Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud- stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, dialyseenhet- ferievikar 60 0 /o st. Saksbeh: 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi l3jf.fvl 13 Pasientskadenemnda NPE-sak 2011/ N2011/1014 vedtak- avslag - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Attester Side l

3 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helse Personalmappe - Lønnsfastsettelse - 11/ N Dok.dato: Jour.dato: DPS Strømme Personalmappe - Ansettelsesvedtak- Sykepleier, tilkallingsvikar ved DPS Strømme døgnenhet, tilkallingsvikar 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Kirurgisk avdeling SSF Personalmappe- vedlegg til arbeidsavtale- tom Saksbeh: Side2

4 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand Personalmappe - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Saksbeh: 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved kirurgisk klinikk, operasjonsavdeling, SSA, 50%, vikar Saksbeh: 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Personalmappe - Autorisasjon Side3

5 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud -stilling som sekretær ved Kvinneklinikken felles SSK, ekstrahjelp 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Personalmappe - Vitnemål 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasientskadenemnda NPE-sak 2010/ KOPI: N2011/0817 Vedtak- Medhold - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap {SIB) Side4

6 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevernenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - sekretær ved Barneseksjon felles, ferievikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl l3jf.fvl I3 Sykehuspartner Personalmappe - KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon Side5

7 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja til tilbud om overføring til annen stilling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Assistent ved Med.post 2A, ferievikar Side6

8 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Persona1mappe - Tjenestebevis 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Attester 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud- stilling som sykepleier ved Kvinneklinikk sengepost SSK, 50% fast Side?

9 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Agder Energi Nett AS Agder Energi - Avtale om uprioritert overføring Vedrørende opphør av upriorietert overføring fra Andreas Kjærsvei 76, målenr Saksansv: Teknisk avdeling SSF Saksbeh: Teknisk avdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Energi Nett AS Agder Energi- Avtale om uprioritert overføring Nytt leieprodukt fra Agder Energi Nett AS- Bispegra 40, målenr Saksansv: Teknisk avdeling SSF Saksbeh: Teknisk avdeling 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helse Personalmappe - Lønnsfastsettelse - Side8

10 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale, sekretær kir/med fast (utv. 35%) 11/ I Dok.dato: Jom.dato: Vennesla kommune Ny rutine for registrering av utskrivingsklare pasienter Elektronisk meldinger fra SSHF - Vennesla kommune er klar Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune Ny rutine for registrering av utskrivingsklare pasienter Elektronisk meldinger fra SSHF - Vennesla kommune er klar Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side9

11 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2010/ NPE-sak 2010/ Vedtak- avslag - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Gyn/obst. avdeling SSA Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2010/ NPE-sak 2010/ uttalelse fra avdeling - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Oppfølging etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya Rapport om helseinnsatsen etter terrorhandlingene Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Fagavdeling SidelO

12 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Signert avtale - ekstraarbeid for overleger med alderspensjon Saksbeh: 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Pasientskadenemnda NPE-sak 2008/ N2010/0951- Ber om oppdatert journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale, sekretær 50% kir, fast Side l l

13 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Psykiatrisk sykehusavdeling Personalmappe - Oppfølgning av sykemeldte- Individuell oppfølgningsplan / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe- takker ja og arbeidsavtale, sekretær kir.avd. fast (utv.20%) 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: Helse- og sosialdirektørens stab Kristiansand kommune Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - betalingsansvar for observert inntak av LAR-medikamenter på apotek Om utleveringskostnader for LAR- anmodning om tilbaketrekking av brev til apotek Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse Side12

14 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 KLP Personalmappe - KOPI: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 KLP Personalmappe - KOPI: innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf Fvl 13 Personalmappe - Tjenesteattest Side13

15 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helse Personalmappe - Ansettelsesvedtak- Assistent ved ABUP/FUT SSK, 40%, vikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: VWR International AS Års-service av instrumenter- Lions Alocolmetre InnkaUing av Lions Alcolmetre til års-service, SSA Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Psykiatrisk sykehusavdeling Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ Uttalelse og utfylt skademelding samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side14

16 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl l3 Kirurgisk avdeling SSF Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak NPE-sak 2011/ Kommentar til medisinsk vurdering - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ u Dok.dato: Jour.dato: NAV Personalmappe - Referat dialogmøte l u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf Fvl 13 NAV Personalmappe - Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Sidel5

17 Offentlig journal Periode: I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Dan Sigve Olsen Ansettelse- sommervikar Spes.sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpepleier, barnepleier, sykepl.student, med.student- Flekkefjord Takker ja og arbeidsavtale, assistent kir. SSF, ferievikar Saksbeh: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Ingvild Brandsdal Ansettelse- Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent- Somatikken Kristiansand Takker ja og arbeidsavtale- Assistent ved Med.post 2A, ferievikar Saksbeh: 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Marianne Furnes Ansettelse- Ferievikar Reisesekretær, sekretær, studenter- Kristiansand Arbeidsavtale - sekretær ved Barneseksjon felles, ferievikar Side16

18 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Ansettelsesvedtak- sykepleier, vernepleier, sosionom, Assistent, Stud med med lisens Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand % ferievikar 11/ N Dok.dato: Jour.dato: DPS Strømme Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Ansettelsesvedtak- sykepleier, miljøterapeut, Vernepleier- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand, 100% ferievikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Sanofi aventis Norge AS Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2012 Invitasjon til consultant's forum Budapest Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Sidel7

19 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Cegedim Norway AS Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2012 Invitasjon til diabetessykepleiere i dialog, København Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Unilabs Telelab AS Analyserapport vann- SSA Mikrobiologisk analyse av bassengvann Saksansv: Teknisk drift SSA Saksbeh: Teknisk drift SSA 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ sakkyndig vurdering - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Sidel8

20 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: / Personalmappe - Attester - vitnemål - autorisasjon I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl l3jf.fvl I3 Personalmappe - Attest 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Ingrid Valheim Hagen Ansettelse - Klinisk ernæringsfysiolog/ernæringsfysiolog ved Fysikalsk medisin og forebygging, Kristiansand, 100% st. fast Takker ja og arbeidsavtale - Klinisk ernæringsfysiolog/ernæringsfysiolog ved Fysikalsk medisin og rehab, 100 % st. fast Sidel9

21 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Norsk pasientskadeerstatning NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ sakkyndig vurdering - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helse Ansettelse- Klinisk sosionom ved ABUP poliklinikk, Farsund og Flekkefjord, 50% st. fast og 100% st. vikariat Ansettelsesvedtak- Psykolog KPH, ABUP pol. lister 100%, vikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet- Divisjon primærhelsetjenester, Avd. psykisk helse og rus Midlertidig omgjøring av overlege i lungemedisin Nr-id nr 2931 til LIS i samme gren spesialitet Svar på søknad om midleritidig omgjøring av overlegestilling i lungemedisin til LIS i lungemedisin- NR id 2931 Side20

22 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Medisinsk avdeling Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Oversender journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale / N Dok.dato: Jour.dato: DPS Strømme Ansettelse- Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved DPS Strømme, 2 x 100% st. fast, l x 42% st. fast, div. mindre midlertidige helgestillinger Ansettelsesvedtak- Spesialsykepleier ved DPS Strømme, 42 % st. fast Side21

23 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 D PS Strømme Ansettelse - Renholdsoperatør ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Døgpost, Kristiansand, 50 % st. fast Ansettelsesvedtak- Renholdsoperatør ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Døgpost, Kristiansand, 50 % st. fast 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Ansettelse- Vernepleier/Sykepleier/Sosionom med spesialutdanning ved Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikk, Kristiansand Ansettelsesvedtak- Spesialsykepleier KPH, Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling (ARA) 100% vikar 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. fast, 100% st. vikariat Ansettelsesvedtak - Psykologspesialist, KPH, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kr.sand, 100% st. fast, 100 % Side22

24 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Ansettelse- Psykologspesialist/psykolog- Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. fast, 100% st. vikariat Lønnsfastsettelse - 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. fast, 100% st. vikariat Ansettelsesvedtak- Spesialsykepleier ved KPH, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100 %vikariat 12/ N Dok.dato: Jour.dato: DPS Lister Ansettelse- Avdelingsleder ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Lister, 100 % st. fast Ansettelsesvedtak- Avdelingsleder ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Lister, 100% st. fast Side23

25 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl l3 Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Etterspør ytterligere dokumentasjon - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Grethe Fercho Bjelland Ansettelse - Sekretær ved Kirurgisk avdeling SSF, 60 % st. fast og 55 % st. fast takker ja og arbeidsavtale, sekretær kir.avd. fast (utv.20%) Saksbeh: 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Lisa Nilsen Ansettelse - Sekretær ved Kirurgisk avdeling SSF, 60 % st. fast og 55 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale, sekretær kir/med fast (utv. 35%) Side24

26 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Lydia K.J. Jåsund Ansettelse- Sekretær ved Kirurgisk avdeling SSF, 60 % st. fast og 55 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale, sekretær 50% kir, fast 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Tonia Birgitte Rike Ansettelse - Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling SSK, 100 % st. vikariat, NR-Id.nr Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, 100% vikariat 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 DNB Livsforsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Påminnelse- Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side25

27 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Gjensidige Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Mattilsynet Distriktskontoret for Vest-Agder Mattilsynets tilsyn kjøkken SSK 2012 Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak- inspeksjon hovedkjøkken SSK Saksansv: Kjøkken SSK Saksbeh: Kjøkken SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Faglig referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer NCRP Invitasjon til deltagelse i en faglig referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer NCRP Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Fagavdeling Side26

28 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Faglig referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer NCRP Invitasjon til deltagelse i en faglig referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer NCRP Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Fagavdeling 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl I 3 12/ Medisinsk avdeling Internkontroll og beredskap (SIB) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Oversender journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Intemkontroll og beredskap (SIB) u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Forespørsel om kopi av pasientjournal- Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal- Saksansv: Administrativt arkiv SSF Saksbeh: Administrativt arkiv SSF Side27

29 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - CV - Attester - Vitnemål 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Klinisk ernæringsfysiolog/ernæringsfysiolog ved Fysikalsk medisin og rehab, 100% st. fast Side28

30 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Utvidelse av antall I CD-sentre i Helse Sør-Øst Utvidelse av antall ICD-sentre i Helse Sør-Øst- revidert og endelig dokument Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevernenheten 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 DPS Solvang Personalmappe - Ansettelsesvedtak- Speisalutdannet Sykepleier KPH, DPS Solanf 30% fast Saksbeh: Side29

31 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 13 jf. Fvl 13 Klinikk for psykisk helse Personalmappe - Lønnsfastsettelse - 12/ N 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 13 jf. Fvl 13 Avdeling for barn og unges psykiske helse Personalmappe - Ansettelsesvedtak - Sekretær ved KPH, ABUP merkantil100%, vikar Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Oftl 13jf.Fvl 13 Personalmappe - CV - Vitnemål - Attester Saksbeh: Side30

32 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: / Personalmappe - Ber om attest arbeid Kr.sand og Mandal - I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder- Klage - Fylkesmannen i Aust-Agder- KOPI Klage på avslag på LAR-behandling - Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- feilmedisinering - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- feilmedisinering etter tarmslyngoperasjon - Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk Side3 1

33 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Tryg Forsikring, Bergen Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK Side32

34 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Statens strålevern Par.: Meldinger fra Statens Strålevern 2012 Bekreftelse på melding av medisinsk røntgenapparat arkivref /25 Saksansv: Medisinsk serviceklinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf.fvl 13 Tennant Forsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK Side33

35 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Tennant Forsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 12/ Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- smertebehandling - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- smertebehandling - Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK Side34

36 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Pasient- og brukerombudet Aust-Agder- Klage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder- Henvendelse til SSHF - Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale -lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, 100% vikariat Side35

37 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13 jf.fvl 13 Gjensidige Forsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Eisai AB Fare for doseringsfeillegemiddel - Halaven eribulin Informasjon til helsepersonell vedrørende fare for doseringsfeil med Halaven eribulin Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinesdal statlig mottak for asylsøkere- Lopex mottak AS Samarbeidsmøter innen helse, Kvinesdal statlige mottak for asylsøkere Invitasjon til samarbeidsmøte innen helse Saksansv: Administrativt arkiv SSF Saksbeh: Administrativt arkiv SSF Side36

38 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Brønnøysundregistrene Levering fra Brønnøysundregistrene - Registerutskfrift uten underhenhet - Sørlandet Sykehus HF Levering fra Brønnøysundregistrene - Registerutskfrift uten underhenhet - Sørlandet Sykehus HF - referanse Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Egenerklæring- Kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: Brønnøysundregistrene Levering fra Brønnøysundregistrene - Firmaattest på engelsk, signert og notarialbekreftet - Sørlandet sykehus HF Levering fra Brønnøysundregistrene - Firmaattest på engelsk, signert og notarialbekreftet- Sørlandet sykehus HF- referanse Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning Side37

39 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Personalmappe- Attester, godkjenning sykepleier, tjenestebevis og vitnemål 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Personalmappe- Attester, autorisasjon hjelpepleier, alder barn, tjenestebevis og vitnemål 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Elisabeth Lie Søknad om innhenting av data - Brå og uventet død hos barn. Krybbedød og dødfødsler Søknad om tillatelse til innhenting av data - prosjekt Brå og uventet død hos barn. Krybbedød og dødfødsler. Saksansv: Utvikling og utdanning Saksbeh: Utvikling og utdanning Side38

40 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Hilde Marie Engelsen Søknad om innhenting av data - Rus og psykiatri, med fokus på motivasjon Søknad om tillatelse til innhenting av data - prosjekt Rus og psykiatri, med fokus på motivasjon Saksansv: Utvikling og utdanning Saksbeh: Utvikling og utdanning 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe- Takker ja og arbeidsavtale, assistent kir. SSF, ferievikar Saksbeh: 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 Klage på faktura- Inkassokrav fra Sørlandet sykehus - Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk Side39

41 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Takstkoder for klinisk nevrofysiologi A vregningsutvalget/helsedirektoratet - sak klinisk nevrofysiologi Saksansv: Virksomhetsdata Saksbeh: Virksomhetsdata 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Pasientklage - Pasientklage - Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Medisinsk avdeling Medisinsk klinikk Pasientklage - Pasientklage- Uttalelse fra avdeling - Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side40

42 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: KLP Personalmappe - KOPI: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 KLP Personalmappe - KOPI: innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NAV Søgne Gjeldsordning - Søknad om berostillelse i 9 måneder - Saksansv: Regnskapsseksjon SSHF Saksbeh: Regnskapsseksjon SSHF Side41

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer