Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse av deler av stilling - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk post SSK, 10% vikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Forskningsassistent/sykepleier ved Forskningsenheten - lokasjon Senter for kreftbehandling - 20% engasjement Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endring i pensjonsutbetaling fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som operasjons sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling SSA, 80 % st. fast (øker med 10 %) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Operasjonssykepleier ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdelingen, SSA, 80 % fast (øker med 10 %) Operasjonsavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Vedrørende din pensjonsutbetaling fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp ved Medisinsk klinikk, barne -og nyfødtpost,ssa. Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som renholder ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling SSA, 80 % st. fast (øker med 5 %) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Assistent på Operasjonsavdelingen, SSA, 80 % fast (øker med 5 %) Operasjonsavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Attester - vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 tgående internt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for alderspensjon og AFP fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Avtale om godtgjørelse - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Lokal helsebuss/personal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Fagkonsulent ved Klinikk for psykisk helse, Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, 20 % midlertidig ansettelse Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Inngående eksternt produsert, 11/ Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Kjøkken SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Akuttmottak ekspedisjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

6 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Intensiv sykepleier ved Anestesiavdeling, Intensiv/oppvåkning, SSA, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/01756 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2012/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Akuttmottak ekspedisjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/03924 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2012/ DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk post SSK, 57% vikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Lokal Helsebuss/personalbuss Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale (6 stk) DPS Aust-Agder døgnpost Arendal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Alderspensjon Høyere pensjonsgrad fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

8 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/00723 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 13/ Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder - forslag til referat etter møte Fylkesmannen i Aust-Agder -tilsynssak - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Konsulent ved Administrasjon, Forskningsveileder ved Forskningsenheten - 40% fast stilling Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

9 Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonom SSK, 90%st. vikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Helse Sør-Øst - Raskere tilbake - grunnlaget for avregning - utbetaling av 3. avregning NPR 2013 Raskere tilbake - utbetaling av aktivitetsbasert refusjon Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale (7 stk) DPS Aust-Agder døgnpost Arendal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

10 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/03246 Oversender klage på vedtak - NPE-sak 2013/ Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04002 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04522 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04548 Oversender klage på vedtak - NPE-sak 2013/ Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

11 Inngående eksternt produsert, 13/ Autorisasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04935 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/05211 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved ØNH, Hørselsentral SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Øyvind Raen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/05128 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

12 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til nasjonalt møte - Share Best Practice - Xalkori - Behandling og Alk testing på Gardermoen Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Pfizer AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon på vegne av Pfizer - Share best Pratice - Xalkori på Gardermoen Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Karin Renholt Pedersen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Tine Eskelund Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, 75% st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 100 % st. fast og 50 % st. vikariat Oddrun Mevold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00166 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

13 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00488 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00528 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00601 Oversender vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester - vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00830 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

14 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00830 Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00906 Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00953 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00953 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved Avd. for med.mikrobiologi, 85% st. vikar Ansettelse Bioingeniør ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand, div. vikariat Mariell Berge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Ergoterapeut ved Medisinsk klinikk, AFR - enhet for spesialisert rehabilitering, SSK, 40% st. vikar Ansettelse - Spesialergoterapeut / ergoterapeut - Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 40 % st. vikariat samt tilkallingsvikarer Linnea Dammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Fylkesmannen i Vest-Agder - Ber om opplysninger - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Kristiansand, ferievikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak, SSA, 70 % fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak, Arendal, div. faste og vikariat Åse Berit Lønne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei - Sykepleier ved Anestesiadeling, Auttmottak, SSA, 60 % fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak, Arendal, div. faste og vikariat Monica Mykland Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som enhetsleder ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling SSA, 100 % st. fast Ansettelse - Enhetsleder ved Anestesienheten, Arendal, 100 % st. fast Helene Christina Topstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Enhetsleder ved Anestesienheten, Arendal, 100 % st. fast Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Enhetsleder ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdelingen,SSA, 100 % fast Ansettelse - Enhetsleder ved Anestesienheten, Arendal, 100 % st. fast Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avgjørelse i rettighetssak - klage på avslag på behandling - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Operasjons sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Operasjonsavdeling, 70 % fast Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100% st. vikar Ansettelse - Bioingeniør - Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Enhet for blodtypeserologi, Kristiansand, 80 % st. fast Tone Svalastog Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Psykolog ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust Agder AAT - 100% fast stilling Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Aust-Agder, Ambulant Akutteam, Arendal/Bjorbekk, 2 x 100 % st. fast DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Psykolog ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder AAT Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved DPS Aust-Agder, Ambulant Akutteam, Arendal/Bjorbekk, 2 x 100 % st. fast DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Dekning av utgifter til helsetjenester - melding om vedtak - Søknad om pasientreise ut av egen kommune til logoped Kari Vederhus i Tvedestrand - HELFO region sør Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Hjelpepleier ved Kirurgisk klinikk, Kirurgiske senger, SSA 60 % fast Ansettelse - Hjelpepleier ved Kirurgisk post 3C, Arendal, 35 % st. fast Lise Tasken Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Kopi: Klage på manglende medisinsk behandling - Pasientklage - Oslo universitetssykehus Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

18 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen SSK, Intensiv enhet - 75% fast stilling Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensivseksjonen SSK, 4 x 75/100% st. fast Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Anestesiavdelingen SSK, Intensiv enhet Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensivseksjonen SSK, 4 x 75/100% st. fast Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Ambulansearbeider ved Kirurgisk klinikk, Prehospitale tjenester, ambulansetjenesten i Vennesla - 50% vikar Ansettelse - Ambulansearbeider ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Vennesla, 50 % st. vikariat Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk sengepost 3C, 100 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kristin Bakkland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk sengepost 3C, 100 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Linda A Stiansen Johansson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk sengepost 3C, 75 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Bettina Løvåsen Døsvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - Stilling som sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk sengepost 3C, 75 % st. fast Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Hege Haaland Rødli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, Ortopedisk sengepost 3C - 100% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepost 3C - 100% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepoest 3C - 75% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepost 3C - 75% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepost 3C - 75% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepost 3C - 50% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepost 3C - 50% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, kirurgiske senger, ortopedisk sengepost 3C - 50% fast stilling Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast, 2 x 75 % st. fast Kirurgiske senger SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nasjonalt Senter for Fostermedisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/02779 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Miljøterapeut ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.1, SSK - Ferievikar midlertidig stilling Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Grimstad kommune Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Konsulent ved Klinikk for psykisk helse, klinikkledelsen - 100% fast stilling Ansettelse - Konsulent ved Klinikk for psykisk helse, Kristiansand, 100 % st. fast Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Konsulent ved Klinikk for psykisk helse, Kristiansand, 100 % st. fast Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 20 % st. vikariat Ansettelse - Intensivsykepleier/sykepleier ved Intensiv enhet, Flekkefjord, 2 x 100 % st. vikariat og 2 x 75 % st. vikariat Anne Bodil Thunestvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 70 % st. vikariat Ansettelse - Intensivsykepleier/sykepleier ved Intensiv enhet, Flekkefjord, 2 x 100 % st. vikariat og 2 x 75 % st. vikariat Malin Seland Jakobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 75 % st. vikariat Ansettelse - Intensivsykepleier/sykepleier ved Intensiv enhet, Flekkefjord, 2 x 100 % st. vikariat og 2 x 75 % st. vikariat Rosa Maria Neves dos Santos Toscano Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 100 % st. vikariat Ansettelse - Intensivsykepleier/sykepleier ved Intensiv enhet, Flekkefjord, 2 x 100 % st. vikariat og 2 x 75 % st. vikariat Hennie Marlene Thunheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Intensiv enhet SSF, 75 % stilling vikariat Ansettelse - Intensivsykepleier/sykepleier ved Intensiv enhet, Flekkefjord, 2 x 100 % st. vikariat og 2 x 75 % st. vikariat Hege Pettersen - Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning som tiltaksarrangør NAV - Arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet Tiltaksarrangør NAV - Arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet NAV Vest-Agder DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 330

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Lokal helsebuss/personalbuss Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forepørsel om kopi av pasientjournal - Forepørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på anmeldt forhold Anmeldelse - Agder politidistrikt Offl 24 første ledd Service- og sikkerhetsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 393 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekymringsmelding barnevern - Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 tgående internt produsert, 14/ Svar på pasientklage - Pasientklage - Søgne kommune Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

24 tgående internt produsert, 14/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Endringspatruljen AS Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om godtgjørelse - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Kvinneklinikken SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som omsorgsarbeider ved Nevrologisk post SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

25 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Med.post 1 D SSK, ferievikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03226 Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som kjøkkenassistent ved Hotellservice, Kantine SSA, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om legeerklæring - krav om hjelpestønad - Forespørsel om legeerklæring - krav om hjelpestønad - NAV skanning ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

26 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av oppsatt alderspenjson fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort Helse- og omsorgsdepartementet Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

27 Inngående eksternt produsert, 14/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune - tskrivning av pasient - Avviksmelding - Kvinesdal kommune - tskrivning av pasient - Kvinesdal kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring- nye digitale læringsformer (MOOC) Høring - NO MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Helse Sør-Øst RHF tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientopplysninger - Forespørsel om kopi av pasientopplysninger - Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til å melde kandidater til Informasjonskurs nr 54/2015 ved Forsvarets høgskole, Gran, Invitasjon til å melde kandidater til Informasjonskurs nr 54/2015 ved Forsvarets høgskole, Gran, Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen ABP FT SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

28 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale mellom SSHF og Diagen AS på leie av utstyr Avtale mellom SSHF og Diagen AS på leie av utstyr Diagen AS Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 052 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Arendal DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

29 Inngående eksternt produsert, 14/ Rehabiliteringstilbud - undersøkelse Kartlegging av rehabiliteringstilbud i Norge - Norsk epilepsiforbund Norsk epilepsiforbund Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03140 Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2014/03140 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03140 Viser til kopi av skademelding, ber om røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/03140 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03207 Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2014/03207 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03207 Viser til kopi av skademelding, ber om røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/03207 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

30 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder etter undersøkelse - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune ABP familieklinikken SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/03192 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/03192 Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Senter for kreftbehandling Kirurgisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Søgne ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

31 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Helseteam Privat Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Helseteam Privat ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Helseteam Privat Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Langesund Legesenter Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Åmli Legekontor Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - melding om vedtak - Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - HELFO region sør Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416

32 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - melding om vedtak - Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - HELFO region sør Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - melding om vedtak - Søknad om dekning av utgifter til helsetjenester - HELFO region sør Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02364-5 Signert erlæring om taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: 12.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02747-11 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/04806-11 Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Husøkonomen SSK ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00238-3 Lønnsfastsettelse - ABP Merkantilt Dok. dato: 26.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00361-2 Arbeidsbekreftelse Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02077-14 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02684-15 Takker ja

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00280-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00289-10 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-03.01.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/0118216 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00359-3 Forhåndsvarsel om sanksjon - Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker NAV Aa-registeret Forsyning SSA Dok. dato: 27.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00270-20 Takker ja og arbeidsavtale, ekstrahjelp Hovedkjøkken, kokk. Personalmappe - Dok. dato: 07.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 11102011. Offentlig journal. Periode: 06102011-06102011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 06102011-06102011 11/00245-5 N Dok.dato: 30092011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer