Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som jordmor ved Kirurgisk klinikk, fødeavdeling, SSA, 100 % st. vikar Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som ingeniør ved Teknisk avdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ WHO kode for internasjonal rekruttering av helsepersonell - invitasjon til møte WHOs retningslinjer for internasjonal rekruttering av helsepersonell Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072

2 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Ny årsinntekt 2015 fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Endret pensjonsgrunnlag fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/04750 N2015/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04750 N2015/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Ny årsinntekt for 2015 fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Avgjørelse - klage på avslag om retting av journalopplysninger - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - pasientklage - Fylkesmannen i Vest-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om tilknytning til alarmsentralen fra Egsveien 100 bygg 21 Ombygging av bygg 20 og 21 ABP SSK Kristiansandsregionen brann og redning IKS Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Orientering om at sak oversendes Pasientskadenemnda for klagebehandling - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - medhold - NPE-sak 2014/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

4 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om oppdatert kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Orientering om avslutning av sak - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til klage på vedtak - orientering om oversendelse til Pasientskadenemnda - NPE-sak 2014/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - nntak fra dialogmøte2 - IA-sak - NAV Kristiansand Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ortoptist Øyeavdelingen Arendal - st. ref Ansettelse - Ortoptist ved Øyeavdelingen Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Lillesand Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rettsmedisinsk obduksjon - Statens helsetilsyn - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven Nasjonalt folkehelseinstitutt Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Ber om oversendelse av oppdaterte røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Oppdatert journal - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som anestesisykepleier ved Kirurgisk klinikk, anestesiavdeling, SSA, 100 % st. fast Ansettelse - Anestesisykepleier ved Anestesiseksjonen, Arendal - st. ref Christina Nesland Lauvland Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Enhetsleder ved KPD, ABP Merkantilt, 100% st, fast Enhetsleder ABP merkantil enhet, Kristiansand - st. ref Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Enhetsleder ABP merkantil enhet, Kristiansand - st. ref Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avsluttende brev i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Anestesiavdelingen SSF 50% st. fast Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref Victor Babenko Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avgjørelse i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 15/ Helsedirektoratet - Innvilger tilskudd over statsbudsjettet - IPS Individuell jobbstøtte Tilskudd over statsbudsjettet - IPS Individuell jobbstøtte Helsedirektoratet DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Psykolog ved KPH, DPS Strømme døgnenhet, 100% st, vikar Ansettelse - Psykolog ved DPS Strømme, Kristiansand - st. ref DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Kir.avd. SSK, LSR-id. 2906, 100% vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling, Kristiansand - st. ref Sahrish Hamid Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Foreløpig svar - tilsynssak - Personalsak - Statens helsetilsyn Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 226 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som forsker/doktorgradsstipendiat ved Forskningsenheten SSK, 100% engsjement Ansettelse - Doktorgradsstipendiat (lege) ved Forskningsmidler - st. ref Anne Marit Solheim Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som konst. overlege ved DPS Solvang SSK, 100% fast Ansettelse - Overlege/psykiater ved DPS Solvang, Kristiansand - st. ref Terje Thesen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra Senter for kreftbehandling - NPE-sak 2015/ Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Psykologspesialist ved KPH, ABP familie- og nevropsykologisk enhet, 100% st, fast Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved ABP, Familieenheten, Kristiansand - st. ref Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved ABP, Familieenheten, Kristiansand - st. ref Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Miljøterapeut ved KPH, PSA enhet 4.2, 27.75% st, fast Ansettelse - Miljøterapeut (intern utlysning) ved Enhet 4.2 i Kristiansand - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Psykolog ved KPH, ABP poliklinikk Lister, 100% st, vikar Ansettelse - Psykolog ved ABP Poliklinikk Lister - st. ref Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Medisinsk avdeling, Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om dagslyslampe - Søknad om dagslyslampe til behandling av forsinket søvnfasesyndrom - Spesialistsenteret Kristiansand Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om dagslyslampe - Søknad om dagslyslampe til behandling av forsinket søvnfasesyndrom - Spesialistsenteret Kristiansand Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Ingeniør - st. ref. ( ) Ingeniør Medisinsk teknisk avd./teknisk avd., Flekkefjord - st. ref Ansettelser import Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

12 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - Internt notat - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Medisinsk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Anestesiavdeling/Gyn fødeavdeling SSF Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Psykolog ved KPH, ABP poliklinikk Kristiansand, 90% st, vikar Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Internt notat med oppfølging, 15/ Godkjenning av ansettelse - Psykolog ved KPH, ABP poliklinikk Kristiansand, 100% st, vikar Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Prosjektarbeider ved KPH, ABP, 100% st, engasjement Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSK Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialistuttalelse - Forespørsel om spesialistuttalelse - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om medisinsk dokumentasjon i sak - Forespørsel om medisinsk dokumentasjon i sak - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sunnaas sykehus HF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sunnaas sykehus HF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Hisøy Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Helseavdelingen, Bergen Fengsel Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, fødejournal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Kvinneklinikken SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, fødejournal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Kvinneklinikken SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kraftleveranse - Velkommen som kunde hos nettselskapet Agder Energi Nett AS Kraftleveranse - Kunde hos nettselskapet Agder Energi Nett AS Agder Energi Nett AS Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Osloadvokatene DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Angående fritt sykehusvalg ved fødsel Angående fritt sykehusvalg ved fødsel NAV Flekkefjord Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Pasientsak - HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank 1 Forsikring Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Mandal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codex Advokat Oslo AS Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Varsel om opprettelse av tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Hospiteringsavtale for medisinerstudent Hospitant medisinerstudent - Dworak, Mikal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14122011-14122011. Sørlandet sykehus HF 19122011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 14122011-14122011. Sørlandet sykehus HF 19122011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N): Periode: 14122011-14122011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 14122011-14122011 11/00256-53 u Dok.dato: 08122011 Jour.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer