Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - renholder ved DPS Lister døgnpost, 60% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet B, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk int/coronarpost SSA, 75% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppdatert saksliste til Ekstraordinært møte i RS Helsenettverk Lister Regionalt Samarbeidsutvalg Lister Listerrådet U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 305 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/02744 Godkjenning for uttak av journal - NPE-sak 2012/ Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/02744 Mènvurdering - NPE-sak 2012/ Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 12/ NPE-sak 2012/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2012/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Kirurgiske senger, kirurgisk post 3A ssk, 50,07% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

4 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Psykiatrisk sykehusavdeling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Lene Føreland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Utgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskrivingsklare pasienter - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskrivingsklare pasienter - Kristiansand kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Enhet for rus og psykiatri, avgiftningsenheten SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Janikke Søbye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Helsesekretær ved Klinikk for psykisk helse, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ferievikar Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Maria Berge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

5 Utgående internt produsert, 13/ Svar til barnevernet vedr. - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 13/ Svar til barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 13/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 13/ Svar til KCO advokater om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - KCO advokater Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Evje og Hornnes kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Evje og Hornnes kommune - utskriving av pasient - Evje og Hornnes kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Utgående internt produsert, 13/ Legeerklæring opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

6 Utgående internt produsert, 13/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til European Association for the study of diabetes EASD 2014 oppsummeringsmøte, Wien Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 AstraZeneca AS U Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Shantal Mukendi Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Utgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasienter fra Kirurgisk klinikk til Kløvertun 2013 Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasienter fra Kirurgisk klinikk til Kløvertun 2013 Kristiansand kommune Kløvertun rehabiliteringsavdeling Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Utgående internt produsert, 14/ Legeerklæring til Gjensidige forsikring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Skade Oslo Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar til Sunnaas sykehus av pasientjournal - Oversendt pasientjournal legenotat og epikriser - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sunnaas sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

7 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - assistent ved Med. post 1D SSK, 20% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Legeerklæring opplysninger til barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar til Lillesand Kommune barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lillesand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Oversendelse av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

8 Utgående internt produsert, 14/ Svar i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Opplysninger til barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2009/ Oversender journal - NPE-sak 2009/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lyngdal Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Utgående internt produsert, 14/ Svar på opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lillesand kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender oppdatert røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

9 Utgående internt produsert, 14/ Opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Utgående internt produsert, 14/ Notat vedr. telefonsamtale barneverntjenesten - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Klagesak - uttalelse fra barneavdelingen - Pasientklage - Medisinsk klinikk Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - Uttalelse fra behandlende lege SSA - Pasientklage - Medisinsk klinikk Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling og journaldokumentasjon - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Enhetsleder ved Arkiv- og dokumentasjonsenheten, Kristiansand, 100 % st. fast Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

10 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel vedr. pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Songdalen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Protector Forsikring Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - fagarbeider ved Eksterne bygg SSK, 100% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Svar på pålegg om retting Statens Strålevern - varsel om pålegg - prosedyrer for stråleterapi Statens strålevern Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431 Inngående eksternt produsert, 14/ Lukking av avvik - prosedyre for stråleterapi Statens Strålevern - varsel om pålegg - prosedyrer for stråleterapi Statens strålevern Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialistuttalelse - Forespørsel om spesialistuttalelse - Sparebank 1 Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/02161 Oversender journal og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal -

12 Inngående eksternt produsert, 14/ gangs purring Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal, 4 x 100 % st. vikariat Elisabeth Nøst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering b ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal, 4 x 100 % st. vikariat Thomas Dahlslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal, 4 x 100 % st. vikariat Jaran Frivik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/02435 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Barnesenteret Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisins Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin

14 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

15 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Lege Niclas Halvorsen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Utgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling samt journal - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

16 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sykehuset i Vestfold Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Evje og Hornnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

18 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Kirurgisk klinikk Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Opplysninger til barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad TENS til muskelstimulering - Søknad om TENS til muskeltrening - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 493

19 Utgående internt produsert, 14/ Søknad TENS til muskelstimulering - avslag - Søknad om TENS til muskeltrening - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 493 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk Pasientforening Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Kvinneklinikken SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431 Internt notat med oppfølging, 14/ Feilsendt dokument - Feilsendt dokument - Ortopedisk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende pasient - Pasientsak - Advokatfirmaet Müller Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Henvendelse fra Pasient- og brukerombudet - Henvendelse fra Pasient- og brukerombudet - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder ABUP FUT SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 435 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Froland kommune- utskriving av pasient - manglende epikrise - Avviksmelding - Froland kommune- utskriving av pasient - Froland kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Sak avregningsutvalget - injeksjonsbehandling av krokfinger Registreringspraksis for injeksjonsbehandling av Dupuytrens kontraktur (krokfinger). Helse Sør-Øst RHF U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 320 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Agder politidistrikt Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - tannproblematikk etter narkose - Pasientklage - Tannlege Jon Nordmo Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barnevern Sør ABUP FUT SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Utgående internt produsert, 14/ Søknad om godkjenning som tiltaksarrangør NAV - Arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet Tiltaksarrangør NAV - Arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet NAV Vest-Agder U DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 330

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer