Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder, Ambulant Akutt Team, SSA, Ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier 80% fast ved Medisinsk avdeling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Karakterutskrift - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier 80% fast ved Medisinsk avdeling Flekkefjord - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Attest - Personalmappe - Akuttmottak SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Påminnelse om innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak - Personalmappe - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - anestesisykepleier ved anestesiavdelingen, anestesiseksjonen SSK ekstrahjelp. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk avdeling Flekkefjord 100% - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som renholder ved Husøkonom SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som renholder ved Husøkonom SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan samtale IA-sak - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sekretær ved Kir/Ort/Gyn merkantil SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp som assistent/pleie ved Kirurgisk klinikk, Akuttmottak, SSA - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - referat fra samtale og IA-sak - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Årsrapport fra Neonatalprogrammet Kristiansand og Arendal - Anmodning om ekstern vurdering av medisinsk kvalitet på Barnesenteret tjenestetilbud ved SSHF - Regionalt fagråd barn Helse Sør-Øst Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring-kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmape - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppdrag i OBD - overtakelse av ansvar for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep - Organisering av overgrepsmottak - Tilbud til voksne utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner - Kristiansand kommune Fagavdeling Arendal Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320

6 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppdrag i OBD - overtakelse av ansvar for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep - Organisering av overgrepsmottak - Tilbud til voksne utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320 Inngående eksternt produsert, 14/ Operasjonsprosjektet SSK - Fase 1C - Kontrakt generalentreprise K234F1C - Oppfølging - Sluttdokumentasjon - Operasjonsprosjektet SSK - Fase 1C - Kontrakt generalentreprise K234F1C - Oppfølging - Geir Haugan Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ vedtak - medhold - ber om menvurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - internt notat - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Enhet A SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt - Personalmappe - tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Oversendelse internt notat - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ferievikar ved Kirurgisk Avdeling som assistent - Ansettelse - Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud- stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Andreas Hurum Pedersen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder,Ambulant Akutt Team SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Eivind Hanssen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

8 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder Ambulant Akutt Team, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Aslak Vimme Solhoff Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som medisinerstudent m/lisens ved Kllinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder, Ambulant Akutt Team, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Mona Trulsvik Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Kjersti Normann Aspelund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Kjøkkenassistent ved av. for internservice, kjøkken/kantine ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref Christoffer Miranda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, døgnenhet A SSA ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Kristian Mouland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Kjersti Normann Aspelund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Pernilla Arvindsson Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Med. student m/lisens ved ARA avgiftningsenheten SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Vilde Haraldstad Follesø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til vårmøte om Lungecancer Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Roche Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier / Trainee med rullering mellom med. klinikk,kir. klinikk og KPH 100 %. - Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref Fredrik Solheim Kristensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier/Trainee med rullering mellom med. klinikk, kir. klinikk og >KPH 100 % fast. - Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref Camilla Skeie Haukland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier/Trainee med rullering mellom Med. klinikk, kir. klinikk og KPH 100 % fast. - Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref Lene Bakken Fleischer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved ØNH SSK/SSA, LIS-id , 100% vikar - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øre/Nese/Hals avdelingen - st. ref Ahktar Nefeesa Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker nei - Sykepleier ved Kir. senger, kir. post 3 A SSK ferievikar. - Ansettelse - sykepleier - kombinasjonsstilling - Kir. post 3A/ØNH poliklinikk, Kristiansand - st. ref Camilla Skeie Kaukland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kir. post 3A/ØNH pol SSK 100 % fast. - Ansettelse - sykepleier - kombinasjonsstilling - Kir. post 3A/ØNH poliklinikk, Kristiansand - st. ref Ida Olsen Aalefjær Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Radiograf ved Radiologisk avdeling SSK 100 % fast. - Ansettelse - Radiograf i turnus Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Linda Motterud Skåran Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om elektronisk meldingsutveksling - Nome legesenter - Elektronisk meldingsutveksling - Nome legesenter - Tove Skårdal - lefoss legesenter IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling SSk 100 % vikar. - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling - st. ref Martyna Dobel-Rynning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Stiftelsen Rettferd for Taperne Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forspørsel om utveksling av student - Søknad om praksisplass ved Akuttmottak SSK - sykepleierstudent - Amila Nevesinjac Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Avlysning av dialogmøte klokka 08:30 - IA - sak - NAV Arendal Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding - Høring - Planprogram for kommunedelplan for beredskap og samfunnssikkerhet i Froland kommune - Høring - Planprogram for kommunedelplan for beredskap og samfunnssikkerhet i Froland kommune - Froland kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA - sak - NAV Arendal Hjerteseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA - sak - NAV Kristiansand Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA - sak - NAV Kristiansand Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - forespørsel om legeerklæring samt kopi av pasientjournal - Forespørsel om legeerklæring samt kopi av pasientjournal - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - 20% vikar som sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Avlysning av dialogmøte klokka 13:15. - IA-sak - NAV Kristiansand Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avsluttende Rapport - Raskere tilbake - IA-sak - Kirsten Jensen Husøkonom SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Kir. senger, kir. post 4 A SSK ekstrahjelp. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord høst Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord,høst Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, høst Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat med oppfølging, 15/ Oversender forespørsel om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent - Forespørsel om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgiske senger SSA Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Endringspatruljen AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Gjøvik kommune Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om hospitering på gynekologi og føde/barsel - Søknad om hospitering ved Kvinneklinikken - medisinstudent - Joakim Bergdal Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Internt notat med oppfølging, 15/ Innkalling til samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 Internt notat med oppfølging, 15/ Referat fra møte - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Orientering fra fastlege - IA-sak - Tjenna legekontor Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 Internt notat med oppfølging, 15/ Innkalling til oppfølgingsmøte - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Flekkefjord Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Vedtatt ernæringsstrategi ved helseforetaket/sykehuset - strategiplan Ernæringsstrategi ved helseforetaket/sykehuset - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 460 tgående internt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Arendal kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Arendal kommuen Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Flekkefjord kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Flekkefjord kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Flekkefjord kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Terje Aamot Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Kristiansand kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Kristiansand kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Kristiansand kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Kristiansand kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilleggsinformasjon til journalforespørsel - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på invitasjon til å søke på referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - gonokokker - Nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - gonokokker - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Avlysning av dialogmøte klokka 08:30. - IA-sak - NAV Arendal Enhet C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

21 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codex Advokat Oslo AS Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kredittopplysninger - Forespørsel om kredittopplysninger - NAV Marnardal Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - mars 2015 diverse pasienter - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - mars 2015 diverse pasienter - Arendal Kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

22 tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. dødsbo - fakturaer - Dødsbo - fakturaer - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp som assistent/pleie ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet, SSA - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp som assistent/pleie ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet, SSA - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. gjeldsordning - Gjeldsordning - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om hospitering - pediatri - vår Søknad om hospitering - pediatri - vår Henriette Dahl Storm Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

23 Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging av sykemeldte - Oppfølgingsplan 4 uker IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisasjon - attester - tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Kristiansand Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06944-11 Invitasjon til møte om utveksling av erfaringer i arbeidet med brukermedvirkning 030315 Brukerutvalget SØ 2014 samhandling Arkivkode: 016 tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer