Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Internt notat med oppfølging, 11/ LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved medisinsk avdeling SSA, 100% fast st. (økning med 25%) - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Signert arbeidsavtale - sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Pasienthotellet 25 % ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - DPS Lister døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Innkalling til møte kl. 12:00-13:30 - Personalmappe - Offl 23 første ledd Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved KPH Døgnenhet B SSA, 34,03% vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Medisinsk klinikk, AFR, Spesialisert rehabilitering - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som geriatrisk sykepleier ved medisinsk avdeling SSA, 70% stilling. (økning med 20%) - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som ergoterapeut ved AFR, Spesialisert rehabilitering, 20 % st. vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Ergoterapeut ved spesialisert rehabilitering 20 % vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som sykepleier ved AFR, Spesialisert rehabilitering, 10 % st. vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Spesialisert rehabilitering 10 % vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja - Spes. sykepleier ved Opr. avd. SSK ekstrahjelp. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk serviceklinikk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tjenesteattest - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 1 mellom SSHF og Risør kommune - om oppgave- og ansvarsfordeling - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Risør kommune - Samhandlingsreformen - Risør kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305

4 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 2 mellom SSHF og Risør kommune - om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Risør kommune - Samhandlingsreformen - Risør kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 3 mellom SSHF og Risør kommune - om retningslinjer for innleggelse i sykehus - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Risør kommune - Samhandlingsreformen - Risør kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 5 mellom SSHF og Risør kommune - om retningslinjer for utskrivingsklare pasienter - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Risør kommune - Samhandlingsreformen - Risør kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 6 mellom SSHF og Risør kommune - retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Risør kommune - Samhandlingsreformen - Risør kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Signert delavtale 7 mellom SSHF og Risør kommune - samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Risør kommune - Samhandlingsreformen - Risør kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305

5 Inngående eksternt produsert, 12/ Oversendelsesbrev og saksframlegg - Samarbeidsavtaler SSHF og Froland kommune - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Froland kommune - Samhandlingsreformen - Froland kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 305 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som sykepleier ved ØNH poliklinikk SSK, 15% fast - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet A SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som ergoterapeut ved Medisinsk klinikk, AFR, Enhet for fysikalsk medisin og forebygging, 100 % st. vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken SSk 100% vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/04-7 Autorisasjon - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som fysioterapeut ved sos, ergo, fysio SSA, 40% vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som radiograf ved MSK/radiologisk avdeling SSA, 100% fast (økning med 20%) - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som spesialergoterapeut ved AFR, Spesialisert rehabilitering, 10 % st. vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialergoterapeut ved spesialisert rehabilitering 10 % vikar. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Infeksjonsposten SSK, ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som spes.sykepleier ved ØNH poliklinikk SSK, 5% fast - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent - pleie ved KPH, døgnenhet A SSA, timelønnet ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Lindrende enhet SSK, ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/04 N2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/04 - Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/04 N2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2013/04 - Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assisterende enhetsleder ved KPH, ABP ngdomsklinikk SSA, 100 % st. fast - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 Internt notat med oppfølging, 14/ Forespørsel om kopi av journal - Forespørsel om kopi av journal - DPS Solvang Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Protector Forsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som helsesekretær ved Medisinsk serviceklinikk, Laboratorieavdeling SSA, 100 % st. vikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Personalmappe - NAV Arendal Medisinsk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Grimstad Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent ved Med.post 1 D SSK, ekstrahjelp - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse / melding om fratredelse - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedtak om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i Mandal kommune - Søknad om pasientreise ut av egen bostedskommune til fysikalsk behandling i varmtvannsbaseng ved Sørlandsbadet i Lyngdal kommune - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 tgående internt produsert, 14/ Anmodning om legeuttalelse - Anmodning om legeuttalelse - Telemark Politidistrikt - Drangedal lensmannskontor Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk klinikk, Barnepost Kristiansand, 75 % st. vikariat - Ansettelse - Pediatrisk sykepleier/sykepleier ved Barneposten SSK, 100 % st fast og 2 x 50 % st. fast - Elin Kathrine Heiberg Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

10 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som psykolog ved KPH/ABP ngdomsklinikk SSA, 100% st. fast - Ansettelse - Psykolog ved ABP ngdomsklinikken, Arendal, 100 % st. fast - Janne Hammervold Veer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Viser til vedtak - NPE-sak 2014/ Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Helsesekretær ved Med. avd. SSK 50 % fast. - Ansettelse - Helsesekretær/sekretær (intern utlysning) Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Randi Amina Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Markus Tveito Taxerås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie(4.års med.stud) ved medisinsk klinikk, med. avd SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Guro Garmann Garmannslund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie(4 års med.stud) ved medisinsk klinikk, med. avd SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Linn Cathrine Lokøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie(4års med.stud) ved medisinsk klinikk, med. avd SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Christian Iber Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie(4års med.stud) ved medisinsk klinikk, med. avd SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Monika Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

12 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/postvert ved medisinsk klinikk, med. avd SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Kaja Hamle Evanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. post 2C SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk klinikk, Med. post 2C SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som radiograf ved Medisinsk serviceklinikk, Radiologisk avdeling SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Radiograf, radiografstudenter Radiologisk avdeling Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - stud. med. ved ARA, poliklinikk, Arendal, 100 % ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal - st. ref ARA poliklinikk Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent-pleie/med. stud. ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Peder Olai Skjeflo Holman Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/med.student ved Føde/barselpost SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Helle Hodne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Med.post 1 E SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Marit Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Nevrologisk post SSK, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Astrid Junker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie (4 års med. stud.) ved KPH døgnenhet 6.1 SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref Stian Liodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, døgnenhet 4.1 SSk ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref Anders Terry Kittelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som vernepleier ved PSA/Enhet D SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ingrid Rønningen Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som vernepleier ved KPH, Døgnenhet B SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet D SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet D SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet D SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet D SSA - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som vernepleier ved KPH, Døgnenhet D SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet A SSA, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - assistent ved Psyk. avd. Akuttenhet A % ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Enhet A SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - assistent, vernepleier ved PSA Enhet D % ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Enhet D SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Elise Helland Nordby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie KPH, Døgnenhet A SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ida Salling von Krogh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ingrid Haakvoll Skjefrås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Birgitte Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Linn Opseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ida Karina Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Eldar Tzur Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Oda Kringstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Oda Marie Horvei Lyslo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Frida Vhile Hanssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Guro Folgerø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Evy Lovise Egeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Linda Klakegg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ingvild Rønningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Maren Kristine Haugland Torset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Lena Berås Dyrkolbotn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ariane Elise Risvoll Kolstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Lars Kyrre Pilskog Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Kathrine Stadheim Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Elfi Fei-Yin Liew Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Linda Lien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Anette Hageland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ingrid Furulund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Sunniva Avestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Silje C. Stavsøien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Kristin Nedland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Michelle Berg Widding Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Kjersti Marie Berg-Thomassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Linn Jeanett Heiberg ppstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ingunn Helen Søbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Anne Grethe Steinsund Jansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Elisabeth Aamland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02167-752 Takket nei til tilbud - Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375 Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00078-4 Endringsskjema - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 14/00091-4 Attester/Vitnemål/Autorisasjon Inngående eksternt produsert, 14/00253-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/05150-3 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2004 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/07283-3 Høringsutkast

Detaljer