Offentlig journal. Periode: Sørlandet sykehus HF Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 14122011-14122011. Sørlandet sykehus HF 19122011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N):"

Transkript

1 Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Styret for Sørlandet sykehus HF Styret for Sørlandet sykehus HF- innkallinger og protokoller 2011 Innkalling og saksliste til styremøte Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - oppfølging av rammeavtalene i SSHF Vikartjenester - ny rangering leger/ forlengelse avtaler brann og ecmo Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Agito Norge AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - oppfølging av rammeavtalene i SSHF Kommentar til Agitos notat til kravet fra Sørlandet sykehus HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side l

3 Periode: / u Agito Norge AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - oppfølging av rammeavtalene i SSHF Agito- Intensiv SSK vedr. krav fra Sørlandet sykehus HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Inndeling av Sørlandet sykehus i enhetsregisteret - organisasjonsnummer SSB Endringer av organisasjonsnummer i Sørlandet sykehus HF- DPS Aust-Agder Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Pasienthotellet SSA, ekstrahjelp Side2

4 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Sykefraværsstatistikk med notat 2011 Sykefraværstatistikk september I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Statens strålevern Doserapporter fra Statens strålevern 2011 Doserapport for perioden Gastroenterologisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, turnustjeneste Side3

5 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Arkivdel: Personalarkiv Personalmappe - Tilbud - utvidet stilling ved medisinsk avdeling SSA Side4

6 Offentlig jo urna! Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging av HR-tjenester fra Sykehuspartner Personalportalen Beregning av sykefraværsprosent i Profitbase Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging av HR-tjenester fra Sykehuspartner Personalportalen Status på saker etter gjennomgang av prosessrelaterte utfordringer mellom Sykehuspartner HR og HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging av HR-tjenester fra Sykehuspartner Personalportalen Kommentar fra SSHF til status på saker etter gjennomgang av prosessrelaterte utfordringer mellom Sykehuspartner HR og HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side5

7 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - utvidet stilling som spesialutdannet sykepleier ved barne- og nyfødtpost SSA Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Barnesenteret Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Ansettelsesvedtak - Spesialsykepleier ved Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Barne- og nyfødtposten SSA, fast 30 % Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø Side6

8 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Høring- områdeplan for psykisk helse Klinikk for psykisk helse KPH Områdeplan for psykisk helse - Utkast til plan vedlagt Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl l3 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Vedtak- Avslag - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side?

9 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / I Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Personalmappe - Oppsigelse av kontrakt med ØNH 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Nasjonal strategi PHV og TSB Invitasjon til konferanse "LA OSS FÅ DET TIL Å VIRKE 2012" NASJONAL STARTEGI PHV OG TSB- Trondheim Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse SideS

10 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Felles regionalt RIS P ACS system Ressurser til anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Linda Severinsen Ansettelse - Psykolog ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, poliklinikk, allmennteamet, 2 x 100% st. vikariat, gruppeterapiteamet l x 100% st. vikariat Takker ja og arbeidsavtale- Psykolog ved DPS Strømme poliklinikk 100% st. vikar Side9

11 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kvinneklinikken SSK Kirurgisk klinikk Helsetilsynet i Vest-Agder Helsetilsynet i Vest-Agder 3-3- Uttalelse fra Kvinneklinikken SSK - Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Aust-Agder utviklings-og kompetansefond Søknad om tilskudd - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2011 Tilsagn om tiskudd til utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1-avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet ved Sørlandet sykehus HF i 5-års periode Tilsagn nr.: 2011/08 Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning Side lo

12 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Songdalen Samarbeidsavtale mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, SSHF og Universitetet i Agder UiA Til signering, Samarbeidsavtale mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, SSHF og ViA Saksansv: Forsknings- og utviklingsavdeling Saksbeh: Forsknings- og utviklingsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 KLP Personalmappe - Kopi: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - Side l l

13 Periode: / u Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 DnB NOR Skadeforsikring AS Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 11/ u Bodil Noddeland Torp Ansettelse- Jordmor og barnepleier ved Fødeavdelingen SSA, 75% og 60 % st. fast som jordmor, 76 % og 70 % st. fast som barnepleier Tilbud - utvidet stilling som barnepleier ved kirurgisk klinikk, fødeavd. SSA 11/ u Elin Barli Ansettelse- Jordmor og barnepleier ved Fødeavdelingen SSA, 75% og 60% st. fast som jordmor, 76 % og 70 % st. fast som barnepleier Tilbud - utvidet stilling som barnepleier ved kirurgisk klinikk, fødeavd. SSA Sidel2

14 Periode: u Dok.dato: Jour.dato: Åslaug Rudjord Lorentzen Ansettelse- Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling Kristiansand, 100% st. vikariat, NR-Id nr Tilbud- stilling som lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, NR-ID.nr. 3018, 100% vikariat 11/ u Birgitte Sanda Ansettelse- Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken Kristiansand, 100% utd. stilling, NR-Id.nr Tilbud- stilling som lege i spesialisering ved Kvinneklinikken SSK, NR-Id.nr. 8756, 100% utdanningstilling 11/ u Statens strålevern Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra nukleærmedisinsk virksomhet ved Sørlandet sykehus HF, Arendal Søknad om midlertidig forlengelse av eksisterende utslippsgodkjenning G Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk Sidel3

15 Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Eniro Norge AS Oppsigelse av avtale med Eniro Angående deres oppføringer hos Eniro Norge AS Saksansv: Seksjon for informasjon Saksbeh: Seksjon for informasjon 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Sykehuspartner Ønske om sperring av journal for spesifikke faggrupper/personer for - Utført definert sperring, ref. mottatt brev - Saksansv: IKT -avdeling Saksbeh: IKT-avdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved Kirurgisk klilnikk, Prehospitale tjenester, Nødmeldetjenesten SSHF, ekstrahjelp Sidel4

16 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Gudrun Birkeland Ansettelse- Høyskoleutdannet terapeut ved Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder, Akutt ambulant team, 100% st. fast Tilbud - stilling som spesialutdannet sykepleier ved DPS Aust-Agder, akutt ambulant team - l 00 % fast N DPS Aust-Agder Personal og Arbeidsmiljø Ansettelse- Høyskoleutdannet terapeut ved Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder, Akutt ambulant team, 100 % st. fast Ansettelsesvedtak- Høyskoleutdannet terapeut ved Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder, Akutt ambulant team, 100% st. fast 11/ N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kvinneklinikken SSK Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Uttalelse fra Kvinneklinikken SSK samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side15

17 Periode: / u Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Turnusplasser for medisinsk turnusstart Vedr. valg av turnusplasser for turnusstart / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Turnuslege ved Kirurgisk klinikk, Kirurgisk avdeling SSA, turnustjeneste 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Turnuslege ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, turnustjeneste Sidel6

18 Offentligjournal Periode: / I Ingeborg Hellerdal og Erik Getz Tildeling av personalboliger ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand 2012 Søknad om tildeling av personalbolig ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand Saksansv: Servicesenter Drift SSK Saksbeh: Servicesenter Drift SSK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale- Sekretær ved Medisinsk klinikk, medisinsk post 2C SSA, ekstrahjelp 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Sidel7

19 Offentligjournal Periode: / u Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Europeiske reiseforsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jffvl 13 Radiologisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (SIB) NPE-sak NPE-sak 2011/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (Sffi) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - stilling som sykepleier ved kirurgisk sengepost 3C - 38,03 % vikariat Sidel8

20 Offentligjournal Periode: / u Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK N Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2005/ NPE-sak 2005/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ N Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2011/ NPE-sak Oversender røntgen uten beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap {SIB) Sidel9

21 Periode: / N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Internkontroll og beredskap (SIB) NPE-sak 2011/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2011/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand Side20

22 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Kopi av lønnsslipper og lønns-og trekkoppgaver 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tjenesteattest Side21

23 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 If Skadeforsikring NUF Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side22

24 Periode: / u Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side23

25 Periode: / I Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 NAV Lyngdal Forespørsel om kopi av pasientjournal- Forespørsel om kopi av pasientjournal- Saksansv: Administrativt arkiv SSF Saksbeh: Administrativt arkiv SSF 11/ u Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tjenesteattest 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Konkurransegrunnlag- røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling Side24

26 Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Mebi AS Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat - Kirurgisk avdeling SSA Tilbud - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Korrespondanse - Innbydelses- og avlysningsbrev Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknisk avdeling Medisinsk teknisk avdeling Anskaffelse- røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat - Kirurgisk avdeling SSA Evaluering av ulike tilbud - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling Side25

27 Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: MebiAS Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat - Kirurgisk avdeling SSA Signert kjøpskontrakt mellom SSHF og Mebi AS - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ I Helse Sør-Øst RHF Oppnevning av varamedlemmer i Matsmittekomiteen Varamedlemmer til Matsmittekomiteen Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Akershus universitetssykehus HF Årsmøte i Nettverk for Helsefremmende arbeid 2012 Invitasjon til årsmøte i Nettverk for Helsefremmende arbeid 2012 Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Side26

28 Periode: / I Helse- og omsorgsdepartementet Høring- Krav til oppbevaring av opplysninger i apotek Høring - krav til oppbevaring av opplysninger i apotek Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Protector Forsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side27

29 Offentlig jo u rna l Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell - Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ I Arkivdel: Personalark.iv Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientark.iv Tilg.kode: PAS Par.: Om l3jf.fvl 13 Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokurnentsenter SSA Saksbeh: Dokurnentsenter SSA Side28

30 Periode: / I Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Gjensidige Forsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Avdeling for barn og unges psykiske helse Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Lønnsfastsettelse - Side29

31 Offentligjournal Periode: / I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2010/ NPE-sak 2010/ Medisinsk vurdering - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side30

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei

Sørlandet sykehus HF 13072011. Offentlig journal. Periode: 07072011-07072011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N) : Nei Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) : Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 07072011-07072011 11/00329-8 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle.

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 1110 l 009-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 11/00245-5 N Dok.dato: 30092011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 21112013-21112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21112013-21112013 11/00765-19 I Dok.dato: 06112013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 09082011. Offentlig journal. Periode: 03082011-03082011. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 09082011. Offentlig journal. Periode: 03082011-03082011. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Periode: 03082011-03082011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Periode: 03082011-03082011 11/00925-4 I Dok.dato: 29072011 Jour.dato: 03082011 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Sørlandet sykehus HF 17032011. Offentlig journal. Periode: 15032011-15032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 15032011-15032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 15032011-15032011 11/00008-4 I Tilg.kode: PAS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013

Offentlig journal. Periode: 14052013-14052013. Sørlandet sykehus HF 21052013 Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 14052013-14052013 11/02503-7 I Dok.dato: 02052013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18072011-18072011. Sørlandet sykehus HF 20072011

Offentlig journal. Periode: 18072011-18072011. Sørlandet sykehus HF 20072011 Offentlig journal Periode: 18072011-18072011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 18072011-18072011 11/00051-10 I Dok.dato: 15072011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 03012014. Offentlig journal. Periode: 28122013-30122013. Journal enhet: Alle. Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 03012014. Offentlig journal. Periode: 28122013-30122013. Journal enhet: Alle. Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 28122013-30122013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28122013-30122013 11/01519-10 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 05102011. Offentlig journal. Periode: 30092011-30092011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle.

Sørlandet sykehus HF 05102011. Offentlig journal. Periode: 30092011-30092011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 30092011-30092011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 30092011-30092011 11/00443-166 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle

Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Offentlig journal Periode: 24112012-26112012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 24112012-26112012 11/00375-6 u Dok.dato: 26112012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 25082012-27082012. Sørlandet sykehus HF 30082012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 25082012-27082012. Sørlandet sykehus HF 30082012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 25082012-27082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00198-7 I Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 27082012 Tilg. kode: PERS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032011-13032011. Sørlandet sykehus HF 16032011. Alle Alle Alle Nei Ja

Offentlig journal. Periode: 11032011-13032011. Sørlandet sykehus HF 16032011. Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11032011-13032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Sørlatzdet sykehus HF Offent fig journal Periode: 11032011-13032011 11100109-129

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Sørlandet sykehus HF 3/11/2011. Alle Alle Alle Nei Ja

Offentlig journal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Sørlandet sykehus HF 3/11/2011. Alle Alle Alle Nei Ja Sørlandet sykehus HF 3/11/2011 Offentlig journal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Sørlandet sykehus HF 3/1112011 Offentligjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Sørlandet sykehus HF Alle Alle Alle Nei Ja

Offentlig journal. Periode: Sørlandet sykehus HF Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 02052011-02052011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 02052011-02052011 11/00112-163 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer