Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Konsulent - Administrasjon ved Fagavdelingen, Samhandling 20% st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attføings-/uførepensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Arbeidsavtale - Spesutd.sykepleier ved DPS Aust-Agder Døgnpost, Arendal, vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ NPE-sak 2011/03333 N2013/1407Oversender vedtak - NPE sak 2011/ Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/00577 Vedtak - avslag - NPE-sak 2012/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/02501 N2013/1223 Oversender vedtak - NPE-sak 2012/ Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - Fysioterapeut ved Medisinsk klinikk, Fysioterapi, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/03667 N2013/0945 Oversender vedtak - NPE-sak 2012/ Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Hjelpepleier ved DPS Aust-Agder, Døgnpost, 80 % fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - Miljøterapeut/vernepleier ved DPS Aust-Agder døgnpost Arendal, 76,06 % vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Overlegepermisjon,Norsk Anestesiforening 22/10-24/ Hospitering SSK: 13/10-20/ og 27/10-31/ Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/01080 N2014/0292 Oversender vedtak - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/01181 N2014/0315 Oversender vedtak - NPE-sak 2013/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

4 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/03917 Ny sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om attførings/uførepensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - medhold - NPE-sak 2013/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Global Comparator Program - dataset from Sorlandet - verification request tvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten - Samarbeid med Dr Foster Global Comparator Group Dr Foster Global Comparator Group Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 306 tgående internt produsert, 13/ Global Comparator Program - dataset from Sorlandet - verification request tvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten - Samarbeid med Dr Foster Global Comparator Group Dr Foster Global Comparator Group Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 306

5 Inngående eksternt produsert, 13/ Global Comparator Program - dataset from Sorlandet - bekreftelse tvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten - Samarbeid med Dr Foster Global Comparator Group Dr Foster Global Comparator Group Virksomhetsdata Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 306 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til Fagsymposium for unge overleger og leger i spesialisering, infeksjon og gastroenterologi, Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Medivir AB Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding på Rapport om utdanning i psykiatri for 2013 SERS - Rapport om spesialistutdanning i Psykiatri for 2013 Den norske legeforening ARA Fo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 553 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding på rapport om utdanningsvirksomheten i psykiatri ved Klinikk for psykisk helse - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) 2013 SERS - Rapport om spesialistutdanning i Psykiatri for 2013 Den norske legeforening ARA Fo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 553 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00141 Vedtak - avslag - NPE-sak 20214/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Fysioterapeut ved Medisinsk klinikk, Fysioterapi, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

6 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Røntgenavdeling Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 tgående internt produsert, 14/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ved svangerskap Personalmappe - NAV Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Purring nr. 3 - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lillesand Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forhåndskunngjøring om nytt regionalt seminar ventetider/fristbrudd Invitasjon til et felles kick-off seminar for helseforetakenes arbeid Ingen fristbrudd/reduksjon av ventetid Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 013

7 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier kirurgisk avdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester, vitnemål og arbeidsbekreftelser Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring samt kopi av pasientjournal - Forespørsel om spesialisterklæring samt kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Ålesund v/karethe Kristoffersen Aam Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/02264 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

8 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved Døgnenhet 4.2 SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - Anmodning om spesialisterklæring - Anmodning om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/02484 Ber om ytterligere dokumentasjon - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog med lisens ved DPS Lister døgnpost, 100% st. fast Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, Kvinesdal, 100 % st. fast Katarzyna Bazylczyk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om datainnsamling - The NOR-SWITCH study. En randomisert, dobbelblind, parallell gruppestudie for å sammenlikne sikkerhet og effekt av biosimilar infliximab (CT-P13) med original infliximab hos pas. med revmatoid-/spondyl-/psorisasisarttritt Forskningsprosjekt - The NOR-SWITCH study. En randomisert, dobbelblind, parallell gruppestudie for å sammenlikne sikkerhet og effekt av biosimilar infliximab (CT-P13) med original infliximab hos pas. med revmatoid-/spondyl-/psorisasisarttritt Katrine Dvergsnes Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522

9 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03429 Ber om ytterligere dokumentasjon - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ gangs purring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - ttalelse fra avdeling - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Kirurgisk klinikk Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Kirurgisk post 4A SSK, 50% st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Kir. sengepost 4A SSK, 75 % st. fast Jorid Skuthe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/04037 ttalelse fra Kirurgisk avdeling SSF - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - renholder husøkonom enheten SSF 60% fast Ansettelse - Renholdsoperatør/renholder ved Husøkonomenheten, Flekkefjord, 88 % st. fast Hotellservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - renholder husøkonom enheten SSF, 8% fast Ansettelse - Renholdsoperatør/renholder ved Husøkonomenheten, Flekkefjord, 88 % st. fast Hotellservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - renholder husøkonom enheten SSF, 10% fast Ansettelse - Renholdsoperatør/renholder ved Husøkonomenheten, Flekkefjord, 88 % st. fast Hotellservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - renholder husøkonom enheten SSF, 10% fast Ansettelse - Renholdsoperatør/renholder ved Husøkonomenheten, Flekkefjord, 88 % st. fast Hotellservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ gangs påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - jordmor SSF, 5% vikar Ansettelse - Jordmor ved Fødeavdelingen, Flekkefjord, 10 % st. vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialhjelpepleier ved Føde/barsel SSK, 50% st. vikar Ansettelse - Barnepleier ved Føde-barselavdelingen, Kristiansand, 50 % st. fast Beate Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Pasienthotell SSK, vikar Ansettelse - Sykepleier ved Kir. senger, Pasientotellet SSK, 100 % st. fast, 75 % st. vikariat og 50 % st. vikariat Gunn Amundsen Wold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver ved personal og arbeidsmiljø, 100% st. vikar Ansettelse - Rådgiver ved Personal og arbeidsmiljø, 100 % st. vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av journalnotat - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier medisinsk avdeling SSF, 50% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

12 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester, tjenestebevis OS og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdelingen, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende Attach Attach - Barn og mental helse i Øst-Afrika - Forskningssamarbeid Ingunn Marie S. Engebretsen Internasjonal enhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 072 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ nderretning om mottatt bekymringsmelding barnevern og henleggelse - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05272 Oversender journal - NPE-sak 2014/05272 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05255 Oversender journal - NPE-sak 2014/05255 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/05283 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

14 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Operasjonsprosjektet SSK, fase 1B, kontrakt K400 og 500 -Elektroteknisk installasjon, sluttoppgjør - Stevning fra Oneco/ Advokatfirmaet Tofte Operasjonsprosjektet SSK, fase 1B, kontrakt K400 og 500 -Elektroteknisk installasjon, sluttoppgjør - Stevning fra Oneco og saksbehandling Advokatfirma Tofte DA Offl 18 Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Prioriteringskonferanse Helse i utvikling 14 i regi av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Prioriteringskonferanse Helse i utvikling 14 i regi av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om praksisplass SSHF Søknad om praksisplass SSHF Dace Dobrovolska Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Agder politidistrikt DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokat Wenche Høie Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Oslo Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Overlegepermisjon 24/11-5/12-14 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykemeldte - nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - IA-sak - NAV Kristiansand Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Tildeling av sykehus i med.turnustjeneste fra Turnustjeneste SSF 2016 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Hospitant - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

18 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/05256 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank1 Skadeforsikring AS Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeuttalelse - Forespørsel om legeuttalelse - Valle og Bykle lensmannskontor Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Kvinesdal Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Elden DA Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Reiseklinikken Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Økonomisk tap etter arkeologisk registrering Økonomisk tap etter arkeologisk registrering Kristiansand kommune Plan- og bygningsetaten Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i forbindelse med saksforberedelse til Fylkesnemnda for sosiale saker etter 10.2 i Kommunal helse- og omsorgstjenestelov - Innhenting av opplysninger i forbindelse med saksforberedelse til Fylkesnemnda for sosiale saker etter 10.2 i Kommunal helse- og omsorgstjenestelov - NAV Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av spesialisterklæring - Innhenting av spesialisterklæring - NAV Grimstad DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00124-2 Skademelding - Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00703-4 IA-oppfølging - NAV Sarpsborg Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel:

Detaljer