Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK og , samt evt. 2 uker ila. høsten Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSK, ekstrahjelp Personalmappe - tgående internt produsert, 11/ Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter Psykisk Helsevernloven Personalmappe - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Psykiatrisk sykehusavdeling Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - overlege ved Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling SSA, 100% st. vikar Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Vedrørende henvisningsrutine for behandling av voksne pasienter med sykelig overvekt Behandling av pasienter med sykelig overvekt - henvisningsrutiner Avdelingsledere Medisinsk kllinikk Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Brev fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter Psykisk Helsevernloven Personalmappe - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Psykiatrisk sykehusavdeling Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - Sykepleier ved Medisinsk post 2A SSK, 10% st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Signert aksept av vilkår - Jobbmestrende oppfølging Prosjekt jobbmestrende oppfølging - arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse - statsbudsjettet kapittel Helsedirektoratet Postmottak Helsedirektoratet Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 330

3 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ NPE-sak 2011/ N2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2011/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avdeling for IMM/TRA SSK, 100% vikar Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 12/ Oppfølging sykmeldte - oppfølgingsplan 9 uker Personalmappe - Trollhaugen barnehage SSK Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon henlagt - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter Psykisk Helsevernloven Personalmappe - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Psykiatrisk sykehusavdeling

4 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/ Ber om oppdatert journal - NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 13/ Husleieavtale mellom SSHF og Jens Petter Rønning - Solbergveien 12, leilighet 8C Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Jens Petter Rønning Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 038 Inngående eksternt produsert, 13/ Husleieavtale mellom SSHF og Martin Kristiansen - Solbergveien 12, leilighet 6C Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Martin Kristiansen Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 038 Inngående eksternt produsert, 13/ REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2013/ Forskningsprosjekt - Atferdsterapeutisk gruppeterapi for tvangslidelse Forskningsprosjekt - Atferdsterapeutisk gruppeterapi for tvangslidelse - forsker Åshild Tellefsen Håland Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522

5 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/00380 Sakkyndige tilleggsvurderinger - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Avdeling for medisinsk service SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert kjøpskontrakt mellom SSHF og Vingmed AS - Overvåkningsutstyr - Coronar avd. Anskaffelse av MT - Pasientovervåkning - Coronar avd. - SSA Vingmed AS Medisinsk teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 052 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

6 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale, Personalmappe - Medisinsk post SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ tviklingsplan Sykehustilbudet på Sørlandet både kvalitet og nærhet - Tilbakemelding på uttalelse fra Vest-Agder KrFs fylkesårsmøte tviklingsplan SSHF innspill fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere Agder KrF Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 13/ tviklingsplan tilbakemelding på uttalelse vedr. Sørlandet sykehus, Flekkefjord fra Kvinesdal kommune tviklingsplan SSHF innspill fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere Kvinesdal kommune Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

7 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Klage på vedtak - ber om oppdatert journal - NPE-sak 2013/ Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Klage på vedtak - ber om oppdatert journal - NPE-sak 2013/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - Kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser - Søgne/Songdalen Anbud på offentlig betalt persontransport innen pasientreiser. Taxi Sør AS Offl 23 første ledd Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - Kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser - Lillesand/Birkenes Anbud på offentlig betalt persontransport innen pasientreiser. Taxi Sør AS Offl 23 første ledd Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 416

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - Kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser - Hægebostad/Marnadal/Øvre del av Songdalen Anbud på offentlig betalt persontransport innen pasientreiser. Taxi Sør AS Offl 23 første ledd Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/04844 Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/05008 Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Mandat organiseringen av HAVO 2014 Vurdering av organiseringen av avdeling for voksenhabilitering Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Avdeling for voksenhabilitering Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 011 Internt notat med oppfølging, 13/ HAVO til KPH? Saksfremstilling Vurdering av organiseringen av avdeling for voksenhabilitering Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 011 Internt notat med oppfølging, 13/ Endelig mandat organiseringen av HAVO 2014 Vurdering av organiseringen av avdeling for voksenhabilitering Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Avdeling for voksenhabilitering Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 011

9 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Medisinsk post 2A SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Anita Suntharalingam Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som miljøarbeider ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 4.2, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Aleksander Pettersen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent -pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.1, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Daniel Johnsen Grundetjern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.2 SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Tonje Vestøl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.2 SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag - Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Emil Reber Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212

10 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale, renholder husøkonomavdelingen SSF, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Kjøkken, Renhold, Portør - Flekkefjord Tea Kristina Feed Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidavtale - Bioingeniør ved avdeling for patologi, ferievikat Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Katine Laland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 13/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ole Kristian Sindland Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Skadeforsikring NF Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ergoterapeut ved Ergoterapi SSK, 100% st. vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak - Ingen sanksjon - HMS sak - NAV Aa-registeret Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak - Ingen sanksjon - HMS - sak - NAV Aa-registeret Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - niversitetssykehuset i Nord-Norge Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Nukleærmedisinsk seksjon SSK Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254

12 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/00782 Påminnelse - Ber om prøvesvar - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Kirurgisk post 3A SSK, vikar Ansettelse - Sykepleier - kombinasjonsstilling ØNH poliklinikk og Kirurgisk sengepost 3A, Kristiansand, 100 % st. fast Janne Berg Vigsnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier i kombinasjonsstilling mellom Kir/ort poliklinikk og Kir.sengepost 3D, Arendal, 100 % st. fast Ansettelse - Sykepleier i kombinasjonsstilling mellom Kir/ort poliklinikk og Kir.sengepost 3D, Arendal, 100 % st. fast Kirurgiske senger SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Generalforsamling Spekter protokoll Generalforsamling Spekter 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 200 Inngående eksternt produsert, 14/ Spørsmål vedrørende mottatt spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank1 Skadeforsikring AS Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

13 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om tilleggsdokumentasjon - NPE-sak 2014/ Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om uttalelse - NPE-sak 2014/ Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/00905 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Anestesiavdeling/Gyn fødeavdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om svar på spørsmål angående lønnsplassering - Rådgiver - Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS), 100 % st. fast Ansettelse - Rådgiver - Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS), 100 % st. fast Vivian Kjelland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog med lisens ved DPS Lister poliklinikk, 100% st. vikar Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist - DPS Lister poliklinikk Farsund, 100 % st. vikariat Therese Weire Jørgensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Svar på klage vedrørende avslag på langtidsbehandling - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

14 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - IF Skadeforsikring Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Jernbanepersonalets forsikring Gjensidige Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon fra HELFO utland Informasjon om endringer fra HELFO pasientformidling Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 Inngående eksternt produsert, 14/ REK sør-øst- 2014/107 - Forskningsprosjekt - Ascertain - ukontrollert fortsettelsesstudie Forskningsprosjekt - Ascertain - ukontrollert fortsettelsesstudie - forsker Inge Johanne Hansen Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

15 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ambulanseassistent u/fagutdanning ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Farsund, 30,7% st. fast Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Åseral Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Operasjonssykepleier ved Operasjonsavdelingen SSK, 100% st. fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

16 tgående internt produsert, 14/ Fylkesmanen i Vest-Agder - Svar på klage på manglende rusbehandling - Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på manglende rusbehandling - Fylkesmannen i Vest-Agder Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjen (AFP) fra KLP - Personalmappe - KLP Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01279 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Godkjenning av journalutskrift - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Vaktordning for leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering Spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering - supervisjon under vakttjeneste Den norske legeforening Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01493 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

17 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01469 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Bekymringsmelding til Barnevernet i Kristiansand - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om pasientjournal - Forespørsel om pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ KOPI: Søknad om alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP

18 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Avvik Hickman og CVK Kvalitetssikring - intern gjennomgang avvikssaker TQM - SVK/Hickmannkateter Anestesiavdeling SSK Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 024 tgående internt produsert, 14/ Gjennomgang TQM SVK/Hickmann Kvalitetssikring - intern gjennomgang avvikssaker TQM - SVK/Hickmannkateter Anestesiavdeling SSK Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 024 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/01554 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ VS: Informasjonsbrev og sjekkliste ved henvisning til PET/CT ved lungekreft Henvisningsrutine - PET/CT lungekreft - Oslo universitetssykehus HF Senter for kreftbehandling Medisinsk avdeling SSF Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 306 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

19 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding - ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak / Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttaelsle, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Anestesiavdeling/Gyn fødeavdeling SSF Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Torungen Spesialistsenter Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - reaksjon på rutiner - Pasientklage - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Kvinneklinikken SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Modum Bad Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Modum Bad Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatene Odd Holck-Steen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm M.N.A. Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatene Odd Holck-Steen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm M.N.A. DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Akershus universitetssykehus HF ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - innkalling til møte i forbindelse med NPE-sak - Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder - møte i forb med NPE-sak - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

22 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/01524 Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Attester, vitnemål, autoriasjon Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Persondosimetre fra 2013 som ikke er sendt inn etter bruk - Senter for Kreftbehandling Persondosimetre fra 2013 som ikke er sendt inn etter bruk Statens strålevern Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Persondosimetre fra 2013 som ikke er sendt inn etter bruk - Nukleærmedisinsk seksjon SSK Persondosimetre fra 2013 som ikke er sendt inn etter bruk Statens strålevern Nukleærmedisinsk enhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - Persondosimetre fra 2013 som ikke er sendt inn etter bruk - Radiologisk avdeling SSK Persondosimetre fra 2013 som ikke er sendt inn etter bruk Statens strålevern Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 tgående internt produsert, 14/ advarsel Personalsak - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 226 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490

24 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding barnevern - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om tilleggsopplysninger - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om tilleggsopplysninger - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sparebank 1 Forsikring Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lexit Advokat Avdeling for patologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

25 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Nytorget legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Agder politidistrikt HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legerklæring - Forespørsel om legerklæring - Mandal politistasjon Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kjøpskontrakt mellom SSHF og Vingmed AS - Overvåkningsutstyr - Coronar avd. Kjøpskontrakt mellom SSHF og Vingmed AS - Pasientovervåkningsutstyr Intellivue - Coronar avd. SSA Vingmed AS Medisinsk teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 052 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

26 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Hospitant - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Studiebekreftelse - arbeidsbekreftelse - vitnemål Hospitant - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

27 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal og spesialisterklæring - Forespørsel om kopi av pasientjournal og spesialisterklæring - Advokatfirmaet Culina AS ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kristiansand kommune DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Skadeforsikring NF Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

28 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - SpareBank 1 Forsikring AS ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - HMS-sak - NAV skanning Pasienthotellet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - Kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser - Søgne/Songdalen Rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser Taxi Sør AS Offl 23 første ledd Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 416

29 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - Kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser - Lillesand/Birkenes Rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser Taxi Sør AS Offl 23 første ledd Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - Kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser - Hægebostad/Marnadal/Øvre del av Songdalen Rammeavtale mellom SSHF og Taxi Sør AS - kjøp av offentlig betalt persontransport innen pasientreiser Taxi Sør AS Offl 23 første ledd Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Arkivkode: 416

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01642-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar 02.11.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01955-10 Takker ja og arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 28042012-30042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 28042012-30042012 11/00198-6 N Dok.dato: 23042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer