Offentlig journal. Periode: Sørlandet sykehus HF Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Medisinsk avd. SSK, ferievikar 11/ I Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2010/ NPE-sak 2010/ Klage på vedtak - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) Side l

3 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Ofl1 13jf.Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Helsetilsynet Vest-Agder- Tilsynssak - Helsetilsynet Vest-Agder- Tilsynssak- Rutiner for oversendelse av prøvesvar til fastlege - Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk I Tilg. kode: PERS Par.: Ofll 13 jf. Fvl 13 Sykehuspartner, Grimstad KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved PSA, døgnpost 6.1 SSK, ferievikar Side2

4 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 13 jf. Fvl 13 Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved Nevrologisk post lb/c, Kristiansand, 50% st. fast Personal og Arbeidsmiljø 11/ I Tilg. kode: P AS Par.: O fil 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Sakkyndig vurdering - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe- Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Side3

5 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 KLP KOPI: Innvilgelse av uførepensjon fra KLP - 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Medisinsk avdeling Personal og Arbeidsmiljø Vedlegg til arbeidsavtale / I Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 13 jf. Fvl 13 Takker ja og arbeidsavtale- Sekretær ved Medisinsk avd. SSK, ferievikar Side4

6 11/ I Tilg.kode: PERS Par.: Ofi1 13jf.Fvl 13 Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 KLP KOPI: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten SideS

7 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kirurgisk avdeling SSA Personal og Arbeidsmiljø Vedlegg til arbeidsavtale 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved kirurgisk sengepost 3D, SSA, ferievikar Side6

8 Oflentligjournal Periode: / I Takker ja og arbeidsavtale - Spes.sykepleier ved SFK SSK, 5 % st. fast 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Oppsigelse 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Signert avtale- ekstraarbeid for overleger med alderspensjon Side7

9 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Mottaker: Senter for kreftbehandling Personal og Arbeidsmiljø Vedlegg til arbeidsavtale / I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved SFK SSK, 40 % st. fast 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Etterspør ytterligere journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) SideS

10 Offentlig journal Periode: / I Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Helsetilsynet Vest-Agder- Tilsynssak - Helsetilsynet Vest-Agder- Tilsynssak -Ber om kommentar i tilsynssak - Saksansv: Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Helene Andreassen Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, jordmor, sykepleier, hjelpe-/barnepl., sykepl.student, med.student - Kirurgisk klinikk Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved kirurgiske senger, SSA, ferievikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Lene Sindsen Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, jordmor, sykepleier, hjelpe-/barnepl., sykepl.student, med.student - Kirurgisk klinikk Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved kirurgisk sengepost 3D, SSA, ferievikar Side9

11 Offentlig journal Periode: / I Julie Kirstine Blok Spanggaard Ansettelse- Ferievikar- spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand Takker ja og arbeidsavtale- Jordmor ved Fødepost SSK, ferievikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Jon Francis Parle Kråkenes Ansettelse- Ferievikar Sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, event. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved PSA, døgnpost 6.1 SSK, ferievikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Bruk av HPV-tester i Masseundersøkelsen for forebygging av livmorhalskreft Regulering av refusjon for HPV-tester Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Medisinsk serviceklinikk Side10

12 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Preben Bakken Ansettelse- Vaktmester elektro ved Driftsenhet, Teknisk avdeling SSK, 100% st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Fagarbeider ved Teknisk avd. SSK, 100 % st. fast 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Persona1mappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved kirurgiske senger, SSA, ferievikar 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Etterspør ytterligere dokumentasjon - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) Side11

13 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Etterspør ytterligere dokumentasjon - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Mottaker: Gyn!obst. avdeling SSA Kirurgisk klinikk Pasientklage - Pasientklage- Uttalelse fra avdeling - Saksansv: Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk 12/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Linn Jeanette Nerås Ansettelse- Sykepleier ved Nevrologisk post lb/c, Kristiansand, 20-50% st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved Nevrologisk post lb/c, Kristiansand, 50% st. fast Personal og Arbeidsmiljø Side12

14 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 NAV Søgne Oppfølging sykmeldte- Endret møtetidspinkt for dialogmøte - 12/ I Torun Tryfoss Salvesen Ansettelse- sykepleier ved Lindrende enhet SSK, 75 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Spes.sykepleier ved SFK SSK, 5% st. fast 12/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Anne Mushom Refstie Ansettelse- sykeplei.er ved Lindrende enhet SSK, 75 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved SFK SSK, 5 % st. fast Side13

15 Offentligjournal Periode: / I Åse Birkedal Ansettelse - sykepleier ved Lindrende enhet SSK, 75 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved SFK SSK, 40% st. fast 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Mottaker: Senter for kreftbehandling Personal og Arbeidsmiljø Ansettelse - sykepleier ved Lindrende enhet SSK, 75 % st. fast Ansettelsesvedtak - sykepleier ved Lindrende enhet SSK, 75 % st. fast Personal og Arbeidsmiljø 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Ofll 13 jf. Fvl 13 KCO advokater Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal- Påminnelse - Saksansv: Administrativt arkiv SSF Administrativt arkiv SSF Sidel4

16 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NAV Kristiansand Oppfølging sykmeldte- Referat fra dialogmøte Byggseksjon SSK 12/ N Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 12/ Mottaker: Mottaker: Revmatologisk avdeling Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Uttalelse fra avdeling samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Kirurgisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Uttalelse fra avdeling samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (Sffi) Internkontroll og beredskap (Sffi) Side15

17 12/ N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Mottaker: Kirurgisk avdeling SSF Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Uttalelse fra avdeling samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SID) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Forsikringsutvalget i Helse Sør-Øst- Nye forsikringsselskap etter anbudskonkurranse for foretaksgruppens person- og skadeforsikringer Resultatet av anbudskonkurransen vedrørende forsikringer for Helse Sør-Øst RHF med datterselskaper Saksansv: Driftsenhet Driftsenhet 12/ N Tilg. kode: U Par.: Mottaker: Fagavdeling Avdeling for IMMffRA SSK Kvalitetsprosjektet "Bruk av blod ved Sørlandet sykehus HF" Tillatelse til å gjennomføre kvalitetsprosjektet "Bruk av blod ved Sørlandet sykehus HF" Saksansv: Fagavdeling Fagavdeling Sidel6

18 Offentlig journal Periode: / N Mottaker: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personal og Arbeidsmiljø Ansettelsesvedtak 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Agder Energi Nett AS Nettilknytning av ny nettstasjon- ny operasjonssal ved SSHF Kristiansand Aoleggsbidrag- Beregningsgrunnlag vedrørende nettilknytning av ny nettstasjon i forbindelse med ny operasjonssal ved SSHF Kristiansand Saksansv: Eiendomsavdeling Eiendomsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Kvalitetssikring av helseforetakenes varslingsrutiner i Helse Sør-Øst Kvalitetssikring av varslingsrutiner i Helse Sør-Øst Saksansv: Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling Sidel7

19 12/ I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Skademeldingsskjema - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Skademeldingsskjema - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Skademeldingsskjema - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) Side18

20 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Skademeldingsskjema - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Takker ja og arbeidsavtale - Jordmor ved Fødepost SSK, ferievikar Personal og Arbeidsmiljø Sidel9

21 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Takker ja og arbeidsavtale - Fagarbeider ved Teknisk avd. SSK, 100 % st. fast 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- Klage - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- Klage rettet mot akuttmottaket og medisinsk avdeling - Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Chartis Europe S.A. Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Dokumentsenter SSK Side20

22 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokatf1rma Wangensteen, Wigemyr & Co Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsenettverk Lister Årsrapport 2011 fra Helsenettverk Lister Årsrapport 2011 fra Helsenettverk Lister Saksansv: Fagavdeling Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Oppsigelse Side21

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Willis AS Ny forsikringsavtale- reiseforsikring Ny forsikringsavtale- reiseforsikring overført til Gouda Reiseforsikring Saksansv: Økonomistab SSHF Organisasjonsavdeling 12/ I Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved SFK SSK, 5% st. fast 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Aksepterer omplassering til annen stilling/annet arbeidssted Side22

24 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder- Klage - Fylkesmannen i Vest-Agder- Oversendelse av klage - Saksansv: Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse Side23

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer