Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 4.1 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 4.1 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Infeksjonspost SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Spesialistgodkjenning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Vedtak om opphør av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Alderspensjon - høyere pensjonsgrad - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: søknad om attførings-/uførepensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Infeksjonspost SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Infeksjonspost SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Oppfølging sykemeldte - Samtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Anestesisykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesi seksjon, SSA, ferievikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester, ambulansestasjonen i Kristiansand.ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sekretær ved Medisinsk klinikk, Barneavd. felles SSA, timelønnet ekstrahjelp Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Endring av grad for avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Med.post 2 A SSK 50% vikar. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Husøkonom SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender oppdatert journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Flekkefjord Medisinsk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Pakkeforløp for kreft - iverksatt særskilte tiltak for å overholde frister i ferieavviklingen - svarfrist 30 juni innen kl Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Til fagdirektører - Oversendelse av de siste fem Pakkeforløp for kreft og nye utgaver av Pakkeforløp for livmor-, livmorhals- og eggstokkreft Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst RHF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved Medisinsk avdeling, med. post 2 C SSA ferievikar. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet 2.1 SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 tgående internt produsert, 14/ Tjenesteattest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - delvis medhold - ber om ménvurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - DPS Lister døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutning av sak - klage på behandling - Fylkesmannen i Aust-agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - medhold - ber om ménvurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - medhold - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - medhold - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Elena Kovalonok Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Elisabeth Nilsson-Repetto Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Svar fra SSHF - Avtalespesialisters direkte tilgang til sykehussystemer etter lovendringer Henvendelse om samarbeid mellom SSHF og avtalespesialister i Aust- og Vest-Agder - utveksling av pasientopplysninger etter Pasientjournalloven Astma og allergisenteret Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 315 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Ansettelse - Overlege Medisinsk avdeling, Hematologisk seksjon, Kristiansand - st. ref Cecilia Tacchi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Overlege Medisinsk avdeling, Hematologisk seksjon, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Overlege Medisinsk avdeling, Hematologisk seksjon, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til State of the art laparoscopic colorectal cancer surgery Roskilde Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015 Johnson & Johnson AB Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 tgående internt produsert, 15/ Status tilbud om rituell omskjæring av gutter Status over tilbud - rituell omskjæring Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Husleiekontrakt mellom SSHF og Ngoc Quy Pham Nguyen - Bispegra 34 leilighet D - perioden Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Ngoc Quy Pham Nguyen Service- og sikkerhetsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 038 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til vedtak - medhold - NPE-sak 2015/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Levering fra brønnøysundregistrene Melding til og levering fra Brønnøysundregistrene Sørlandet sykehus HF Brønnøysundregistrene Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Flekkefjord Kjøkken SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på studier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte. - IA-sak - NAV Flekkefjord Anestesi seksjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver ved KPH, DPS Aust-Agder 100 % fast. Rådgiver DPS Aust-Agder - st. ref Ørjan Fossheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Audiograf ved ØNH-avd SSK 100 vikar,. Ansettelse - Audiograf ved ØNH hørselsentralen, Kristiansand - st. ref Johann Christoph van Dommelen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - hjelpepleier ved Føde/barselpost SSK 20% fast Ansettelse - Barnepleier ved Føde-Barsel avdelingen, Kristiansand - st. ref Vigdis Wikstøl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Grimstad Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender ytterligere røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Autismekonsulent Habiliteringsseksjonen for barn Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Byggteknisk seksjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved ABP SSK 100% vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ABP poliklinikk, Kristiansand - st. ref Fedor Volkov Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - ambulansearbeidere med autorisasjon ved ambulansestasjonen i Hæbebostad vikariat Ansettelse - Ambulansearbeider ved Ambulansestasjonen i Hægebostad - st. ref Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Doktorgradsstipendiat (lege) ved Forskningsmidler - st. ref Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Til signering - Intensjonsavtale mellom SSHF og Fagskolen i Østfold - Samarbeid om utdanningen - Dokumenthåndtering Samarbeid mellom Fagskolen i Østfold og SSHF - praksisstudenter innenfor utdanningen i Dokumentasjonshåndtering Østfold Fagskole Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 550

22 Inngående eksternt produsert, 15/ Til signering - Samarbeidsavtale mellom SSHF og Fagskolen i Østfold - Praksisstudier innenfor utdanningen Dokumentasjonshåndtering Samarbeid mellom Fagskolen i Østfold og SSHF - praksisstudenter innenfor utdanningen i Dokumentasjonshåndtering Fagskolen i Østfold Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 550 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som Enhetsleder, KPH/ARA/ Døgnenhet Byglandsfjord Ansettelse - Enhetsleder ved ARA Døgnenhet, Byglandsfjord - st. ref Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse Ansettelse - Enhetsleder ved ARA Døgnenhet, Byglandsfjord - st. ref Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - ambulansearbeider med autorisasjon ved Ambulansestasjonen i Grimstad 50% fast Ansettelse - Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Ambulansestasjonen i Grimstad - st. ref Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - intensivsykepleier ved Dagkirurgisk enhet SSK 70% fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Dagkirurgisk seksjon - st. ref Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved Dagkirurgisk enhet SSK 70% fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Dagkirurgisk seksjon - st. ref Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra Kirurgisk avdeling SSK - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på pasientklage - Pasientklage - Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Grimstad kommune Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

24 tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om journaler og lydlogg - Anmodning om journaler og lydlogg - Agder politidistrikt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Porsgrunn Kommune, Barneverntjenesten Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra Ortopedisk avdeling SSK - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte IA sak - NAV Kristiansand Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra Kirurgisk avdeling SSK - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra Ortopedisk avdeling SSK - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

25 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversendelse av uttalelser fra avdelinger - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som Fysioterapeut, Med. klinikk/ AFR/SEF SSA Ansettelse - Fysioterapeut (intern utlysning) ved Sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten, SSA - st. ref Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som Fysioterapeut, Med. klinikk/ AFR/SEF SSA Ansettelse - Fysioterapeut (intern utlysning) ved Sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten, SSA - st. ref Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Ansettelse som Fysioterapeut, Med. klinikk/afr/sef SSA Ansettelse - Fysioterapeut (intern utlysning) ved Sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten, SSA - st. ref Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

26 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder - st. ref. ( ) Ansettelse - Renholder ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge, Kristiansand - st. ref Yixian Stokkedalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Habiliteringsseksjonen for barn og unge, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Renholder ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref Johannes Gjessing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2013/ Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2013/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøarbeider ved DPS Solvang døgnpost. ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/06 - Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/06 - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

28 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ CV Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Signert skjema - Taushetsplikten Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

29 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Arendal kommune Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Internt notat med oppfølging, 15/ Mandat sengeprosjekt SSF Organisering somatiske senger SSF - utredning Medisinsk avdeling SSF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 tgående internt produsert, 15/ Vedr. kommentarer til mandat sengeprosjekt SSF Organisering somatiske senger SSF - utredning Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund SSF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 tgående internt produsert, 15/ Mandat sengeprosjekt SSF - forespørsel om oppnevning til styringsgruppen Organisering somatiske senger SSF - utredning SSHF Foretakstillitsvalgte Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011

30 Internt notat med oppfølging, 15/ Mandat sengeprosjekt SSF - forespørsel om oppnevning av brukerrepresentant til styringsgruppen Organisering somatiske senger SSF - utredning Organisasjonsavdeling Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Borgestadklinikken - Blå Kors sør Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Borgestadklinikken - Blå Kors sør Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Borgestadklinikken - Blå Kors sør Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Signert skjema taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

31 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - TRS Kompetansesenter - Sunnaas sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern ABP poliklinikk Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - engasjement som lege i spesialisering ved klinikk for psykisk helse % st.engasjement - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Torungen Spesialistsenter Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Bekymringsmelding barnevern - Oslo kommune, llern barneverntjeneste Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490

32 Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Invitasjon til samtale - Personalsak - Fylkesmannen i Vest-Agder Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 226 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Agder Politidistrikt Arendal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. int/coronarpost SSA, timelønnet ekstrahjelp Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenesteattest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til informasjonsmøte - nye rammeavtaler for innleie av helsepersonell Rammeavtaler innleie av helsepersonell fra vikarbyrå - Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210

33 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/06840 Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/06840 Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Spesialistsenteret Kristiansand Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo niversitetssykehus HF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dr. Peter Jochim Göttsch Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

34 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern ABP poliklinikk Lister Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Testamentarisk gave - Testamentarisk gave - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 150 Inngående eksternt produsert, 15/ Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - klage på behandling - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - pasientklage - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - vergefullmakt - Fylkesmannen i Vest-Agder - vergemål - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lege Erik Bertheussen Hå helsesenter Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

35 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune - mai 2015 tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune - mai 2015 Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA ABP ungdomsklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

36 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatene i LO Stavanger DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter hele- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Høring - Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter hele- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Helsedirektoratet Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-12 Vedlegg til arbeidsavtale 26.10.2015-31.12.2015 Senter for kreftbehandling Dok. dato: 17.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00844-14

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00425-12 NPE-sak 2010/03998 N2015/2191 - Ber om journaldokumentasjon - NPE-sak 2010/03998 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0053811 KOPI: Endringsmelding for attføring/utførepensjon Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 01.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00198-16 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03315-18 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01589-23 Politiattest Personalmappe - Dok. dato: 15.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03534-9 Vedlegg til arbeidsavtale 22.06.2015-01.05.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer