Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/ Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Husøkonom SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, med.post UC, SSA, 40 % vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Psykiatrisk sykehusavd. Døgnenhet 7.2, 78,87 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Forespørsel om røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2012/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

2 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Spesialisert rehabilitering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som praksiskonsulent ved Fagavdelingen, Samhandling, 20 % st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/04787 Vedtak - Delvis medhold - NPE-sak 2012/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/04836 Vedtak - avslag - NPE-sak 2012/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent - pleie ved Psykiatrisk sykehusavd. Døgnenhet 6.1, 21,13 % st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/01154 Vedtak - Delvis medhold - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/02214 Påminnelse - Ménvurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/02355 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/03207 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/03967 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

4 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04306 Oversender anestesijournal - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Påminnelse - Innhenting av saksdokumenter - tilsettingssak - Ansettelse - Avdelingsleder ved Gynekologisk/obstetrisk avdeling, Arendal, 100 % st. fast Sivilombudsmannen Offl 13 jf. Hls 21 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/05039 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/05055 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

5 Inngående eksternt produsert, 13/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Europeiske reiseforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier (3-års stud) ved anestesiavdeling, Akuttmottak, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier inkl. sykepleiere med dialysekompetanse, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal Øyvind Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisisnk klinikk, baren og nyfødtpost, SSA Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier inkl. sykepleiere med dialysekompetanse, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal Marthe Kristensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Anestesiavdeling, ekspedisjon akuttmottak, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter, Arendal Ole Petter Holmestrand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved KPH/ARA Arendal, 100 % vikar Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal Nasreen Al-Nassir Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Inngående eksternt produsert, 13/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kir.senger 3C, 100 % fast Ansettelse - Sykepleier ved Kir. 3C, Pasienthotell, Bemanningsenheten Arendal, div. stillinger Anne Liv Berthelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som koordinator ved Bemanningsenheten i kombinasjonsstilling med Kir. senger 3C, 100 % st. fast Ansettelse - Koordinator ved Bemanningsenheten, Sørlandet sykehus HF, 3 x 100 % st. fast Irene Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som koordinator ved Bemanningsenheten i kombinasjonsstilling med Kir/ort eksp/skrivefunksjon, 100 % st. fast Ansettelse - Koordinator ved Bemanningsenheten, Sørlandet sykehus HF, 3 x 100 % st. fast Ann-Irene Norli Berthelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som koordinator ved Bemanningsenheten i kombinasjonsstilling med Kir. post 3A, 100 % st. fast Ansettelse - Koordinator ved Bemanningsenheten, Sørlandet sykehus HF, 3 x 100 % st. fast Anne Cathrine Lindstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Husleiekontrakt mellom SSHF og Wendolyn Elias - Andreas Kjærsvei 76, leil Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Wendolyn Elias U Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 038

7 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Crawford & Company (Norway) A.S. DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sekretær ved Psykiatrisk sykehusavdeling, 80 % st. fast Ansettelse - Sekretær/helsesekretær ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand, 100 % st. fast, 30 % st. fast og 100 % st. vikariat Kristin Haugland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som helsesekretær ved Psykiatrisk sykehusavdeling, 100 % st. fast Ansettelse - Sekretær/helsesekretær ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand, 100 % st. fast, 30 % st. fast og 100 % st. vikariat Hege Ugland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sekretær ved Psykiatrisk sykehusavdeling, 100 % st. vikariat Ansettelse - Sekretær/helsesekretær ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand, 100 % st. fast, 30 % st. fast og 100 % st. vikariat Bente Harbones Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Referat dialogmøte - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

8 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Fysioterapeut ved DPS Lister døgnpost, Kvinesdal, 60 % st. fast Ansettelse - Fysioterapeut ved DPS Lister døgnpost, Kvinesdal, 60 % st. fast Cecilie Kvanvik Nygaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som spesialrådgiver ved Organisasjonsavdelingen, Enhet for Utvikling og utdanning, 100 % st. vikariat Ansettelse - Spesialrådgiver ved Organisasjonsavdelingen, Enhet for Utvikling og utdanning, Kristiansand, 100 % st. vikariat Linda Christine Kvilekval Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Helsesekretær/sekretær ved ØNH Ekspedisjon Arendal, 70 % st. fast Ansettelse - Helsesekretær/sekretær ved ØNH Ekspedisjon Arendal, 70 % st. fast Operasjonsavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ gangs Påminnelse - Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Sparebank 1 Forsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Vedrørende endring av maksdato for sykepenger fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om oppdatert pasientjournal - Advokatfellesskapet Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Sparebank 1 Forsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kombinasjon Kir. senger 3D og kir/ort/gyn pol SSA, 100 % st. fast Ansettelse - Sykepleier i kombinasjonsstilling mellom Kir/ort poliklinikk og Kir.sengepost 3D, Arendal, 100 % st. fast Karin Henningsen, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ PURRING - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Advokat Stefanussen MNA Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

10 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som prosjektarbeider ved Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, 50 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage på behandlingtilbudet - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatene i LO Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om helseopplysninger/legeerklæring - Forespørsel om helseopplysninger/legeerklæring - If Helseteam Privat Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01192 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

11 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01222 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01242 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Statens Pensjonskasse Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved kirurgisk klinikk, vikarenhet, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

12 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01314 Viser til skademelding - ber om uttalelse, journal og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om godkjenning for uttak av journal - NPE-sak 2014/ ØNH-avdeling Senter for kreftbehandling Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om godkjenning for journalutskrift - NPE-sak 2014/ Revmatologisk avdeling Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

13 Utgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om uttalelse - Anmodning om uttalelse - NAV Tvedestrand Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding - ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som fagkonsulent psyk. ved Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Poliklinikk, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som fotograf ved Organsisasjonsavd. Seksjon for informasjon, 100 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Ønske om utfyllende opplysninger om dødsårsak ved dødfødsel - Ønske om utfyllende opplysninger om dødsårsak ved dødfødsel Nasjonalt folkehelseinstitutt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Utfyllende opplysninger om dødsårsak ved dødfødsel - Ønske om utfyllende opplysninger om dødsårsak ved dødfødsel Nasjonalt folkehelseinstitutt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Vinkjelleren Legesenter DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ dr Lerner og dr Schjelderup - Høyes Legekontor Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om speisalisterklæring - Forespørsel om speisalisterklæring - NAV Grimstad DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Crawford & Company (Norway) A.S. Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Overlegepermisjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om utskrift av journal - AMIS og ambulansejournal - Forespørsel om utskrift av journal - AMIS og ambulansejournal - Agder politidistrikt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om utskrift av journal - AMIS og ambulansejournal - Forespørsel om utskrift av journal - AMIS og ambulansejournal - Agder politidistrikt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Distriktspsykiatrisk senter Edwin Ruud Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Codan Forsikring NUF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Van Ameyde Norway AS Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Gjensidige Forsikring ASA HABU Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Protector Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Varodd AS Avdeling for voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NAV Mandal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

18 Inngående eksternt produsert, 14/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Øglænd & Co Advokatfirma AS MNA Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - If Helseteam Privat Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer