Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Arbeidsavtale - Sykepleier ved Vikarenhet SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for Attføring-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert arbeidsavtale - turnuslege ved medisinsk og Kirurgisk avdeling 100 % - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ NPE-sak 2011/01096 Oversender journal - NPE-sak 2011/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved Anestesiavdeling SSK, 100%, fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Avtale om utdannelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse av fast stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for Attføring-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse- Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert arbeidsavtale - turnuslege ved Medisinsk og Kirurgisk avdeling 100 % - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om alderspensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, Ekspedisjon Akuttmottak SSA ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

6 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Spesifisering av forhold - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykmeldte - samtale IA-sak - ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Intensivsykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv enhet, 90% st, fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - delvis medhold - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - vernepleier med spesialutdanning ved Medisinsk klinikk, Barnesenteret, HAB SSA 100 % fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Svarbrev på tilbud - vernepleier m/spesialutdanning ved Medisinsk klinikk, Barnesenteret, HAB SSA 100 % Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet mottatt søknad - Forskningsprosjekt - Tick-borne infections and chronic subjective health complaints - a health survey in Vest-Agder (TickVA) Forskningsprosjekt - Tick-borne infections and chronic subjective health complaints - a health survey in Vest-Agder (TickVA) - forsker Erik T. Thortveit Kompetansefond Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Operasjonsavdelingen SSA Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Doserapport for perioden Røntgenavdelingen SSF Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Kommentar til sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning for testing av donorer av celler og vev - svar fra Helsediektoratet Godkjenning for testing av donorer av celler og vev Zaheer A. Rana Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning for testing av donorer av celler og vev - Svar fra Helsediektoratet angående felles søknad for SSA og SSF Godkjenning for testing av donorer av celler og vev Zaheer A. Rana Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning for testing av donorer av celler og vev - Svar fra Helsediektoratet angående felles søknad for SSA og SSK Godkjenning for testing av donorer av celler og vev Zaheer A. Rana Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352

10 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar fra biobankkoordinator på spørsmål om donasjon av celler og vev Godkjenning for testing av donorer av celler og vev Odd Harald Olsen Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning etter celler og vev forkriften - Sørlandetsykehus Kristiansand, epost m/vedlegg Godkjenning for testing av donorer av celler og vev Zaheer A. Rana Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning etter celler og vev forkriften - Sørlandetsykehus Arendal, epost m/vedlegg Godkjenning for testing av donorer av celler og vev Zaheer A. Rana Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på søknad på midler til feiring av Bioingeniørdagen, Sørlandet sykehus Kristiansand Søknad om midler fra BFI til arrangement på Bioingeniørdagen 2014 Eva Lisa Piiksi Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til Høringskonferanse - Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft - opprettelse av arbeidsgrupper Helsedirektoratet Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 013 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Avgjørelse i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Ber om opplysninger - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

11 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Ber om ytterligere opplysninger - Forespørsel om spesialisterklæring - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Lærekontrakt - ambulansefaget Personalmappe - Vest-Agder fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Lærekontrakt - ambulansefaget Personalmappe - Vest-Agder fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Lærekontrakt - ambulansefaget Personalmappe - Vest-Agder fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll innledende sentrale forhandlingene med nio Norsk Sykepleierforbund - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll innledende sentrale forhandlingene med nio tdanningsforbundet - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231

12 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll sentrale avsluttende forhandlinger med nio område 4 og 10 tdanningsforbundet - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet B SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll innledende sentrale forhandlingene med LO Stat og Spekter Fagforbundet - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll innledende sentrale forhandlingene med LO Stat og Spekter Fellesorganisasjonen (FO) - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll innledende sentrale forhandlingene med YS Spekter Delta - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll innledende sentrale forhandlingene med YS Spekter Parat - lønnsforhandlinger 2014 Spekter Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231

13 Inngående eksternt produsert, 14/ Lærekontrakt - ambulansefaget Personalmappe - Vest-Agder fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Medisinsk serviceklinikk, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100% st Ansettelse - Lege i spesialisering -ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % utdanningsstilling Avdeling for IMM/TRA SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Lege i spesialisering -ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % utdanningsstilling Avdeling for IMM/TRA SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Arendal Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Studieprotokoll - Forskningsprosjekt - Antitrombotisk behandling til pasienter med atrieflimmer som behandles med PCI Re-Dual studien - Tomas Larsen, prosjektleder Sigrun Halvorsen Forskningsprosjekt - Antitrombotisk behandling til pasienter med atrieflimmer som behandles med PCI Re-Dual studien - Tomas Larsen, prosjektleder Sigrun Halvorsen Tomas Larsen Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522

14 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - overlege ved medisinsk/radiologisk avdeling SSA 100 % fast Ansettelse - Overlege ved Radiologisk avdeling, Arendal, 100 % st. fast Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse med tilleggskommentarer fra Medisinsk avdeling SSA - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Spesialisterklæring til Trygg Forsikring på pasient - Forespørsel om spesialisterklæring - Tryg Forsikring, Bergen Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert avtale mellom Laboratorievirksomheten SSHF og Avd. for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus Avtale mellom Laboratorievirksomheten SSHF og Avd. for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus Avd. for mikrobiologi OS Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

15 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - turnuslege 100% ved SSF Ansettelse - turnuslege ved SSF 5 x 100 % st. turnustjeneste, vår -15 Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ansettelse - turnuslege ved SSF 5 x 100 % st. turnustjeneste, vår -15 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om utfylling av skademelding - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ gangs påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank 1 Forsikring ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

16 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Arendal kommune Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse mottatt søknad - SSHF - Felles Telemedisinsk løsning Agder, Innovasjonsprosjekt - videreutvikling av felles telemedisinsk plattform på Agder for medisinsk hjemmemonitorering og oppfølging av pasienter med kroniske lidelser - Frode Gallefoss kompetansefond Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - forespørsel om kopi av pasientjournal, samt røntgenbilder - Forespørsel om kopi av pasientjournal, samt røntgenbilder - Storebrand Livsforsikring AS Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding vedrørende pasientklage - Pasientklage - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra Ortopedisk avdeling SSK - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05629 ttalelse fra Medisinsk avdeling SSK - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Fullmakt - Anmodning om spesialisterklæring - Advokatfirma Wigemyr & Co DA Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om resultat av undersøkelse Resultat av undersøkelse - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2014/05785 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding barnevern - Bekymringsmelding barnevern - Barnevern Sør DPS Strømme Mandal poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 490

18 Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om tiltak ved mistenkt Ebolasykdom - informasjon fra Helsedirektoratet av 16. oktober 2014 Informasjon, rutiner og tiltak ved Ebola-virus i Norge Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 004 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Renholder ved Operasjonsavdeling SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05891 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Ber om oversendelse av røntgenbilder på CD med beskrivelse - NPE-sak 2014/03495 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Klinisk ernæringsfysiolog ved Fysikalsk medisin og forebygging, 80% st, vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05899 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra Ortopedisk avdeling SSF - NPE-sak 2014/ Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - Oppdatering av institusjonsliste for Sørlandet sykehus HF Kontaktpersoner og institusjonsliste - rapportering Statistisk sentralbyrå SSB 2014 Helserevisjon Økonomistab SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppdatering av institusjonsliste for Sørlandet sykehus HF Kontaktpersoner og institusjonsliste - rapportering Statistisk sentralbyrå SSB 2014 Helserevisjon Økonomistab SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/05898 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/05898 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

20 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntenesta i Åmli kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om utfyllende opplysninger - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Agder politidistrikt Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE.sak 2014/05903 Oversender røntgenbilder med beskrivelse - NPE-sak 2014/ Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten i Froland Kommune Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

21 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/06046 Oversender journal - NPE-sak 2014/ Senter for kreftbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling SSK ABP poliklinikk SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 tgående internt produsert, 14/ Skriftlig advarsel Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Riisa & Co Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om praksisplass våren Økononim/Administrasjon Søknad om praksisplass våren Økononim/Administrasjon Alexander Åsen tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Røyking på utsiden - Pasientklage - Driftsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Crawford & Company (Norway) A.S. Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Audnedal Helsesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lege Magnus Halldorsen DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kriminalomsorgen - Agder friomsorgskontor Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring- Kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

24 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasient- og brukerombudet - Klage på prøvetaking - Pasient- og brukerombudet - Klage på prøvetaking - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Avdeling for patologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Produktinformasjon fra Abbott - bruk av diagnostiske instrumenter for å hindre smitte av Ebola Produktinformasjon fra Abbott - bruk av diagnostiske instrumenter for å hindre smitte av Ebola Abbott Norge AS Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 341 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeuttalelse - Forespørsel om legeuttalelse - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Søknad om alderspensjon Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand ARA poliklinikk Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer