Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Opr. avd SSK 25 % vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - DPS Lister Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Med.avd. SSK, 100% vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Med. avd. SSk 100 % vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som konst. overlege ved Kir.avd. SSK, LSR-id. 8320, 100% vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sykepleier ved KPH, PSA, enhet B/PSA felles SSA, 100 % st. engasjement - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Signert skjema - Ekstraarbeid - Skjema for overleger med alderspensjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Opr. avd SSK ekstrahjelp. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Rettet versjon - tredning av behov for rutinemessig ransaking i det psykiske helsevernet - Kartlegging i Helse Sør-Øst - Svarfrist Rutinemessig ransaking av pasienter i det psykiske helsevernet - Helse Sør-Øst RHF Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 337

3 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2013/ Vedrørende mènvurdering - NPE-sak 2013/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ tarbeidelse av ménvurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Orientering om trukket klage - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Orientering om trukket klage på vedtak - NPE-sak 2014/ DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

4 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilbakemelding i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avsluttende brev i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Generalforsamling Spekter protokoll - Generalforsamling Spekter Arbeidsgiverforeningen Spekter Sørlandet sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 200 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avsluttende brev i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

5 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved Kirurgisk klinikk, post 3D, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Petter Nordhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Agder politidistrikt Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud- stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psyklisk helse, DPS Aust-Agder, SSA Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal - st. ref Andreas Hurum Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som miljøterapeut ved KPH, Døgnenhet C SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet D SSA ferievikar,. - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Vegard Heier Sødal

6 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Hannah Elisabeth Linn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som vernepleier ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref

7 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som miljøterapeut ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref

8 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref

9 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, ARA Døgn Kr.sand Rus/psykiatri, ferievikar - vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til LPP Grimstad/Aust-Agder - Brukerråd KPH - Representasjon i Brukerråd KPH LPP Grimstad/ Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til LPP Vest-Agder - Brukerråd KPH - Representasjon i Brukerråd KPH LPP Vest-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til Mental Hele Vest-Agder - Brukerråd KPH - Representasjon i Brukerråd KPH Mental helse Vest-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til Mental Helse AA - Brukerråd KPH - Representasjon i Brukerråd KPH Mental Helse Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til oppsummeringsmøte i forbindelse med Heart Failure Sevilla Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Novartis Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Innkalling til dialogmøte - IA-sak - NAV Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Innkalling til dialogmøte IA-Sak - NAV Tvedestrand Enhet B SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Med. avdeling SSk 100 % vikar. - Ansettelse - Lege i spesialisering - indremedisin ved Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Øystein Hovlid

11 Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Doserapport for perioden Senter for kreftbehandling SSK - Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Øyeavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Dialyse enhet SSK, 75% fast - Enhetsleder Medisinsk avdeling, Dialyseenheten, Kristiansand - st. ref Heidi Norheim Lea Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Dialyse enhet SSK 75 % fast. - Enhetsleder Medisinsk avdeling, Dialyseenheten, Kristiansand - st. ref Heidi Nordheim Lea Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Internt notat med oppfølging, 15/ Svar på henvendelse (mailkorrespondanse) - Kodepraksis DRG sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte - Kodepraksis DRG sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte - Medisinsk klinikk Medisinsk avdeling SSA 410 tgående internt produsert, 15/ Oppgjør for opptjente feriepenger 2014 og Virksomhetsoverdragelse 2015 av personell fra Oslo niversitetssykehus til SSHF, Senter for kreftbehandling - Oslo universitetssykehus Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 029 tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til å delta i forskningsprosjektet "forebyggende behandling av depresjon" - Forskningsprosjekt - Forebyggende behandling av depresjon - forsker Tom Østergaard - Fagsjef Irmeli Rehell Øistad, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Tønsberg Psykiatrisk sykehusavdeling 522 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Signert databrukerkontrakt - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Signert avtale mellom SSHF og Helse Stavanger HF - Kjøp av ambulansetjenester Lund kommune - Avtale mellom SSHF og Helse Stavanger HF - Kjøp av ambulansetjenester Lund kommune - Helse Stavanger HF Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 325 Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Pasientklage - Pasientklage - Kir/ort eksp/skrivefunksjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Sørlandet Sykehus Arendal 100 % st. - Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Line Robak Ramskjær Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Arendal 100 % ST. - Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Caroline Helmèr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Arendal 100 % st. - Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Lars Rirud Rysstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

14 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal/legeuttalelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal/legeuttalelse - Agder politidistrikt Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - ttalelse fra ortopedisk avdeling samt kopi av journal - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Kirurgisk klinikk Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/03-5 NPE-sak 2015/01 - Journal - NPE-sak 2015/01 - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/03-6 NPE-sak 2015/01 - Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/01 - Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Protector Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

16 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Ber om oversendelse av røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Nevrologisk avdeling Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 Internt notat med oppfølging, 15/ Pasientklage - Oversendelse av internt notat - Pasientklage - Kvinneklinikken SSK Anestesiavdeling SSK Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om utlevering av logg for innsyn i journal - Forespørsel om utlevering av logg for innsyn i journal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Dialyse enhet SSK ferievikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med henvisning - Innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med henvisning - Oslo niversitetssykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Medisinsk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilde med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sykehuset Østfold - DPS Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding barnevern - resultat av avklaring - Bekymringsmelding barnevern - Horten kommune Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490

19 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sørlandsadvokatene DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til sykehusene vedrørende betaling av medikamenter brukt i forkant av poliklinisk sykehusundersøkelse - Prinsipputtalelse/presisering av regelverk - Pasientbehandling for forbehandling før tarmundersøkelse - Helse Sør-Øst RHF Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om FRØ-midler Sykepleiers opplevelser av samtaler med foreldre som har fått et nyfødt sykt barn - Søknad om FRØ-midler Sykepleiers opplevelser av samtaler med foreldre som har fått et nyfødt sykt barn - Karen Moe - Karen Moe Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 tgående internt produsert, 15/ Søknad om tilskudd over statsbudsjettet - Kick off for ungdom (KOF) - Etablering av interesseorganisasjon innen psykisk helse for ungdom Tilskudd over statsbudsjettet - Kick off for ungdom (KOF) - Etablering av interesseorganisasjon innen psykisk helse for ungdom Helsedirektoratet ABP Merkantilt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på henvendelse fra foresatt - Henvendelse fra foresatt - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ About voluntary work (internship) - Søknad om hospitering - voluntary work internship - student ved Lithuanian university - Tajinder Kumar Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Fylkesmannen i Aust-Agder - opprettelse av tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende meldinger om bivirkning Arava og MabThera - Melding om bivirkning av legemiddel Arava og MabThera - RELIS Sør-Øst Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 372

21 Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse etter vaksinasjon - vurdering - Melding om bivirkning etter vaksinasjon - Nasjonalt folkehelseinstitutt Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 372 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til regional høringskonferanse Djupedalutvalget NO 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø - Høring - Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø - Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Årsrapport - Perinatal arbeidsgruppe SSHf (PASS) Årsrapport - Perinatal arbeidsgruppe SSHf (PASS) Fylkeslegene i Aust- og Vest-Agder Kirurgisk klinikk 360 Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om helseopplysninger - Forespørsel om helseopplysninger - Bygland Lensmannskontor Avdeling for voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeuttalelse - Forespørsel om legeuttalelse - Agder Politidistrikt Arendal Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten i Hægebostad og Audnedal Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Tofte DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Tofte DA Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

24 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av epikrise - Forespørsel om kopi av epikrise - Lege Jørgen Vik Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Protector Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06898-27 Oversendelse av Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for kreft hos barn - skjoldbruskkjertelkreft - hjernekreft - galleveiskreft - bukspyttkjertelkreft

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06893-2 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 171114 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06906-5 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Ebola smitte Helse Sør-Øst U prehospital avdeling Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2015. Klassering: KHH/SLYB

Dok.dato: 07.07.2015. Klassering: KHH/SLYB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2015 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. (2676786999) - ***** ***** ***** Lege i spesialisering

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer