Henvendelse fra pasient - Pasientklage - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som anestesisykepleier, Anestesiseksjon SSA, 100% st vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Ortopedisk avdeling SSK, NR-ID.nr 2901, 100% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale , ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Kristiansand, 85 % vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Attester, master i spesialsykepleie Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som overlege ved KPH/ABP felles % st.fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/00572 N2013/0765 Spesialistuttalelse - NPE-sak 2012/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/00572 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2012/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv enhet SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Krav om levering av elektronisk faktura (EHF-faktura) Elektronisk overføring av fakturaer/kreditnotaer Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/02427 Oversender vedtak - NPE-sak 2012/ Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavatale Personalmappe - Enhet C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

6 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/02661 N2013/1551 Vedtak - avslag - NPE-sak 2012/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 12/ Bekreftelse på stipend under utdannelse Personalmappe - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Arbeidsgiverattest Personalmappe - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar langvarig sykdom - kopi Personalmappe - NAV Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Inngående eksternt produsert, 12/ Attester - vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/04990 N2013/1185 Ber om journaldokumentasjon - NPE-sak 2012/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykefravær ved svangerskap Personalmappe - NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/00723 Oversender klage på vedtak - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 13/ Attest, dokumentasjon på arbeid i hjemmet Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Innkaling til dialogmøte Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert endringsavtale - prolongering - mellom SSHF og Eliassen og Lambertz- Nilssen Arkitekter AS - Parallell rammeavtale rådgivende arkitekttjenester Parallell Rammeavtale Arkitekt Eliassen og Lambertz-Nilssen Eliassen og Lambertz-Nilssen AS Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/02810 Oversender vedtak - NPE-sak 2013/ Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som konstituert overlege, KPH, psykiatrisk sykehusavdeling SSA % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/05013 Oversender vedtak - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/05182 Oversender vedtak - NPE-sak 2013/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til Nasjonalt møte for lungesykepleiere Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Novartis Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Monika Grønnebæk Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema taushetsplikt Taushetsplikt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Lene Hvistendahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2013/05539 Vedtak - mehold, ber om mènvurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Trekker seg fra stilling som bemanningskoordinator Bemanningsenheten Ansettelse - Koordinator ved Bemanningsenheten, Sørlandet sykehus HF, 3 x 100 % st. fast Sindre Steen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Signert avtaledokument mellom SSHF og OEC Consulting AS - Byggeledelse fase 1C - Operasjonsprosjektet SSK Operasjonsprosjektet SSK - Byggeledelse og SHA-koordinator utførelse fase 1C OEC Consulting AS Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00656 Oversender vedtak - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

10 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Ortopoedisk avdeling SSA Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00782 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00914 Ber om mènvurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte 2 - IA-sak - NAV Arendal Operasjon ØNH SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling som viten i fylkesnemndsak - Vitne i sak for fylkesnemnda - Barneverntjenesten Arendal kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling som viten i fylkesnemndsak - Vitne i sak for fylkesnemnda - Barneverntjenesten Arendal kommune Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling som viten i fylkesnemndsak - Vitne i sak for fylkesnemnda - Barneverntjenesten Arendal kommune Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjent rapportering over bruk av tilskuddsmidler - Informasjonsmateriell fra BarnsBeste Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk Informasjonsmateriell fra BarnsBeste Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester, Avd. psykisk helse og rus BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 331 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Bergen Kommune Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/01282 Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01282 Oversender vedtak - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

12 tgående internt produsert, 14/ Beregning av lønnsansiennitet Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Innkalling til dialogmøte IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01653 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent pleie, ved Kirurgiske senger, Kirurgisk post 4A SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om oppdatert legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Agder politidistrikt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

13 tgående internt produsert, 14/ Vedtak vedrørende pasientreise ut av egen bostedskommune til behandling hos logoped Kari Vederhus - Søknad om pasientreise ut av egen kommune til logoped Kari Vederhus i Tvedestrand - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 Internt notat med oppfølging, 14/ Osteometri Generell bekymringsmelding vedrørende egenandel for osteometri Revmatologisk avdeling Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 301 tgående internt produsert, 14/ Organisering av tilbud om osteometri Generell bekymringsmelding vedrørende egenandel for osteometri Helse Sør-Øst RHF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 301 tgående internt produsert, 14/ Svar på bekymringsmelding vedrørende osteometri Generell bekymringsmelding vedrørende egenandel for osteometri Vest-Agder legeforening Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 301 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Kirurgisk avd. SSF, 25 % st. vikariat Ansettelse - Sykepleier ved Kir. sengepost, Flekkefjord, 100 % st. vikariat Dagmar Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak, sykepleier kir avd SSF 100% vikar Ansettelse - Sykepleier ved Kir. sengepost, Flekkefjord, 100 % st. vikariat Kirurgisk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 14/ PRRING: Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Skadeforsikring NF Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Behov for avklaring - tverrfaglig diagnosesenter for pasienter med mistenkt kreft eller annen alvorlig sykdom Diagnosesenter for pasienter med uavklart tilstand i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 313 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som jordmor ved Fødeavdeling SSF, 5 % st. fast (utvidelse av fast stilling til 100 %) Ansettelse - Jordmor ved Fødeavdelingen SSF, 25 % st. fast Ellen Bang Førland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som jordmor ved Fødeavdeling SSF, 10 % st. fast (utvidelse av fast stilling til 60 %) Ansettelse - Jordmor ved Fødeavdelingen SSF, 25 % st. fast Jurgita Birkeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som jordmor ved Fødeavdeling SSF, 10 % st. fast (utvidelse av fast stilling til 70 %) Ansettelse - Jordmor ved Fødeavdelingen SSF, 25 % st. fast Astrid Irene Lian Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - ber om uttalse - Feilsendt dokument - Feilsendt dokument - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431

15 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sekretær ved Medisinsk avd. SSF, ekstrahjelp Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord, ekstrahjelp Karoline Tjellesvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Kirurgisk post 4A SSK, 30% vikar Ansettelse - Sykepleier (intern utlysning) - kombinasjonstilling mellom Kir. post 4A og Gyn poliklinikk, Kristiansand, 75 % st. vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus i 2013: foreløpige rapporter til gjennomsyn Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus - PasOpp 2014 Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 404 Inngående eksternt produsert, 14/ Referat etter møte - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som helsekretær ved Medisinsk avd. SSF, 40 % st. fast (utvidelse av fast stilling til 100 %) Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved Med. avd. felles SSF, 40 % st. Hanne Sigrunn Fredriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - rehabiliteringstilbud - undersøkelse Kartlegging av rehabiliteringstilbud i Norge - Norsk epilepsiforbund Norsk epilepsiforbund Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321

16 tgående internt produsert, 14/ Vedtak vedrørende pasientreise ut av egen kommune til behandling hos logoped Kari Vederhus - Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 tgående internt produsert, 14/ Vedtak vedrørende pasientreise ut ev egen kommune til behandling hos logoped Kari Vederhus - Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 tgående internt produsert, 14/ Vedtak vedrørende dekning av pasientreise ut av egen bostedskommune til behandling hos logoped - Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale hjelpepleier ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdeling, 70 % fast Ansettelse - Jordmor og barnepleier ved Fødeavdeling SSA, 61 % st. og 2 x 67 % st. fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale hjelpepleier ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdeling, 28 % fast Ansettelse - Jordmor og barnepleier ved Fødeavdeling SSA, 61 % st. og 2 x 67 % st. fast Solbjørg Therese Hagane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - oversendelse til avdelingen - uttalelse fra avdeling - Pasientklage - Medisinsk klinikk Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - fysiterapeut ved Fysioterapi, SSA, 100 % engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Anestesiavdeling SSA, 100 % st. vikariat Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdeling SSA, 100 % st. vikariater Johannes Gjessing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Anestesiavdeling SSA, 100 % st. vikariat Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdeling SSA, 100 % st. vikariater Mari Stokstad Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering B ved Kirurgisk klinikk, anestesiavdelingen SSA, 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdeling SSA, 100 % st. vikariater Mari Stokstad Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale , lege i spesialisering a ved Kirurgisk klinikk, anestesiavdelingen SSA, 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdeling SSA, 100 % st. vikariater Johannes Gjessing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 50 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmeldelse - nderretning til klager - Forhold avgjort - Anmeldelse - Agder politidistrikt DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 393 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - henvendelse angående epikrise - Henvendelse angående epikrise - NAV Iveland Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte- oppfølgingsplan Oppfølging sykmeldte - Legegruppen Arendal Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Vedtak om pasientreise ut av egen kommune til behandling hos fysioterapeut - Søknad om pasientreise ut av egen kommune til behandling hos fysioterapeut - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Vedtak om pasientreise ut av egen bostedskommune til fastlege - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fastlege - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode:

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om uttalelse - Forespørsel om ny vurdering - Danica Pensjonsforsikring AS Avdeling for voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal, 100 % st. vikariat Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Arendal, 100 % st. vikariat Nils-Kristian Lystad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ PRRING: Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar vedr. oppfølging av sykmeldte - nntak fra dialogmøte 2 IA-sak - NAV Arendal Medisinsk post 2C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter våren 2014 Lene Bakken Hvistendal Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter våren 2014 Stine S Olsen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA skjema for studenter våren 2014 Marit Sjursen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Deltakelse i Nasjonal referansegruppe BarnsBeste - Svar fra Rådet for psykisk helse Nasjonal referansegruppe i henhold til mandat 2014 BarnsBeste Rådet for psykisk helse BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Svar på opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar til Fylkesmanen i Aust-Agder v/fylkeslegen - Fylkesmannen i Aust-Agder - Ber om uttalelse i mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - fysioterapeut i turnus ved Fysioterapi, SSA, 100 % engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent pleie ved Kirurgiske senger, Kirurgisk post 3A SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/02180 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04325 Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04355 Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Psykiatrisk sykehusavdeling Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04074 Viser til forespørsel, ber om røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

23 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04356 Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03995 Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ IA-rådskonferanse 2014 Vest-Agder, Kristiansand 17.september IA-rådskonferanse 2014 IA-rådet i Vest-Agder Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 14/ IA-rådskonferanse 2014 Aust-Agder, Arendal 16. september IA-rådskonferanse 2014 IA-rådet i Aust-Agder Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer