Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet A, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Dispensasjon fra forskrift om faglig ansvarlig for vedtak i det psykiske helsevernet ved DPS Aust-Agder SSHF - Personalmappe - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen DPS Aust-Agder Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som jordmor ved Føde/barselpost SSK, 22% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som intensiv sykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning, 75,44 % vikariat (bindingstid etter spesialisering) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som spesialutdannet sykepleier ved Operasjonsavdeling, Operasjon ØYE SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Påminnelse - Innsending av refusjonskrav tilsagn 2012/ Personalmappe - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet A, SSA, ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - Overlege Ansettelse - Overlege i psykiatri ved Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), 100 % st. fast, NR-Id.nr Adrian Razvan Pasareanu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som renholder ved Driftsenhet, Husøkonom SSA, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - Hjelpepleier ved DPS Aust-Agder, døgnpost Arendal, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som jordmor ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdeling SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om overlegepermisjon uten lønn fra Personalmappe - DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Utgående internt produsert, 13/ Svar på PURRING - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Infeksjonspost SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent ved Operasjonsavdeling, Sterilsentral SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 13/ Til signering - Rammeavtale på Databrille mellom SSHF og Synsam Drift AB Databrillepakke til ansatte ved SSHF Synsam Drift AB U Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254

5 Utgående internt produsert, 13/ Til signering - Rammeavtale på Databrille mellom SSHF og Interoptik AS Databrillepakke til ansatte ved SSHF Interoptik AS U Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Utgående internt produsert, 13/ Tilbud stilling som renholder ved Husøkonom SSF, 80 % st. fast (utvidelse av fast stilling med 40 %) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Med.student med lisens ved DPS Strømme SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - Kristiansand - Jogrim Søyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Medisinsk post 2A SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Birgitte Aamodt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Infeksjonsposten SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Line Børte Therjesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker nei - renholder ved Hotellservice, Husøkonom SSA, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Kokk, renholder, portør, assistent, maler, Drift Arendal - Lucita Bisgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til kveldsmøte i Arendal Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Sanofi aventis Norge AS U Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som overlege ved Kir.avd., urologisk seksjon SSK, 100% fast Ansettelse - Overlege - urologi ved Kirurgisk avdeling, Kristiansand, 100 % st. fast Abdul Rashid Tahir Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som ergoterapeut ved Medisinsk avdeling Flekkefjord, 80 % st. vikariat Ansettelse - Ergoterapeut ved Geriatrisk daghospital, Flekkefjord, 80 % st. vikariat Anne Grethe Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Ansiennitetsskjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykemeldt - Innkalling til dialogmøte 2 - HMS - sak - NAV Grimstad Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden PCI-senteret Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254

7 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Svar fra kirurgisk avd - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i mulig tilsynssak - Kirurgisk klinikk Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Medisinsk klinikk, Barne- og nyfødtpost, SSA, vikar 50 % Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Ansiennitetsskjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved KPH, DPS Aust-Agder v/oppsøkende rehab, SSA, 100 % fast Ansettelse - Sykepleier/spesialutdannet sykepleier ved DPS Aust-Agder, Bjorbekk, 100 % st. fast Linn Agnethe Grandalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

8 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Knlinikk for psykisk helse, Døgnenhet A SSA, 79,81 % st. vikar Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/miljøterapeut m.spes.utdanning/miljøterapeut ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal, 80 % st. fast, 70 % st. fast og 80 % st. vikariat Bård Nannestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Klinikk for Psykisk helse, Enhet for rus og psykiatri, Avgiftningsenheten, SSK, ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- 2. purring - avviksmelding - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- forsinket innkalling - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk post SSK, 30% fast Ansettelse - Sykepleier ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 80 % st. o 2 x 30 % st. fast, 40 % st. vikariat Ann Eli Kjerkreit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk avd. SSK, 30% fast Ansettelse - Sykepleier ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 80 % st. o 2 x 30 % st. fast, 40 % st. vikariat Rachany Khom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk avd. SSK, 30% fast Ansettelse - Sykepleier ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 80 % st. o 2 x 30 % st. fast, 40 % st. vikariat Christine Aaberg Munksgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk post SSK, 40% vikar Ansettelse - Sykepleier ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 80 % st. o 2 x 30 % st. fast, 40 % st. vikariat Natalie Rystad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 25 % st. vikar Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 2 x 100 % st. vikariat og 1 x 50 % st. vikariat Rannveig Fuskeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Rogaland - tilsynssak - Fylkesmannen i Rogaland - Innhenting av opplysninger i tilsynssak - Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling SSK Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 431 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Svar på 2. påminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Crawford & Company (Norway) A.S. Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ SFK - årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk U Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 046 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Svar til Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Uttalelse fra kirurgisk avdeling - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk klinikk Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

11 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som helsesekretær ved Medisinsk avdeling SSF, 60 % st. fast (utvidelse av fast stilling med 20 %) Ansettelse - Postsekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord, 20 % st. fast Hanne Sigrunn Fredriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale, helsesekretær med.avd. 60% fast (utv. 20%) Ansettelse - Postsekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord, 20 % st. fast Hanne Sigrunn Fredriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Barnesenteret SSK,NR-ID.nr. 8761, 100% st. vikar Ansettelse - Lege i spesialisering/overlege ved Barnesenteret, Barneseksjonen Kristiansand, 4 x 100 % st. vikariat Tonje Elisabeth Komnæs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Uttalelse fra kirurgisk avdeling - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk klinikk Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

12 Internt notat med oppfølging, 14/ Tilsynssak - uttalelse fra medisinsk avdeling SSA - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Medisinsk klinikk Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester, vitnemål og arbeidsbekreftelser Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokat Børre Lid Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som barnevernspedagog ved Klinikk for psykisk helse, Familieklinikken, SSA, fast 100 % stilling Ansettelse - Barnevernspedagog ved ABUP Familieklinikken, Arendal, 100 % st. fast Tone Levø Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lærling-kjøkken ved Hotellservice, Kjøkken SSA, 100 % engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Lærling - kjøkken, Hotellservice, Kjøkken, SSA, engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie - ved Klinikk for psykisk helse, Døgnenhet A, SSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester, CV, vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Svar på avviksmelding fra med.avd. SSF Avviksmelding - Kvinesdal kommune - utskriving av pasient - TQM Medisinsk klinikk Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Anestesiavdelingen SSK, 100% fast Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 14/ Svarbrev til pasienten - Pasientklage - Kirurgisk klinikk Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

15 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sekretær ved Kirurgisk avdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Riisa & Co Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forskningsprosjekt - Severe Aortic Stenosis (SAS)-studien - Forespørsel onm kopi av pasientjournal - Forskningsprosjekt - Severe Aortic Stenosis (SAS)-studien Oslo Universitetssykehus HF Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 522 Inngående eksternt produsert, 14/ Forskningsprosjekt - Severe Aortic Stenosis (SAS)-studien - Forespørsel onm kopi av pasientjournal - Forskningsprosjekt - Severe Aortic Stenosis (SAS)-studien Oslo Universitetssykehus HF Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 522 Inngående eksternt produsert, 14/ Forskningsprosjekt - Severe Aortic Stenosis (SAS)-studien - Forespørsel onm kopi av pasientjournal - Forskningsprosjekt - Severe Aortic Stenosis (SAS)-studien Oslo Universitetssykehus HF Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 522

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takke ja og arbeidsavtale - Kjøkkenassistent ved Hotellservice, Kantine, SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved PSA SSK, NR-ID.nr. 2996, 100% utdanningstilling Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand, 2 x 100 % utdanningsstilling, NR-id. nr. 2993, 2996 Lisa Amundsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved PSA SSK, NR-ID.nr. 2993, 100% utdanningstilling Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand, 2 x 100 % utdanningsstilling, NR-id. nr. 2993, 2996 Trygve Tvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 1D SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - oversendelse til avdelingene - Pasientklage - Nevrologisk avdeling Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

17 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - oversendelse til avdelingen - Pasientklage - Medisinsk avdeling SSK Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som jordmor ved Føde/barselpost SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som overlege ved HABU, SSK, NR-ID.nr. 8753, 100% fast Personalmappe -

18 Internt notat med oppfølging, 14/ Tilsynssak - oversendelse til avdelingene og Kirurgisk klinikk - Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i mulig tilsynssak - Medisinsk avdeling SSF Senter for kreftbehandling Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i mulig tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i mulig tilsynssak - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSF Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Føde/barselpost SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring, - Forespørsel om spesialisterklæring, - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasienjournal på engelsk - Forespørsel om kopi av pasienjournal, - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Utgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasienjournal på engelsk - Forespørsel om kopi av pasienjournal, - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lillesand DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplsyninger i barnevernssak - Innhenting av opplsyninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune ABUP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Universitetssykehuset i Nord-Norge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Universitetssykehuset i Nord-Norge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Ad anbefaling om indragning av førerkort - Brev stilet til Fylkesmannen i Vest-Agder og Agder Politidisktrikt - KOPI: Ad anbefaling om indragning av førerkort - Brev stilet til Fylkesmannen i Vest-Agder og Agder Politidisktrikt - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 439 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Evje og Hornes Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om uttalelse i erstatningssak - Anmodning om spesialistuttalelse - Statens Pensjonskasse DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - klage til lokal avklaring ved SSHF - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om innhenting av informasjon fra spesialist - Forespørsel om innhenting av informasjon fra spesialist - NAV Valle DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02364-5 Signert erlæring om taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: 12.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02747-11 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/000079 Arbeidsavtale direktør ved Klinikk Prehospitale tjenester 100% fast Personalmappe Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02077-14 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02684-15 Takker ja

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00280-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00289-10 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-03.01.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00238-3 Lønnsfastsettelse - ABP Merkantilt Dok. dato: 26.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00361-2 Arbeidsbekreftelse Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01589-23 Politiattest Personalmappe - Dok. dato: 15.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03534-9 Vedlegg til arbeidsavtale 22.06.2015-01.05.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00421-3 Forlengelse av avtale - Post i Butikk Driftsavtale for Post i Butikk mellom Posten Norge AS og Sørlandet sykehus HF for 124 355 Sørlandet sykehus Post i Butikk

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/0024019 Tjenesteattest Personalmappe Dok. dato: 04.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00722-16 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 03.05.2016 klokka 09:30 - Personalmappe - NAV Kristiansand Avdeling for internservice Dok. dato: 21.03.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer