Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ NPE-sak 2010/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2010/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 11/ NPE-sak 2010/ Ber om røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2010/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftelse på navneendring Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Internt notat med oppfølging, 12/05-4 Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om attføring-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: innvilgelse av uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved DPS Solvang, FACT-team, 100 % engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 6.2 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/03209 N2015/ Viser til vedtak - NPE-sak 2013/ Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 2.1, Ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Innkalling til dialogmøte IA - sak - NAV Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Innkalling til dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Mandal DPS Strømme Mandal poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Maria Sarah jensen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Lone Elkjær Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220

5 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale - Psykolog ved DPS Mandal poliklinikk, 100 % fast Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal - st. ref Rune Falkum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Farsund Legesenter Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Farsund Legesenter Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand, 100 % fast Ansettelse - Sykepleier/vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand - st. ref Ruben Tellefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand, 100 % fast Ansettelse - Sykepleier/vernepleier PSA, Enhet 4.1, Kristiansand - st. ref Kristine Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om spesialisterklæring samt journal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om spesialisterklæring samt journal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Klage på vedtak - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til klage på vedtak - NPE-sak 2015/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

7 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Legegruppen Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Resterende lønn Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Godkjenning av ansettelse Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk, 100 % fast Sykepleier Kombinasjonsstilling, Lunge sengepost og Lungepoliklinikk - st. ref Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 Internt notat med oppfølging, 15/ Godkjenning av ansettelse Ansettelse - Fagansvarlig rørsystemer ved Teknisk avdeling, VVS seksjonen, Kristiansand - st. ref Klinikk for teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Fagansvarlig rørsystemer ved Teknisk avdeling, VVS seksjonen, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Fagansvarlig rørsystemer ved Teknisk avdeling, VVS seksjonen, Kristiansand - st. ref Teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Fagansvarlig rørsystemer ved Teknisk avdeling, VVS seksjonen, Kristiansand - st. ref Teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - KLP Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Renholder/renholdsoperatør med seksjonsansvar ved Operasjonsavdelingen, Kristiansand, 100 % fast Ansettelse - Renholder/renholdsoperatør med seksjonsansvar ved Operasjonsavdelingen, Kristiansand - st. ref Operasjonsavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Renholder/renholdsoperatør med seksjonsansvar ved Operasjonsavdelingen, Kristiansand - st. ref Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Agder Politidistrikt Arendal Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost, Flekkefjord - st. ref ,35 % vikar Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk sengepost, Flekkefjord - st. ref Janne Charlotte Løvbrekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DNB Skadeforsikring AS (2) Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av røntgen/cd - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 tgående internt produsert, 15/ Svar til FTV NSF Omplassering av medarbeider IA sak - Bente Liv Hagen Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om søkerliste - Omplassering av medarbeider IA sak - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Vedrørende oversikt intervjukandidater Omplassering av medarbeider IA sak - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk Mandal, 100% vikar Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal, 100 % vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sørlandsadvokatene DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om helseopplysninger - IF Skadeforsikring Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Med. post 2C SSK, 15 % fast Ansettelse - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Med. post 2C SSK, 15 % fast Ansettelse - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Med. post 2C SSK, 7 % fast Ansettelse - Sykepleier (intern utlysning) Med. post 2C SSK - st. ref Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ettersendelse av samtykkeerklæring - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern DPS Lister poliklinikk Farsund Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

13 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Langseth Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Borgestadklinikken - Blå Kors sør Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

14 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Osloadvokatene Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra Kvinneklinikken - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra Kirurgisk avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signer skjema fra Kirurgisk avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signer skjema fra ØNH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Arendal ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring/epikriser - Forespørsel om legeerklæring/epikriser - NAV Arendal Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om praksisplass/hospitering - legestudent Søknad om praksisplass/hospitering - legestudent Rahma Elmi Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Politiet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Politiet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Risør DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Lyngdal kommune - utskriving av pasient - Lyngdal kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

19 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Mandal kommune Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern ABP poliklinikk Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykologspesialist Adrie Smit ABP poliklinikk Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Storebrand Livsforsikring AS Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om praksisplass/hospitering - Intensivavdeling/anestesi SSA, medisinstudent Søknad om praksisplass/hospitering - Intensivavdeling/anestesi SSA, medisinstudent Simen Fougner Skaansar Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging av sykemeldte - oppfølgingsplan 4 uker IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01642-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar 02.11.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01955-10 Takker ja og arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer