Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Avdeling for barn og unges psykiske helse Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale / N Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Operasjonsavdeling SSK Personalmappe - Oppfølging av sykmeldte - Dialogmøte l - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Oppsigelse Side l

3 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 LokaltLMS Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale / I Tilg. kode: U Par.: Termovisjon Sør Termografi inspeksjon av elektriske installasjoner - Sørlandet sykehus HF Kristiansand Rapport- termograftinspeksjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand Saksansv: Elektro seksjon SSK Elektro seksjon SSK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Oppsigelse Side2

4 Offentligjournal Periode: / I Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 NAV Kristiansand Personalmappe - Oppfølging av sykmeldte- Innkalling til dialogmøte / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Avdeling for barn og unges psykiske helse Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier, Med post le SSK, 75% fast stilling Side3

5 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Assistent, Sterilsentralen, 50% fast stilling 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kvinneklinikken SSK Personalmappe - Oppfølging av sykmeldte- Oppfølgingsplan / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Personalmappe - Tjenestebevis Side4

6 Offentligjournal Periode: / N Tilg. kode: PERS Par.: Ofil 13 jf. Fvl 13 Operasjonsavdeling SSK Personalmappe - Oppfølging av sykmeldte- Oppfølgingsplan - 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Ofil 13 jf. Fvl 13 DPS Strømme Personalmappe - Ansettelsesvedtak - Psykiatrisk hjelpepleier, DPS Strømme døgnenhet, tilkallingsvikar 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offi l3jf.fvl 13 Barnesenteret Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale Side5

7 Offentligjournal Periode: / N Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 DPS Lister Personalmappe - Oppfølging av sykmeldte- Oppfølgingsplan - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Oppsigelse 12/ l Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Overlegepermisjon Side6

8 Offentlig jo u rna l Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Barnesenteret Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Poliklinikk psykosomatikk og traumer Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand, 100% st. fast og 100% st. vikariat Ansettelsesvedtak- Psykologspesialist/psykolog ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand, 100 % st. vikariat Arkiv og dokumentasjon SSK 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Poliklinikk psykosomatikk og traumer Ansettelse- Psykologspesialist/psykolog ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand, 100% st. fast og 100% st. vikariat Lønnsfastsettelse - Arkiv og dokumentasjon SSK Side?

9 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Personalmappe - Bekreftelse 13/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NAV Kristiansand Personalmappe - Oppfølging av sykmeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: Helse Sør-Øst RHF Henvisningspraksis til private avtalespesialister Svar på klage - viderehenvisning til private avtalespesialister Saksansv: Kirurgisk klinikk Fagavdeling Side8

10 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Henvisningspraksis til private avtalespesialister KOPI: Notat om henvisningspraksis fra Sørlandet sykehus HF Saksansv: Kirurgisk klinikk Fagavdeling 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Offl l3jf.fvl 13 Tvedestrand kommune Pasientklage - Vedr. klage over klanderverdig utskriving- - Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 13/ N Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder- Tilsyn med helsetjenesten - Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus HF - Tilsyn med helsetjenesten - Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus HF - Uttalelse fra Kirurgisk avdeling SSA samt journal - Saksansv: Fagavdeling Kirurgisk klinikk Side9

11 Offentligjournal Periode: / N Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder- Tilsyn med helsetjenesten - Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus HF - Tilsyn med helsetjenesten - Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus HF - Uttalelse fra Kirurgisk avdeling SSA samt journal og prosedyre - Saksansv: Fagavdeling Kirurgisk klinikk 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder- Tilsyn med helsetjenesten - Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus HF - Tilsyn med helsetjenesten - Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus HF - Uttalelse fra Kirurgisk avdeling SSA samt journal - Saksansv: Fagavdeling Kirurgisk klinikk 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: DPS Solvang Ansettelse - Prosjektmedarbeider- Jobbmestrende oppfølging ved DPS Solvang dagbeh./ambulant virksomhet, 100 % st. engasjement Ansettelsesvedtak- Prosjektmedarbeider- Jobbmestrende oppfølging ved DPS Solvang dagbeh./ambulant virksomhet, 100% st. engasjement Arkiv og dokumentasjon SSK Side lo

12 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Nina Bakken Rasmussen Ansettelse- Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 3 x 100% st. vikariat, NR-Id. nr. 8396, 8766, 8767 Tilbud- stilling som lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 100 % st. vikariat, NR-Id. nr / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Ingvild Bardal Ansettelse- Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 3 x 100% st. vikariat, NR-Id. nr. 8396, 8766, 8767 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 100 % st. vikariat, NR-Id. nr / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Klinikk for psykisk helse Ansettelse - Psykologspesialist/Psykolog ved DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal, 100 % st. fast Ansettelsesvedtak - Psykologspesialist/Psykolog ved DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal, 100 % st. fast Sidell

13 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Ambulansetjenesten Ansettelse- Ambulansearbeider ved Prehospitale tjenester, Ambulansetjenesten i Mandal, 100% st. vikariat Ansettelsesvedtak- Ambulansearbeider ved Prehospitale tjenester, Ambulansetjenesten i Mandal, 100% st. vikariat 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 24 annet ledd Agder politidistrikt Anmeldelse- Bekreftelse på anmeldt forhold - Saksansv: Service- og sikkerhetsavdeling Service- og sikkerhetsavdeling 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevemenheten Sidel2

14 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Personalmappe - Attest 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Avregningsutvalget/ Helsedirektoratet- Behandling for tracheostomi i Helse Sør-Øst Påminnelse - avregningsutvalget - DRG 482 og 483 Tracheostomi i Helse Sør-Øst RHF Saksansv: Fagavdeling Fagavdeling 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Psykiatrisk sykehusavdeling Ansettelse- Psykologspesialist ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand, 100% st. fast Ansettelsesvedtak - Psykologspesialist ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand, 100 % st. fast Sidel3

15 Offentlig journal Periode: / u Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Høring - Fremtidens legespesialister - spesialitetsstruktur og -innhold Svar på høring - komentarrunde - Spesialitetsstruktur og -innhold leger Saksansv: Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Offl l3jf.fvl l3 13/ Eika Forsikring AS Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - I Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Nancy TM H Thomassen Ansettelse- Helsefagarbeider ved Kir. senger, Kirurgisk sengepost 3A, Kristiansand, 75 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Hjelpepleier, Kir. senger, Kir. post 3A SSK, 75% fast stilling Sidel4

16 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Laila Lofkrantz Ansettelse- Helsefagarbeider ved Kir. senger, Kirurgisk sengepost 3A, Kristiansand, 75 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Hjelpepleier, Kir. senger, Kir. post 3A SSK, 75% fast stilling 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Side15

17 Offentligjournal Periode: / u Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Tilsyn - oppfølgingsrevisjon - intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i SSHF Oppfølging av revisjon- oversendelse av dokumenter overordnet foretaksnivå 7/8 Saksansv: Organisasjonsavdeling IK T -avdeling 13/ u Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Tilsyn - oppfølgingsrevisjon - intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i SSHF Oppfølging av revisjon- oversendelse av dokumenter overordnet foretaksnivå 7/8 Saksansv: Organisasjonsavdeling IKT -avdeling 13/ u Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Tilsyn - oppfølgingsrevisjon - intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i SSHF Oppfølging av revisjon - oversendelse av dokumenter overordnet foretaksnivå 7/8 Saksansv: Organisasjonsavdeling IKT -avdeling Sidel6

18 Offentligjournal Periode: / u Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Helse Sør-Øst RHF Par.: Tilsyn - oppfølgingsrevisjon - intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i SSHF Oppfølgingsrevisjon - Gyn.pol. SSHF dell Saksansv: Organisasjonsavdeling Kirurgisk klinikk 13/ u Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Tilsyn- oppfølgingsrevisjon- intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i SSHF Oppfølgingsrevisjon - Gyn.pol. SSHF del2 Saksansv: Organisasjonsavdeling Kirurgisk klinikk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevemenheten Side17

19 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Forespøsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Sidel8

20 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi l3jf.fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Eika Forsikring AS Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjon SSA 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf. Fvl 13 Eika Forsikring AS Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjon SSA Side19

21 Offentlig journal Periode: / u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf. Fvl l3 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - u Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Side20

22 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl 13 Gatejuristen Kristiansand Forespørsel om pasientjournal - Svar på forespørsel om pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl 13 IF Skadeforsikring Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Side21

23 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Storebrand Livsforsikring AS Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sekretær, Driftsenhet, Servicetorget SSA, ekstrahjelp 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevemenheten Side22

24 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fv1 13 Advokat Kari Maria Vedeld Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjon SSA 13/ u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 IF Skadeforsikring Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Side23

25 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Offl l3jf.fvl l3 Statens Pensjonskasse Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSK Arkiv og dokumentasjon SSK NPE-sak 2013/ NPE-sak 2013/ Oversender røntgenbilder med beskrivelse - 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Arkiv og dokumentasjon SSK Ortopedisk avdeling SSA NPE-sak 2013/ NPE-sak 2013/ Oversender skademelding med skjema - Arkiv og dokumentasjon SSK Side24

26 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Arkiv og dokumentasjon SSK NPE-sak 2013/ NPE-sak 2013/ Oversender røntgenbilder med beskrivelse - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Offl l3jf.fvl l3 Advokatfirma Wigemyr & Co DA Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjon SSA 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Crawford & Company (Norway) A.S. Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Side25

27 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13jfFvl l3 Advokatfirma Wigemyr & Co DA Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl I3 Gjensidige Forsikring ASA Lysaker Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Arkiv og dokumentasjon SSK Medisinsk avdeling NPE-sak 2013/ NPE-sak 2013/ Oversender skademelding med skjema - Arkiv og dokumentasjon SSK Side26

28 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Arkiv og dokumentasjon SSK NPE-sak 2013/ NPE-sak 2013/ Oversender røntgenbilder med beskrivelse - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Tryg Forsikring, Bergen Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Storebrand Livsforsikring AS Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Side27

29 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Arkiv og dokumentasjon SSK NPE-sak 2013/ NPE-sak 2013/ Oversender røntgenbilder med beskrivelse - Arkiv og dokumentasjon SSK 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Side28

30 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: 13/ / Helse Sør-Øst RHF Regionale fagråd for radiologi, nukleærmedisin og medisinsk biokjemi Spørsmål vedr. oppnevnelse av representant til regionale fagråd for radiologi, nukleærmedisin og medisinsk biokjemi Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Medisinsk serviceklinikk u Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - u Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Side29

31 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Oppsigelse 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sommerferien stedfortredere SSHF Telefonliste sommer 2013 Saksansv: Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Crawford & Company (Norway) A.S. Side30

32 Offentligjournal Periode: / I Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: Seksjon for fagopplæring Lærlingetilskudd 2013 Lærlingetilskudd- telledato / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Medisinsk avdeling Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: SSHF Ledergruppen Bruk av MinJournal i Medisinsk klinikk MinJournal - planlagt oppstart medisinsk klinikk Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Side31

33 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk avdeling Bruk av MinJournal i Medisinsk klinikk Min journal - Brukerstyrt poliklinikk Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 13/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk avdeling Bruk av MinJournal i Medisinsk klinikk Min journal- Brukerstyrt poliklinikk Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 13/ I Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder- Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder- Varsel om tilsynssak - Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Side32

34 Offentligjournal Periode: / I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Gjensidige Forsikring ASA Lysaker Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSF Arkiv og dokumentasjon SSF 13/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 DNB Livsforsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - 13/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Gjensidige Forsikring ASA Lysaker Side33

35 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 NAV Sentralt Yrkessykdomskontor 13/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokatfirma Wigemyr & Co DA 13/ I Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjon SSA Side34

36 Offentlig journal Periode: / I Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Forspørsel om kopi av pasientjournal - Forspørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjon SSA 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: O:ff1 13jf.Fvl l3 Meldeordningen Kunnskapssenteret- meldeordning Tilbakemelding fra Kunnskapssenteret- meldeordning Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl l3 Meldeordningen Kunnskapssenteret- meldeordning Tilbakemelding fra Kunnskapssenteret- meldeordning Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Side35

37 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Meldeordningen Kunnskapssenteret- meldeordning Tilbakemelding fra Kunnskapssenteret- meldeordning Saksansv: Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 Pasientklage - Pasientklage - Saksansv: Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk Side36

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) : Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 11/00329-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 11/00245-5 N Dok.dato: 30092011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 21112013-21112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21112013-21112013 11/00765-19 I Dok.dato: 06112013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 09082011. Offentlig journal. Periode: 03082011-03082011. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 09082011. Offentlig journal. Periode: 03082011-03082011. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Periode: 03082011-03082011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Periode: 03082011-03082011 11/00925-4 I Dok.dato: 29072011 Jour.dato: 03082011 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle.

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 1110 l 009-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013 Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 11/02503-7 I Dok.dato: 02052013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 15032011-15032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 15032011-15032011 11/00008-4 I Tilg.kode: PAS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 03012014. Offentlig journal. Periode: 28122013-30122013. Journal enhet: Alle. Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 03012014. Offentlig journal. Periode: 28122013-30122013. Journal enhet: Alle. Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 28122013-30122013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28122013-30122013 11/01519-10 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14122011-14122011. Sørlandet sykehus HF 19122011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 14122011-14122011. Sørlandet sykehus HF 19122011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N): Periode: 14122011-14122011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 14122011-14122011 11/00256-53 u Dok.dato: 08122011 Jour.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18072011-18072011. Sørlandet sykehus HF 20072011

Offentlig journal. Periode: 18072011-18072011. Sørlandet sykehus HF 20072011 Offentlig journal Periode: 18072011-18072011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 18072011-18072011 11/00051-10 I Dok.dato: 15072011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 25082012-27082012. Sørlandet sykehus HF 30082012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 25082012-27082012. Sørlandet sykehus HF 30082012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 25082012-27082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00198-7 I Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 27082012 Tilg. kode: PERS

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032011-13032011. Sørlandet sykehus HF 16032011. Alle Alle Alle Nei Ja

Offentlig journal. Periode: 11032011-13032011. Sørlandet sykehus HF 16032011. Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11032011-13032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Sørlatzdet sykehus HF Offent fig journal Periode: 11032011-13032011 11100109-129

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00280-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00289-10 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-03.01.2016

Detaljer