Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for Attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ tdanningspermisjon for overleger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - renholder ved Medisinsk serviceklinikk, Husøkonom SSA ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for Attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - renholder ved Medisinsk serviceklinikk, Husøkonom SSA ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - renholder ved Medisinsk serviceklinikk, Husøkonom SSA ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Forsyning SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om alderspensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 13:15 - Personalmappe - NAV Arendal Husøkonom SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak ekspedisjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Refusjon kompresjonsplagg - Refusjon kompresjonsplagg - Enhet for behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 1 mellom SSHF og Åmli kommune - om oppgave- og ansvarsfordeling - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åmli kommune - Samhandlingsreformen - Åmli kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 2 mellom SSHF og Åmli kommune - om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åmli kommune - Samhandlingsreformen - Åmli kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 3 mellom SSHF og Åmli kommune - om retningslinjer for innleggelse i sykehus - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åmli kommune - Samhandlingsreformen - Åmli kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305

6 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 5 mellom SSHF og Åmli kommune - Om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åmli kommune - Samhandlingsreformen - Åmli kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 6 mellom SSHF og Åmli kommune - retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åmli kommune - Samhandlingsreformen - Åmli kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 7 mellom SSHF og Åmli kommune - samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åmli kommune - Samhandlingsreformen - Åmli kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Akuttmottak ekspedisjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: søknad om alderspensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved KPH, PSA, enhet B/PSA felles SSA 100 % engasjement - Personalmappe - Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved KPH, PSA, enhet B/PSA felles SSA engasjement - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Endringsmelding for Attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, SSA, 100 % st. vikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved Bemanningsenheten SSA 100 % vikar - Personalmappe - Enhet for bemanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 1 mellom SSHF og Farsund kommune - om oppgave- og ansvarsfordeling - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Farsund kommune - Samhandlingsreformen - Farsund kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 2 mellom SSHF og Farsund kommune - om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Farsund kommune - Samhandlingsreformen - Farsund kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 3 mellom SSHF og Farsund kommune - om retningslinjer for innleggelse i sykehus - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Farsund kommune - Samhandlingsreformen - Farsund kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305

9 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 5 mellom SSHF og Farsund kommune - Om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Farsund kommune - Samhandlingsreformen - Farsund kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 6 mellom SSHF og Farsund kommune - retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Farsund kommune - Samhandlingsreformen - Farsund kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 7 mellom SSHF og Farsund kommune - samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Farsund kommune - Samhandlingsreformen - Farsund kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert arbeidsavtale - DPS Aust-Agder, Døgnenhet Arendal 76 % ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/00328 N2013/ Viser til vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidsavtale - sykepleier ved DPS Aust-Agder Arendal 100 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ CV - tjenestebevis - attester - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, ekstrahjelp - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 13/ Til signering: Samarbeidsavtale mellom SSHF og Kristiansand kommune - ansettelse av turnusleger - Samarbeidsavtale mellom SSHF og Kristiansand kommune - ansettelse av turnusleger - Kristiansand kommune Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte klokka 14:00 - IA-sak - NAV Kristiansand Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykemeldte - nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - IA-sak - NAV Kristiansand ABP poliklinikk øst SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - medhold, Ber om mènvurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak, Ber om mènvurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: ScandTick Innovation - komplettering - Forskningsprosjekt - ScandTick Innovation - Vivian Kjelland Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 tgående internt produsert, 14/ Rapport fra Neonatalprogrammet Kristiansand og Arendal - Anmodning om ekstern vurdering av medisinsk kvalitet på Barnesenteret tjenestetilbud ved SSHF - Regionalt fagråd barn Helse Sør-Øst Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Søknad om alderspensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender ytterligere journaldokumentasjon - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Anestesiavdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Lege i spesialisering ved Barnesenteret 100% vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak, Ber om mènvurdering - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

14 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan 4 uker IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Dialogmøte IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan 9 uker IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Samtale IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Samtale IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan dialogmøte IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Dialogmøte IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Samtale IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Samtale IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - Dialogmøte IA - sak - Akuttmottak SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Barneposten SSK 75 % vikar. - Ansettelse - Pediatrisk sykepleier/sykepleier ved Barneposten SSK, 100 % st fast og 2 x 50 % st. fast - Elin Kathrine Heiberg Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

16 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Legeuttalelse til IF - Forespørsel om kopi av pasientjournal - If Helseteam Privat Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - medhold, Ber om oppdatert journal - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut Jon Jomaas - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut Jon Jomaas - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416

17 tgående internt produsert, 14/ Vedtak om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut Jon Jomaas - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut Jon Jomaas - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - klage på behandlingstid - Pasientklage - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om ytterligere legeopplysninger - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær 60% engasjement ved Arkiv- og dokumentasjonsenheten SSF - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut i Froland kommune - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut i Froland kommune - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416

18 tgående internt produsert, 14/ Vedtak om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut i Froland kommune - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysioterapeut i Froland kommune - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - medhold - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland DPS Aust-Agder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Anmodning om endring/retting i pasientjournal - Anmodning om endring/retting i pasientjournal - Lege Magnus Bakke Archer Kir/ort eksp/skrivefunksjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som ambulanseassistent u/fagutdanning ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjonen i Åseral, ekstrahjelp - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding til Barneverntjenesten - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis - arbeidsbekreftelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte IA-sak - NAV Sokndal Fødeavdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Gyn/obst. avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ekstrahjelp ved Kie. avd SSF som Hjelpeleier - Ansettelse - Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei - assistent/pleie ved Kirurgisk klinikk, kir. post 3D SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Joakim Nilsen Landbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. post 2C ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved medisinsk klinikk, med. avd. SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Medisinerstudent ved KPH, DPS Aust-Agder AAT 100 % vikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - DPS Aust-Agder ambulant akutteam Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Abdinasir Ibrahim Ali Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Takket nei til tilbud - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Barneposten SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Henriette Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent-pleie ved Kir. senger, kir. post 4 A SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent Somatikken i Kristiansand - st. ref Signe Horverak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet C SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - miljøterapeut ved Psykiatrisk avdeling enhet C % ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Enhet C SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet C SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, døgnenhet A SSA ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Magnus Dahl Årvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved DPS Strømme døgnpost ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand - st. ref Sebastian F. Stoltz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Vedtak om innvilgelse av pensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

24 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Oppsummeringsmøte EDTA London Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Genzyme Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til KÅRE-møte Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til MDS Forum Wien Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Novartis Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til mcrc Nordig meeting Chicago Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Roche Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

25 tgående internt produsert, 15/ Svar - feilsendt faktura - Fylkesmannen i Vest-Agder - Vergemål - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 tgående internt produsert, 15/ Vedtak om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Ny vurdering - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Attester - karakterutskrift - vitnemål - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Psykolog/psykologspesialist - st. ref. ( ) - Ansettelse - Psykolog/psykologspesialist ved DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Kristiansand - st. ref Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innspill angående avtalespesialister i eget område - Høring - Geografisk plassering av nye avtalespesialister samt en vurdering av behov i eget sykehusområde - Regionalt fagråd for kreft Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 tgående internt produsert, 15/ Avtalespesialister på Agder - Høring - Geografisk plassering av nye avtalespesialister samt en vurdering av behov i eget sykehusområde - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

26 tgående internt produsert, 15/ Takket nei til tilbud - Sykepleier - kombinasjonsstilling Kir. post 3A/ØNH poliklinikk, Kristiansand - st. ref Ansettelse - sykepleier - kombinasjonsstilling - Kir. post 3A/ØNH poliklinikk, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Doserapport for perioden Operasjonsavdelingen SSA - Doserapporter fra Statens strålevern Statens strålevern Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Revmatologisk avd. SSK, LSR-id 3019, 100% vikar - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling - st. ref Torstein Vindbo Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender ytterligere journaldokumentasjon - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

27 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank1 Skadeforsikring AS Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på klage på faktura - Klage på faktura - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sjøsanden Legesenter Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel angående gjeld - Forespørsel angående gjeld - NAV Grimstad - Sosialtjenesten Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved KPH, PSA, Psykoseenhet D 100 % vikar - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Psykoseenhet D, Arendal - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 tgående internt produsert, 15/ Verge i økonomiske saker - Fylkesmannen i Vest-Agder - Vergemål - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 490 Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - sykepleier ved KPH, PSA, allmennpsykiatrisk enhet C 62,44 % - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal - st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Nytt møtetidspunkt klokken 12:30 - IA-sak - NAV Arendal Husøkonom SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering B ved Kirurgisk klinikk, anestesiavdelingen SSA utdanningsstilling - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering B ved Kirurgisk klinikk, øyeavdelingen SSA 100 % vikar - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øyeavdelingen, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2014/ Oversender journal - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

32 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Kirurgisk, Psykiatrisk og Medisinsk avdeling SSA, 100% midlertidig turnustjeneste - Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Sabina Noor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal og kopi av fakturaer - regnskap - Forespørsel om kopi av pasientjournal og kopi av fakturaer - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Gjeldsordning - Svar på forespørsel om gjeld - Gjeldsordning - Forespørsel om gjeld - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Norman & Co. ANS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - HAVER Advokatfirma ANS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

33 tgående internt produsert, 15/ Bakvakter m.m. - svar vedr. dårlig mobiltelefondekning Svarttjønnveien borettslag - Dårlig mobiltelefondekning Svarttjønnveien borettslag - tilkalling ved bakvakter for sykehusansatte - Svarttjønnveien borettslag Klinikk for teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 043 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokat Stefanussen MNA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Stiftelsen Rettferd for Taperne Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ NPE- sak 2015/ Oversender journal og røntgen med beskrivelse - NPE- sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

34 tgående internt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ Oversender journal og røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra Kirurgisk avdeling SSF med skjema - NPE-sak 2015/ Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codan Forsikring NF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

35 tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - mars 2015 diverse pasienter - tilbakemelding fra Sykehuset - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - mars 2015 diverse pasienter - Arendal Kommune Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

36 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om pasientreise ut av egen bostedkommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Søknad om pasientreise ut av egen bostedkommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Tangen legesenter Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Vedtak om pasientreise ut av egen bostedkommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Søknad om pasientreise ut av egen bostedkommune til fysikalsk behandling i Arendal kommune - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som assistent ved Dialyse enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Brev sendt til OS, llevål - Innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med henvisning - Oslo universitetssykehus HF, llevål sykehus HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Legegruppen Arendal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lege Gunnar Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

37 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Grubeli rehabiliteringssenter Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Grubeli rehabiliteringssenter Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Svar på juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Grubeli rehabiliteringssenter Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Tapt arbeidsinntekt: Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Juridiske spørsmål vedrørende pasientreise og krav fra firma på dekning av reisekostnad for ledsager fra Grubeli rehabiliteringssenter - Grubeli rehabiliteringssenter Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416

38 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sykehuset Østfold - DPS Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

39 tgående internt produsert, 15/ About voluntary work (internship) - svar på søknad - Søknad om hospitering - voluntary work internship - student ved Lithuanian university - Tajinder Kumar Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Viser til skademelding, ber om uttalelse - NPE-sak 2015/ DPS Aust-Agder DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - Anestesisykepleier ved Anestesi enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av epikrise - Forespørsel om kopi av epikrise - Lege Jørgen Vik Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Psykolog André Dahl Sørensen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00198-16 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03315-18 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00393-12 Orientering om avgjørelse om sosial sikring - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01216-10 Ansettelsesvedtak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/019158 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.1631.12.16 Personalmappe Dok. dato: 11.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer