Offentlig journal. Periode: Sørlandet sykehus HF Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 14122011-14122011. Sørlandet sykehus HF 19122011. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N):"

Transkript

1 Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X) : Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Styret for Sørlandet sykehus HF Styret for Sørlandet sykehus HF- innkallinger og protokoller 2011 Innkalling og saksliste til styremøte Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - oppfølging av rammeavtalene i SSHF Vikartjenester - ny rangering leger/ forlengelse avtaler brann og ecmo Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Agito Norge AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - oppfølging av rammeavtalene i SSHF Kommentar til Agitos notat til kravet fra Sørlandet sykehus HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side l

3 Periode: / u Agito Norge AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - oppfølging av rammeavtalene i SSHF Agito- Intensiv SSK vedr. krav fra Sørlandet sykehus HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Inndeling av Sørlandet sykehus i enhetsregisteret - organisasjonsnummer SSB Endringer av organisasjonsnummer i Sørlandet sykehus HF- DPS Aust-Agder Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Pasienthotellet SSA, ekstrahjelp Side2

4 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Sykefraværsstatistikk med notat 2011 Sykefraværstatistikk september I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Statens strålevern Doserapporter fra Statens strålevern 2011 Doserapport for perioden Gastroenterologisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, turnustjeneste Side3

5 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Arkivdel: Personalarkiv Personalmappe - Tilbud - utvidet stilling ved medisinsk avdeling SSA Side4

6 Offentlig jo urna! Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging av HR-tjenester fra Sykehuspartner Personalportalen Beregning av sykefraværsprosent i Profitbase Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging av HR-tjenester fra Sykehuspartner Personalportalen Status på saker etter gjennomgang av prosessrelaterte utfordringer mellom Sykehuspartner HR og HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging av HR-tjenester fra Sykehuspartner Personalportalen Kommentar fra SSHF til status på saker etter gjennomgang av prosessrelaterte utfordringer mellom Sykehuspartner HR og HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side5

7 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - utvidet stilling som spesialutdannet sykepleier ved barne- og nyfødtpost SSA Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Barnesenteret Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Ansettelsesvedtak - Spesialsykepleier ved Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Barne- og nyfødtposten SSA, fast 30 % Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø Side6

8 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Høring- områdeplan for psykisk helse Klinikk for psykisk helse KPH Områdeplan for psykisk helse - Utkast til plan vedlagt Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl l3 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Vedtak- Avslag - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side?

9 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / I Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Personalmappe - Oppsigelse av kontrakt med ØNH 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Nasjonal strategi PHV og TSB Invitasjon til konferanse "LA OSS FÅ DET TIL Å VIRKE 2012" NASJONAL STARTEGI PHV OG TSB- Trondheim Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse SideS

10 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Felles regionalt RIS P ACS system Ressurser til anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Linda Severinsen Ansettelse - Psykolog ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, poliklinikk, allmennteamet, 2 x 100% st. vikariat, gruppeterapiteamet l x 100% st. vikariat Takker ja og arbeidsavtale- Psykolog ved DPS Strømme poliklinikk 100% st. vikar Side9

11 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kvinneklinikken SSK Kirurgisk klinikk Helsetilsynet i Vest-Agder Helsetilsynet i Vest-Agder 3-3- Uttalelse fra Kvinneklinikken SSK - Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Aust-Agder utviklings-og kompetansefond Søknad om tilskudd - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2011 Tilsagn om tiskudd til utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1-avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet ved Sørlandet sykehus HF i 5-års periode Tilsagn nr.: 2011/08 Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning Side lo

12 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Songdalen Samarbeidsavtale mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, SSHF og Universitetet i Agder UiA Til signering, Samarbeidsavtale mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, SSHF og ViA Saksansv: Forsknings- og utviklingsavdeling Saksbeh: Forsknings- og utviklingsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 KLP Personalmappe - Kopi: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - Side l l

13 Periode: / u Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 DnB NOR Skadeforsikring AS Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 11/ u Bodil Noddeland Torp Ansettelse- Jordmor og barnepleier ved Fødeavdelingen SSA, 75% og 60 % st. fast som jordmor, 76 % og 70 % st. fast som barnepleier Tilbud - utvidet stilling som barnepleier ved kirurgisk klinikk, fødeavd. SSA 11/ u Elin Barli Ansettelse- Jordmor og barnepleier ved Fødeavdelingen SSA, 75% og 60% st. fast som jordmor, 76 % og 70 % st. fast som barnepleier Tilbud - utvidet stilling som barnepleier ved kirurgisk klinikk, fødeavd. SSA Sidel2

14 Periode: u Dok.dato: Jour.dato: Åslaug Rudjord Lorentzen Ansettelse- Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling Kristiansand, 100% st. vikariat, NR-Id nr Tilbud- stilling som lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, NR-ID.nr. 3018, 100% vikariat 11/ u Birgitte Sanda Ansettelse- Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken Kristiansand, 100% utd. stilling, NR-Id.nr Tilbud- stilling som lege i spesialisering ved Kvinneklinikken SSK, NR-Id.nr. 8756, 100% utdanningstilling 11/ u Statens strålevern Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra nukleærmedisinsk virksomhet ved Sørlandet sykehus HF, Arendal Søknad om midlertidig forlengelse av eksisterende utslippsgodkjenning G Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk Sidel3

15 Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Eniro Norge AS Oppsigelse av avtale med Eniro Angående deres oppføringer hos Eniro Norge AS Saksansv: Seksjon for informasjon Saksbeh: Seksjon for informasjon 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Sykehuspartner Ønske om sperring av journal for spesifikke faggrupper/personer for - Utført definert sperring, ref. mottatt brev - Saksansv: IKT -avdeling Saksbeh: IKT-avdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved Kirurgisk klilnikk, Prehospitale tjenester, Nødmeldetjenesten SSHF, ekstrahjelp Sidel4

16 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Gudrun Birkeland Ansettelse- Høyskoleutdannet terapeut ved Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder, Akutt ambulant team, 100% st. fast Tilbud - stilling som spesialutdannet sykepleier ved DPS Aust-Agder, akutt ambulant team - l 00 % fast N DPS Aust-Agder Personal og Arbeidsmiljø Ansettelse- Høyskoleutdannet terapeut ved Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder, Akutt ambulant team, 100 % st. fast Ansettelsesvedtak- Høyskoleutdannet terapeut ved Distriktpsykiatrisk senter Aust-Agder, Akutt ambulant team, 100% st. fast 11/ N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kvinneklinikken SSK Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Uttalelse fra Kvinneklinikken SSK samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side15

17 Periode: / u Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Turnusplasser for medisinsk turnusstart Vedr. valg av turnusplasser for turnusstart / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Turnuslege ved Kirurgisk klinikk, Kirurgisk avdeling SSA, turnustjeneste 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Turnuslege ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, turnustjeneste Sidel6

18 Offentligjournal Periode: / I Ingeborg Hellerdal og Erik Getz Tildeling av personalboliger ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand 2012 Søknad om tildeling av personalbolig ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand Saksansv: Servicesenter Drift SSK Saksbeh: Servicesenter Drift SSK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale- Sekretær ved Medisinsk klinikk, medisinsk post 2C SSA, ekstrahjelp 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Sidel7

19 Offentligjournal Periode: / u Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Europeiske reiseforsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jffvl 13 Radiologisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (SIB) NPE-sak NPE-sak 2011/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (Sffi) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - stilling som sykepleier ved kirurgisk sengepost 3C - 38,03 % vikariat Sidel8

20 Offentligjournal Periode: / u Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK N Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2005/ NPE-sak 2005/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ N Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2011/ NPE-sak Oversender røntgen uten beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap {SIB) Sidel9

21 Periode: / N Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSA Internkontroll og beredskap (SIB) NPE-sak 2011/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2011/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand Side20

22 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Kopi av lønnsslipper og lønns-og trekkoppgaver 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Turnustjeneste ved Sørlandet sykehus Kristiansand / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tjenesteattest Side21

23 Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 If Skadeforsikring NUF Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side22

24 Periode: / u Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side23

25 Periode: / I Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 NAV Lyngdal Forespørsel om kopi av pasientjournal- Forespørsel om kopi av pasientjournal- Saksansv: Administrativt arkiv SSF Saksbeh: Administrativt arkiv SSF 11/ u Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tjenesteattest 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Konkurransegrunnlag- røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling Side24

26 Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Mebi AS Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat - Kirurgisk avdeling SSA Tilbud - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Etter liste Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Korrespondanse - Innbydelses- og avlysningsbrev Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknisk avdeling Medisinsk teknisk avdeling Anskaffelse- røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat - Kirurgisk avdeling SSA Evaluering av ulike tilbud - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling Side25

27 Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: MebiAS Anskaffelse - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat - Kirurgisk avdeling SSA Signert kjøpskontrakt mellom SSHF og Mebi AS - røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat- Kirurgisk avdeling SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ I Helse Sør-Øst RHF Oppnevning av varamedlemmer i Matsmittekomiteen Varamedlemmer til Matsmittekomiteen Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Akershus universitetssykehus HF Årsmøte i Nettverk for Helsefremmende arbeid 2012 Invitasjon til årsmøte i Nettverk for Helsefremmende arbeid 2012 Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Side26

28 Periode: / I Helse- og omsorgsdepartementet Høring- Krav til oppbevaring av opplysninger i apotek Høring - krav til oppbevaring av opplysninger i apotek Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Protector Forsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side27

29 Offentlig jo u rna l Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell - Refusjonskrav kompresjonsmateriell Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 11/ I Arkivdel: Personalark.iv Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientark.iv Tilg.kode: PAS Par.: Om l3jf.fvl 13 Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokurnentsenter SSA Saksbeh: Dokurnentsenter SSA Side28

30 Periode: / I Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 11/ I Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Gjensidige Forsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Avdeling for barn og unges psykiske helse Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Lønnsfastsettelse - Side29

31 Offentligjournal Periode: / I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2010/ NPE-sak 2010/ Medisinsk vurdering - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side30

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer