Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud - stilling som assistent/pleie ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder, Ambulant Akutt Team, SSA, Ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier 80% fast ved Medisinsk avdeling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Karakterutskrift - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier 80% fast ved Medisinsk avdeling Flekkefjord - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Attest - Personalmappe - Akuttmottak SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Påminnelse om innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak - Personalmappe - NAV Kristiansand Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - anestesisykepleier ved anestesiavdelingen, anestesiseksjonen SSK ekstrahjelp. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk avdeling Flekkefjord 100% - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som renholder ved Husøkonom SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som renholder ved Husøkonom SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan samtale IA-sak - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som sekretær ved Kir/Ort/Gyn merkantil SSF, ferievikar - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp som assistent/pleie ved Kirurgisk klinikk, Akuttmottak, SSA - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykemeldte - referat fra samtale og IA-sak - Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Årsrapport fra Neonatalprogrammet Kristiansand og Arendal - Anmodning om ekstern vurdering av medisinsk kvalitet på Barnesenteret tjenestetilbud ved SSHF - Regionalt fagråd barn Helse Sør-Øst Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring-kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmape - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppdrag i OBD - overtakelse av ansvar for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep - Organisering av overgrepsmottak - Tilbud til voksne utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner - Kristiansand kommune Fagavdeling Arendal Kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320

6 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppdrag i OBD - overtakelse av ansvar for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep - Organisering av overgrepsmottak - Tilbud til voksne utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320 Inngående eksternt produsert, 14/ Operasjonsprosjektet SSK - Fase 1C - Kontrakt generalentreprise K234F1C - Oppfølging - Sluttdokumentasjon - Operasjonsprosjektet SSK - Fase 1C - Kontrakt generalentreprise K234F1C - Oppfølging - Geir Haugan Eiendomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ vedtak - medhold - ber om menvurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - internt notat - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Enhet A SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt - Personalmappe - tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Oversendelse internt notat - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk avdeling SSA Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ferievikar ved Kirurgisk Avdeling som assistent - Ansettelse - Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud- stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Andreas Hurum Pedersen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder,Ambulant Akutt Team SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Eivind Hanssen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

8 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som medisinerstudent m/lisens ved Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder Ambulant Akutt Team, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Aslak Vimme Solhoff Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som medisinerstudent m/lisens ved Kllinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder, Ambulant Akutt Team, SSA, Ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - DPS Aust-Agder Døgnpost og Akuttambulant team, Bjorbekk, Arendal - Mona Trulsvik Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Kjersti Normann Aspelund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Kjøkkenassistent ved av. for internservice, kjøkken/kantine ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref Christoffer Miranda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, døgnenhet A SSA ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Kristian Mouland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Kjersti Normann Aspelund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Pernilla Arvindsson Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Med. student m/lisens ved ARA avgiftningsenheten SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Vilde Haraldstad Follesø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til vårmøte om Lungecancer Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Roche Norge AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 370 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier / Trainee med rullering mellom med. klinikk,kir. klinikk og KPH 100 %. - Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref Fredrik Solheim Kristensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier/Trainee med rullering mellom med. klinikk, kir. klinikk og >KPH 100 % fast. - Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref Camilla Skeie Haukland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier/Trainee med rullering mellom Med. klinikk, kir. klinikk og KPH 100 % fast. - Ansettelse - Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2015 Sørlandet sykehus HF - st. ref Lene Bakken Fleischer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NPE-sak 2015/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2015/ Norsk pasientskadeerstatning Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved ØNH SSK/SSA, LIS-id , 100% vikar - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Øre/Nese/Hals avdelingen - st. ref Ahktar Nefeesa Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker nei - Sykepleier ved Kir. senger, kir. post 3 A SSK ferievikar. - Ansettelse - sykepleier - kombinasjonsstilling - Kir. post 3A/ØNH poliklinikk, Kristiansand - st. ref Camilla Skeie Kaukland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kir. post 3A/ØNH pol SSK 100 % fast. - Ansettelse - sykepleier - kombinasjonsstilling - Kir. post 3A/ØNH poliklinikk, Kristiansand - st. ref Ida Olsen Aalefjær Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vitnemål/kar.utskrift * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest * - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - st. ref. ( ) - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Enhet for spesialisert rehabilitering, Kristiansand - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Radiograf ved Radiologisk avdeling SSK 100 % fast. - Ansettelse - Radiograf i turnus Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Linda Motterud Skåran Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om elektronisk meldingsutveksling - Nome legesenter - Elektronisk meldingsutveksling - Nome legesenter - Tove Skårdal - lefoss legesenter IKT-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling SSk 100 % vikar. - Ansettelse - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avdeling - st. ref Martyna Dobel-Rynning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Stiftelsen Rettferd for Taperne Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forspørsel om utveksling av student - Søknad om praksisplass ved Akuttmottak SSK - sykepleierstudent - Amila Nevesinjac Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Avlysning av dialogmøte klokka 08:30 - IA - sak - NAV Arendal Intensiv enhet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding - Høring - Planprogram for kommunedelplan for beredskap og samfunnssikkerhet i Froland kommune - Høring - Planprogram for kommunedelplan for beredskap og samfunnssikkerhet i Froland kommune - Froland kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA - sak - NAV Arendal Hjerteseksjonen SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA - sak - NAV Kristiansand Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA - sak - NAV Kristiansand Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - forespørsel om legeerklæring samt kopi av pasientjournal - Forespørsel om legeerklæring samt kopi av pasientjournal - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - 20% vikar som sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref Ansettelse - Sekretær ved Medisinsk avdeling, Flekkefjord - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Avlysning av dialogmøte klokka 13:15. - IA-sak - NAV Kristiansand Pasienthotellet SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avsluttende Rapport - Raskere tilbake - IA-sak - Kirsten Jensen Husøkonom SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved Kir. senger, kir. post 4 A SSK ekstrahjelp. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord høst Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord,høst Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, høst Ansettelse - turnuslege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, Kristiansand, Arendal høst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat med oppfølging, 15/ Oversender forespørsel om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent - Forespørsel om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgiske senger SSA Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 tgående internt produsert, 15/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Endringspatruljen AS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Gjøvik kommune Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om hospitering på gynekologi og føde/barsel - Søknad om hospitering ved Kvinneklinikken - medisinstudent - Joakim Bergdal Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Internt notat med oppfølging, 15/ Innkalling til samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 Internt notat med oppfølging, 15/ Referat fra møte - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging sykemeldte - samtale - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Orientering fra fastlege - IA-sak - Tjenna legekontor Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 Internt notat med oppfølging, 15/ Innkalling til oppfølgingsmøte - IA-sak - Arkiv og dokumentasjon SSA Arkiv og dokumentasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Flekkefjord Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Vedtatt ernæringsstrategi ved helseforetaket/sykehuset - strategiplan Ernæringsstrategi ved helseforetaket/sykehuset - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 460 tgående internt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Arendal kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Arendal kommuen Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Flekkefjord kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Flekkefjord kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Inngående eksternt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Flekkefjord kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Terje Aamot Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Kristiansand kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Kristiansand kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Samarbeid mellom SSHF og Kristiansand kommune i en krisesituasjon - Samarbeid mellom SSHF og kommuner i beredskapssituasjoner - Kristiansand kommune Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ røntgen med beskrivelse - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilleggsinformasjon til journalforespørsel - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på invitasjon til å søke på referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - gonokokker - Nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - gonokokker - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykemeldte - Avlysning av dialogmøte klokka 08:30. - IA-sak - NAV Arendal Enhet C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

21 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codex Advokat Oslo AS Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om kredittopplysninger - Forespørsel om kredittopplysninger - NAV Marnardal Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - mars 2015 diverse pasienter - Avviksmelding - Arendal kommune - utskriving av pasient - mars 2015 diverse pasienter - Arendal Kommune Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 305 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen Arkiv og dokumentasjon SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

22 tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. dødsbo - fakturaer - Dødsbo - fakturaer - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 tgående internt produsert, 15/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp som assistent/pleie ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet, SSA - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud - timelønnet ekstrahjelp som assistent/pleie ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet, SSA - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar vedr. gjeldsordning - Gjeldsordning - Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om hospitering - pediatri - vår Søknad om hospitering - pediatri - vår Henriette Dahl Storm Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

23 Internt notat med oppfølging, 15/ Oppfølging av sykemeldte - Oppfølgingsplan 4 uker IA-sak - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfølging sykmeldte - Referat fra dialogmøte IA-sak - NAV Arendal Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisasjon - attester - tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Kristiansand Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barne- og ungdomsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00796-6 Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Tiltak Aust-Agder Akuttmottak ekspedisjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00782-25 Takker ja og arbeidsavtale - sekretær ved Kirurgisk klinikk, ØNH merkantil SSA 10 % vikar - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00063-22 Individuell midklertidig deltidsavtale for overleger - 20.04.2015-31.08.2015 Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00198-16 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03315-18 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-12 Vedlegg til arbeidsavtale 26.10.2015-31.12.2015 Senter for kreftbehandling Dok. dato: 17.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00844-14

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/000079 Arbeidsavtale direktør ved Klinikk Prehospitale tjenester 100% fast Personalmappe Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00393-12 Orientering om avgjørelse om sosial sikring - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01216-10 Ansettelsesvedtak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00722-16 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte 03.05.2016 klokka 09:30 - Personalmappe - NAV Kristiansand Avdeling for internservice Dok. dato: 21.03.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00211-17 Vedlegg til arbeidsavtale 02.02.2015 - Personalmappe - Anestesiavdeling SSK 09.02.2015 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00401-19 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer