Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Radiograf ved Nukleærmedisinsk seksjon SSK, 100% fast Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale mellom SSHF og Bausch & Lomb Nordic AB om prolongering av intraokulære linser og forbruksmateriell til kataraktoperasjoner Rammeavtale mellom Sørlandet sykehus og Bausch&Lomb Nordic AB - innkjøp av intraokulære linser og forbruksmateriell til katarakt-operasjoner til øyeavdelingen Bausch & Lomb Nordic AB Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 065 Inngående eksternt produsert, 11/ Rammeavtale - Miljøarbeider ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, ARA Døgn Kristiansand Avgiftning, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Brev fra Fagforbundet - Fagforbundet, Kompetansesenteret i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring-kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Kopi av brev stiltet den ansatte - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og rammeavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon, Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Mandal, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Enhet A SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Kjøkkenassistent ved Kjøkken SSK 13,14 % Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Kopi av brev stiltet til den ansatte - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppfølging sykmeldte - Dialogmøte NAV Grimstad DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender stråledokumentasjon - NPE-sak 2013/ Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

4 Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ Svar- NPE-sak. Forespørsel om supplerende opplysninger - NPE-sak 2013/ DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedr. betaling av Site-leie for Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) - Basestasjonutstyr, Eg - gnr/bnr/snr: 150/1768 Leieavtale mellom SSHF og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) - Basestasjonutstyr, Eg - gnr/bnr/snr: 150/1768 Direktoratet for nødkommunikasjon Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 043 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker nei - Sykepleier ved Medisinsk post 2A SSK 30% vikariat Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender journal - NPE-sak 2013/ Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

5 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Ber om godkjenning for uttak av journal - NPE-sak 2013/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avsluttende brev i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avsluttende brev i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale, sekretær Arkiv-og dokumentasjonsenheten SSF, 80% fast Ansettelse - Medarbeidere ved Arkiv og dokumentasjon SSF fra KPH Lisa Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Ny påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

6 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Purring på forspørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Lindesnes Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 13/ Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - HMS-sak - NAV skanning ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Autorisasjon - vitnemål Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Oppfølging av sykmeldte - referat fra dialogmøte HMS-sak - NAV Kristiansand Operasjonsavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider med autorisasjon ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Mandal, 50% fast Ansettelse - Ambulansearbeider ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Mandal, 100 % st. fast Sindre Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Ny oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2013/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent (stud.med.) ved Akuttmottak Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleier student, med.student - Flekkefjord Hanna Nuland Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Akuttmottak Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleier student, med.student - Flekkefjord Ann Karin Vikeså Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Kirurgisk post 3C, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier inkl. sykepleiere med dialysekompetanse, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal Kristine Rudsli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Kirurgiske senger, Ortopedisk post 3C SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Sigurd Baldersheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Kirurgisk post 3A SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Jeanette Langemyr Bentsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Barnepost SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Hege rdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Kirurigske senger, Kirurgisk post 3A SSK Ansettelse - Ferievikar Hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent - Somatikken i Kristiansand Andreas Flateland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord, 50 % st. fast Charlotte Tønnessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til Revmatologi symposium, Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Jeanette Langemyr Bentsen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Linda Iren Mihaila Hansen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Anne V.S. Skisland Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Oppfølgingsplan HMS-sak - Enhet 4.2 SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Skadeforsikring NF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

10 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Agående årsrapportering fra nukleærmedisinsk virksomhet ved Sørlandet sykehus HF 2013 samt bekreftelse på mottat søknad om ending i tillatelse tslippsrapportering fra nukleærmedisinsk virksomhet ved Sørlandet sykehus HF 2013 Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og rammeavtale - Sykepleier ved Nevrologisk post SSK, ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - Pasientklage - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal - Forespørsel om utskrift av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal - Forespørsel om utskrift av pasientjournal - Medisinsk poliklinikk SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kvinesdal Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Ønske om snarlig møte - rutiner ved gravlegging av fostre og tidlig dødfødte på Arendal Kirkegård Rutiner ved gravlegging av fostre og tidlig dødfødte Arendal Kirkelige Fellesråd Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 016 Inngående eksternt produsert, 14/ Brev til Sykehusdirektøren med spørsmål rundt SSF etter anbefalingen om ett sykehus i utviklingsplan 2030 Spørsmål rundt SSF etter anbefalingen om ett sykehus i utviklingsplan fra hovedtillitsvalgte og hovedvernombud Hovedverneombud Kari M Øvland samt hovedtillitsvalgte ved SSF Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert, 14/ Skade på bil - kjennemerke PR skadedato Skade på bil - kjennemerke PR KLP Skadeforsikring Forsyning SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 057 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal - Forespørsel om utskrift av pasientjournal - Sparebank 1 Forsikring Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

12 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilskudd til organisasjoner for Andungen Tilskudd til organisasjoner for Andungen Kristiansand kommune DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 333 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Sandes kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Oslo universitetssykehus Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - NAV Rygge Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Mandal politistasjon Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Mandal politistasjon Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IVF-klinikken Oslo AS Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Agder politidistrikt Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Elvebredden legesenter DA Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Frende Livsforsikring AS Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til pasientsikkerhetsprogrammets ledersamling 2014 Invitasjon til pasientsikkerhetsprogrammets ledersamling 2014 Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Søgne Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - fakturanummer tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - fakturanummer Farsund kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 152

16 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Vågsbygd legesenter Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer