Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tyberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Kirurgisk sengepost 3C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Fysioterapeut ved Medisinsk klinikk/fellesavdelingen fysioterapiavdelingen SSA Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Arbeidsavtale - Sykepleier ved med. avd 2 C SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsvtale Kirurgisk sengepost 3C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Tillegg til arbeidsavtale for koordinatorstilling ved nevr.avd. SSHF. Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Innkalling av Lions Alocolmetre til års-service Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre VWR International AS U Med.teknisk seksjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 052

5 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk post UC SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Sekretær ved KPH, DPS Aust-Agder, vikar 10 % DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ kopi: Søknad om attføring-/uførepensjon fra KLP - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

6 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Enhetsleder ved KPH, DPS Aust-Agder, fast 100 % DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene ARA rus- og psykiatrienheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Psyk. sykehusavdeling, døgnenhet 6.1 SSK 100% ferievikar. Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsperioder etter foreldrepermisjon - resttjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens ved medisinsk avdeling SSA, ferievikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk post UC SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

8 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som anestesisykepleier ved Anestesi seksjon SSF, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved DPS STrømme 40% vikar. Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale - Jordmor ved Kvinneklinikken ekstrahjelp. Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Utgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Advokatfellesskapet Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

9 Internt notat med oppfølging, 13/ Tilsynssak - fylkesmannens avgjørelse - oversendelse til avdelingen og Kirurgisk klinikk - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Senter for kreftbehandling Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel om spesialisterklæring2 gangs purring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lindesnes Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Med.student m/lisens ved nevrologisk avdeling SSK ferievikar. Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - Kristiansand - Hanne Heiberg Tollfsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

10 Utgående internt produsert, 13/ Nytt -Tilbud - stilling som ergoterapeut ved Spesialisert rehabilitering, 80 % st. vikariat Ansettelse - Ergoterapeut ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 90 % st. vikariat, 80 % st. vikariat Eirin Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Ergoterapeut ved Enhet for spesialisert rehabilitering,ssk, 80 % st. vikariat Ansettelse - Ergoterapeut ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 90 % st. vikariat, 80 % st. vikariat U Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Med. avd. 1 E % ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand U Infeksjonspost SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansaettelsesvedtak - Sykepleier ved Med. avd. 2 C SSK ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand U Medisinsk post 2C SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Barnepleier ved Føde / barselavdeling SSK Timebetalt ferievikar. Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand U Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Kir.senger, Ortopedisk poliklinikk SSK ferievikar. Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Leif Hynnekleiv Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Nevrologisk avd. SSK ferievikar Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Natalie Ackermann Repstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSK Ferievikar Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Inger Anne Kvarsnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - Stilling som assistent - pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.2, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Vernepleier ved Psyk.sykehusavd., døgnpost 6.1 ferievikar. Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Elisabeth Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøarbeider ved Psyk. sykehusavd., døgnpost % ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Henriette Løndalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøarbeider ved Psyk. sykehusavd. døgnpost 4.2 SSk 80% ferievikar. Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Karoline Drangsholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøarbeider ved psyk.sykehusavdeling, døgnpost 6.1 SSK Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Geir Christian Prosgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sekretær ved Anestesiavdeling, Ekspedisjon Akuttmottak SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter, Arendal Ine Schmidt Schøyen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sekretær ved Anestesiavdeling, Ekspedisjon Akuttmottak SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter, Arendal Maria S. Di Lorenzo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sekretær ved Anestesiavdeling, Ekspedisjon Akuttmottak SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter, Arendal Marita Cecilie Jørgensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved KPH, post C SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, Vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Dina Lovise Nygren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved KPH, post B SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, Vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Yelena Grishkova Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja - Renholder ved Hotellservice, husøkonomavdelinga SSA Ansettelse - Ferievikar Kokk, renholder, portør, assistent, maler, Drift Arendal - Asef Mohamadi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja - Renholder ved Hotellservice, husøkonomavdelingen SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Kokk, renholder, portør, assistent, maler, Drift Arendal - Paulina Kolanko Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja - Renholder ved Hotellservice, husøkonomavdelingen SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Kokk, renholder, portør, assistent, maler, Drift Arendal - Fartun Ibrahim Abdi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Utgående internt produsert, 13/ Nytt tilbud ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Marlene Elisabeth Linnom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Sekretær ved medisinsk avdeling 100% ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter - Kristiansand U Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til møte i Diabetesklubben - Diabetes - en tverrfaglig utfordring - status 2014, Oslo, Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 MSD Norge AS U Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Utgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - Forespørsel om spesialiserklæring - Forespørsel om spesialiserklæring - NAV Vennesla Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved nevr.avd. SSK 100% utdanningsstilling Ansettelse - Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 100 % D-stilling/ fordypningsstilling Kristine Johanne Nordstrøm Forselv Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema taushetsplikt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Overlegepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialistuttalelse - Forespørsel om legeuttalelse - NAV Arendal ARA poliklinikk Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig - Forespørsel om spesialisterklæring - If Skadeforsikring NUF Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema - Søknad om datasamling - intern godkjenning av multisenterstudien SITS OPEN Forskningsprosjekt - SITS Open - forsker Arnstein Tveiten Arnstein Tveiten U Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Overlege ved KPH, DPS Aust-Agder, fast 60 % Ansettelse - Psykiater ved DPS Aust-Agder, Tvedestrand, 100 % st. fast U DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin SSK 100% st. vikar. Ansettelse - Bioingeniør ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand, 100 % st. fast og 100 % st. vikariat Ann Christin Eikså Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Med. post 2C SSK 10 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2C, Kristiansand, 50 % st. fast Cathrine Skarpeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 09:00 - HMS-sak - NAV Kristiansand Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Refusjonskrav kompresjonsmateriell - Refusjon kompresjonsmateriell BML - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Utgående internt produsert, 14/ Refusjonskrav kompresjonsmateriell - Refusjon kompresjonsmateriell BML - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging av sykmeldte - innkalling til dialogmøte kl HMS-sak - NAV Arendal Kir/ort/gyn poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

17 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved barnesentetert SSA, vikar 100 % Ansettelse - Lege i spesialisering ved Barnesenteret, Arendal, 3 x 100 % st. vikariat Martine Grindheim Løseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ godkjenning for journaluttak - NPE-sak 2014/ Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ uttalelse - NPE-sak 2014/ Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

18 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 100 % st. turnustjeneste Ansettelse - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 5 x 100 % turnustjeneste Dag Torgeir Tollaksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 100 % st. turnustjeneste Ansettelse - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 5 x 100 % turnustjeneste Edvin Alex Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 100 % st. turnustjeneste Ansettelse - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 5 x 100 % turnustjeneste Heidi Rekaa Bjurstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 100 % st. turnustjeneste Ansettelse - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 5 x 100 % turnustjeneste Hilde Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 100 % st. turnustjeneste Ansettelse - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, 5 x 100 % turnustjeneste Jostein Skuthe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune ARA poliklinikk Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

19 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Akuttmottak SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Politiattest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved avd.for med. biokjemi SSK 100% Vikar. Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om godkjenning for uttak av journal - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 Internt notat med oppfølging, 14/ Tilsynssak - oversendelse til Nevrologisk avdeling og Kirurgisk klinikk - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Nevrologisk avdeling Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Ambulansearbeider u/fagutdanning ved prehospitale tjenester, ambulansestasjonen i Farsund 30.7% fast. Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Gjeldsordning - Namsmannen i Mandal Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 163 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Sirdal Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forepørsel om spesialisterklæring - Forepørsel om spesialisterklæring - Politiets Utlendingsenhet Trandum Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - SpareBank 1 Forsikring AS Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse Regional blodbankkonferanse i Helse Sør-Øst, Lillestrøm mai 2014 Regional blodbankkonferanse i Helse Sør-Øst, Lillestrøm mai 2014 Akershus universitetssykehus HF U Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Ros fra pasient - Ros fra pasient - Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 469 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan HMS - sak - Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - pasientklage - Fylkesmannen i Vest-Agder - pasientklage - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på manglende rusbehandling - Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på manglende rusbehandling - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe - Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft - opprettelse av arbeidsgrupper Helse Sør-Øst RHF U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 013 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodninger om opplysninger - Anmodninger om opplysninger - Kristiansand kommune DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging av sykmeldte - innkalling til dialogmøte kl HMS-sak - NAV Arendal Sentraloperasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

24 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhentinger av opplysninger i barnevernsak - Innhentinger av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Arendal Politistasjon Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Protector Forsikring Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ CV Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema taushetsplikt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

25 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02364-5 Signert erlæring om taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: 12.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02747-11 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00238-3 Lønnsfastsettelse - ABP Merkantilt Dok. dato: 26.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00361-2 Arbeidsbekreftelse Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02077-14 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02684-15 Takker ja

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00947-11 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved ekstrahjelp Dok. dato: 14.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01217-12 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00722-16 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 03.05.2016 klokka 09:30 - Personalmappe - NAV Kristiansand Avdeling for internservice Dok. dato: 21.03.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/000079 Arbeidsavtale direktør ved Klinikk Prehospitale tjenester 100% fast Personalmappe Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 15032011-15032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 15032011-15032011 11/00008-4 I Tilg.kode: PAS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00270-20 Takker ja og arbeidsavtale, ekstrahjelp Hovedkjøkken, kokk. Personalmappe - Dok. dato: 07.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00359-3 Forhåndsvarsel om sanksjon - Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker NAV Aa-registeret Forsyning SSA Dok. dato: 27.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01212-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2015-05.04.2015 - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Barne- og ungdomsavdelingen 09.01.2015 Personalarkiv 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00240-14 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir.post 3D, 7,89 st. vikar ved fødselspermisjon Dok. dato: 21.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00830-3 Orientering om avgjørelse om sosial sikring - Personalmappe - dbetaling Danmark Dok. dato: 13.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00054-4 Godkjenning ansettelse - Forsker/5145 ved Fagavdelingen/forskningsenheten 50% engasjement Fagavdeling Dok. dato: 17.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer